Predstavite podatke u mjehuričastom grafikonu

Mjehuričasati grafikon varijacija je raspršenog grafikona na kojem su točke podataka zamijenjene mjehurićima čija veličina predstavlja dodatnu dimenziju podataka. Mjehuričasti grafikon, kao ni raspršeni, ne koristi os kategorije – i vodoravna i okomita os osi su vrijednosti. Uz vrijednosti na osi x i onih na osi y koje se iscrtavaju na raspršenom grafikonu, na mjehuričastom se grafikonu iscrtavaju vrijednosti osi x, osi y i osi z (veličina).

Upotreba mjehuričastog grafikona umjesto raspršenog preporučuje se kad podaci sadrže tri niza, a svaki od njih sastoji se od skupa vrijednosti. Veličine mjehurića određene su vrijednostima trećeg niza podataka. Mjehuričasti grafikoni često se koriste za predstavljanje financijskih podataka. Različite veličine mjehurića korisne su za vizualno naglašavanje određenih vrijednosti.

Da biste stvorili mjehuričasti grafikon, podatke na radnom licu organizirajte u retke ili stupce tako da su vrijednosti za os x navedene u prvom retku ili stupcu, odgovarajuće vrijednosti za os y te vrijednosti za veličinu mjehurića (z) u susjednim recima odnosno stupcima. Podatke na radnom listu, primjerice, organizirajte kako je prikazano na sljedećoj slici.

Mjehuričasti grafikon

Na ovom mjehuričastom grafikonu na vodoravnoj osi prikazan je broj proizvoda, na okomitoj osi količina prodaje, a postoci tržišnog udjela predstavljeni su veličinom mjehurića.

Mjehuričasti grafikon prikladan je za podatke koji sadrže sljedeće:

 • Tri vrijednosti po točki podataka    Za svaki su mjehurić potrebne tri vrijednosti. Vrijednosti se mogu nalaziti u recima ili stupcima na radnom listu, ali moraju biti poredane sljedećim redoslijedom: vrijednost x, vrijednost y, vrijednost z.

 • Više nizova podataka    Iscrtavanje većeg broja nizova podataka na mjehuričastom grafikonu (više nizova mjehurića) slično je iscrtavanju većeg broja nizova podataka na raspršenom grafikonu (više raspršenih nizova). Za raspršene grafikone koriste se skupovi vrijednosti x i vrijednosti y, ali za mjehuričaste grafikone koriste se skupovi vrijednosti x, vrijednosti y i vrijednosti z.

Kada stvorite mjehuričasti grafikon, možete odabrati prikaz mjehurića u 2D obliku ili s 3D efektom.

Mjehuričasti grafikon i mjehurićasti grafikon s trodimenzionalnim efektom

Vrh stranice

Stvaranje složenog mjehuričastog grafikona

Oblikovani mjehuričasti grafikon

Kako smo stvorili ovaj mjehuričasti grafikon? Pomoću postupka u nastavku možete stvoriti mjehuričasti grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Kopirajte ogledne podatke na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na mjehuričastom grafikonu.

  Kopiranje oglednih podataka radnog lista

  1. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

  2. Odaberite primjer u temi pomoći.

   Napomena: Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

   Odabir primjera iz pomoći
  3. Pritisnite CTRL + C.

  4. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

  A

  B

  C

  1

  Broj proizvoda

  Prodaja

  Postotak tržišnog udjela

  2

  5

  27 500 kn

  3 %

  3

  14

  61 000 kn

  12 %

  4

  20

  300 000 kn

  33 %

  5

  18

  122 000 kn

  10 %

  6

  22

  160 000 kn

  42 %

  Napomena: Provjerite nalaze li se na radnom listu najmanje četiri retka ili stupca s podacima. Ako mjehuričasti grafikon stvarate od tri retka odnosno stupca podataka ili manje, mjehurići se neće pravilno iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na mjehuričastom grafikonu.

  Napomena: Preporučuje se da odabirom ne obuhvatite naslove redaka odnosno stupaca. Ako s podacima odaberete i naslove, rezultati na grafikonu može neće biti točni.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Grafikoni kliknite strelicu pokraj mogućnosti Raspršeni grafikoni.

