Outlook napredne mogućnosti uređivanja

Outlook sadrži brojne mogućnosti koje možete kontrolirati da biste utjecali na sadržaj poruka e-pošte koje šaljete i primate. Možete, primjerice, odrediti način kopiranja i lijepljenja sadržaja u poruku e-pošte, bez obzira na Outlook koristi samodovršetak tijekom upisa, oblikovanje tablice i sjenčanje polja. Mnoge od tih mogućnosti možete pronaći tako da odaberete Mogućnosti > datoteka

Da biste te mogućnosti prikazali u programu Microsoft Outlook, u poruci e-pošte kliknite Mogućnosti > datoteka > Mogućnosti > pošta >Napredno.

Tekst koji se upisuje zamjenjuje označeni tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom upisivanja teksta izbriše odabrani tekst. Ako poništite potvrdni okvir, Microsoft Office Outlook ne briše odabrani tekst, nego umeće novi tekst ispred njega.

Automatski označi cijelu riječ     Tu mogućnost odaberite da bi se prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi odabrale cijele riječi. Ako odaberete tu mogućnost, Outlook će označiti riječ i razmak koji slijedi ako dvokliknete riječ.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Tu mogućnost odaberite ako želite lakše uređivati tekst hiperveza. Kada je odabrana ta mogućnost, potrebno je stisnuti CTRL prilikom klika na vezu da bi se doista aktiviralo vezu. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu Outlook učitavate stranicu prema kojoj veza vodi, čime se otežava uređivanje teksta veze.

Pri umetanju samooblika automatski stvori područje crtanja     Tu mogućnost odaberite da biste područje crtanja ome-pošte ome-poštom pisali crteže ili rukopisne crteže i pisali. Područje crtanja olakšava smještaj crtežnih objekata i slika te njihovo zajedničko premještanje.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite da biste oblikovanje označili valovitom plavom podcrtavanjem kada je slično, ali ne isto kao i drugo oblikovanje u porukama e-pošte. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, morate potvrditi i okvir Zadrži evidenciju oblikovanja.

Ažuriranje stila radi podudaranja s odabirom     Ako mijenjate stil, odaberite tu mogućnost da biste stil ažurirali tako da odgovara vašim promjenama.

Omogući značajku " klikni i tipkaj"     Tu mogućnost odaberite da biste u prazno područje poruke e-pošte umetnuli tekst, grafiku, tablice ili druge stavke tako da dvoklikom kliknete prazno područje. Značajka "klikni i tipkaj" automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje koje je potrebno da bi se stavka smjestila na dvokliknuto mjesto. Značajka je dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i u prikazu web-rasporeda.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Pokaži prijedloge samodovršetka     Tu mogućnost odaberite da Outlook predložiti najčešće korištenu riječ tijekom upisa. Zatim možete pritisnuti Enter, a Outlook će automatski dovršiti upisivanje riječi.

Snimka zaslona Ne automatski hiperveza     Ta mogućnost onemogu Outlook umetanje hiperveze prilikom lijepljenja snimka zaslona u poruku e-pošte.

Koristi provjeru niza     Tu mogućnost odaberite da biste provjerili nalazi li se upravo uneseni znak na točnom mjestu da bi se koristio kao naglasak, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, prije ili nakon suglasnika kojemu je pridružen.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na složeno pisanim jezicima. Tu mogućnost odaberite ako želite prethodno uneseni znak zamijeniti znakom koji unosite kada ta dva znaka ne mogu stajati zajedno u istome nizu teksta.

