Upravljanje obaveze, planovima, proračuni – jednostavno je sa sustavom Microsoft 365.

Moderiranje zajednice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Zdrava je zajednica ona koja je aktivna, raste i korisna je za svoje članove. U njoj se njeguju otvorene i zanimljive rasprave o temama od interesa za pojedince koje zanimaju slične stvari. Moderatori zajednice brinu se da članovi uživaju u prednostima članstva u zajednici, kao što je pronalaženje ključnih pojedinaca, održavanje kontakta s njima te ostanak u tijeku s trendovima i najpopularnijim temama, a istovremeno uklanjaju sadržaj koji nije prikladan ili nije u skladu s općenitom svrhom zajednice. Moderatori su zaduženi i za to da pitanja ne ostanu bez odgovora, za promicanje ključnog sadržaja i odavanje priznanja ključnim suradnicima putem posebnih znački. Uloga je moderatora održati zajednicu živahnom i privlačnom. U ovom se članku objašnjavaju značajke moderatora dostupne za zajednice sustava SharePoint.

Sadržaj članka

Dozvole moderatora

Dodjela dozvola moderatora

Upravljanje kategorijama

Stvaranje kategorije.

Uređivanje kategorije

Brisanje kategorije

Vraćanje kategorije

Praćenje pitanja bez odgovora

Promicanje sadržaja

Dodjela istaknutog statusa raspravi

Uklanjanje istaknutog statusa

Pronalaženje istaknutih stavki

Upravljanje prijavljenim sadržajem

Omogućivanje prijave Uvredljiva sadržaja

Onemogućivanje prijave Uvredljiva sadržaja

Pregled prijavljenog sadržaja

Dozvole moderatora

Grupa Moderatori stvara se automatski nakon postavljanja web-mjesta zajednice ili zbirke web-mjesta. Moderatori imaju veće ovlasti nego članovi zajednice, što im omogućuje da prikazuju sve rasprave i odgovore, promiču sadržaj, dodjeljuju značke najaktivnijim suradnicima te pregledavaju, uređuju i brišu prijavljeni sadržaj. Moderatori mogu sebi dodijeliti značku "Moderator" da bi bili prepoznatljivi široj zajednici.

Dodjela dozvola moderatora

Napomena:  Samo vlasnik zajednice ili administrator mogu dodijeliti dozvole moderatora.

 1. U korijenu zbirke web-mjesta kliknite Postavke Mali zupčanik postavki koji je zamijenio mogućnost Postavke web-mjesta. > Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Korisnici i dozvole kliknite Dozvole web-mjesta.

 3. Potvrdite okvir pokraj grupe Moderatori.

 4. Na kartici Dozvole kliknite Dodjela dozvola.

 5. Upišite adresu e-pošte osobe kojoj želite dodijeliti dozvole moderatora.

 6. Kliknite Pokaži mogućnosti.

 7. Na padajućem popisu kliknite Moderatori (moderiranje).

 8. Kliknite Zajedničko korištenje.

Vrh stranice

Upravljanje kategorijama

Kategorije sadržaja organizacijski su alati za upravljanje raspravama o zajednici. Moderatori stvaraju i brišu kategorije na temelju svrhe zajednice i vrste rasprave koja se razvije tijekom vremena. Osim toga mogu u svakom trenutku promijeniti kategoriju rasprave.

Članovi odabiru kategoriju prilikom stvaranja rasprave te koriste kategorije kao mehanizme za filtriranje da bi pronašli rasprave koje su im važne.

Kategorije se po zadanom organiziraju abecednim redoslijedom na stranici Kategorije. Korisnici mogu promijeniti organiziranje kategorija prema najpopularnijim temama ili nedavnoj aktivnosti. Svaka je kategorija prikazana pločicom. Pločice sadrže naslov, opis i informacije o aktivnosti te mogu sadržavati sliku koja predstavlja sadržaj kategorije (vidi ilustraciju u nastavku).

Četiri pločice kategorija, svaka sa slikom i naslovom ribolova

Stvaranje kategorije.

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Stvaranje kategorija.

