Naredba SELECT

Izjava SELECT govori modulu baze podataka aplikacije Microsoft Access da vrati informacije iz baze podataka kao skup zapisa.

Sintaksa

SELECT [predikat] { * | tablica.* | [tablica.]polje1 [AS pseudonim1] [, [tablica.]polje2 [AS pseudonim2] [, ...]]}
FROM izraztablice [, ...] [IN vanjskabazapodataka]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Naredba SELECT sastoji se od ovih dijelova:

Dio

Opis

predikat

Jedan od sljedećih predikata: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ili TOP. Predikatom se ograničava broj vraćenih zapisa. Ako nije naveden nijedan, zadani je predikat ALL.

*

Određuje da su odabrana sva polja iz navedene tablice ili više njih.

tablica

Naziv tablice koja sadrži polja iz kojih se odabiru zapisi.

polje1, polje2

Nazivi polja s podacima koje želite dohvatiti. Ako navedete više polja, dohvaćaju se redoslijedom kojim su navedena.

pseudonim1, pseudonim2

Nazivi koji se koriste kao zaglavlja stupaca umjesto izvornih naziva stupaca u tablici.

izraztablice

Naziv tablice ili više njih s podacima koje želite dohvatiti.

vanjskabazapodataka

Naziv baze podataka koja sadrži tablice iz argumenta izraztablice ako se ne nalaze u trenutnoj bazi podataka.

Napomene

Microsoft Access radi izvršavanja te operacije pretražuje navedene tablice, izdvaja odabrane stupce, odabire retke koji zadovoljavaju kriterij te ih sortira ili grupira navedenim redoslijedom.

Naredbe SELECT ne mijenjaju podatke u bazi podataka.

SELECT je obično prva riječ u SQL izrazu. Većina je SQL izraza ili izraz SELECT ili SELECT...INTO.

Minimalna je sintaksa naredbe SELECT sljedeća:

SELECT polja FROM tablica

Da biste odabrali sva polja iz neke tablice, možete koristiti zvjezdicu (*). U sljedećem se primjeru odabiru sva polja iz tablice Zaposlenici:

SELECT * FROM Employees;

Ako se naziv nekog polja nalazi u više tablica iz uvjeta FROM, prije njega unesite naziv tablice i operator . (točka). U sljedećem se primjeru polje Odjel nalazi i u tablici Zaposlenici i u tablici Nadređeni. SQL naredba odabire odjele iz tablice Zaposlenici te imena nadređenih iz tablice Nadređeni:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Kad se stvori objekt Recordset, modul baze podataka programa Microsoft Access koristi naziv polja iz tablice kao naziv objekta Field u objektu Recordset. Ako želite koristiti neki drugi naziv polja ili pak naziv nije naznačen izrazom pomoću kojeg je polje generirano, koristite AS rezervirana riječ. U sljedećem se primjeru koristi naslov Rođenje kao naziv objekta Field u objektu Recordset koji je rezultat naredbe:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Kad koristite funkcije ili upite zbrajanja koji vraćaju dvosmislene ili duplicirane nazive objekta Field, morate pomoću uvjeta AS navesti zamjenski naziv objekta Field. U sljedećem se primjeru koristi naslov BrojLjudi kao naziv objekta Field u objektu Recordset koji je rezultat naredbe:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

U naredbe SELECT možete koristiti i druge uvjete da biste dodatno ograničili i organizirali vraćene podatke. Dodatne informacije potražite u temi pomoći za uvjet koji koristite.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×