Pregled filtra za bezvrijednu e-poštu

Nitko ne voli primati neželjenu i bezvrijednu e-poštu. Pomoću filtra za bezvrijednu e-poštu u programu Outlook nećete zaustaviti isporuku bezvrijednih poruka e-pošte, ali ćete postići najbolji mogući rezultat – poruke koje se smatraju neželjenima premjestit ćete u mapu Bezvrijedna e-pošta.

Savjeti: Preporučujemo da redovito pregledavate poruke u mapi Bezvrijedna e-pošta da biste provjerili jesu li poruke ispravno klasificirane kao bezvrijedne. Ako pronađete poruku koja nije bezvrijedna, povucite je natrag u mapu Ulazna pošta ili bilo koju drugu mapu. Stavku možete označiti da nije bezvrijedna i na sljedeći način:

 • Kliknite Polazno > Bezvrijedno > Nije bezvrijedna e-pošta.

Prema zadanim je postavkama filtar za bezvrijednu e-poštu uključen, a razina zaštite postavljena je na Bez automatskog filtriranja. Filtriranje može biti i agresivnije ako promijenite razinu zaštite koju pruža. Filtar bezvrijedne e-pošte provjerava sve dolazne poruke na temelju nekoliko čimbenika. To mogu biti vrijeme slanja i sadržaj poruke.

Da biste promijenili mogućnosti filtra za bezvrijednu e-poštu, učinite sljedeće:

 • Kliknite Polazno > Bezvrijedno > Mogućnosti bezvrijedne e-pošte.

Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu

Iako filtar za bezvrijednu e-poštu automatski provjerava dolazne poruke, pomoću popisa filtra za bezvrijednu e-poštu možete pobliže odrediti što se smatra bezvrijednom e-poštom. Na popise možete dodavati imena, adrese e-pošte i domene da filtar ne bi provjeravao poruke iz izvora koje smatrate pouzdanima ili pak da bi blokirao poruke koje dolaze s određenih adresa e-pošte i domena koje su vam nepoznate ili koje ne smatrate pouzdanima.

Popis sigurnih pošiljatelja     Poruke poslane s adresa e-pošte i naziva domena koji se nalaze na popisu sigurnih pošiljatelja nikad se ne tretiraju kao bezvrijedna e-pošta, bez obzira na sadržaj poruke. Na taj popis možete dodati svoje kontakte i ostale osobe s kojima se dopisujete. No prema dizajnu sigurne domene po zadanom se ne prepoznaju u sustavu Exchange Online ni u sustavu Exchange Online Protection. Prepoznat će se samo blokirane domene, blokirane adrese pošiljatelja i adrese sigurnih pošiljatelja. Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange Server, sva imena i adrese s globalnog popisa adresa (GAL-a) automatski se smatraju sigurnima. Ograničenje sigurnih pošiljatelja je 1024.

Popis sigurnih primatelja     Ako se vaša adresa nalazi na popisu za slanje e-pošte ili popisu za raspodjelu, pošiljatelja popisa možete dodati na popis sigurnih primatelja. Poruke poslane na te adrese e-pošte ili nazive domena nikad se neće smatrati bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke.

Popis blokiranih pošiljatelja     Poruke koje šalju određeni pošiljatelji možete jednostavno blokirati tako da njihovu adresu e-pošte ili nazive domena dodate na popis blokiranih pošiljatelja. Kada na popis dodate ime ili adresu e-pošte, Outlook sve poruke koje dolaze iz tog izvora premješta u mapu Bezvrijedna e-pošta. Poruke koje šalju osobe s popisa ili su poslane s naziva domena koji su na popisu uvijek se smatraju bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke. 

Popis blokiranih Top-Level domena     Da biste blokirali neželjene poruke e-pošte iz neke druge države/regije, možete dodati kodove država/regija na popis blokiranih domena najviše razine. Ako, na primjer, na popisu potvrdite okvire CA [Kanada], US [Sjedinjene Države] i MX [Meksiko], blokirat ćete poruke s adresa e-pošte koje završavaju na .ca, .us i .mx.