  Odaberite strelicu pokraj mogućnosti Raspršeni grafikoni

 4. Odaberite mjehurić s ikonom 3D efekta.

 5. Kliknite područje grafikona na grafikonu. Na taj će se način prikazati Alati za grafikone.

 6. U odjeljku Alatiza grafikone na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

 7. Ako na grafikonu vidite legendu, kliknite legendu, a zatim pritisnite DELETE.

 8. Da biste promijenili veličinu grafikona, na kartici Oblik u grupi Veličina u okvire Visina oblika i Širina oblika unesite željenu veličinu oblika pa pritisnite ENTER.

  Na ovom smo mjehuričastom grafikonu koristili 3,5 inča i za visinu i za širinu oblika.

  Outlook Ribbon Image

 9. Da biste oblik ili položaj naslova grafikona na grafikonu, kliknite područje grafikona, a zatim učinite sljedeće:

  1. Na grafikonu kliknite naslov grafikona pa upišite željeni tekst.

   Na ovom smo mjehuričastom grafikonu upisali Studija o udjelu na segmentu tržišta

  2. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, desnom tipkom miša kliknite naslov, odaberite Font, a zatim unesite željenu veličinu.

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon koristili 12.

  3. Da biste naslov grafikona poravnali s područjem crtanja, kliknite naslov grafikona, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

 10. Da biste dodali naslov vodoravne osi, kliknite područje grafikona pa učinite sljedeće:

  1. Kliknite znak plusa pokraj grafikona

  2. Odaberite Naslovi osi, a zatim Primarna vodoravna .

  3. Odaberite tekstni okvir Naslov osi, a zatim unesite tekst.

   Izbornik Elementi grafikona

   Za ovaj mjehuričasti grafikon upisali smo Broj proizvoda.

 11. Kliknite okomitu os ili je odaberite s popisa elemenata grafikona(kartica Oblikovanje, grupa Trenutni odabir,okvir Elementi grafikona).

 12. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 13. U odjeljku Mogućnosti osi učinite sljedeće:

  1. Za Minimumupišite 0 (nula).

  2. U okvir Maksimumupišite broj koji želite.

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon upisali 80000.

 14. U dijaloškom okviru Oblikovanje osi kliknite Broj.

 15. U odjeljkuBroj u okvir Decimalna mjesta upišite 0 (nula), a zatim kliknite strelicu prema dolje u gornjem desnom kutu,a zatim kliknite Zatvori .

 16. Da biste na područje iscrtavanje, područje grafikona, naslov grafikona ili okomitu os grafikona primijenili poseban efekt oblikovanja, kliknite taj element grafikona ili ga odaberite s popisa elemenata grafikona(kartica Oblikovanje, grupa Trenutniodabir, okvir Elementi grafikona), a zatim učinite sljedeće:

  1. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više pokraj mogućnosti Efekti oblika.

  2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

   Stilovi oblika na Vrpci programa Excel

 17. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   Slika trake programa Excel

  2. Kliknite temu koju želite koristiti. (Zadržite pokazivač miša iznad svake teme da biste vidjeli pretpregled prikaza teme prilikom primjene na grafikon.)

Grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone. Dodatne informacije potražite u idite na Spremanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Vrh stranice

Stvaranje složenog mjehuričastog grafikona

Oblikovani mjehuričasti grafikon

Kako smo stvorili ovaj mjehuričasti grafikon? Pomoću postupka u nastavku možete stvoriti mjehuričasti grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Kopirajte ogledne podatke na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na mjehuričastom grafikonu.

  Upute za kopiranje primjera podataka radnog lista

  1. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

  2. Odaberite primjer u temi pomoći.

   Napomena: Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

   Odabir primjera iz pomoći
  3. Pritisnite CTRL + C.

  4. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

  A

  B

  C

  1

  Broj proizvoda

  Prodaja

  Postotak tržišnog udjela

  2

  5

  27 500 kn

  3 %

  3

  14

  61 000 kn

  12 %

  4

  20

  300 000 kn

  33 %

  5

  18

  122 000 kn

  10 %

  6

  22

  160 000 kn

  42 %

  Napomena: Provjerite nalaze li se na radnom listu najmanje četiri retka ili stupca s podacima. Ako mjehuričasti grafikon stvarate od tri retka odnosno stupca podataka ili manje, mjehurići se neće pravilno iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na mjehuričastom grafikonu.

