Upravljanje obaveze, planovima, proračuni – jednostavno je sa sustavom Microsoft 365.

Ograničavanje unosa podataka pomoću pravila provjere valjanosti

Ograničavanje unosa podataka pomoću pravila provjere valjanosti

Prilikom unosa podataka u baze programa Access za računala možete im uskratiti potvrdu valjanosti ili potvrditi valjanost pomoću pravila provjere valjanosti. Pravilo ćete lakše oblikovati ako se poslužite sastavljačem izraza. Pravila za provjeru valjanosti mogu se postaviti u prikazu dizajna tablice ili prikazu podatkovne tablice. Postoje tri vrste pravila za provjeru valjanosti u programu Access:

1. Pravilo provjere valjanosti polja   Pravilom provjere valjanosti polja možete se poslužiti da biste postavili kriterij koji moraju ispuniti sve valjane vrijednosti polja. Ne morate navesti trenutačno polje kao dio pravila, osim ako koristite polje u funkciji.  Ograničenja vrste znakova koji se mogu unijeti u polje lakše se postavljaju pomoću Maske za unos. Tako, primjerice, polje datuma može imati pravilo provjere valjanosti koje ne dopušta vrijednosti u prošlosti.

Nekoliko brzinskih primjera:

Ne dopuštaju se vrijednosti datuma u prošlosti: >=Date()

Općenito prihvaćen oblik adrese e-pošte: je null ILI ((jednako "*?@?*.?*") I (nije jednako "*[ ,;]*"))

Broj manji ili jednak pet: <=5

Polje valute ne može biti negativno: >=0

Ograničenje duljine znakova u nizu: Len([StringFieldName])<100

Pravilo provjere valjanosti polja prikazano u alatu za dizajniranje tablica programa Access

2. Pravilo provjere valjanosti zapisa   Pravilo provjere valjanosti zapisa možete upotrijebiti da biste odredili uvjet koji svi valjani zapisi moraju zadovoljiti. Pomoću pravila provjere valjanosti zapisa možete uspoređivati vrijednosti u različitim poljima. Na primjer, zapis s dva polja datuma može tražiti da vrijednosti jednog polja uvijek prethode vrijednostima drugog polja (npr. vrijednost polja DatumPočetka mora biti prije vrijednosti polja DatumZavršetka).

Nekoliko brzinskih primjera:

Datum završetka ne smije biti prije datuma početka: [Datum završetka]>=[Datum početka]

Unesite traženi datum koji nije više od 30 dana iza datuma narudžbe: [Traženi datum]<=[Datum narudžbe]+30

Pravilo provjere valjanosti tablice u alatu za dizajniranje tablice programa Access

3. Provjera valjanosti na obrascu   Možete koristiti svojstvo kontrole Pravilo provjere valjanosti na obrascu da biste naveli kriterij koje sve vrijednosti dodane toj kontroli moraju zadovoljiti. Svojstvo kontrole Pravilo provjere valjanosti funkcionira kao pravilo provjere valjanosti polja. Obično se koristi pravilo provjere valjanosti obrasca umjesto pravila provjere valjanosti polja ako se pravilo odnosi samo na taj obrazac, a ne na tablicu, bez obzira gdje se koristi.

Sadržaj članka

Pregled

U ovome se članku objašnjava kako koristiti pravila provjere valjanosti i tekst provjere valjanosti u poljima tablice i kontrolama obrasca. Pravilo provjere valjanosti jedan je od načina ograničenja unosa u polje tablice ili kontrolu obrasca kao što je tekstni okvir. Tekst provjere valjanosti omogućuje vam stvaranje poruke pomoću koje ćete korisnicima objasniti koji od unesenih podataka nisu valjani.

Prilikom unosa podataka Access provjerava krši li unos pravilo provjere valjanosti. Ako krši, unos se ne prihvaća i Access prikazuje poruku.

