Prikaz podataka na prstenastom grafikonu

Pomoću Microsoft Excel možete brzo pretvoriti podatke u prstenasti grafikon, a zatim koristiti nove značajke oblikovanja da biste pojednostavnili čitanje tog prstenastog grafikona. Primjerice, dodavanjem legende, natpisa nad podacima i tekstnih okvira koji ukazuju na to što svaki prsten na prstenastom grafikonu predstavlja, možete brzo razumjeti podatke koji su nacrtani na grafikonu.

Oblikovan prstenasti grafikon

Kad stvorite prstenasti grafikon, isječke možete rotirati da biste postigli različite perspektive, istaknuti određene isječke tako da ih izvučete iz prstenastog grafikona ili pak promijeniti veličinu otvora da biste povećali odnosno smanjili veličinu isječaka.

Napomena: Počevši od Office 2016, prstenasti grafikoni prekinute su u prilog zvjezdani prasak grafikonima.

Što vas zanima?

Dodatne informacije o iscrtavanju podataka na prstenastom grafikonu

Stvaranje složenog prstenastog grafikona

Zakretanje isječaka prstenastog grafikona

Izvlačenje isječaka iz prstenastog grafikona

Promjena veličine otvora prstenastog grafikona

Spremanje grafikona kao predloška

Dodatne informacije o iscrtavanju podataka na prstenastom grafikonu

Na prstenastom se grafikonu mogu iscrtati podaci koji su na radnom listu raspoređeni po stupcima ili recima. Prstenasti grafikon, baš kao i tortni, prikazuje odnos dijelova prema cjelini, ali prstenasti grafikon može sadržavati više nizova podataka. Svakim nizom podataka koji iscrtate na prstenastom grafikonu u grafikon se dodaje novi prsten. Prvi niz podataka prikazuje se u središtu grafikona.

Prstenasti grafikoni zbog kružnog oblika nisu jednostavni za čitanje, osobito kad se na njima prikazuje više nizova podataka. Proporcije vanjskih prstenova i unutrašnjeg prstena ne predstavljaju točno veličinu podataka – oznake podataka na vanjskim prstenovima mogu izgledati veće od podataka na unutarnjim prstenovima, a njihove stvarne vrijednosti mogu biti manje. Na prstenastom grafikonu vrlo je korisno vrijednosti ili postotke prikazati u natpisima nad podacima, no ako želite točke podataka usporediti jedne pokraj drugih, koristite složeni stupčasti ili složeni trakasti grafikon.

Prstenasti grafikon koristite u sljedećim slučajevima:

 • imate jedan niz podataka ili više njih koje želite iscrtati

 • nijedna vrijednost koju želite prikazati nije negativna

 • nijedna vrijednost koju želite prikazati nije jednaka nuli (0)

 • nemate više od sedam kategorija po nizu podataka

 • kategorije predstavljaju dijelove cjeline na svakom prstenu prstenastog grafikona

Prilikom stvaranja prstenastog grafikona možete odabrati jednu od sljedećih podvrsti tog grafikona:

 • prstenasti    Prstenasti grafikoni prikazuju podatke u prstenima pri čemu svaki od njih predstavlja niz podataka. Ako se u natpisima nad podatima prikazuju postoci, svaki prsten ima ukupno 100 %.

  Grafikon prstenaste vrste

 • razrezani prstenasti grafikon    Vrlo slično razrezanim tortnim grafikonima, i razrezani prstenasti grafikoni prikazuju kako svaka vrijednost sudjeluje u ukupnom iznosu pri čemu se naglašavaju pojedinačne vrijednosti, no mogu sadržavati više od jednog niza podataka.

  Grafikon razrezane prstenaste vrste

Prstenasti grafikoni i razrezani prstenasti grafikoni nisu dostupni u 3D prikazu, ali možete primijeniti 3D oblikovanje da bi izgledali kao da su trodimenzionalni.

Vrh stranice

Stvaranje složenog prstenastog grafikona

Oblikovan prstenasti grafikon

Kako smo stvorili ovaj prstenasti grafikon? Pomoću postupka u nastavku možete stvoriti prstenasti grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na prstenastom grafikonu ili na prazan radni list kopirajte ogledne podatke.

  Upute za kopiranje primjera podataka radnog lista

  1. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

  2. Odaberite primjer u temi pomoći.

   Napomena: Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

   Odabir primjera iz pomoći
  3. Pritisnite CTRL + C.

  4. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005.

  2006.

