Povežite Access sa SQL poslužiteljem

Sjetite se onih bezbrižnih dana kada je juha s abecedom bila vaše najdraže jelo. Držite te sretne misli negdje na pameti jer ćemo sada s bazama podataka isprobati nekoliko verzija juhe s abecedom. U sljedećim se odjeljcima objašnjavaju osnove pristupanja bazi podataka pomoću niza za povezivanje te pomoću sučelja za programiranje baze podataka u VBA kôdu programa Access.

Komponente pristupa podacima

Sadržaj članka

ODBC upravljački program ili davatelj baze OLE DB

Programsko sučelje na SQL Server iz programa Access

Sažetak verzija ODBC upravljačkih programa

Sažetak verzija davatelja baze OLE DB

Sažetak ključnih riječi za ODBC

Sažetak ključnih riječi za OLE DB

ODBC upravljački program ili davatelj baze OLE DB

Nizovi za povezivanje postoje već neko vrijeme. Oblikovani niz povezivanja možete definirati u korisničkom sučelju programa Access ili u VBA kôdu. Niz za povezivanje (bez obzira radi li se o nizu ODBC ili OLE DB) informacije izravno prosljeđuje bazi podataka, kao što su mjesto poslužitelja, naziv baze podataka, vrsta sigurnosti i ostale korisne mogućnosti. Na primjer:

ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER="MyServer";DATABASE="MyHRdb";TRUSTED_CONNECTION=Yes
Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;Initial Catalog=MyHRdb; Integrated Security=SSPI;

Isprva je postojao sustav SQL Server Native Client (SNAC), samostalna biblioteka koja je sadržavala ODBC i OLEDB tehnologije te je i dalje dostupan za SQL Server verzije 2005 do 2012. Mnoge su naslijeđene aplikacije koristile SNAC i još se uvijek koristi za kompatibilnost s prijašnjim verzijama, ali ne preporučujemo njegovo korištenje u razvoju novih aplikacija. Trebali biste koristiti novije, pojedinačne verzije ODBC upravljačkih programa koje se mogu preuzeti.

ODBC upravljački programi

Open Database Connectivity (ODBC) je protokol koji koristite za povezivanje baze podataka programa Access s vanjskim izvorom podataka kao što je Microsoft SQL Server. Obično koristite izvore podataka datoteke (koje se nazivaju i DSN datoteke) da biste dodali niz za povezivanje, u kojem se slučaju koristi ključna riječ FILEDSN u nizu za povezivanje, ili je pohranjen u registru, a u tom slučaju koristi se ključna riječ DSN. Možete koristiti i VBA za postavljanje tih svojstava pomoću niza za povezivanje „DSN-less”.

ODBC upravljački programi godinama se otpremaju u tri faze:

 • Prije 2005. ODBC upravljački programi otpremali su se sa sustavom Windows Data Access Components (WDAC), koji se izvorno zvao Microsoft Data Access Components (MDAC). Te se komponente još uvijek otpremaju sa sustavom Windows za kompatibilnost sa starijim verzijama. Dodatne informacije potražite u članku Microsoft ili Windows komponente za pristup podacima.

 • ODBC upravljački programi otpremaju se s klijentom SNAC za SQL Server 2005 do SQL Server 2012.

 • Nakon poslužitelja SQL Server 2012, ODBC upravljački programi otpremaju se pojedinačno i sadržavaju podršku za nove značajke sustava SQL Server.

U novim razvojima nastojte ne koristiti ODBC upravljačke programe iz prve dvije faze, već ODBC upravljačke programe iz treće faze.

Davatelji baze OLE DB

Object Linking and Embedding, Database noviji je protokol koji koristite za povezivanje baze podataka programa Access s vanjskim izvorom podataka kao što je Microsoft SQL Server. OLE DB ne zahtijeva DSN i omogućuje puni pristup ODBC izvorima podataka i ODBC upravljačkim programima.

Savjet    Obično koristite dijaloški okvir Svojstva podatkovne veze das biste dodali OLE DB niz za povezivanje. Iako se iz programa Access ne može otvoriti dijaloški okvir Svojstva podatkovne veze, u programu Windows Explorer možete stvoriti praznu .txt datoteku, promijeniti vrstu datoteke u .udl, zatim kliknuti dvaput na datoteku. Nakon stvaranja niza za povezivanje, vratite vrstu datoteke na .txt.