Access omogućuje brojne načine ograničavanja unosa:

 • Vrste podataka   Svako polje tablice sadrži vrstu podataka koja ograničava korisnički unos. Primjerice, polje Datum/vrijeme prihvaća samo datume i vremena, a polje Valuta prihvaća samo novčane podatke itd.

 • Svojstva polja   Neka svojstva polja ograničavaju unos podataka. Primjerice, svojstvo polja Veličina polja ograničava unos tako što ograničava količinu podataka.

  Također možete koristiti svojstvo Pravilo provjere valjanosti za zahtijevanje određenih vrijednosti i svojstvo Tekst provjere valjanosti za upozoravanje korisnika na pogreške. Tako, primjerice, unošenjem pravila kao što je >100 And <1000 u svojstvo Pravilo provjere valjanosti korisnike prisiljava da unose vrijednosti između 100 i 1,000. Pravilo poput onoga koje navodi [EndDate]>=[StartDate] korisnike prisiljava da unesu datum završetka koji slijedi nakon datuma početka. Uneseni tekst kao što je "Unesi vrijednosti između 100 i 1,000" ili "Unesi završni datum na ili nakon početnog datuma" u svojstvu Tekst provjere valjanosti govori korisnicima da su napravili pogrešku i kako je ispraviti.

 • Maske za unos   Možete koristiti masku za unos da biste provjerili valjanost podataka tako da korisnike prisilite da unesu vrijednosti na određen način. Primjerice, maska za unos može prisiliti korisnike da unose datume u europskom obliku, kao što je 2007.04.14.

Te načine provjere valjanosti podataka možete koristiti zasebno ili ih međusobno kombinirati. Vrste podataka nisu neobavezne i predstavljaju osnovni način provjere valjanosti podataka.

Dodatne informacije o vrstama podataka, veličinama polja i maskama za unos potražite u članku Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

Vrste pravila za provjeru valjanosti

Možete stvoriti dvije osnovne vrste pravila za provjeru valjanosti:

 • Pravila provjere valjanosti polja   Upotrijebite pravilo valjanosti polja da biste prilikom napuštanja polja provjerili vrijednost unesenu u polje. Pretpostavimo, primjerice, da imate polje Datum i u svojstvo Pravilo provjere valjanosti tog polja unesete >=#1. 1. 2010.#. Vaše pravilo sada traži da uneseni datum bude 1. siječnja 2010. ili bilo koji datum iza tog datuma. Ako unesete datum prije 2010. i pokušate premjestiti fokus na drugo polje, Access će spriječiti napuštanje polja dok ne riješite taj problem.

 • Pravila provjere valjanosti zapisa   Pravilo provjere valjanosti zapisa koristite da biste kontrolirali kad možete spremiti zapis (redak u tablici). Za razliku od pravila provjere valjanosti polja, pravilo provjere valjanosti zapisa odnosi se na druga polja u tablici. Pravila provjere valjanosti zapisa stvarate kada trebate provjeriti vrijednosti u jednom polju o odnosu na vrijednosti u drugom polju. Primjerice, pretpostavimo da vaš posao zahtijeva slanje proizvoda u roku od 30 dana i ako to ne učinite u zadanom vremenu, dužni ste kupcu vratiti dio nabavne cijene. Pravilo provjere valjanosti zapisa možete definirati kao [TraženiDatum]<=[DatumNarudžbe]+30 da biste osigurali da netko ne unese datum isporuke (vrijednost u polju TraženiDatum) predaleko u budućnosti.

Ako vam sintaksa za pravilo provjere valjanosti djeluje prekomplicirano, objašnjenje sintakse i nekoliko oglednih pravila provjere valjanosti potražite u odjeljku Što se može smjestiti u pravilo za provjeru valjanosti.