Popis blokiranih kodiranja     Ako želite blokirati neželjene poruke e-pošte koje su napisane drugim skupom znakova ili drugom abecedom, možete njihova kodiranja dodati na popis blokiranih kodiranja.

Filtar za bezvrijednu e-poštu prepoznaje je li predmemorirani način u sustavu Exchange uključen ili isključen

Ako koristite račun sustava Exchange, imate pristup dodatnom sloju alata za borbu protiv bezvrijedne e-pošte.

 • Ako koristite predmemorirani način sustava Exchange ili preuzmete u Outlook podatkovnu datoteku (.pst)     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju i možete im pristupiti s bilo kojeg računala. Popisi filtra poslužitelju služe i za procjenu poruka. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na vašem popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

 • Ako radite u mrežnom načinu     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju. Možete im pristupiti s bilo kojeg računala, no samo ako je u komponenti Outlook Web Access ili u web-aplikaciji Outlook Web App omogućena značajka Bezvrijedna e-pošta. Popisi filtra poslužitelju služe i za procjenu poruka. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

Kako radi filtar za bezvrijednu e-poštu

Filtar za bezvrijednu poštu provjerava svaku dolaznu poruku kako bi na osnovi nekoliko faktora procijenio je li riječ o neželjenoj pošti. Ti faktori mogu obuhvaćati vrijeme slanja i sadržaj poruke. Prema zadanim postavkama filtar za bezvrijednu e-poštu je uključen, a razina zaštite postavljena je na Nisko. Na toj razini prepoznaje se samo očita neželjena pošta. Filtar može biti i agresivniji ako promijenite razinu zaštite koju pruža.

Napomena: Pomoću filtra za bezvrijednu e-poštu u programu Outlook nećete zaustaviti isporuku bezvrijednih poruka e-pošte, ali poruke koje se smatraju neželjenima premjestit ćete u mapu Bezvrijedna e-pošta.

Možete prilagoditi postavke filtra za bezvrijednu e-pošte u dijaloški okvir Mogućnosti bezvrijedne e-pošte.

 • Na kartici Polazno u grupi Brisanje kliknite Bezvrijedno, a zatim Mogućnosti bezvrijedne e-pošte.

Mapa Bezvrijedna e-pošta

Svaja poruka za koju se sumnja da je bezvrijedna premješta se u mapu Bezvrijedna e-pošta. Preporučujemo da redovito pregledavate poruke u mapi Bezvrijedna e-pošta da biste provjerili jesu li poruke ispravno klasificirane kao bezvrijedne. Ako pronađete poruku koja nije bezvrijedna, povucite je natrag u mapu Ulazna pošta ili bilo koju drugu mapu. Stavku možete označiti da nije bezvrijedna i na sljedeći način:

 • Na kartici Polazno u grupi Brisanje kliknite Bezvrijedno, a zatim Nije bezvrijedna e-pošta.

Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu

Iako filtar za bezvrijednu poštu automatski provjerava vaše dolazne poruke, pomoću popisa filtra za bezvrijednu e-poštu pobliže određujete što će filtar smatrati bezvrijednom poštom. Na te popise možete dodavati imena, adrese e-pošte i domene, pa će filtar dopuštati prolaz poruka od izvora kojima vjerujete, a blokirati prolaz poruka koje stižu s određenih adresa e-pošte i domena koje ne znate ili kojima ne vjerujete.

Popis sigurnih pošiljatelja     Poruke poslane s adresa e-pošte i naziva domena koji se nalaze na popisu sigurnih pošiljatelja nikad se ne tretiraju kao bezvrijedna e-pošta, bez obzira na sadržaj poruke. Na taj popis možete dodati svoje kontakte i ostale osobe s kojima se dopisujete. No prema dizajnu sigurne domene po zadanom se ne prepoznaju u sustavu Exchange Online ni u sustavu Exchange Online Protection. Prepoznat će se samo blokirane domene, blokirane adrese pošiljatelja i adrese sigurnih pošiljatelja. Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange Server, sva imena i adrese s globalnog popisa adresa (GAL-a) automatski se smatraju sigurnima.

