Primjena ili prilagodba teme dokumenta

Napomena: Ovaj je članak ispunio svoj zadatak i uskoro će se ukloniti. Da bismo spriječili pojavljivanje poruke „Stranica nije pronađena”, uklonit ćemo veze za koje znamo da postoje. Ako ste stvorili veze na tu stranicu, uklonite ih da bi sve funkcioniralo.

Primjenom teme dokumenta brzo i jednostavno možete oblikovati cijeli dokument te mu dati profesionalan i suvremen izgled. Tema dokumenta skup je mogućnosti oblikovanja koji sadrži boje teme, fontove teme (uključujući fontove naslova i tijela teksta) te efekte teme (uključujući retke i efekte ispunu).

Programi kao što su Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint sadrže nekoliko unaprijed definiranih tema dokumenata, ali možete stvoriti i vlastite prilagođavanjem, a zatim i uštedom postojeće teme dokumenta. Teme dokumenata zajednički se koriste u programima sustava Office tako da svi dokumenti sustava Office mogu imati isti, jedinstven izgled. No, za razliku od programa Word i Excel, PowerPoint sadrži mogućnosti prilagodbe stila pozadine. Informacije o dodavanju i prilagođavanju pozadina potražite u članku Oblikovanje pozadine slajdova.

Napomena: Informacije o primjeni i prilagodbi teme u programu PowerPoint potražite u članku korištenje ili stvaranje tema u programu PowerPoint.

U ovom se članku raspravlja o temama. Dodatne informacije o pronalaženju predložaka dokumenata potražite u članku gdje se nalaze Predlošci?

Primjena teme dokumenta

Da biste promijenili temu dokumenta koja se prema zadanim postavkama primjenjuje u programima Word i Excel, odaberite neku drugu unaprijed definiranu temu dokumenta ili prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenta koje primijenite utječu na stilove koje možete koristiti u dokumentu.

 1. Ako koristite Excel, na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite teme.

  Ako koristite Word, na kartici dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite teme.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste primijenili unaprijed definiranu temu dokumenta, kliknite temu dokumenta koju želite koristiti.

  • Da biste primijenili prilagođenu temu dokumenta, u odjeljku Prilagođenokliknite temu dokumenta koju želite koristiti.

   Napomena: Prilagođeno je dostupno samo ako ste stvorili jednu ili više prilagođenih tema dokumenta. Dodatne informacije o stvaranju prilagođenih tema dokumenta potražite u članku Prilagodba teme dokumenta u nastavku.

 3. Ako tema dokumenta koju želite koristiti nije navedena, kliknite Pregledaj teme da biste je pronašli na računalu ili mreži. Da biste temu primijenili iz jednog dokumenta sustava Office u drugi, u dijaloškom okviru Odabir teme ili tematske dokumente odaberite dokument sustava Office koji sadrži temu koju želite primijeniti, a zatim kliknite Otvori.

 4. U aplikacijama sustava Office 2007 možete potražiti druge teme dokumenta na web-aplikaciji Office Online. Kliknite pretraživanje sustava Office Online.

Vrh stranice

Prilagodba teme dokumenta

Da biste prilagodili temu dokumenta, počnite promjenom boja, fontova ili efekata redaka i ispunja koji se koriste. Promjene koje unesete u jednu ili više komponenata teme odmah utječu na stilove koje ste primijenili u aktivnom dokumentu. Ako želite primijeniti te promjene na nove dokumente, možete ih spremiti kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagodba boja teme

Boje teme sastoje se od četiri boje teksta i pozadine, šest boja naglasaka te dvije boje hiperveza. Boje u gumbu boje teme Slika gumba predstavljaju sadašnje boje teksta i pozadine, a skup boja pokraj naziva boja teme nakon klika na gumb boje teme predstavljaju boje naglaska i hiperveza za tu temu. Kada promijenite neku od ovih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, boje u gumbu boja teme i pokraj naziva boja teme mijenjaju se u skladu s tim.

 1. Ako koristite Excel, na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite boje.

  Ako koristite Word, na kartici dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite boje.

 2. Ako koristite Excel, kliknite Stvori nove boje teme.

  Ako koristite Word, kliknite Prilagodi boje.

 3. U odjeljku boje temekliknite gumb elementa boje teme koje želite promijeniti.

 4. U odjeljku boje temeodaberite boje koje želite koristiti. Ponovite korake 3 i 4 za sve elemente boje teme koje želite promijeniti.

  Savjet: U odjeljku Primjer možete vidjeti učinak promjena koje napravite. Da biste vidjeli kako boje koje odaberete utječu na stilove koje ste primijenili u dokumentu, kliknite Pretpregled.

 5. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih boja teme, a zatim kliknite Spremi.

  Savjet: Ako sve elemente boje teme želite vratiti na izvorne boje, prije klika na Spremi kliknite Ponovno postavi.

Prilagodba fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font teksta tijela. Kada kliknete gumb Fontovi teme Slika gumba , prikazat će se naziv fontova zaglavlja i tijela koji se koriste za svaki font teme ispod naziva fontova teme . Možete promijeniti oba fonta da biste stvorili vlastiti skup fontova teme.

 1. Ako koristite Excel, na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite fontovi.

  Ako koristite Word, na kartici dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite fontovi.

 2. Ako koristite Excel, kliknite Stvori nove fontove teme.

  Ako koristite Word, kliknite Prilagodi fontove.

 3. U okvirima Font naslova i Font tijela odaberite fontove koje želite koristiti.

  Savjet: Uzorak će se ažurirati odabranim fontovima.

 4. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih fontova teme, a zatim kliknite Spremi.