Gdje možete koristiti pravila za provjeru valjanosti

Možete definirati pravila provjere valjanosti za polja tablice i kontrole u obrascu. Kada definirate pravila za tablice, ta se pravila primjenjuju prilikom uvoza podataka. Da biste dodali pravila provjere valjanosti u tablicu, otvorite tablicu i poslužite se naredbama na kartici Polja na vrpci. Da biste dodali pravila provjere valjanosti na obrazac, otvorite obrazac u prikazu Izgleda i dodajte pravila u svojstva pojedinih kontrola.

Koraci u odjeljku Dodavanje pravila provjere valjanosti u tablicu objašnjavaju kako pravila za provjeru valjanosti dodati u polja tablice. Koraci u odjeljku Dodavanje pravila provjere valjanosti kontroli na obrascu u nastavku članka objašnjavju kako pravila dodati u svojstva u pojedinačnim kontrolama.

Što se može smjestiti u pravilo za provjeru valjanosti

Pravila za provjeru valjanosti mogu sadržavati izraze — funkcije koje vraćaju jednostruku vrijednost. Možete koristiti izraz za provođenje izračuna, manipuliranje znakovima ili provjeru podataka. Izraz pravila provjere valjanosti provjerava podatke. Izraz, primjerice, može provjeriti jednu u nizu vrijednosti kao što su "Tokyo" ili "Moscow" ili "Paris" ili "Helsinki". Izrazi mogu također provoditi matematičke operacije. Tako, primjerice, izraz <100 prisiljava korisnike da unose vrijednosti koje su manje od 100. Izraz ([OrderDate] - [ShipDate]) izračunava broj dana koji je prošao od vremena narudžbe i vremena isporuke.

Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Sastavljanje izraza.

Vrh stranice

Dodavanje pravila provjere valjanosti u tablicu

Možete dodati pravilo provjere valjanosti za polje i/ili pravilo provjere valjanosti za zapis. Pravilo provjere valjanosti za polje provjerava unos u polje i primjenjuje se kada fokus napusti polje. Pravilo provjere valjanosti zapisa provjerava unos u jedno ili više polja i primjenjuje se kada fokus napusti zapis. Pravilo provjere valjanosti zapisa obično uspoređuje vrijednosti dvaju ili više polja.

Napomene: Sljedeće vrste polja ne podržavaju pravila provjere valjanosti:

 • Automatsko numeriranje

 • OLE objekt

 • Privitak

 • IDreplikacije

Stvaranje pravila provjere valjanosti za polje

 1. Odaberite polje kojemu želite provjeriti valjanost

 2. Na kartici Polja u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti pa Pravilo provjere valjanosti za polje.

 3. Pri stvaranju pravila poslužite se sastavljačem izraza. Dodatne informacije o korištenju sastavljača izraza potražite u članku Korištenje sastavljača izraza.

Stvaranje poruke koja će se prikazati nad poljem kada unos nije valjan

 1. Odaberite polje za koje vam je potrebna poruka o unosu koji nije valjan. Uz polje bi već trebalo biti vezano pravilo provjere valjanosti.

 2. Na kartici Polja u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti pa Poruka o provjeri valjanosti polja.

 3. Unesite odgovarajuću poruku. Primjerice, ako je pravilo provjere valjanosti >10, poruka bi mogla glasiti “Unesite vrijednost manju od 10.”

Primjere pravila za provjeru valjanosti i povezanih poruka potražite u odjeljku Referenca pravila za provjeru valjanosti.

Stvaranje pravila provjere valjanosti zapisa

 1. Otvorite tablicu u kojoj želite provjeriti valjanost zapisa.

 2. Na kartici Polja u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti pa Pravilo provjere valjanosti zapisa.

 3. Pri stvaranju pravila poslužite se sastavljačem izraza. Dodatne informacije o korištenju sastavljača izraza potražite u članku Korištenje sastavljača izraza.

Stvaranje poruke koja će se prikazati uz zapis kada unos nije valjan

 1. Otvorite tablicu za koju vam je potrebna poruka o unosu koji nije valjan. Uz tablicu bi već trebalo biti vezano pravilo provjere valjanosti.