 2. Kliknite nova stavka.

 3. U odjeljak Naziv kategorije upišite naziv kategorije. Taj će se naziv prikazati na pločici stranice Kategorije i na padajućem popisu kategorija pomoću kojih autori klasificiraju svoje rasprave. Naziv bi trebao biti relativno kratak, ali dovoljno opisan tako da članovi shvate kakvu vrstu rasprava sadrži određena kategorija.

 4. U odjeljak Opis upišite kratki opis sadržaja kategorija. Opis nije obavezan.

 5. U odjeljak Slika kategorije upišite ili zalijepite URL slike koju je potrebno koristiti za tu kategoriju. Slika će se prikazati na pločici Stranica kategorije za tu kategoriju. Slika kategorije nije obavezna.

 6. U odjeljak Upišite opis upišite opis slike. Opis slike nije obavezan.

 7. Kliknite Spremi

Uređivanje kategorije

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Stvaranje kategorija.

 2. Kliknite naziv kategorije koju želite urediti.

 3. Na kartici Prikaz kliknite Uređivanje stavke.

 4. Unesite promjene, a zatim kliknite Spremi.

Brisanje kategorije

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Stvaranje kategorija.

 2. Kliknite naslov kategorije koju želite izbrisati.

 3. Na kartici Prikaz kliknite Izbriši stavku.

 4. U prozoru za potvrdu kliknite u redu.
  Rasprave nalaze izbrisane kategorija neće se izbrisati.

Vraćanje kategorije

 1. Na bilo kojoj stranici unutar zajednice na traci za brzo pokretanje kliknite Sadržaj web-mjesta.

 2. U gornjem desnom kutu zaslona kliknite Koš za smeće.

 3. Potvrdite okvir pokraj kategorije koju želite vratiti.

  Napomena:  Sve rasprave ili odgovori koje su članovi izbrisali nalaze se u košu za smeće. Samo vlasnici i moderatori mogu vratiti sadržaj.

 4. Kliknite Vrati odabir.

 5. U prozoru za potvrdu kliknite u redu.
  Vratit će se kategoriju, a rasprave koje su dio prethodnog kategorija ponovno nalaze se unutar kategorije.

Vrh stranice

Praćenje pitanja bez odgovora

Jednu od najvažnijih značajki bilo koje zajednice predstavlja dijalog između njezinih članova. Vjerodostojnost zajednice i njezina dinamičnost smanjuju se ako se rasprave ugase ili pitanja ostanu bez odgovora, pa je dio posla moderatora zajednice pobrinuti se da se rasprave ožive te da članovi brzo dobivaju odgovore na svoja pitanja. Zato je na početnoj stranici dostupan prikaz Neodgovorena pitanja da bi moderatori mogli jednostavno pratiti pitanja. U tom se prikazu nalaze upiti za rasprave koje su označene kao pitanja, ali koje još nemaju "najbolji odgovor".

 1. Na početnoj stranici zajednice kliknite izbornik za otvaranje (...), a zatim kliknite Neodgovorena pitanja.

 2. Kliknite naslov rasprave da biste otvorili i pregledali stavku.

Vrh stranice

Promicanje sadržaja

U aktivnoj zajednici istovremeno se može odvijati veliki broj različitih rasprava u više kategorija. Moderator može odabrati one rasprave koje su posebno korisne, relevantne ili važne za članove zajednice i dodijeliti im status "istaknuto". Nakon što je označena kao istaknuta, rasprava postaje dio prikaza Istaknute rasprave. Iz tog se prikaza filtriraju sve ostale rasprave osim onih istaknutih. Istaknute rasprave u određenoj kategoriji prikazuju se i pri vrhu stranice u toj kategoriji.

Dodjela istaknutog statusa raspravi

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Upravljanje raspravama.

 2. Odaberite raspravu koju želite istaknuti.

 3. Na kartici moderiranje kliknite Označi kao Istaknuto.
  Status temu za raspravu u stupcu je istaknute rasprave se mijenja u da.