Popis sigurnih primatelja     Ako se vaša adresa nalazi na popisu za slanje e-pošte ili popisu za raspodjelu, pošiljatelja popisa možete dodati na popis sigurnih primatelja. Poruke poslane na te adrese e-pošte ili nazive domena nikad se neće smatrati bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke.

Popis blokiranih pošiljatelja     Poruke koje šalju određeni pošiljatelji možete jednostavno blokirati tako da njihovu adresu e-pošte ili nazive domena dodate na popis blokiranih pošiljatelja. Kada na popis dodate ime ili adresu e-pošte, Outlook sve poruke koje dolaze iz tog izvora premješta u mapu Bezvrijedna e-pošta. Poruke koje šalju osobe s popisa ili su poslane s naziva domena koji su na popisu uvijek se smatraju bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke.

Popis blokiranih domena najviše razine     Da biste blokirali neželjenu poruku e-pošte koja dolazi iz neke druge države/regije, možete dodati kodove država/regija na popis blokiranih domena najviše razine. Ako, na primjer, na popisu potvrdite okvire CA [Kanada], US [Sjedinjene Države] i MX [Meksiko], blokirat ćete poruke s adresa e-pošte koje završavaju na .ca, .us i .mx.

Popis blokiranih kodiranja     Ako želite blokirati neželjene poruke e-pošte koje su napisane drugim skupom znakova ili drugom abecedom, možete njihova kodiranja dodati na popis blokiranih kodiranja.

Vrste računa e-pošte koje podržava filtar za bezvrijednu e-poštu

Filtar za bezvrijednu e-poštu može se koristiti sa sljedećim vrstama računa e-pošte:

 • računi sustava Exchange s predmemoriranim Exchangeovim načinom

 • račun sustava Exchange koji poštu isporučuje u Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst)

 • POP3 račun

 • IMAP račun

 • Outlook Connector za Outlook.com (bivši Hotmail)

 • Microsoft Office Outlook Connector za IBM Lotus Domino

Ako želite promijeniti svoj profil, prije promjene morate izvesti kopiju svojih popisa za bezvrijednu e-poštu, a zatim te informacije uvesti u Outlook. Tako ćete biti sigurni da nećete morati ponovno stvarati popise za bezvrijednu e-poštu.

Filtar za bezvrijednu e-poštu prepoznaje je li predmemorirani način u sustavu Exchange uključen ili isključen

Ako koristite račun sustava Exchange, imate pristup dodatnom sloju mogućnosti i alata za borbu protiv bezvrijedne e-pošte.

 • Ako koristite predmemorirani način u sustavu Exchange ili preuzimate u podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst)     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju i možete im pristupiti s bilo kojeg računala. Popisi filtra poslužitelju služe i za procjenu poruka. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na vašem popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

 • Ako radite u mrežnom načinu     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju. Možete im pristupiti s bilo kojeg računala, no samo ako je u komponenti Outlook Web Access ili u web-aplikaciji Outlook Web App omogućena značajka Bezvrijedna e-pošta. Popisi filtra poslužitelju služe i za procjenu poruka. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

Kako radi filtar za bezvrijednu e-poštu

Filtar za bezvrijednu poštu provjerava svaku dolaznu poruku kako bi na osnovi nekoliko faktora procijenio je li riječ o neželjenoj pošti. Ti faktori mogu obuhvaćati vrijeme slanja i sadržaj poruke. Prema zadanim postavkama filtar za bezvrijednu e-poštu je uključen, a razina zaštite postavljena je na Nisko. Na toj razini prepoznaje se samo očita neželjena pošta. Filtar može biti i agresivniji ako promijenite razinu zaštite. Filtar e-pošte može se i ažurirati povremeno radi zaštite od najnovijih tehnika koje pošiljatelji neželjene pošte koriste za slanje te pošte u vašu Ulaznu poštu.