 2. Na kartici Polja u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti pa Poruka o provjeri valjanosti zapisa.

 3. Unesite odgovarajuću poruku. Primjerice, ako je pravilo promjene valjanosti [DatumPočetka]<[DatumZavršetka], poruka bi mogla glasiti “Datum početka mora prethoditi datumu završetka.”

Vrh stranice

Provjera postojećih podataka na temelju novoga pravila provjere valjanosti

Ako u postojeću tablicu dodate pravilo provjere valjanosti, bilo bi dobro provjeriti pravilo da biste vidjeli nisu li neki postojeći podaci nevaljani.

 1. Tablicu koju želite provjeriti otvorite u prikazu dizajna.

  Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Provjera pravila provjere valjanosti.

 2. Pritisnite Da za zatvaranje poruke upozorenja i početak testiranja.

 3. Ako ste dobili upit za spremanje tablice, pritisnite Da.

 4. Pogledajte različite druge poruke upozorenja u tijeku postupka. Pročitajte upute u svakoj poruci, a zatim pritisnite Da ili Ne, prema potrebi, za dovršetak ili zaustavljanje testiranja.

Vrh stranice

Dodavanje pravila provjere valjanosti kontroli na obrascu

Možete koristiti svojstvo kontrole obrasca Pravilo provjere valjanosti i Tekst provjere valjanosti da biste provjerili valjanost podataka unesenih u tu kontrolu i pomogli korisnicima koji unose podatke koji nisu valjani.

Savjet:  Ako obrazac stvarate automatski iz tablice pomoću naredbi obrasca s vrpce, sve provjere valjanosti za polja u tablici nasljeđuju se s odgovarajućih kontrola na obrascu.

Kontrola može imati drugačije pravilo provjere valjanosti od polja tablice uz koje je vezana. Takvo je što korisno ako želite da se u obrascu postavljaju jača ograničenja nego u tablici. Primjenjuje se pravilo obrasca, a zatim pravilo tablice. Ako je tablica restriktivnija od obrasca, pravila koje je definirano za tablicu uzima se u ozbir kao važnije. Ako se pravila međusobno isključuju, nećete moći unijeti nikakve podatke.

Na primjer, pretpostavimo da sljedeće pravilo primjenjujete na polje datuma u tablici:

<#01/01/2010#

No tada primjenjujete to pravilo na kontrolu obrasca koja je vezana uz podatkovno polje:

>=#01/01/2010#

U podatkovno se polje sada moraju unijeti vrijednosti ranije od godine 2010., no kontrola obrasca zahtijeva datume iz te godine ili kasnije, time vam onemogućujući unos bilo kakvih podataka.

Stvaranje pravila provjere valjanosti kontrole

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac koji želite promijeniti i potom kliknite Prikaz izgleda.

 2. Desnom tipkom miša kliknite kontrolu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Svojstva za otvaranje lista svojstava za kontrolu.

 3. Kliknite karticu Sve, a zatim unesite pravilo za provjeru valjanosti u okvir svojstva Pravilo za provjeru valjanosti.

  Savjet: Kliknite gumb Sastavi da biste pokrenuli sastavljač izraza.

  Dodatne informacije o korištenju sastavljača izraza potražite u člankuKorištenje sastavljača izraza.

 4. Unesite poruku u okvir svojstva Tekst provjere valjanosti.

Vrh stranice

Referenca pravila za provjeru valjanosti

Pravila provjere valjanosti koriste sintaksu za izraze programa Access. Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Uvod u izraze.

Primjeri pravila provjere valjanosti i teksta za provjeru valjanosti

Pravilo provjere valjanosti

Tekst za provjeru valjanosti

<>0

Unesite vrijednost koja nije nula.

>=0

Vrijednost mora biti nula ili veća.

