Postavljanje korisničkih mogućnosti za trenutnu bazu podataka

Da biste prilagodili korisničke postavke, npr. kako se za bazu podataka programa Access za računala koja je trenutačno otvorena prikazuju prozori objekata, tipkovni prečaci i koje su automatske mogućnosti ispravka, kliknite Datoteka > Mogućnosti i promijenite mogućnosti u kategoriji Trenutačna baza podataka.

Napomena: Osim ako nije navedeno drugačije, promjene postavki primjenjuju se tek nakon zatvaranja i ponovnog otvaranja baze podataka.

Napomena: Ovaj se članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access – vrstu baze podataka koju stvorite pomoću programa Access i objavljujete na internetu.

Što vas zanima

Prilagodba mogućnosti za trenutnu bazu podataka

Za trenutnu aplikaciju ili bazu podataka možete brzo prilagoditi način na koji se prikazuje naziv ili logotip aplikacije, način na koji se prikazuju prozori objekata i način na koji se upravlja datotekama. U trenutno otvorenoj bazi podataka učinite sljedeće:

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Trenutna baza podataka.

 2. Odaberite postavke za trenutnu bazu podataka. Evo nekih najčešćih postavki, a druge su opisane u nastavku članka.

  Postavka

  Opis

  Naslov aplikacije

  Navedite prilagođeni naziv trenutne baze podataka koji će se prikazivati na naslovnoj traci sustava Windows.

  Ikona aplikacije

  Odaberite ikonu za trenutnu bazu podataka. Upišite naziv datoteke slike ili kliknite Pregled da biste je pronašli. Odabrana će se ikona prikazivati na naslovnoj traci sustava Windows.

  Koristi kao ikonu obrasca i izvješća

  Kada je odabrana ta mogućnost, ikona aplikacije prikazivat će se na svim karticama obrazaca i izvješća trenutne baze podataka. Ako kartice dokumenta nisu omogućene, ikona se ne prikazuje.

  Prikaz obrasca

  Navedite obrazac koji se prikazuje kada se otvori trenutna baza podataka. Ako ne želite da se prikazuje obrazac kada se otvori baza podataka, zadržite zadanu postavku (ništa) .

  Obrazac web-prikaza

  Kada je odabrana ta mogućnost, korisnici mogu postavljati, mijenjati ili uklanjati obrasce koji se prikazuju na webu. Ta je mogućnost namijenjena programu Access 2010 i novijim verzijama prilikom korištenja web-baze podataka.

  Prikaz trake stanja

  Kada je odabrana ta mogućnost, pri dnu radnog prostora programa Access prikazuje se traka stanja.

 3. Kada dovršite, kliknite U redu.

  Da bi se neke postavke primijenile, potrebno je zatvoriti pa ponovno otvoriti bazu podataka.

Vrh stranice

Odabir postavki načina na koji se prikazuju objekti prozora

Access nudi mogućnost prikaza svih otvorenih objekata na nizu kartica pri vrhu prozora objekata kojima se jednostavno pristupa. Iz područja Mogućnosti prozora dokumenta u kategoriji Trenutna baza podataka možete postaviti sljedeće mogućnosti prikaza.

Postavka

Opis

Preklapajući prozori

Kada je odabrana ta mogućnost, više otvorenih objekata prikazuje se tako da se preklapaju jedan s drugim.

Pokazuje preklapajući prikaz prozora objekata

Označeni dokumenti

Kada odabrana ta mogućnost i kada je otvoreno više objekata, vidljiv je samo jedan po jedan objekt.

Pokazuje na koji se način otvoreni objekti prikazuju kada je odabrana mogućnost označenih dokumenata

Postavku Označeni dokumenti možete koristiti kada kartice dokumenata nisu prikazane, što je korisno kada korisnici moraju raditi s jednim po jednim objektom. Ako poništite tu mogućnost, uključite neku drugu navigacijsku mogućnost da biste korisnicima omogućili prebacivanje na druge objekte.

Prikaz oznaka dokumenta

Ako odaberete mogućnost Označeni dokumenti možete odabrati i ovu mogućnost da bi se kartice prikazivale za sve otvorene objekte.

Koristi Windows kontrole na obrascima

Kada je odabrana ta mogućnost, na kontrolama obrazaca i izvješća u trenutnoj bazi podataka koristi se tema sustava Windows.

Omogući prikaz izgleda

Kada je odabrana ta mogućnost, gumb Prikaz izgleda prikazuje se na traci stanja programa Access i na izborničkim prečacima koji se prikazuju kada karticu objekta kliknete desnom tipkom miša. Ako poništite tu mogućnost, korisnik ne može otvarati obrasce i izvješća u prikazu izgleda.

Napomena: Kada poništite tu mogućnost, Prikaz izgleda nije dostupan iz grupe Prikazi ni s izborničkih prečaca.

Omogući promjene dizajna za tablice u prikazu podatkovne tablice

Kada je odabrana ta mogućnost, dizajn tablice možete mijenjati iz prikaza podatkovne tablice.