Odabir skupa efekata teme

Efekti teme skupovi su crta i efekata ispune. Kada kliknete gumb Efekti teme Slika gumba , prikazat će se reci i efekti ispunja koji se koriste za svaki skup efekata teme u grafičkom prikazu s nazivom Efekti teme . Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekt teme koji želite koristiti u vlastitoj temi dokumenta.

 1. Ako koristite Excel, na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite efekti.

  Ako koristite Word, na kartici dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite efekti.

 2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

Vrh stranice

Spremanje teme dokumenta

Možete spremiti sve promjene boja, fontova ili crta i efekata Ispuna u temi dokumenta kao prilagođene teme dokumenta koje možete primijeniti na druge dokumente.

 1. Ako koristite Excel, na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite teme.

  Ako koristite Word, na kartici dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite teme.

 2. Kliknite Spremanje trenutne teme.

 3. U okvir naziv datoteke upišite odgovarajući naziv teme, a zatim kliknite Spremi.

  Prilagođena tema dokumenta sprema se u mapu teme dokumenta i automatski se dodaje na popis prilagođenih tema.

Vrh stranice

Primjena teme dokumenta

Da biste promijenili temu dokumenta koja se prema zadanim postavkama primjenjuje u programima Word i Excel, odaberite neku drugu unaprijed definiranu temu dokumenta ili prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenta koje primijenite utječu na stilove koje možete koristiti u dokumentu.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi ili slika trake programa excel

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste primijenili unaprijed definiranu temu dokumenta, u odjeljku Ugrađenokliknite temu dokumenta koju želite koristiti.

  • Da biste primijenili prilagođenu temu dokumenta, u odjeljku Prilagođenokliknite temu dokumenta koju želite koristiti.

   Napomena: Prilagođeno je dostupno samo ako ste stvorili jednu ili više prilagođenih tema dokumenta. Dodatne informacije o stvaranju prilagođenih tema dokumenta potražite u članku Prilagodba teme dokumenta u nastavku.

 3. Ako tema dokumenta koju želite koristiti nije navedena, kliknite Pregledaj teme da biste je pronašli na računalu ili mreži. Da biste temu primijenili iz jednog dokumenta sustava Office u drugi, u dijaloškom okviru Odabir teme ili tematske dokumente odaberite dokument sustava Office koji sadrži temu koju želite primijeniti, a zatim kliknite Otvori.

Vrh stranice

Prilagodba teme dokumenta

Da biste prilagodili temu dokumenta, počnite promjenom boja, fontova ili efekata redaka i ispunja koji se koriste. Promjene koje unesete u jednu ili više komponenata teme odmah utječu na stilove koje ste primijenili u aktivnom dokumentu. Ako želite primijeniti te promjene na nove dokumente, možete ih spremiti kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagodba boja teme

Boje teme sastoje se od četiri boje teksta i pozadine, šest boja naglasaka te dvije boje hiperveza. Boje u gumbu boje teme Slika gumba predstavljaju sadašnje boje teksta i pozadine, a skup boja pokraj naziva boja teme nakon klika na gumb boje teme predstavljaju boje naglaska i hiperveza za tu temu. Kada promijenite neku od ovih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, boje u gumbu boja teme i pokraj naziva boja teme mijenjaju se u skladu s tim.

 1. Na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite boje.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Stvori nove boje teme.

 3. U odjeljku boje temekliknite gumb elementa boje teme koje želite promijeniti.

 4. U odjeljku boje temeodaberite boje koje želite koristiti. Ponovite korake 3 i 4 za sve elemente boje teme koje želite promijeniti.

  Savjet: U odjeljku Primjer možete vidjeti učinak promjena koje napravite. Da biste vidjeli kako boje koje odaberete utječu na stilove koje ste primijenili u dokumentu, kliknite Pretpregled.

 5. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih boja teme, a zatim kliknite Spremi.

  Savjet: Ako sve elemente boje teme želite vratiti na izvorne boje, prije klika na Spremi kliknite Ponovno postavi.

Prilagodba fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font teksta tijela. Kada kliknete gumb Fontovi teme Slika gumba , prikazat će se naziv fontova zaglavlja i tijela koji se koriste za svaki font teme ispod naziva fontova teme . Možete promijeniti oba fonta da biste stvorili vlastiti skup fontova teme.

 1. Na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite fontovi.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Stvori nove fontove teme.

 3. U okvirima Font naslova i Font tijela odaberite fontove koje želite koristiti.

  Savjet: Uzorak će se ažurirati odabranim fontovima.

 4. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih fontova teme, a zatim kliknite Spremi.

Odabir skupa efekata teme

Efekti teme skupovi su crta i efekata ispune. Kada kliknete gumb Efekti teme Slika gumba , prikazat će se reci i efekti ispunja koji se koriste za svaki skup efekata teme u grafičkom prikazu s nazivom Efekti teme . Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekt teme koji želite koristiti u vlastitoj temi dokumenta.

 1. Na kartici tlocrt stranice u grupi teme kliknite efekti.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi ili slika trake programa excel

 2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

Vrh stranice

Spremanje teme dokumenta

Možete spremiti sve promjene boja, fontova ili crta i efekata Ispuna u temi dokumenta kao prilagođene teme dokumenta koje možete primijeniti na druge dokumente.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Spremanje trenutne teme.

 3. U okvir naziv datoteke upišite odgovarajući naziv teme, a zatim kliknite Spremi.

  Prilagođena tema dokumenta sprema se u mapu teme dokumenta i automatski se dodaje na popis prilagođenih tema.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Primjena stila na tekst u programu Word

Prilagođavanje ili stvaranje novih stilova u programu Word

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×