– ili –

Morate unijeti pozitivni broj.

0 ili >100

Vrijednost mora biti 0 ili veća od 100.

IZMEĐU 0 I 1

Unesite vrijednost sa znakom postotka. (Za upotrebu kod polja koje pohranjuje brojevne vrijednosti kao postotke).

<#01/01/2007#

Unesite datum prije 2007.

>=#01/01/2007# I <#01/01/2008#

Datum mora biti u 2007.

<Datum()

Datum rođenja ne može biti u budućnosti.

StrComp(UCase([LastName]),
[LastName],0) = 0

Podaci u polju pod nazivom LastName moraju biti pisani velikim slovima.

>=Int(Now())

Unesite današnji datum.

M ili F

Unesite M za muško ili Ž za žensko.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" ILI "[A-Z]*@[A-Z].net" ILI "[A-Z]*@[A-Z].org"

Unesite valjanu adresu e-pošte s domenom .com, .net ili .org.

[TraženiDatum]<=[DatumNarudžbe]+30

Unesite traženi datum koji nije više od 30 dana iza datuma narudžbe.

[DatumZavršetka]>=[DatumPočetka]

Unesite datum završetka na ili nakon datuma početka.

Primjeri sintakse za uobičajene operatore pravila provjere valjanosti

Operator

Funkcija

Primjer

NOT

Testira vrijednosti pretvaranja. Koristite prije svakog operatora usporedbe osim IS NOT NULL.

NOT > 10 (isto kao <=10).

IN

Testira vrijednosti jednako kao postojeće članove na popisu. Vrijednost uspoređivanja mora biti popis odvojen zarezom, zatvoren u zagrade.

IN ("Tokio","Pariz","Moskva")

BETWEEN

Testira raspon vrijednosti. Morate koristiti dvije vrijednosti usporedbe — nisku i visoku — i odvojiti te vrijednosti razdjelnikom AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (isto kao >=100 AND <=1000)

LIKE

Usklađuje nizove uzoraka u poljima Tekst i Memorandum.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Prisiljava korisnike da unesu vrijednosti u polje. To je isto kao i postavljanje svojstva polja Obavezno na Da. Međutim, kada omogućite svojstvo Obavezno i korisnik ne uspije unijeti vrijednost, Access prikazuje pomalo neprijateljsku poruku o pogrešci. Bazu podataka obično je lakše upotrebljavati ako koristite IS NOT NULL i unesete prijateljsku poruku u svojstvo Tekst provjere valjanosti.

IS NOT NULL

AND

Navodi da svi dijelovi pravila provjere valjanosti moraju vrijediti.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Napomena: Također možete koristiti AND za kombiniranje pravila za provjeru valjanosti. Na primjer: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Navodi da neki, ali ne svi dijelovi pravila provjere valjanosti moraju vrijediti.

Siječanj OR Veljača

<

Manje od.

<=

Manji od ili jednako.

>

Veći od.

>=

Veći od ili jednako.

=

Jednako.

<>

Nije jednako.

Korištenje zamjenskih znakova u pravilima za provjeru valjanosti

U pravilima provjere valjanosti možete koristiti zamjenske znakove. Imajte na umu da Access podržava dva skupa zamjenskih znakova: ANSI-89 i ANSI-92. Svaki od tih standarda koristi različiti skup zamjenskih znakova.

Prema zadanim postavkama, sve datoteke u formatima .accdb and .mdb koriste ANSI-89 standard.

ANSI standard baze podataka možete promijeniti u ANSI-92 sljedećim postupkom:

 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access kliknite Dizajneri objekta.

 3. U sekciji Dizajn upita i odjeljku Sintaksa kompatibilna sa SQL poslužiteljem (ANSI-92) odaberite Ova baza podataka.

Dodatne informacije o korištenju zamjenskih znakova i ANSI standarda za SQL potražite u članku Referenca zamjenskih znakova programa Access.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×