  Napomena: Preporučuje se da odabirom ne obuhvatite naslove redaka odnosno stupaca. Ako s podacima odaberete i naslove, rezultati na grafikonu može neće biti točni.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Grafikoni odaberite Ostali grafikoni.

  slika trake programa excel

 4. U odjeljku mjehuričasti grafikon kliknite Mjehurić s 3D efektom.

 5. Kliknite područje grafikona na grafikonu.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

  Stilovi grafikona na Vrpci programa Excel

  Za ovaj smo mjehuričasti grafikon koristili Stil 29.

 7. Na grafikonu kliknite legendu, a zatim pritisnite DELETE.

 8. Da biste promijenili veličinu grafikona, na kartici Oblik u grupi Veličina u okvire Visina oblika i Širina oblika unesite željenu veličinu oblika pa pritisnite ENTER.

  Na ovom smo mjehuričastom grafikonu koristili 3,5 inča i za visinu i za širinu oblika.

  Outlook Ribbon Image

 9. Da biste dodali naslov grafikona, oblikovali ga i odredili njegovo mjesto na grafikonu, kliknite područje grafikona, a zatim učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Naslov grafikona, a zatim Iznad grafikona.

   Slika vrpce programa Excel

  2. Na grafikonu kliknite naslov grafikona pa upišite željeni tekst.

   Na ovom smo mjehuričastom grafikonu upisali Studija o udjelu na segmentu tržišta

  3. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, kliknite naslov desnom tipkom miša, a potom u okvir Veličina na izborničkom prečacu unesite željnu veličinu.

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon koristili 12.

  4. Da biste naslov grafikona poravnali s područjem crtanja, kliknite naslov grafikona, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

 10. Da biste dodali naslov vodoravne osi, kliknite područje grafikona pa učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Nazivi osi, potom Naziv primarne vodoravne osi, a zatim Naziv ispod osi.

  2. Kliknite naziv vodoravne osi, upišite željeni tekst, a zatim pritisnite ENTER.

   Za ovaj mjehuričasti grafikon upisali smo Broj proizvoda.

 11. Kliknite okomitu os ili je odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

 12. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 13. U odjeljku Mogućnosti osi učinite sljedeće:

  1. Za vrijednost Minimum odaberite mogućnost Ispravljeno, a zatim u okvir Ispravljeno unesite 0 (nula).

  2. Za vrijednost Maksimum odaberite mogućnost Ispravljeno, a zatim u okvir Ispravljeno unesite željeni broj.

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon upisali 80000.

 14. U dijaloškom okviru Oblikovanje osi kliknite Broj.

 15. U odjeljku Broj upišite 0 (nula) u okvir Decimalnih mjesta pa kliknite Zatvori.

 16. Da biste na područje crtanja, područje grafikona, naslov grafikona ili okomitu os grafikona primijenili poseban efekt oblikovanja, kliknite taj element grafikona ili ga odaberite s popisa elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutno odabir, okvir Element grafikona), a zatim učinite sljedeće:

  1. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više .

  2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

   Stilovi oblika na Vrpci programa Excel

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon koristili Neupadljivi efekt – Isticanje 4 za područje crtanja, Izraženi efekt – Isticanje 4 za područje grafikona, Neupadljivi efekt – Istaknuto 4 za naslov grafikona te Izražena linija – Isticanje 6 za okomitu os.

 17. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   Slika trake programa Excel

  2. U odjeljku Ugrađeno kliknite željenu temu.

   Za ovaj smo mjehuričasti grafikon koristili temu Ljevaonica.

Vrh stranice

Spremanje grafikona kao predloška

Ako želite stvoriti još jedan grafikon poput onoga koji ste upravo stvorili, grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite grafikon koji želite spremiti kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Spremi kao predložak.

  Slika vrpce programa Excel

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

  Savjet: Ako ne navedete drugu mapu, datoteka predloška (.crtx) spremit će se u mapu Grafikoni, a predložak postaje dostupan u dijaloškom okviru Predlošciu dijaloškom okviru Umetanje grafikona (kartica Umetanje, grupa Grafikoni, Pokretač dijaloškog okvira Slika gumba ) i dijaloški okvir Promjena vrste grafikona (kartica Dizajn, grupa Vrsta,Promjena vrste grafikona).

  Dodatne upute za primjenu predloška grafikona potražite u članku Spremanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje se koriste pri spremanju grafikona kao predloška. Kada koristite predložak grafikona da biste stvorili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristi boje predloška grafikona, a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primijenjena na radnu knjigu. Da biste koristili boje teme dokumenta umjesto boja predloška grafikona, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim na izborniku prečacu kliknite Ponovno postavi prema stilu.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×