Provjeri odrezana brojčana polja

Kada je odabrana ta mogućnost, Access prikazuje brojeve kao "#####" kada je stupac preuzak da bi se prikazivala cijela vrijednost. Ako ta mogućnost nije odabrana, vrijednosti vidljive u stupcu skraćuju se na temelju stavke koja može stati u stupac.

Oblik spremanja svojstva slike

Kada je odabrana ta mogućnost, Access pohranjuje slike u izvornom obliku. Odaberite tu mogućnost da biste smanjili veličinu baze podataka.

Sve slikovne podatke pretvori u bitmape (kompatibilne s programom Access 2003 i ranijim verzijama)

Kada je odabrana ta mogućnost, Access stvara kopiju izvorne datoteke u obliku Windows Bitmap ili Device Independent Bitmap. Tu mogućnost odaberite da biste pogledali slike u bazi podataka u bazama podataka stvorenima u programu Office Access 2003 i starijim verzijama.

Vrh stranice

Omogućivanje korištenja tipkovnih prečaca u programu Access

Kada je odabrana mogućnost Koristi posebne tipke programa Access, korisnici mogu koristiti sljedeće tipkovne prečace u trenutnoj bazi podataka:

Tipke

Rezultat

F11

Prikazivanje i sakrivanje navigacijskog okna.

CTRL + G

Prikaz izvršnog prozora u modulu Visual Basic Editor.

ALT + F11

Pokretanje modula Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Pritiskanjem te kombinacije tipki programu Access onemogućuje se dohvaćanje zapisa s poslužitelja.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti upravljanja datotekama za trenutnu bazu podataka

Te se postavke upravljanja datotekama primjenjuju samo na bazu podataka koja je otvorena prilikom odabira mogućnosti.

Postavka

Opis

Sažmi kod zatvaranja

Kada je odabrana ta mogućnost, baza podataka automatski se sažima i popravlja prilikom zatvaranja.

Ukloni osobne informacije iz svojstava datoteke kod spremanja

Kada je odabrana ta mogućnost, prilikom spremanja datoteke iz njezinih se svojstava automatski uklanjaju osobni podaci.

Vrh stranice

Odabir mogućnosti navigacije za trenutnu bazu podataka

Navigaciju za trenutnu aplikaciju možete prilagoditi pomoću ovih mogućnosti:

postavke za mogućnosti navigacije

Postavka

Opis

Prikaži navigacijsko okno

Ako poništite tu mogućnost, navigacijsko se okno ne prikazuje kada je trenutna baza podataka otvorena.

Mogućnosti navigacije

Kada je odabrana ta mogućnost, možete promijeniti kategorije i grupe koje se prikazuju u navigacijskom oknu te postaviti mogućnosti načina otvaranja objekata u trenutnoj bazi podataka.

Naziv vrpce

Odaberite naziv prilagođene grupe vrpce.

Traka izbornika prečaca

Postavite ili promijenite zadanu traku izbornika za izbornike prečace.

Dopusti potpune izbornike

Ako poništite taj okvir, na vrpci je vidljiva samo kartica Polazno. Uz to, naredbe Spremi i Spremi kao nisu dostupne kada kliknete Datoteka.

Dopusti zadane izbornike prečaca

Uključuje ili isključuje (skočne) izbornike prečace koji se prikazuju kada desnom tipkom miša kliknete objekt baze podataka u navigacijskom oknu, ili pak kontrolu na obrascu ili izvješću. Da bi navedena mogućnost stupila na snagu, morate zatvoriti i ponovno otvoriti trenutnu bazu podataka.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti praćenja i ispravljanja naziva polja u trenutnoj bazi podataka

Mogućnost Samoispravak naziva naređuje programu Access da prati i ispravlja reference na nazive polja u obrascima, izvješćima i upitima. Za trenutnu bazu podataka možete postaviti sljedeće mogućnosti:

Postavka

Opis

Evidentiraj informacije o samoispravku naziva

Kada je odabrana ta mogućnost, Access pohranjuje informacije potrebne za ispravljanje pogrešaka pri imenovanju. Omogućuje korištenje značajke Ovisnosti objekta. No Access ne ispravlja pogreške dok ne odaberete mogućnost Izvedi samoispravak naziva.

Izvedi samoispravak naziva

Kada je odabrana ta mogućnost, Access ispravlja pogreške prilikom imenovanja kako se pojavljuju. Ako odaberete mogućnost Evidentiraj informacije o samoispravku naziva i tu mogućnost ostavite praznu, Access pohranjuje podatke o pogreškama dok ne odaberete tu mogućnost.

Zapisuj promjene samoispravka naziva

Access zapisuje promjene koje izvodi u bazi podataka prilikom popravka pogrešaka u nazivima i sprema podatke u tablicu pod nazivom AutoCorrect.log.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti filtriranja za trenutnu bazu podataka

Podatke prikazane na obrascu možete sortirati tako da definirate filtar pomoću definicije Filtriraj po obrascu, a zatim odaberete vrijednosti prikaza za prozor Filtriraj po obrascu za trenutnu bazu podataka.