Napomena: Filtar za bezvrijednu poštu programa Outlook ne zaustavlja isporuku bezvrijedne e-pošte, nego je preusmjerava u mapu Bezvrijedna e-pošta umjesto u mapu Ulazna pošta. Neka rješenja drugih proizvođača mogu biti agresivnija na tom području.

Savjet: Mnogo mogućnosti filtra za bezvrijednu poštu možete kontrolirati pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti bezvrijedne e-pošte. Iz mape Ulazna pošta na izborniku Akcije pokažite na Bezvrijedna e-pošta, a zatim Mogućnosti bezvrijedne e-pošte.

Mapa Bezvrijedna e-pošta

Filtar za bezvrijednu e-poštu sve poruke prepoznate kao takve šalje u posebnu mapu Bezvrijedna e-pošta. Preporučamo da povremeno pregledate poruke u mapi Bezvrijedna e-pošta kako biste provjerili nema li među njima poruka koje su vam potrebne i koje želite pogledati. Poruke koje nisu neželjena e-pošta možete premjestiti natrag u mapu Ulazna pošta tako da označite kako se ne radi o bezvrijednoj e-pošti. Možete ih i povući u bilo koju drugu mapu.

Mapa Bezvrijedna e-pošta

Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu

Iako filtar za bezvrijednu poštu automatski filtrira vaše dolazne poruke, pomoću popisa filtra za bezvrijednu e-poštu pobliže određujete što će filtar smatrati ili neće smatrati bezvrijednom poštom. Ti vam popisi omogućuju da dopustite prolaz poruka od izvora kojima vjerujete, a blokirate prolaz poruka koje stižu s određenih adresa e-pošte i domena koje ne znate ili kojima ne vjerujete.

Postoji pet popisa filtra za bezvrijednu e-poštu

 • Popis sigurnih pošiljatelja

 • Popis sigurnih primatelja

 • Popis blokiranih pošiljatelja

 • Međunarodno - popis blokiranih vršnih domena

 • Međunarodno - popis blokiranih kodiranja

Popis sigurnih pošiljatelja

Sigurni pošiljatelji

Ako filtar pogrešno označava poruku e-pošte kao bezvrijednu poruku e-pošte, možete blokirati pošiljatelja pošte. Možete i ručno sastaviti popis sigurnih pošiljatelja u dijaloškom okviru Mogućnosti bezvrijedne e-pošte. Poruke poslane s adresa e-pošte i naziva domena koji se nalaze na popisu sigurnih pošiljatelja nikad se ne tretiraju kao bezvrijedna e-pošta, bez obzira na sadržaj poruke. No prema dizajnu sigurne domene po zadanom se ne prepoznaju u sustavu Exchange Online ni u sustavu Exchange Online Protection. Prepoznat će se samo blokirane domene, blokirane adrese pošiljatelja i adrese sigurnih pošiljatelja.

 • Sve adrese iz mape Kontakti nalaze se na ovom popisu ako je uključen potvrdni okvir Smatraj pouzdanom i e-poštu od mojih kontakata u odjeljku Mogućnosti bezvrijedne e-pošte(zadana postavka). Zahvaljujući ovoj postavki poruke koje su poslali korisnici iz mape Kontakti nikad se neće smatrati bezvrijednom e-poštom.

 • Adrese e-pošte osoba koje nisu navedene u vašim kontaktima, ali s kojima odgovarate nalaze se na ovom popisu ako potvrdite okvir Automatski dodaj osobe kojima e-poštu dodajem na popis sigurnih pošiljatelja. (Taj potvrdni okvir po zadanom nije potvrđen.)

  • Primateljeva adresa e-pošte prema zadanim se postavkama sprema na ovaj popis samo ako poruku ručno sastavite i pošaljete u programu Outlook umjesto da je program automatski generira.