Azijski fontovi vrijede i za latinični tekst     Tu mogućnost odaberite da biste latinične znakove promijenili u odabrani azijski font kada na odabrani tekst primijenite azijski font. Poništite taj okvir ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok na ostatak poruke e-pošte primijenite azijski font.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite jezik tipkovnice i font promijeniti u skladu s jezikom teksta na kojem se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, promijenit će se samo font.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Koristi naslijeđe načina IME za omogućavanje načina pretipkavanja     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti da znakovi koje upisujete mijenjaju postojeće znakove (pisanje preko postojećeg teksta) dok koristite uređivač načina unosa (IME) na računalu na kojem je instaliran operacijski sustav Microsoft Windows XP. Ako je Outlook instaliran na računalu na kojem je instaliran Windows Vista, ta se mogućnost ne prikazuje jer je način rada pisanja preko postojećeg teksta automatski podržano.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Kontrola IME aktivna     Tu mogućnost odaberite da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Da biste zaustavili IME, poništite potvrdni okvir.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME poravnanje     Tu mogućnost odaberite da biste koristili sučelja za govorni jezik na računalima na kojima je omogućen IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite dijaloški okvir Svojstva IME naziva. U tome dijaloškom okviru postavite ili promijenite mogućnosti teksta, tipkovnice, konverzije znakova te ostale mogućnosti za aktivni IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Unutar iste poruke e-pošte     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje do kojeg dolazi prilikom lijepljenja sadržaja u iste poruke e-pošte iz kojih ste kopirali sadržaj. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruka e-pošte     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje koje se događa prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz druge poruke e-pošte u Outlook. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Sve definicije stila povezane s kopiranim tekstom kopiraju se u odredišnu e-poštu.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruka e-pošte kada su definicije stila u sukobu     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje koje se događa prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz druge e-pošte u programu Outlook, a stil dodijeljen kopiranom tekstu drukčije se definira u poruci e-pošte u kojoj se tekst lijepi. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ta mogućnost zadržava naziv stila povezan s kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila poruke e-pošte u koju se tekst zalijepiti. Primjerice, tekst naslova 1 kopirate iz jedne poruke e-pošte u drugu. U jednoj poruci e-pošte Naslov 1 definiran je kao podebljano iz zraka, 14-točka i u poruci e-pošte u kojoj zalijepite tekst, Naslov 1 definiran je kao Podebljano za Cambria, 16-točka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje definicija stila i većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst sadrži definiciju stila u poruci e-pošte u kojoj se tekst zalijepite.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetni/zalijepi slike kao     Ta mogućnost prikazuje kako Outlook slike u odnosu na tekst u poruci e-pošte. Slike možete umetnuti u istu razinu s tekstom, možete dopustiti micanje slika s tekstom ili tekst možete prelamati oko, ispred ili iza slike. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju iza teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Ispred teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju ispred teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Za lijepljenje koristi tipku Insert     Tu mogućnost odaberite da biste pomoću tipke INSERT umetnuli sadržaj Office međuspremnik u poruku e-pošte.

Show Paste Options button when content is pasteed     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom lijepljenja sadržaja prikaže gumb Mogućnosti lijepljenja. Pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja možete nadjačati ili izmijeniti postavke koje napravite u ovom odjeljku dijaloškog okvira Mogućnosti uređivača.

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Postavke. U dijaloškom okviru možete odrediti zadano ponašanje prilikom lijepljenja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se pojavljuje kada sadržaj iz međuspremnika zalijepite u poruku e-pošte. Gumb je dostupan samo kad je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Tu mogućnost odaberite da biste prelamanje teksta u prozor koji sadrži poruku e-pošte da biste lakše čitali na zaslonu.

Prikaži rezervirana mjesta slika     Tu mogućnost odaberite da bi se prazan okvir prikazao na mjestu svake slike u porukama e-pošte. Ta mogućnost ubrzava postupak pomicanja po poruci e-pošte koja sadrži velik broj slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Tu mogućnost odaberite kada želite da se u prikazu rasporeda ispisa ili prikazu web-rasporeda prikažu objekti stvoreni pomoću alata za crtanje u programu Outlook. Poništite taj okvir da biste sakrili crteže i po mogućnosti ubrzali prikaz poruka e-pošte koje sadrže mnogo crteža. Crteži će se ispisivati bez obzira na to je li potvrdni okvir potvrđen ili poništen.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži knjižne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na zaslonu prikazuju knjižne oznake. Ako nekoj stavci dodijelite knjižnu oznaku, stavka s knjižnom oznakom prikazivat će se u uglatim zagradama ([…]). Ako knjižnu oznaku dodijelite nekom mjestu, knjižna oznaka prikazuje se u obliku I-crte. Zagrade i I-zraka ne prikazuju se u ispisanim porukama e-pošte.

Prikaz kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u porukama e-pošte. Možete, primjerice, vidjeti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008. Poništite taj okvir da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ta mogućnost prikazuje jesu li polja osjenčana i, ako jesu, kada. Da biste osjenčali polja, na popisu odaberite Uvijek ili Kada je označeno. Odabirom mogućnosti Nikad ne isključuje sjenčanje polja. Sjenčanjem polje lakše ćete ih prepoznati. Sjenčanje se prikazuje na zaslonu, ali ne i u ispisanu poruku e-pošte.