Davatelji baze OLE DB godinama se otpremaju u tri faze:

 • Prije 2005. davatelji baze OLE DB otpremali su sa sustavom Windows Data Access Components (WDAC), koji se izvorno zvao Microsoft Data Access Components (MDAC).

 • Davatelji baze OLE DB otpremaju se sa sustavom SQL Server 2005 do SQL Server 2017. Zastario je 2011.

 • U 2017. davatelju baze OLE DB za SQL Server bilo je poništeno zastarijevanje.

Trenutno preporučena verzija za razvoj novog rješenja je OLE DB upravljački program 18 za SQL Server.

Optimizacija performansi pomoću ODBC niza za povezivanje

Da biste optimizirali performanse, minimizirali mrežni promet te smanjili višekorisnički pristup u bazu podataka sustava SQL Server, upotrijebite što manje nizova za povezivanje pomoću zajedničkog korištenja niza za povezivanje u više skupova zapisa. Iako Ace jednostavno prosljeđuje poslužitelju niz za povezivanje, razumije i koristi sljedeće ključne riječi: DSN, DATABASE, UID, PWD i DRIVER kako bi pomogao minimizirati komunikaciju klijenta/poslužitelja.

Napomena    Ako izgubite ODBC vezu s vanjskim izvorom podataka, Access će se automatski pokušati ponovno povezati s njim. Ako je pokušaj uspješan, možete nastaviti s radom. Ako pokušaj ne uspije i dalje možete raditi s objektima koji se ne oslanjaju na vezu. Da biste se ponovno povezali, zatvorite i ponovno otvorite Access.

Preporuke pri korištenju ODBC upravljačkog programa i davatelja baze OLE DB

Izbjegavajte miješanje niza za povezivanje s tehnologijama pristupa bazama podataka. Upotrijebite ODBC niz za povezivanje za DAO. Upotrijebite OLE DB niz za povezivanje za ADO. Ako aplikacija sadrži VBA kôd koji koristi i DAO i ADO, upotrijebite ODBC upravljački program za DAO i davatelj baze OLE DB za ADO. Nastojte preuzeti najnovije značajke i podršku za ODBC i OLE DB.

ODBC koristi upravljački program za termine, a OLE DB davatelja baze za termine. Termini opisuju istu vrstu softverske komponente, ali nisu zamjenjivi u sintaksi niza za povezivanje. Upotrijebite ispravnu vrijednost kao dokumentiranu.

Vrh stranice

Programsko sučelje na SQL Server iz programa Access

Postoje dva glavna načina za programsko sučelje u bazi podataka sustava SQL Server iz programa Access.

DAO

Objekt za pristup podacima (DAO) prikazuje apstraktno sučelje u bazi podataka. Microsoft objekti za pristup podacima (DAO) izvorni su programski model objekta koji omogućuje pristup srži programa Access i sustavu SQL Server da biste stvorili, izbrisali, izmijenili i popisali objekte, tablice, polja, indekse, odnose, upite, svojstva i vanjske baze podataka.

Dodatne informacije potražite u članku Referenca za Microsoft objekte za pristup podacima.

ADO

Funkcija ActiveX podatkovni objekti (ADO) nudi model za programiranje visoke razine i dostupna je u programu Access referencom na biblioteku trećih strana. ADO je jednostavan za učenje i omogućuje klijentskim aplikacijama pristup podacima iz raznih izvora te njihovu manipulaciju, uključujući Access i SQL Server. Njegove su osnovne prednosti lakoća korištenja, visoka brzina, pomoćni proces kod premalo memorije i mali otisak na disku. ADO podržava i ključne značajke za izradu web aplikacija.

Dodatne informacije potražite u člancimaReferenca za Microsoft ActiveX objekte za pristup i Microsoft ActiveX objekti za pristup (ADO).

Evo kako možete odlučiti koje koristiti.

U rješenju programa Access koji koristi VBA kôd možete koristiti funkcije DAO, ADO ili obje kao tehnologiju sučelja baze podataka. DAO je i dalje zadana vrijednost u programu Access. Na primjer, svi obrasci, izvješća i upiti programa Access koriste DAO. Ali kada migrirate na SQL Server, razmislite o korištenju funkcije ADO da bi rješenje bilo učinkovitije. U nastavku su navedene opće smjernice koje će vam pomoći da odlučite kada koristiti DAO, a kada ADO.

DAO koristite kada želite:

 • Stvoriti povezani obrazac za čitanje/pisanje bez korištenja programa VBA.