  • Pomoću ovog potvrdnog okvira ne mogu se dodati osobni popisi raspodjele.

  • Ako slučajno odgovorite na bezvrijednu poruku e-pošte (na primjer, ako pošaljete zahtjev za brisanje s popisa za slanje) dok je ovaj potvrdni okvir je uključen, na popis sigurnih pošiljatelja dodat će se i adresa pošiljatelja bezvrijedne e-pošte. Ako u mapi Primljeno kasnije ponovo primijetite bezvrijednu e-poštu s iste adrese, tu adresu pošiljatelja bezvrijedne e-pošte morate dodati na popis blokiranih pošiljatelja i ukloniti odgovarajući unos s popisa sigurnih pošiljatelja. Ako se ista adresa nalazi i na popisu blokiranih pošiljatelja i na popisu sigurnih pošiljatelja, veću važnost ima popis sigurnih pošiljatelja i adresa se neće smatrati nesigurnom.

 • Ako koristite račun sustava Exchange (koristi se češće u poslovnom okruženju nego za kućnu ili osobnu e-poštu), sva imena i adrese e-pošte u okviru globalni popis adresa automatski se smatraju sigurnima.

 • Outlook možete konfigurirati i tako da prihvaća poruke samo od osoba s popisa sigurnih pošiljatelja. Ta se konfiguracija nalazi u okviru koji kliknete na kartici Mogućnosti u odjeljku Mogućnosti bezvrijedne e-pošte.

Popis sigurnih primatelja

sigurni primatelji

Ako se vaša adresa nalazi na popisu za slanje e-pošte ili popisu raspodjele, pošiljatelja popisa možete dodati na popis sigurnih primatelja. Poruke poslane na te adrese e-pošte ili nazive domena nikad se neće smatrati bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke.

Popis blokiranih pošiljatelja

Blokirani pošiljatelji

Poruke određenih pošiljatelja možete jednostavno blokirati tako da njihove adrese e-pošte ili nazive domena dodate na popis blokiranih pošiljatelja. Kada ovom popisu dodajete ime ili adresu e-pošte, Outlook sve dolazne poruke s tog izvora šalje u mapu Bezvrijedna e-pošta. Poruke koje su poslane s adresa ili naziva domene koji se nalaze na ovom popisu uvijek se smatraju bezvrijednima, bez obzira na sadržaj poruke.

 • Ako već imate popise sigurnih ili blokiranih imena i adresa, možete ih uvesti u Outlook.

 • Pošiljatelja ili primatelja poruke možete dodati na bilo koji popis filtra za bezvrijednu poštu tako da desnom tipkom miša kliknete poruku u ulaznoj pošti ili drugoj mapi pošte, pokažete na Bezvrijedna e-pošta pa kliknete željenu mogućnost.

Međunarodno - popis blokiranih vršnih domena

Međunarodno

Da biste blokirali neželjene poruke e-pošte koje dolaze iz druge države/regije, možete blokirati pošiljatelja pošte.

To vam omogućuje blokiranje adresa e-pošte koje završavaju određenom vršnom domenom. Primjerice, ako uključite potvrdne okvire CA [Kanada], US [Sjedinjene Države], and MX [Meksiko], blokirat ćete poruke s adresa e-pošte koje završavaju s .ca, .us i .mx. Na popisu se nalaze i dodatne šifre država/regija.

Međunarodno - popis blokiranih kodiranja

Međunarodno

Ako želite blokirati neželjene poruke e-pošte koje su napisane određenim jezikom, možete njihova kodiranja dodati na popis blokiranih kodiranja.

Ovaj vam popis omogućuje blokiranje svih adresa e-pošte koje su napisane određenim jezičnim kodiranje, naziva se i skupom znakova. Većina bezvrijedne pošte šalje se u kodirana kao US-ASCII. Ostatak se šalje u različitim međunarodnim kodiranjima. Popis blokiranih kodiranja daje vam mogućnost filtriranja neželjene međunarodne pošte koja je prikazana u jezicima koje ne razumijete.

