Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Ova tema sadrži detaljne upute za slanje pristupačnih poruka e-pošte osobama s posebnim potrebama.

Slika poruke e-pošte o web-mjestu istraživačkog tima u lipnju 9. Poruka e-pošte obuhvaća letak događaja, koji obuhvaća fotografiju i adresu mjesta održavanja konferencije.

Osobe koje su slijepe ili slabovidne lakše će razumjeti poruke e-pošte ako ih stvorite imajući u vidu njihovu pristupačnost.

Windows: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u programu Microsoft 365

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2019

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2016

Dodajte smisleni tekst hiperveza i zaslonske savjete.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Savjet: Možete dodati i zaslonske savjete koji će se pojaviti kada korisnik zadrži pokazivač na tekstu ili slikama koje sadrže hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u poruci e-pošte mora biti čitljiv i u načinu rada s visokim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Da biste pronašli nedovoljan kontrast boja, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Korištenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste zadržali redoslijed kartica i čitačima zaslona olakšali čitanje poruka e-pošte, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu Outlook.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u poruci e-pošte organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje stilova popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije ili ugniježđene tablice, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u programu Microsoft 365

U sljedećim je postupcima opisano kako dodati zamjenski tekst u vizuale u Outlook e-pošti u Microsoft 365:

Napomena: U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, npr. snimke zaslona, ikone, videozapise i 3D modele, dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za odabranu sliku
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati sliku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike ili SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik ili SmartArt grafiku.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za oblik
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati oblik ili SmartArt grafiku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli grafikon, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za grafikon
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati grafikon i njegov kontekst nekomu tko ga ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za grafikon

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2019

U sljedećim je postupcima opisano kako dodati zamjenski tekst u vizuale u Outlook e-pošti u Office 2019:

Napomena: U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, npr. snimke zaslona, ikone, videozapise i 3D modele, dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za odabranu sliku
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati sliku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike ili SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik ili SmartArt grafiku.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za oblik
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati oblik ili SmartArt grafiku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli grafikon, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za grafikon
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati grafikon i njegov kontekst nekomu tko ga ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za grafikon

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2016

U sljedećim je postupcima opisano kako u programu Outlook dodati zamjenski tekst u vizuale u porukama e-pošte:

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve popularne čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Oblikovanje slike > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje slike kojim se opisuje odabrana slika

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite SmartArt grafiku.

 2. Odaberite Oblikovanje objekta > Mogućnosti oblika > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrana SmartArt grafika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodajte zamjenski tekst u oblike, uključujući oblike unutar SmartArt grafika.

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik.

 2. Odaberite Oblikovanje oblika > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrani oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon.

 2. Odaberite Oblikovanje područja grafikona > Mogućnosti grafikona > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje područja grafikona kojim se opisuje odabrani grafikon

Umetanje pristupačnih hiperveza, teksta i tablica

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice u poruke e-pošte.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

 1. Odaberite tekst u koji želite dodati hipervezu, a zatim je kliknite desnom tipkom miša.

 2. Odaberite Veza. Tekst koji ste odabrali prikazuje se u okviru tekst za prikaz . To je tekst hiperveze.

 3. Ako je potrebno, promijenite ga. U okvir Adresa upišite URL odredišta.

 4. Odaberite gumb Zaslonski opis, a zatim u okvir Tekst zaslonskog opisa unesite zaslonski opis.

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Umetanje hiperveze

Korištenje pristupačnog oblika fonta

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Font s mogućnostima za vrstu, veličinu, stil i boju fonta odaberite postavke oblikovanja.

Grupa font za oblikovanje teksta u programu Outlook za Windows

Korištenje pristupačne boje fonta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s visokim kontrastom, za boje fonta upotrijebite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite poruku > boja fonta.

 3. Odaberite Automatski.

Snimka zaslona postavke automatske boje za sve fontove

Korištenje stilova popisa s grafičkim oznakama

Stvarajte popise s grafičkim oznakama pomoću gumba Grafičke oznake.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Odlomak odaberite gumb Grafičke oznake.

 4. Upišite stavke u popis s grafičkim oznakama.

Snimka zaslona mogućnosti stila grafičkih oznaka

Korištenje numeriranih popisa

Stvorite uzastopne korake pomoću gumba Numeriranje.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Odlomak odaberite gumb Numeriranje.