  Europa

  12 704 714,00 USD

  17 987 034,00 USD

  Azija

  8 774 099,00 USD

  12 214 447,00 USD

  Sjedinjene Američke Države

  12 094 215,00 USD

  10 873 099,00 USD

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na prstenastom grafikonu.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Grafikoni odaberite Ostali grafikoni.

  slika trake programa excel

 4. U odjeljku Prstenasti grafikon kliknite Prstenasti grafikon.

 5. Kliknite područje crtanja prstenastog grafikona.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rasporedi grafikona odaberite raspored koji želite koristiti.

  slika trake programa excel

  Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili Raspored 6.

  Raspored 6 sadrži legendu. Ako vaš grafikon sadrži previše unosa za legendu ili ako unose u legendi nije jednostavno razlikovati, umjesto legende možete uz točke podataka dodati natpise nad podacima (kartica Izgled, grupa Natpisi, gumb Oznake podataka).

 7. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

  slika trake programa excel

  Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili Stil 26.

 8. Da biste promijenili veličinu grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Veličina unesite željenu veličinu u okvire Visina oblika i Širina oblika.

   Za ovaj smo prstenasti grafikon visinu oblika postavili na 4 inča, a širinu oblika na 5,5 inča.

 9. Da biste promijenili veličinu otvora prstenastog grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite niz podataka ili ga odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Oblik, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

   Kartica Efekti u oknu Oblikovanje natpisa nad podacima

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

  3. Kliknite Mogućnosti niza pa u odjeljku Veličina rupe u prstenastom grafikonu povucite klizač do željene veličine ili u okvir Postotak unesite vrijednost postotka od 10 do 90.

   Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili 20 %.

 10. Da biste bolje istaknuli natpise nad podacima, učinite sljedeće:

  1. Jedanput kliknite natpis nad podacima da biste odabrali natpise za cijeli niz podataka ili ih pak odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Oblik, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite više Gumb Više , a zatim stil oblika.

   slika vrpce excela

   Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili Neupadljivi efekt – Tamno 1.

  3. Ponovite te korake da biste oblikovali natpise nad podacima za sve nizove podataka na prstenastom grafikonu.

 11. Da biste promijenili oblikovanje naslova grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite naslov grafikona ili ga odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Oblik, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

  2. Unesite naslov koji želite koristiti pa pritisnite tipku ENTER.

  3. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite više Gumb Više , a zatim stil oblika.

   Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili Umjereni efekt – Isticanje 1.

  4. Ako želite promijeniti položaj naslova, povucite ga na željeno mjesto.

 12. Da biste promijenili oblik legende, kliknite legendu, a zatim u okviru Stilovi oblika odaberite željeni stil (karticaOblikovanje u grupi stilovi oblika , gumb više Gumb Više ).

 13. Da biste dodali tekstne natpise sa strelicama koje pokazuju na prstene grafikona, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled u grupi Umetanje kliknite Tekstni okvir.

  2. Kliknite mjesto na grafikonu na koje želite smjestiti tekstni okvir, unesite željeni tekst pa pritisnite ENTER.

  3. Odaberite tekstni okvir, a zatim na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba .

  4. Kliknite Tekstni okvir, a zatim u odjeljku Samoprilagodi potvrdite okvir Promijeni veličinu oblika radi prilagodbe teksta pa kliknite U redu.

  5. U grupi Stilovi oblika odaberite stil koji želite koristiti.

  6. Na kartici Izgled u grupi Umetanje kliknite Oblici.

  7. U odjeljku Crte kliknite Strelica.

  8. Nacrtajte strelicu na grafikonu od kuta tekstnog okvira do prstena grafikona koji želite pokazati.

  9. Da biste promijenili oblikovanje tekstnih okvira, tekstni okvir, a zatim u grupi Stilovi oblika odaberite željeni stil (kartica Oblikovanje, grupa Stilovi oblika).

   Postupak ponovite za sve prstene grafikona.

 14. Da biste promijenili pozadinu grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite područje grafikona ili ga odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Oblik, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite više Gumb Više , a zatim stil oblika.

   Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili Neupadljivi efekt – Isticanje 3.

 15. Da biste zaoblili kutove pozadine grafikona, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba .

  2. Kliknite Stilovi obruba pa potvrdite okvir Zaobljeni rubovi.

 16. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   slika trake programa excel

  2. U odjeljku Ugrađeno kliknite željenu temu.

   Za ovaj smo prstenasti grafikon koristili temu Vrh.