Mogućnosti u tom odjeljku upravljaju nekolicinom značajki, primjerice veličinom popisa vrijednosti koji se prikazuje za određeno polje u prozoru Filtriraj po obrascu. Možete odabrati mogućnosti koje određuju može li korisnik prikazivati vrijednosti za indeksirana ili neindeksirana polja te za povezanu tablicu u vanjskoj datoteci. Možete i odabrati mogućnosti koje određuju hoće li se popis vrijednosti prikazivati u kontrolama u obrascu kada se koristi prozor Filtriraj po obrascu.

Postavka

Opis

Lokalna indeksirana polja

Kada je odabrana ta mogućnost, prikazuju se vrijednosti iz lokalnih indeksiranih polja na popisu vrijednosti koji se prikazuje u prozoru Filtriraj po obrascu.

Lokalna neindeksirana polja

Obuhvaća vrijednosti iz lokalnih neindeksiranih polja na popisima vrijednosti koji se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

ODBC polja

Obuhvaća vrijednosti iz tablica s kojima ste se povezali pomoću ODBC veze.

Ne prikazuj popise kada je broj pročitanih zapisa veći od

Unesite maksimalan broj zapisa koje želite da Access pročita dok stvara popis vrijednosti za operacije filtriranja po obrascu. Popis vrijednosti ne prikazuje se ako je broj zapisa potrebnih za dovršavanje popisa veći od broja koji navedete. Svi popisi vrijednosti sadrže samo jedinstvene vrijednosti, čak i kada njihova polja nisu indeksirana. Zadana je vrijednost 1000.

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti predmemoriranja web-servisa i tablica sustava SharePoint

Zadana postavka za nove baze podataka u programu Access 2010 i novijim verzijama jest predmemoriranje web-servisa i povezanih tablica sustava SharePoint.

 • Koristite oblik predmemorije kompatibilan s programom Microsoft Access 2010 i novijim Odaberite tu mogućnost da biste predmemoriji programa Access mogli koristiti kao lokalnu kopiju povezanih podataka. Ta postavka može unaprijediti performanse tijekom rada s povezanim podacima. Učitavanje i pregledavanje povezanih podataka bit će brže pomoću ove mogućnosti. Poništite tu mogućnost ako želite koristiti ponašanje predmemoriranja koje je postojalo u programu Access 2007.

 • Brisanje predmemorije prilikom zatvaranja Odaberite ovu mogućnost da bi Access izbrisao sve lokalno predmemorirane podatke prilikom zatvaranja baze podataka.

 • Nikada ne predmemoriraj Odaberite ovu mogućnost da biste spriječili Access pri predmemoriranju lokalne kopije podataka prilikom rada s povezanim izvorima podataka sustava SharePoint.

  Napomena: Mogućnosti Brisanje predmemorije prilikom zatvaranja i Nikada ne predmemoriraj nisu dostupne ako poništite odabir postavke Koristi oblik predmemorije kompatibilan s programom Microsoft Access 2010 ili nekom njegovom novijom verzijom.

Vrh stranice

Omogućivanje podrške za vrstu podataka Veliki broj radi povezivanja i uvoza

Vrsta podataka Veliki broj sprema numeričke vrijednosti koje nisu novčane, a kompatibilna je s vrstom podataka SQL_BIGINT na sučelju ODBC. Ta vrsta podataka učinkovito izračunava velike brojeve, a raspona je od -2^63 do 2^63-1.

Napomena: Vrsta podataka Veliki brojevi dostupna je samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako ste pretplatnik Microsoft 365, Provjerite imate li najnoviju verziju sustava Office. Ako ste IT Professional rukovodite procesom ažuriranja Microsoft 365, pogledajte stranicu releases kanala da biste doznali koja su ažuriranja navedena u svakom kanalu.

Postavka

Opis

Podrška za povezane/uvezene tablice vrste podataka Bigint

Ako je odabrana, omogućuje vrsti podataka Veliki broj povezivanje s vanjskim bazama podataka koje koriste ekvivalentnu vrstu podataka, npr. Access će vas upozoriti da postavka te mogućnosti trajno mijenja oblik datoteke baze podataka koji sadrži promišljanje o kompatibilnosti s starijim verzijama. Učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite U redu da bi izmjena bila trajna. Kada unesete promjenu, ne možete je poništiti.

 • Odaberite Odustani da biste odustali od promjene.

Dodatne informacije potražite u članku Korištenje vrste podataka Veliki broj.

Napomena: Kada tu mogućnost omogućite, moći ćete povezivati i uvoziti pomoću vrste podataka Veliki broj prije zatvaranja baze podataka. No, morate zatvoriti i otvoriti bazu podataka da biste vidjeli promjenu datotečnog nastavka u naslovnoj traci baze podataka.

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×