 4. Upišite uzastopne korake.

Snimka zaslona s mogućnostima stila numeriranja

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Povećajte ili smanjite količinu bijelog prostora između rečenica i odlomaka.

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi odlomak u donjem desnom kutu grupe odaberite gumb pokretača dijaloškog okvira. Otvorit će se dijaloški okvir Odlomak s karticom Uvlake i razmaci.

 4. U odjeljku Razmak odaberite željene mogućnosti razmaka.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Odlomak.

Korištenje zaglavlja tablice

Odredite redak zaglavlja u tablici.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Na kartici dizajn tablice u grupi Stilovi tablice odaberite potvrdni okvir Redak zaglavlja .

 3. Upišite naslove stupaca.

Grupa Stilovi tablice dizajna tablice programa Outlook za Windows

Slanje zahtjeva za pristupačnu poruku e-pošte

Dajte pošiljatelju do znanja da želite primati pristupačan sadržaj.

 1. Da biste otvorili račun na webu, u aplikaciji Outlook odaberite Datoteka > Informacije, a zatim u odjeljku Postavke računa kliknite vezu ispod mogućnosti Pristupite tom računu na webu.

 2. Da biste u aplikaciji Outlook na webu otvorili odjeljak Postavke pristupačnosti, odaberite Slika izgleda popisa postupaka > Pošta > Općenito > Postavke pristupačnosti.

 3. Da biste zatražili pristupačan sadržaj, potvrdite okvir Zatražite od pošiljatelja da šalju pristupačan sadržaj.

Vidi također

Poboljšanje pristupačnosti pomoću alata za provjeru pristupačnosti

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Aplikacija za iOS: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook za iOS namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i objekte

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate dvaput dodirnite sliku da biste otvorili kontekstni izbornik.

 2. Na kontekstnom izborniku dodirnite gumb zamjenski tekst .

 3. Upišite opis.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

 4. Da biste dodali tekst i zatvorili dijaloški okvir, dodirnite U redu.

Izbornik zamjenskog teksta za sliku u aplikaciji Outlook za iOS

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze da bi čitač zaslona jednostavno mogao pronaći veze u poruci e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dodirnite odabrani tekst.

 3. Ako je potrebno, pri kraju izbornika dodirujte Gumb Više dok se ne prikaže gumb Dodaj vezu. Dodirnite gumb Dodaj vezu.

 4. Ako je potrebno, promijenite tekst hiperveze u polju Tekst.

 5. U polje Veza upišite URL odredišta.

 6. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite Gumb Gotovo .

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Slika izbornika za dodavanje veze

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Aplikacija za Android: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključnu najbolju praksu za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook za Android namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i objekte

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate dvaput dodirnite sliku da biste otvorili kontekstni izbornik.

 2. Na kontekstnom izborniku dodirnite gumb zamjenski tekst .

 3. Upišite opis.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

 4. Da biste dodali tekst i izašli iz dijaloškog okvira, dodirnite Spremi.

Dijaloški okvir zamjenski tekst u programu Outlook za Android

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze da bi čitač zaslona jednostavno mogao pronaći veze u poruci e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 2. Dodirnite gumb Dodaj vezu.

 3. Ako je potrebno, promijenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikaz.

 4. U polje Veza upišite URL odredišta.

 5. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite gumb Spremi.

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Dijaloški okvir tekst hiperveze u programu Outlook za Android

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Web: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Napomena: Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na webu). Neki korisnici već koriste novi Outlook, dok će za ostale klasična verzija biti zadano sučelje do dovršetka ažuriranja. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za novi Outlook na webu. Budući da se upute u ovoj temi odnose na novo sučelje, preporučujemo prijelaz s klasičnog sučelja na novi Outlook. Da biste prešli na novi Outlook, uključite prekidač u gornjem desnom kutu da biste isprobali novi Outlook.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje pristupačne boje fonta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u poruci e-pošte mora biti čitljiv i u načinu rada s visokim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Da biste pronašli nedovoljan kontrast boja, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite veći font (11 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste zadržali redoslijed kartica i čitačima zaslona olakšali čitanje poruka e-pošte, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u aplikaciji Outlook.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u poruci e-pošte organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije ili ugniježđene tablice, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Umetanje jednostavne tablice

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Kada sastavljate poruku e-pošte, odaberite sliku u tijelu poruke.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Na alatnoj traci odaberite Gumb Dodaj zamjenski tekst na alatnoj traci Oblikovanje u programu Outlook na webu. (Dodavanje zamjenskog teksta u sliku).