  Savjet: Da biste istaknuti status dodijelili većem broju rasprava, odaberite sve rasprave kojima želite promijeniti status, a zatim kliknite Moderiranje > Označi kao istaknuto.

Uklanjanje istaknutog statusa

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Upravljanje raspravama.

 2. Odaberite raspravu za koju želite ukloniti status istaknuto.

 3. Na kartici moderiranje kliknite Ukloni oznaku istaknuto.
  Status temu za raspravu u stupcu je istaknute rasprave mijenja se u nema.

  Savjet: Da biste istaknuti status uklonili za nekoliko rasprava, odaberite sve odgovarajuće rasprave, a zatim kliknite Moderiranje> Ukloni oznaku Istaknuto.

Pronalaženje istaknutih stavki

 1. Na početnoj stranici zajednice kliknite izbornik za otvaranje(…).

 2. Kliknite Istaknuto.

Vrh stranice

Upravljanje prijavljenim sadržajem

Ako članovi zajednice naiđu na sadržaj za koji smatraju da nije točan ili prikladan, mogu ga prijaviti moderatoru na procjenu. Označeni sadržaj i svi povezani komentari vidljivi su u prikazu Upravljanje raspravama dok moderator ne poduzme nešto u vezi s njima. Iako moderatori mogu vidjeti sve komentare povezane s određenom objavom ili odgovorom, članovi mogu vidjeti samo vlastite komentare i neće znati jesu li drugi članovi označili sadržaj kao sadržaj koji moderator mora pregledati.

Značajka prijave uvredljiva sadržaja po zadanom je onemogućena, ali ju je u svakom trenutku moguće omogućiti. Ako je omogućite, dogodit će se sljedeće:

 • svim raspravama i odgovorima dodaje se stavka izbornika Prijavi moderatoru

 • web-dijelu Alati zajednice dodaje se mogućnost Pregled prijavljenih objava

 • u odjeljak Upravljanje zajednicom na stranici Postavke web-mjesta dodaje se mogućnost Upravljanje prijavljenim objavama

 • na vrpcu se dodaje kartica Moderiranje koja sadrži mogućnosti pregleda, uređivanja, brisanja i odbacivanja

 • u pozadini se stvara trajni popis izvješća o zloupotrebi da bi se spremili svi komentari povezani s objavama zajednice označenima za pregled moderatora. To je izvješće skriveno i nije dostupno svim članovima.

Omogućivanje prijave uvredljiva sadržaja

Napomena: Da biste omogućili ovu značajku, morate biti član grupe Vlasnici.

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Postavke zajednice.

 2. Odaberite potvrdni okvir Omogući prijavljivanje uvredljivog sadržaja .

 3. Kliknite U redu.

Onemogućivanje prijave uvredljiva sadržaja

Napomena: Da biste onemogućili ovu značajku, morate biti član grupe Vlasnici.

Onemogućivanjem značajke prijave uvredljiva sadržaja uklanjaju se mogućnosti pregleda s izbornika, iz web-dijela Alati zajednice i sa stranice Postavke web-mjesta. Svi prethodno poslani komentari ostat će na popisu Izvješća o zloupotrebi, ali neće biti vidljivi iz korisničkog sučelja.

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Postavke zajednice.

 2. Poništite Omogući prijavljivanje uvredljivog sadržaja potvrdni okvir.

 3. Kliknite U redu.

Pregled prijavljenog sadržaja

Napomena: Morate biti član grupe Moderatori ili Vlasnici da biste pregledali prijavljeni sadržaj.

 1. Na početnoj stranici zajednice u web-dijelu Alati zajednice kliknite Pregled prijavljenih objava.

 2. Kliknite objavu.

 3. Na kartici Moderiranje kliknite:

 4. Uredi objavu ako želite urediti sadržaj objave. Nije moguće urediti izvješća članova.

 5. Izbriši objavu ako odlučite da sadržaj objave nije prikladan za zajednicu. Izbrisat će se i sva povezana izvješća.

 6. Odbaci prijavu ako odlučite da je sadržaj objave prikladan za zajednicu. Izbrisat će se i sva povezana izvješća.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×