Problemi s kompatibilnošću zaokretne tablice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Provjera kompatibilnosti pronašla je jedan ili više problema vezanih uz kompatibilnost zaokretne tablice.

Važno: Prije nego što nastavite sa spremanjem radne knjige u starijem obliku datoteke, riješite probleme koji uzrokuju znatan gubitak funkcionalnosti da biste spriječili trajan gubitak podataka ili neispravno funkcioniranje.

Problemi koji uzrokuju manji gubitak vjernosti prikaza mogu se riješiti prije no što nastavite sa spremanjem radne knjige – podaci i funkcije neće se izgubiti, no radna knjiga možda neće izgledati ili funkcionirati na potpuno isti način kada je otvorite u starijoj verziji programa Microsoft Excel.

Sadržaj članka

Problemi koji uzrokuju znatan gubitak funkcionalnosti

Problem

Rješenje

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi premašuje prijašnja ograničenja i izgubit će se u slučaju spremanja u starijim oblicima datoteke. U starijim verzijama programa Excel mogu funkcionirati samo zaokretne tablice stvorene u načinu kompatibilnosti.

Što znači    U programu Excel 2007 i novijim verzijama zaokretne tablice podržava 1 048 576 jedinstvenih stavki po polju, ali u programu Excel 97-2003 samo 32 500 stavki po polju podržano.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretnu tablicu koja prekoračuje bivši ograničenja. Spremite radnu knjigu u obliku programa Excel 97-2003, a zatim je ponovno stvoriti u načinu kompatibilnosti.

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži pravila uvjetnog oblikovanja koja su primijenjena na sažete retke ili stupce. Da biste izbjegli gubitak tih pravila u starijim verzijama programa Excel, proširite te retke ili stupce.

Značenje    Pravila uvjetnog oblikovanja primijenjena na ćelije u sažetim recima ili stupcima u programu Excel 97-2003 izgubit će se.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli sažete retke ili stupce koji sadrže pravila uvjetnog oblikovanja, a zatim proširite te retke ili stupce prije nego što spremite radnu knjigu u starijem obliku datoteke programa Excel.

Ova radna knjiga sadrži imenovane skupove koji nisu povezani sa zaokretnom tablicom. Ti imenovani skupovi neće se spremiti.

Što znači    Imenovani skupovi koji nisu povezani sa zaokretnom tablicom bit će uklonjeni u verzijama programa Excel 97 – 2007.

Što učiniti    Da biste izbjegli taj problem, stvorite zaokretnu tablicu putem veze.

Za zaokretnu je tablicu u ovoj radnoj knjizi uključena analiza "što ako". Sve neobjavljene promjene analize "što ako" izgubit će se u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    Promjene analize "što ako" koje nisu objavljene na poslužitelju ne prikazuju se u starijim verzijama programa Excel.

Što učiniti    Svakako objavite promjene analize "što ako" prije nego što otvorite radnu knjigu u starijoj verziji programa Excel (Alati za zaokretne tablice, kartica Analiza, grupa Izračuni, gumb OLAP alati, Analiza "što ako").

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži os podataka na kojoj se ista mjerna jedinica pojavljuje više puta. Ta se zaokretna tablica neće spremiti.

Što znači    U programu Excel 2010 i novijim verzijama možete duplicirati mjera u zaokretnoj tablici koja je povezana s izvorom podataka Online Analytical Processing (OLAP). Zaokretna tablica nije moguće prikazati u programu Excel 97 – 2007.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži os podataka na kojoj više ista mjerna jedinica pojavit će se, a zatim uklonite sve duplicirane mjere pa ostaje samo jedna mjera.

Zaokretna tablica ili podatkovna veza u ovoj radnoj knjizi sadrži postavke poslužitelja kojih nema u starijim verzijama programa Excel. Neke postavke poslužitelja zaokretne tablice ili podatkovne veze neće se spremiti.

Što znači    Izgubit će se neke Zaokretna tablica ili podatkovna veza postavke poslužitelja koje nisu dostupne u programu Excel 97 – 2007.

Što učiniti    Provjerite jesu li postavke poslužitelja koje koristite kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel, a zatim izvršite potrebne promjene (Alati za zaokretne tablice, kartica Analiza, grupa Podaci, gumb Promijeni podatkovni izvor, naredba Svojstva veze).

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži podatke predstavljene pomoću značajke Pokaži vrijednosti kao. Ti se prilagođeni izlazi neće spremiti i zamijenit će se izvornim vrijednostima iz izvora podataka.

Što znači    Značajke Prikaži vrijednosti kao nije podržan u programu Excel 97 – 2007 i prilagođene vrijednosti koje se ne mogu se prikazati podatke koje ste unijeli (kao što je % nadređenog retka zbroja, % nadređenog stupca zbrojaili % tekućeg zbroja u).

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli zaokretne tablice koja sadrže prilagođene izlaze vrijednosti, a zatim uklonite te izlaze (desnom tipkom miša kliknite polje, pa Pokaži vrijednosti kao, Bez izračunavanja).

Ova radna knjiga sadrži prilagođene ugrađene podatke. Ti se podaci neće spremiti.

Što znači    Ugrađene prilagođene podatke kao što su Power Pivot podataka nije podržan u programu Excel 97 – 2007. Podaci će se izgubiti.

Što učiniti    Uklonite podatke dodatka Power Pivot iz radne knjige na kojoj namjeravate raditi u starijoj verziji programa Excel.

Ova radna knjiga sadrži rezače koje je moguće koristiti za filtriranje zaokretnih tablica i funkcija CUBE unutar radne knjige. Rezači neće funkcionirati u starijim verzijama programa Excel.