 • Izvršiti upit u lokalne tablice.

 • Preuzimati podatke u privremene tablice.

 • Koristiti prolazne upite kao izvore podataka u izvješćima ili obrascima u načinu samo za čitanje.

 • Definirati i koristiti objekt TableDef ili QueryDef u programu VBA.

ADO koristite kada želite:

 • Iskoristiti dodatne načine optimiziranja, kao što su obavljanje asinkronih postupaka.

 • Pokrenuti upite iz sustava DDL i DML.

 • Pristupiti podacima sustava SQL Server izravno putem skupova zapisa u programu VBA.

 • Zapisivati jednostavni kôd za određene zadatke, kao što je tok blobova.

 • Izravno pozvati spremljeni postupak, s parametrima, pomoću objekta naredbe u programu VBA.

Vrh stranice

Sažetak verzija ODBC upravljačkih programa

U sljedećoj su tablici prikazane važne informacije o verzijama ODBC upravljačkih programa, mjestima preuzimanja i podršci za značajke. Provjerite koristite li ispravnu verziju bita (64-bitnu ili 32-bitnu) upravljačkog programa prema sustavu Windows, a ne Office. Ako je pokrenuta 32-bitna verzija programa Access na 64-bitnoj verziji programa Windows, instalirajte 64-bitne upravljačke programe, što uključuje 32-bitne komponente potrebne za program Access.

Dodatne informacije potražite u člancima Korištenje ključnih riječi niza za povezivanje sa sustavom SQL Server Native Client, Napomene uz izdavanje za ODBC na SQL Server u sustavu Windows (V17) i Značajke Microsoft ODBC upravljačkog programa za SQL Server u sustavu Windows (V13, 11).

ODBC upravljački programi

Verzija

Preuzimanje

Nove značajke

ODBC upravljački programi 17.0 do 17.3

SQL Server 2017

Preuzimanje

ODBC upravljački program 17.3

Korištenje servisa Azure Active Directory s ODBC upravljačkim programom

Ograničenja ODBC upravljačkog programa prilikom korištenja značajke Always Encrypted

Korištenje XA transakcija

ODBC upravljački program 17.2

Korištenje značajke Always Encrypted pomoću ODBC upravljačkog programa za SQL Server

Klasifikacija podataka

Podrška za razvrstavanje šifriranja poslužitelja u obliku UTF-8 i Unicode

ODBC upravljački program 17.1

Korištenje značajke Always Encrypted pomoću ODBC upravljačkog programa za SQL Server

ODBC upravljački program 17.0

Always Encrypted

UseFMTONLY    Za korištenje naslijeđenih metapodataka u posebnim slučajevima koji zahtijevaju privremene tablice. Pogledajte članak Napomene uz izdavanje za ODBC na SQL Server u sustavu Windows

Razlike prilikom korištenja upravljane instance (ODBC verzija 17)

ODBC upravljački program 13.1

SQL Server 2016 SP1, SQL Azure

Preuzimanje

Always Encrypted

Azure Active Directory

Grupe dostupnosti AlwaysOn

Grupiranje povezivanja zasnovano na upravljačkom programu u ODBC upravljačkom programu za SQL Server

ODBC upravljački program 13.0

SQL Server 2016

Preuzimanje

Internacionalizirani naziv domene (IDN)

ODBC upravljački program 11.0

SQL Server 2005 do 2012

Preuzimanje

Grupiranje povezivanja zasnovano na upravljačkom programu

Otpornost na povezivanje u ODBC upravljačkom programu u sustavu Windows

Asinkrono izvršavanje

Nazivi upravitelja servisa (SPN-ovi) u klijentskim vezama (ODBC)

Značajke Microsoft ODBC upravljačkog programa za SQL Server u sustavu Windows

Vrh stranice

Sažetak verzija davatelja baze OLE DB

U sljedećoj su tablici prikazane važne informacije o verzijama davatelja baze OLE DB, mjestima preuzimanja i podršci za značajke. Provjerite koristite li ispravnu verziju bita (64-bitnu ili 32-bitnu) upravljačkog programa prema sustavu Windows, a ne Office. Ako je pokrenuta 32-bitna verzija programa Access na 64-bitnoj verziji programa Windows, instalirajte 64-bitne upravljačke programe, što uključuje 32-bitne komponente potrebne za program Access.