Napomene: 

 • Unicode kodiranja nisu uvrštena na popis blokiranih kodiranja.

 • Poruke s nepoznatim ili neodređenim šifriranjem filtrirat će uobičajeni filtar za bezvrijednu e-poštu.

Vrste računa e-pošte koje podržava filtar za bezvrijednu e-poštu

Filtar za bezvrijednu e-poštu može se koristiti sa sljedećim vrstama računa e-pošte:

 • računi sustava Exchange s predmemoriranim Exchangeovim načinom

 • Račun sustava Exchange koji poštu isporučuje u datoteka osobne mape (.pst)

 • HTTP (Windows Live Mail) račun

 • POP3 račun

 • IMAP račun

 • Microsoft Office Outlook Connector za IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector za MSN

Svi računi e-pošte koji se nalaze u istom profilu e-pošte programa Outlook dijele zajedničke postavke i popise za bezvrijednu e-poštu. Ako imate i račun sustava Exchange i sustava Windows Live Mail, na primjer, svaki od računa ima svoju mapu Bezvrijedna e-pošta. Međutim, ako imate račun sustava Exchange i POP3 račun, tada se bezvrijedna e-pošta oba računa nalazi u mapi Bezvrijedna e-pošta za račun sustava Exchange.

Ako želite promijeniti svoj profil, prije promjene trebate izvesti kopiju svojih popisa za bezvrijednu e-poštu i zatim informacije uvesti u Outlook. Na taj način nećete morati ponovo stvoriti popise za bezvrijednu e-poštu.

Filtar za bezvrijednu e-poštu i različite verzije sustava Microsoft Exchange

Korištenje programa Outlook u okruženju sustava Microsoft Exchange – mnogo češće za poslovnu nego za kućnu ili osobnu e-poštu – nudi dodatan sloj mogućnosti i alata za borbu protiv bezvrijedne e-pošte.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Ako koristite predmemorirani Exchangeov način ili preuzimate u datoteku osobnih mapa (.pst)     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju i možete im pristupiti s bilo kojeg računala. Popise filtra za procjenu poruka koristi i poslužitelj. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na vašem popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

 • Ako radite u mrežnom načinu     Popisi filtra za bezvrijednu e-poštu spremaju se na poslužitelju. Možete im pristupiti s bilo kojeg računala, no samo ako je u komponenti Outlook Web Access omogućena značajka Bezvrijedna e-pošta. Popise filtra za procjenu poruka koristi i poslužitelj. Dakle, ako se pošiljatelj nalazi na vašem popisu blokiranih pošiljatelja, poruke tog pošiljatelja premještaju se u mapu Bezvrijedna e-pošta na poslužitelju i Outlook ih ne procjenjuje.

Microsoft Exchange Server 2000 i starije verzije

 • Ako koristite predmemorirani Exchangeov način i preuzimate u datoteku osobnih mapa (.pst)     Možete stvoriti i koristiti popise filtra za bezvrijednu e-poštu koji se spremaju na poslužitelju te im možete pristupiti sa svih računala koja koristite. Napominjemo da ako kao zadano mjesto isporuke koristite i predmemoriran Exchangov način i odrednicu za preuzimanje u datoteku osobnih mapa (.pst), popisi filtra bezvrijedne e-pošte bit će dostupni samo na računalu koje je korišteno za dodavanje imena i adresa.

 • Ako radite u mrežnom načinu     Filtar za bezvrijednu e-poštu nije dostupan.

Filtriranje poruka za krađu identiteta (phishing)

Neka bezvrijedna e-pošta može biti opasna, pa čak i kriminalna. Filtar za bezvrijednu e-poštu svaku ulaznu poruku procjenjuje i kako bi otkrio je li ona sumnjiva, potencijalno lažna ili dio krađe identiteta. 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×