 4. Upišite opis slike.

Dijaloški okvir zamjenski tekst u programu Outlook na webu.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice u poruke e-pošte.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Umjesto korištenja URL-a kao teksta veze upišite smisleni tekst hiperveze.

 1. Kada sastavljate poruku e-pošte, upišite smisleni tekst veze u tijelo poruke.

 2. Odaberite tekst veze, a zatim pritisnite CTRL + K. Otvorit će se dijaloški okvir Umetanje veze .

 3. U tekstualno polje web-adresa (URL) upišite ODREDIŠNI URL i odaberite u redu.

  Dijaloški okvir hiperveza u programu Outlook na webu.

Korištenje pretpregleda veze

Kada dodate URL u poruku e-pošte u Outlook.com ili Outlook na webu ili kada primite poruku e-pošte s URL-om u tijelu, prikazat će vam se obogaćeni pretpregled koji obuhvaća naslov veze, minijaturu i Opis veze. To se naziva pretpregled veze i on je po zadanom uključen.

Da biste isključili pretpregled veze:

 1. Na vrhu stranice odaberite Postavke Postavke > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. U oknu Postavke odaberite Pošta > Sastavljanje i odgovor.

 3. U odjeljku Pretpregledveze poništite potvrdni okvir Pretpregled veza u e-pošti da biste isključili pretpregled veze.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite font koji je popularan i dovoljno velik da biste osobama s disleksijom ili slabijim vidom pojednostavnili čitanje poruka e-pošte.

 1. Odaberite tekst.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Da biste promijenili vrstu fonta, odaberite Gumb font u programu Outlook na webu. (font).

 4. Na izborniku font odaberite željenu vrstu fonta.

  Izbornik font otvoren je u programu Outlook na webu.
 5. Da biste promijenili veličinu fonta, odaberite Gumb veličina fonta u programu Outlook na webu. (veličina fonta).

 6. Na izborniku Veličina fonta Odaberite željenu veličinu.

  Izbornik veličina fonta otvoren je u programu Outlook na webu.

Korištenje pristupačne boje fonta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s visokim kontrastom, koristite crni font.

 1. Odaberite tekst.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Na alatnoj traci odaberite Gumb boja fonta u programu Outlook na webu. (boja fonta).

 4. Na izborniku Boja fonta odaberite željenu boju.

  Izbornik boja fonta otvoren je u programu Outlook na webu.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Stvarajte popise s grafičkim oznakama da biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Na alatnoj traci odaberite Gumb popis s grafičkim oznakama na alatnoj traci Oblikovanje u programu Outlook na webu. (grafičke oznake).

 4. Upišite stavke u popis s grafičkim oznakama.

Korištenje numeriranih popisa

Stvarajte numerirane popise da biste organizirali tekst u uzastopne korake.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Na alatnoj traci odaberite Gumb popis narudžbe u programu Outlook na webu. (numeriranje).

 4. Upišite sve numerirane stavke u popis.

Umetanje jednostavne tablice

Dodavanjem tablica u tablice i ostavljanje ćelija praznim moglo bi otežati čitanje poruka e-pošte pomoću čitača zaslona. Razmislite o korištenju jednostavnih tablica koje čitačima zaslona omogućuju prepoznavanje tablice, redaka i stupaca.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Da biste prikazali alatnu traku oblikovanje, odaberite Prikaz gumba mogućnosti oblikovanja u programu Outlook na webu. (Pokaži mogućnosti oblikovanja), ako je potrebno.

 3. Na alatnoj traci odaberite Gumb Dodaj tablicu u programu Outlook na webu. (Umetanje tablice).

 4. U rešetki Umetanje tablice odaberite područje redaka i stupaca koje želite dodati.

Rešetka tablice u programu Outlook na webu.

Vidi također

Poboljšanje pristupačnosti pomoću alata za provjeru pristupačnosti

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×