Vrh stranice

Zakretanje isječaka prstenastog grafikona

Redoslijed u kojem niz podataka u prstenastom grafikonu nacrtani su u Office Excel 2007 određuje se redoslijedom podataka na radnom listu. Za drugu perspektivu možete zakrenuti isječke prstenastog grafikona unutar 360 stupnjeva kružnice prstenasti grafikon.

zakrenuti prstenasti grafikon

 1. Kliknite niz podataka ili točku podataka na prstenastom grafikonu ili pak učinite sljedeće da biste podatke odabrali na popisu elemenata grafikona.

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblik u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim željeni niz podataka ili točku podataka.

   Kartica Efekti u oknu Oblikovanje natpisa nad podacima

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U okviru Kut prvog isječka povucite klizač do željenog stupnja zakretanja ili unesite vrijednost od 0 (nula) do 360 da biste odredili kut pod kojim će se prikazivati prvi isječak.

Vrh stranice

Izvlačenje isječaka iz prstenastog grafikona

Da biste naglasili pojedinačne isječke prstenastog grafikona, prilikom stvaranja grafikona možete koristiti razrezani prstenasti grafikon. Na razrezanim prstenastim grafikonima prikazuje se doprinos svake vrijednosti ukupnoj vrijednosti i naglašavaju pojedinačne vrijednosti. Postavku razrezivanja prstenastog grafikona možete promijeniti za sve ili za pojedinačne isječke.

razrezani prstenasti grafikon

Možete i ručno izvući isječke.

Prstenasti grafikon s izvađenim isječkom

Promjena postavki isječaka na razrezanom prstenastom grafikonu

 1. Kliknite niz podataka ili točku podataka na razrezanom prstenastom grafikonu ili pak učinite sljedeće da biste niz podataka odabrali na popisu elemenata grafikona.

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblik u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite niz podataka.

   Kartica Efekti u oknu Oblikovanje natpisa nad podacima

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U odjeljku Razdijeljeni prstenasti grafikon povucite klizač da biste povećali ili smanjili postotak razdvajanja ili pak u okvir Postotak unesite željeni postotak razdvajanja.

Ručno izvlačenje isječaka iz prstenastog grafikona

Kliknite prstenasti grafikon, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste izvukli sve isječke prstenastog grafikona, povucite pokazivač dalje od središta grafikona.

 • Da biste izvukli pojedinačne isječke prstenastog grafikona, kliknite isječak koji želite izvući, a zatim ga odvucite od središta grafikona.

Vrh stranice

Promjena veličine otvora prstenastog grafikona

Povećavanjem ili smanjivanjem veličine otvora prstenastog grafikona smanjujete odnosno povećavate širinu isječaka. Isječke, primjerice, možete proširiti da bi na njih stali natpisi nad podacima s dugim nizom ili nazivom kategorije ili pak kombinacijom naziva, vrijednosti i postotaka.

 1. Kliknite niz podataka na prstenastom grafikonu ili učinite sljedeće da biste ga odabrali na popisu elemenata grafikona.

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblik u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite niz podataka.

   Kartica Efekti u oknu Oblikovanje natpisa nad podacima

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U odjeljku Veličina rupe u prstenastom grafikonu povucite klizač do željene veličine ili u okvir Postotak unesite vrijednost postotka od 10 do 90.

Vrh stranice

Spremanje grafikona kao predloška

Ako želite stvoriti još jedan grafikon poput onoga koji ste upravo stvorili, grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite grafikon koji želite spremiti kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Spremi kao predložak.

  slika trake programa excel

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

  Savjet: Ako ne navedete neku drugu mapu, datoteka predloška (. crtx) spremit će se u mapu grafikoni , a predložak postaje dostupan u odjeljku Predlošci u dijaloškom okviru Umetanje grafikona (karticaUmetanje , grupa grafikoni , Pokretač dijaloškog okvira Slika gumba ) i dijaloški okvir Promjena vrste grafikona (karticadizajn , grupa vrsta , Promjena vrste grafikona).

  Dodatne upute za primjenu predloška grafikona potražite u članku Spremanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje se koriste pri spremanju grafikona kao predloška. Kada koristite predložak grafikona da biste stvorili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristi boje predloška grafikona, a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primijenjena na radnu knjigu. Da biste umjesto boja predloška grafikona koristili boje teme dokumenta, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim na izborniku prečaca kliknite ponovno postavi da bi se slagala stil .

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×