Broj     Ta mogućnost određuje kako će se brojevi prikazivati u porukama e-pošte. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritički znakovi     Ta mogućnost prikazuje dijakritičke znakove u poruci e-pošte.

Napomena: Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Za dijakritičke znakove koristi ovu boju Tu mogućnost odaberite da biste odredili boju za prikaz svih dijakritika, bez obzira na boju dijakritika u izvornoj poruci e-pošte. Boju odaberite na popisu.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta u novim porukama e-pošte.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj e-pošte rasporedili zdesna nalijevo. Primjerice, odlomci počinju s lijeve strane poruke e-pošte s tekstom koji teče ulijevo.

 • Slijeva na desno Tu mogućnost odaberite da biste e-poštu pustili slijeva na desno. Primjerice, odlomci počinju s lijeve strane poruke e-pošte s tekstom koji teče desnoj strani.

Nadomještanje fonta     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Nadomještanje fonta. Tu mogućnost koristite da biste utvrdili koristi li aktivna e-pošta fontove koji nisu dostupni na vašem računalu. Ako poruka e-pošte koristi fontove koji nisu na računalu, pomoću dijaloškog okvira možete odrediti zamjenski font.

Proširivanje svih naslova prilikom otvaranja dokumenta     Tu mogućnost odaberite da biste automatski proširili sažete naslove prilikom otvaranja dokumenta.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Prikaži mjere u širini znakova     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu rasporeda ispisa     Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo. Provjerite jeste li u grupi Prikaz/skrivanje u grupi Prikaz na vrpci, koji je dio popisa Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo.

  Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Optmiziraj položaj znakova za izgled umjesto čitljivosti      Tu mogućnost odaberite da biste točno prikazali položaj znakova jer će se prikazivati u ispisanu poruku e-pošte u odnosu na blokove teksta. Kad se mogućnost uključi, može doći do izobličenja razmaka između znakova. Da biste postigli najbolju čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Onemogući hardversko ubrzanje grafike      Tu mogućnost odaberite da biste sustavu onemogućili korištenje hardverskog ubrzanja grafike.

Ažuriranje sadržaja dokumenta tijekom povlačenja      Tu mogućnost odaberite da biste sustavu onemogućili promjenu sadržaja dokumenta prilikom povlačenja objekta s prelamanjem teksta.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u programu Outlook 2010.

Korištenje položaja podpiksela za izglađivanje fontova na zaslonu      Položaj podpiksela može poboljšati prividnu razlučivost fontova prikazanih u Outlook. Tu mogućnost odaberite da biste omogućili postavljanje podpiksela.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u programu Outlook 2010.

Prikaz skočnih gumba za dodavanje redaka i stupaca u tablicama      Tu mogućnost odaberite da biste omogućili značajku skočnog gumba koja vam omogućuje da brzo odaberete broj redaka i stupaca u tablicama.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u Outlook 2010 i Outlook 2013.

Da biste te mogućnosti prikazali u Outlook, u poruci e-pošte kliknite gumb Office, a zatim Mogućnosti uređivača > Dodatno.

Tekst koji se upisuje zamjenjuje označeni tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom upisivanja teksta izbriše odabrani tekst. Ako poništite potvrdni okvir, Microsoft Office Outlook ne briše odabrani tekst, nego umeće novi tekst ispred njega.

Automatski označi cijelu riječ     Tu mogućnost odaberite da bi se prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi odabrale cijele riječi. Ako odaberete tu mogućnost, Outlook će označiti riječ i razmak koji slijedi ako dvokliknete riječ.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Tu mogućnost odaberite ako želite lakše uređivati tekst hiperveza. Kada je odabrana ta mogućnost, potrebno je stisnuti CTRL prilikom klika na vezu da bi se doista aktiviralo vezu. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu Outlook učitavate stranicu prema kojoj veza vodi, čime se otežava uređivanje teksta veze.

Pri umetanju samooblika automatski stvori područje crtanja     Tu mogućnost odaberite da biste područje crtanja ome-pošte ome-poštom pisali crteže ili rukopisne crteže i pisali. Područje crtanja olakšava smještaj crtežnih objekata i slika te njihovo zajedničko premještanje.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite da biste oblikovanje označili valovitom plavom podcrtavanjem kada je slično, ali ne isto kao i drugo oblikovanje u porukama e-pošte. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, morate potvrditi i okvir Zadrži evidenciju oblikovanja.