Dodatne informacije potražite u članku Korištenje ključnih riječi niza za povezivanje sa sustavom SQL Server Native Client.

Davatelj baze OLE DB

Verzija

Preuzimanje

Nove značajke

Davatelj baze OLE DB 18.2.1

(MSOLEDBSQL)

SQL Server 2017

Preuzimanje

Pogledajte značajku OLE DB upravljački program za SQL Server i Napomene uz izdavanje za Microsoft ODBC upravljački program za SQL Server

SQL Server Native Client (SQLNCLI)

SQL Server 2005 do 2012

Zastario, nemojte koristiti

OLE DB upravljački program (SQLOLEDB)

Zastario, nemojte koristiti

Vrh stranice

Sažetak ključnih riječi za ODBC

U sljedećoj su tablici prikazane ključne riječi za ODBC koje prepoznaje SQL Server i njihova namjena. Access prepoznaje samo podskup.

Ključna riječ

Opis

Addr

Mrežna adresa poslužitelja na kojem se izvodi instanca sustava SQL Server.

AnsiNPW

Određuje korištenje ANSI-definiranog ponašanja za rukovanje NULL usporedbama, dodatnog prostora za podatke znakova, upozorenjima i NULL povezivanjem (Da ili Ne).

APLIKACIJA

Naziv aplikacije koja poziva SQLDriverConnect.

ApplicationIntent

Izjavljuje vrstu radnog opterećenja aplikacije prilikom povezivanja s poslužiteljem (ReadOnly ili ReadWrite).

AttachDBFileName

Naziv primarne datoteke baze podataka koja se može priložiti.

AutoTranslate

Određuje šalju li se nizovi ANSI znakova između klijenta ili poslužitelja ili su prevedeni na Unicode (Da ili Ne).

Baza podataka

Naziv baze podataka. Opis Svrha povezivanja. Upravljački program Naziv upravljačkog programa kako je vraćen pomoću servisa SQLDrivers.

DSN

Naziv postojećeg ODBC korisnika ili izvora podataka sustava. Šifriraj Određuje trebaju li podaci biti šifrirani prije njihova slanja putem mreže (Da ili Ne).

Failover_Partner

Naziv partnerskog poslužitelja za prebacivanje koji se koristi ako se povezivanje ne može izvršiti na primarnom poslužitelju.

FailoverPartnerSPN

SPN za partnera za prebacivanje.

Fallback

Zastarjela ključna riječ.

FileDSN

Naziv postojećeg ODBC izvora podataka datoteke. Jezik Jezik sustava SQL Server.

MARS_Connection

Određuje više aktivnih skupova rezultata (MARS) na vezi za sustav SQL Server 2005 (9.x) ili noviji (Da ili Ne).

MultiSubnetFailover

Određuje hoće li se povezati s grupom za dostupnost osluškivača grupe raspoloživosti sustava SQL Server ili s instancom klastera za prebacivanje (Da ili Ne).

Net

dbnmpntw označava nazvane kanale, a dbmssocn označava TCP/IP.

PWD

Lozinka za prijavu na SQL Server.

QueryLog_On

Određuje zapisivanje dugotrajnih upita (Da ili Ne).

QueryLogFile

Cijeli put i naziv datoteke koju želite koristiti za prijavu podataka o dugoročnim upitima.

QueryLogTime

Znamenkasti niz znakova koji određuje prag (u milisekundama) radi zapisivanja dugoročnih upita.

QuotedId

Određuje koristi li SQL Server ISO pravila o uporabi navodnika u SQL naredbama (Da ili Ne).

Regionalni

Određuje koristi li ODBC upravljački program sustava SQL Server Native Client postavke klijenta prilikom pretvaranja podataka valute, datuma ili vremena u znakovne podatke (Da ili Ne).

SaveFile

Naziv ODBC izvora podataka datoteke u koju se spremaju atributi trenutne veze ako je veza uspješna.

Poslužitelj

Naziv instanca sustava SQL Server: Poslužitelj na mreži, IP adresa ili pseudonim upravitelja konfiguracije.

ServerSPN

SPN za poslužitelja.

StatsLog_On

Omogućuje snimanje podataka o performansama ODBC upravljačkih programa sustava SQL Server Native Client.

StatsLogFile

Cijeli put i naziv datoteke koja se koristi za snimanje statističkih podataka o performansama ODBC upravljačkih programa sustava SQL Server Native Client.