Omogući značajku " klikni i tipkaj"     Tu mogućnost odaberite da biste u prazno područje poruke e-pošte umetnuli tekst, grafiku, tablice ili druge stavke tako da dvoklikom kliknete prazno područje. Značajka "klikni i tipkaj" automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje koje je potrebno da bi se stavka smjestila na dvokliknuto mjesto. Značajka je dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i u prikazu web-rasporeda.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Koristi provjeru niza     Tu mogućnost odaberite da biste provjerili nalazi li se upravo uneseni znak na točnom mjestu da bi se koristio kao naglasak, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, prije ili nakon suglasnika kojemu je pridružen.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na složeno pisanim jezicima. Tipkaj i zamijeni Tu mogućnost odaberite da biste zamijenili prethodno uneseni znak sa znakom koji unosite umjesto njega, pogotovo u slučajevima kada ta dva znaka ne mogu koegzistirati u istome dijelu teksta.

Azijski fontovi vrijede i za latinični tekst     Tu mogućnost odaberite da biste latinične znakove promijenili u odabrani azijski font kada na odabrani tekst primijenite azijski font. Poništite taj okvir ako želite da latinični znakovi ostanu u latiničnom fontu dok na ostatak poruke e-pošte primijenite azijski font.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite jezik tipkovnice i font promijeniti u skladu s jezikom teksta na kojem se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, promijenit će se samo font.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Koristi naslijeđe načina IME za omogućavanje načina pretipkavanja     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti da znakovi koje upisujete mijenjaju postojeće znakove (pisanje preko postojećeg teksta) dok koristite uređivač načina unosa (IME) na računalu na kojem je instaliran operacijski sustav Microsoft Windows XP. Ako je Outlook instaliran na računalu na kojem je instaliran Windows Vista, ta se mogućnost ne prikazuje jer je način rada pisanja preko postojećeg teksta automatski podržano.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Kontrola IME aktivna     Tu mogućnost odaberite da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Da biste zaustavili IME, poništite potvrdni okvir.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME poravnanje     Tu mogućnost odaberite da biste koristili sučelja za govorni jezik na računalima na kojima je omogućen IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite dijaloški okvir Svojstva IME naziva. U tome dijaloškom okviru postavite ili promijenite mogućnosti teksta, tipkovnice, konverzije znakova te ostale mogućnosti za aktivni IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Unutar iste poruke e-pošte     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje do kojeg dolazi prilikom lijepljenja sadržaja u iste poruke e-pošte iz kojih ste kopirali sadržaj. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruka e-pošte     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje koje se događa prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz druge poruke e-pošte u Outlook. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Sve definicije stila povezane s kopiranim tekstom kopiraju se u odredišnu e-poštu.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruka e-pošte kada su definicije stila u sukobu     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje koje se događa prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz druge e-pošte u programu Outlook, a stil dodijeljen kopiranom tekstu drukčije se definira u poruci e-pošte u kojoj se tekst lijepi. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ta mogućnost zadržava naziv stila povezan s kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila poruke e-pošte u koju se tekst zalijepiti. Primjerice, tekst naslova 1 kopirate iz jedne poruke e-pošte u drugu. U jednoj poruci e-pošte Naslov 1 definiran je kao podebljano iz zraka, 14-točka i u poruci e-pošte u kojoj zalijepite tekst, Naslov 1 definiran je kao Podebljano za Cambria, 16-točka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje definicija stila i većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst sadrži definiciju stila u poruci e-pošte u kojoj se tekst zalijepite.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetni/zalijepi slike kao     Ta mogućnost prikazuje kako Outlook slike u odnosu na tekst u poruci e-pošte. Slike možete umetnuti u istu razinu s tekstom, možete dopustiti micanje slika s tekstom ili tekst možete prelamati oko, ispred ili iza slike. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju iza teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Ispred teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju ispred teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Za lijepljenje koristi tipku Insert     Tu mogućnost odaberite da biste pomoću tipke INSERT umetnuli sadržaj Office međuspremnik u poruku e-pošte.

Prikaži gumbe mogućnosti lijepljenja     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom lijepljenja sadržaja prikaže gumb Mogućnosti lijepljenja. Pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja možete nadjačati ili izmijeniti postavke koje napravite u ovom odjeljku dijaloškog okvira Mogućnosti uređivača.