Trusted_Connection

Određuje koristi li se način za provjeru autentičnosti u sustavu Windows ili korisničko ime i lozinka sustava SQL Server za provjeru valjanosti za prijavu (Da ili Ne).

TrustServerCertificate

Kada se koristi s ključnom riječi Šifriraj, omogućuje šifriranje pomoću samopotpisanog certifikata poslužitelja.

UID

Korisničko ime za prijavu na SQL Server.

UseProcForPrepare

Zastarjela ključna riječ.

WSID

Identifikator radne stanice, mrežni naziv računala na kojem se aplikacija nalazi.

Vrh stranice

Sažetak ključnih riječi za OLE DB

U sljedećoj su tablici prikazane ključne riječi za OLE DB koje prepoznaje SQL Server i njihova namjena. Access prepoznaje samo podskup.

Ključna riječ

Opis

Addr

Mrežna adresa poslužitelja na kojem se izvodi instanca sustava SQL Server.

APLIKACIJA

Niz koji identificira aplikaciju.

ApplicationIntent

Izjavljuje vrstu radnog opterećenja aplikacije prilikom povezivanja s poslužiteljem (ReadOnly ili ReadWrite).

AttachDBFileName

Naziv primarne datoteke baze podataka koja se može priložiti.

AutoTranslate

Konfigurira prijevod koji označava OEM/ANSI znak (True ili False).

Vremensko ograničenje povezivanja

Vrijeme (u sekundama) za čekanje na dovršavanje inicijalizacije izvora podataka.

Trenutni jezik

Naziv jezika sustava SQL Server.

Izvor podataka

Naziv instance sustava SQL Server u tvrtki ili ustanovi.

Baza podataka

Naziv baze podataka.

DataTypeCompatibility

Broj koji označava način rukovanja vrstom podataka koji će se koristiti.

Šifriraj

Određuje trebaju li podaci biti šifrirani prije njihova slanja putem mreže (Da ili Ne).

FailoverPartner

Naziv poslužitelja za prebacivanje koji se koristi za zrcaljenje baze podataka.

FailoverPartnerSPN

SPN za partnera za prebacivanje.

Početni katalog

Naziv baze podataka.

Naziv početne datoteke

Naziv primarne datoteke (uključuje naziv cijelog puta) baze podataka koja se može priložiti.

Integrirana sigurnost

Koristi se za provjeru autentičnosti u sustavu Windows (SSPI).

Jezik

Jezik sustava SQL Server.

MarsConn

Određuje više aktivnih skupova rezultata (MARS) na vezi za sustav SQL Server 2005 (9.x) ili noviji (Da ili Ne).

Net

Mrežna biblioteka koja se koristi za uspostavljanje veze s instancom sustava SQL Server u tvrtki ili ustanovi.

Mrežna adresa

Mrežna adresa instance sustava SQL Server u tvrtki ili ustanovi.

PacketSize

Veličina mrežnog paketa. Zadana postavka je 4096.

Zadrži podatke o sigurnosti

Određuje je li omogućena mogućnost zadržavanja sigurnosti (True ili False).

PersistSensitive

Određuje je li omogućena mogućnost zadržavanja sigurnosti osjetljivih informacija (True ili False).

Davatelj baze

Za SQL Server Native Client to bi trebalo biti SQLNCLI11.

PWD

Lozinka za prijavu na SQL Server.

Poslužitelj

Naziv instanca sustava SQL Server: Poslužitelj na mreži, IP adresa ili pseudonim upravitelja konfiguracije.

ServerSPN

SPN za poslužitelja.

Vremensko ograničenje

Vrijeme (u sekundama) za čekanje na dovršavanje inicijalizacije izvora podataka.

Trusted_Connection

Određuje koristi li se način za provjeru autentičnosti u sustavu Windows ili korisničko ime i lozinka sustava SQL Server za provjeru valjanosti za prijavu (Da ili Ne).

TrustServerCertificate

Određuje je li potvrđena valjanost certifikata poslužitelja (True ili False).

UID

Korisničko ime za prijavu na SQL Server.

Koristi šifriranje za podatke

Određuje hoće li podaci biti šifrirani prije njihova slanja putem mreže (True ili False).

UseProcForPrepare

Zastarjela ključna riječ.

WSID

Identifikator radne stanice, mrežni naziv računala na kojem se aplikacija nalazi.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Administriranje ODBC izvora podataka

Upravljanje povezanim tablicama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×