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Postavke. U dijaloškom okviru možete odrediti zadano ponašanje prilikom lijepljenja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se pojavljuje kada sadržaj iz međuspremnika zalijepite u poruku e-pošte. Gumb je dostupan samo kad je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Tu mogućnost odaberite da biste prelamanje teksta u prozor koji sadrži poruku e-pošte da biste lakše čitali na zaslonu.

Prikaži rezervirana mjesta slika     Tu mogućnost odaberite da bi se prazan okvir prikazao na mjestu svake slike u porukama e-pošte. Ta mogućnost ubrzava postupak pomicanja po poruci e-pošte koja sadrži velik broj slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Tu mogućnost odaberite kada želite da se u prikazu rasporeda ispisa ili prikazu web-rasporeda prikažu objekti stvoreni pomoću alata za crtanje u programu Outlook. Poništite taj okvir da biste sakrili crteže i po mogućnosti ubrzali prikaz poruka e-pošte koje sadrže mnogo crteža. Crteži će se ispisivati bez obzira na to je li potvrdni okvir potvrđen ili poništen.

Prikaži animaciju teksta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se na zaslonu prikazuju animacije teksta. Poništite potvrdni okvir da biste vidjeli kako će tekst izgledati prilikom ispisa.

Napomena: Tu mogućnost koristite prilikom pregledavanja animiranog teksta u porukama e-pošte stvorenima u verziji Outlook starijim od Outlook 2007. Trenutna verzija programa Outlook više ne sadrži mogućnost stvaranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži knjižne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na zaslonu prikazuju knjižne oznake. Ako nekoj stavci dodijelite knjižnu oznaku, stavka s knjižnom oznakom prikazivat će se u uglatim zagradama ([…]). Ako knjižnu oznaku dodijelite nekom mjestu, knjižna oznaka prikazuje se u obliku I-crte. Zagrade i I-zraka ne prikazuju se u ispisanim porukama e-pošte.

Prikaži pametne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispod teksta prepoznatog kao pametna oznaka prikazuje ljubičasta točkasta podcrta.

Prikaz kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u porukama e-pošte. Možete, primjerice, vidjeti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008. Poništite taj okvir da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ta mogućnost prikazuje jesu li polja osjenčana i, ako jesu, kada. Da biste osjenčali polja, na popisu odaberite Uvijek ili Kada je označeno. Odabirom mogućnosti Nikad ne isključuje sjenčanje polja. Sjenčanjem polje lakše ćete ih prepoznati. Sjenčanje se prikazuje na zaslonu, ali ne i u ispisanu poruku e-pošte.

Broj     Ta mogućnost određuje kako će se brojevi prikazivati u porukama e-pošte. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritički znakovi     Ta mogućnost prikazuje dijakritičke znakove u poruci e-pošte.

Napomena: Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Za dijakritičke znakove koristi ovu boju Tu mogućnost odaberite da biste odredili boju za prikaz svih dijakritika, bez obzira na boju dijakritika u izvornoj poruci e-pošte. Boju odaberite na popisu.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta u novim porukama e-pošte.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj e-pošte rasporedili zdesna nalijevo. Primjerice, odlomci počinju s lijeve strane poruke e-pošte s tekstom koji teče ulijevo.

 • Slijeva na desno Tu mogućnost odaberite da biste e-poštu pustili slijeva na desno. Primjerice, odlomci počinju s lijeve strane poruke e-pošte s tekstom koji teče desnoj strani.

Nadomještanje fonta     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Nadomještanje fonta. Tu mogućnost koristite da biste utvrdili koristi li aktivna e-pošta fontove koji nisu dostupni na vašem računalu. Ako poruka e-pošte koristi fontove koji nisu na računalu, pomoću dijaloškog okvira možete odrediti zamjenski font.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Prikaži mjere u širini znakova     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu rasporeda ispisa     Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo. Provjerite jeste li u grupi Prikaz/skrivanje u grupi Prikaz na vrpci, koji je dio popisa Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo.

  Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Optmiziraj položaj znakova za izgled umjesto čitljivosti      Tu mogućnost odaberite da biste točno prikazali položaj znakova jer će se prikazivati u ispisanu poruku e-pošte u odnosu na blokove teksta. Kad se mogućnost uključi, može doći do izobličenja razmaka između znakova. Da biste postigli najbolju čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×