Što znači    Rezači neće biti dostupni u programu Excel 97 – 2007, ali će ostati dostupan za korištenje u programu Excel 2010 ili noviji.

Što učiniti    U starijim verzijama programa Excel možete filtrirati podatke pomoću filtra zaokretne tablice.

Ova radna knjiga sadrži rezače koje je moguće koristiti za filtriranje zaokretnih tablica i funkcija CUBE unutar radne knjige. Rezači se neće spremiti. Formule koje se pozivaju na rezače vratit će pogrešku #NAME?.

Značenje    Rezači nisu podržani u starijim verzijama programa Excel. Nije ih moguće prikazati te će biti izgubljeni.

Osvježavanje veza koje sadrže OLAP funkcije koje se pozivaju na rezače vratit će pogreške #NAME? umjesto očekivanih rezultata.

Što učiniti    Za filtriranje podataka umjesto rezača koristite filtre zaokretne tablice.

Vrh stranice

Problemi koji uzrokuju manji gubitak vjernosti prikaza

Problem

Rješenje

Na zaokretnu tablicu u ovoj radnoj knjizi primijenjen je stil zaokretne tablice. Oblikovanje stila zaokretne tablice nije moguće prikazati u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U programu Excel 97-2003 stilovi zaokretnih tablica koji se temelje na temama nisu dostupni i ne mogu se prikazati.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretnu tablicu s primijenjenim stilom zaokretne tablice, uklonite taj stil zaokretne tablice i zatim ručno primijenite oblikovanje zaokretne tablice koja je podržana u starijim verzijama programa Excel.

Zaokretna tablica iz ove radne knjige neće funkcionirati u verzijama programa Excel starijima od verzije Excel 2007. U starijim verzijama programa Excel funkcionirat će samo zaokretne tablice stvorene u načinu kompatibilnosti.

Što znači    Zaokretne tablice koje stvorite u programu Excel 2007 ili novijem nije moguće osvježiti u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretne tablice koja je stvorena u sadašnjem obliku datoteke. Spremite radnu knjigu u obliku programa Excel 97-2003, a zatim je ponovno stvoriti u načinu kompatibilnosti tako da ga možete otvoriti u programu Excel 97-2003 bez gubitka funkcija.

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži polja u sažetom obliku. Taj će se izgled u starijim verzijama programa Excel pretvoriti u tablični oblik.

Značenje    Kompaktan oblik (samostalan ili u kombinaciji s tabličnim i strukturiranim oblikom) koji onemogućuje vodoravno širenje povezanih podataka prema kraju zaslona i smanjuje pomicanje nije dostupan u programu Excel 97-2003 te će se polja prikazati u tabličnom obliku.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži polja u kompaktnom obliku, a zatim promijenite taj oblik u strukturirani ili tablični oblik tako da poništite potvrdni okvir Spoji i centriraj ćelije s natpisima (zaokretne tablice Alati, Analiza kartica, grupa Zaokretna tablica , naredba Mogućnosti , kartica Raspored i oblik ).

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži postavke kojih nema u starijim verzijama programa Excel. Neke postavke zaokretne tablice neće se spremiti.

Što znači    U programu Excel 97 – 2007 nisu podržane neke postavke zaokretne tablice. Izgubit će se ove postavke.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži postavke koje nisu podržane, a zatim unesite potrebne promjene.

Neki gumbi polja zaokretnog grafikona u ovoj su radnoj knjizi omogućeni, a neki onemogućeni. Svi će gumbi polja biti spremljeni kao omogućeni.

Značenje    Gumbi polja koji nisu prikazani u zaokretnom grafikonu spremit će se kao omogućeni prilikom otvaranja i spremanja radne knjige u starijoj verziji programa Excel.

Što učiniti    Kada ponovno otvorite radnu knjigu nakon što je spremite u obliku starije verzije programa Excel, možda ćete morati omogućiti i onemogućiti neke gumbe polja da biste prikazali one koje želite (Alati zaokretnog grafikona, kartica Analiza, grupa Pokaži/sakrij, gumb Gumbi polja).

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži najmanje jedan imenovani skup. Neka svojstva imenovanih skupova možda se neće spremiti.

Značenje    Najmanje jedan imenovani skup ima postavke svojstva koje nisu zadane i koje se možda neće spremiti prilikom spremanja radne knjige u obliku datoteke programa Excel 97-2003.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži kako biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži imenovani skup svojstava koja su promijenjene, a zatim izvršite potrebne promjene u dijaloškom okviru Postavke polja . Desnom tipkom miša kliknite bilo koji član imenovani skup, a zatim kliknite Postavke polja. Na kartici Izgled i ispis provjerite je li da potvrdite okvir Prikaži stavke s različitih razina u zasebnim poljima nije odabrana (Zadana postavka), a koji je potvrdni okvir automatski Poredaj i Ukloni duplikate iz skupa Odabrana (Zadana postavka).

Veza u ovoj radnoj knjizi sadrži jedan ili više imenovanih skupova ili izračunatih članova. Neka svojstva imenovanih skupova možda se neće spremiti.

Značenje    Svojstva imenovanih skupova ili izračunatih članova nisu podržana u programima Excel 2007 i Excel 97-2003. Ta se svojstva možda neće spremiti.

Što učiniti    Desnom tipkom miša kliknite bilo koji član imenovanih skupova, zatim Postavke poljaili Postavke polja vrijednostii načinite potrebne promjene.

U ovoj radnoj knjizi postoji stil rezača koji nije podržan u starijim verzijama programa Excel. Stil rezača neće se spremiti.

Značenje    Prilagođeni stil rezača izgubit će se prilikom spremanja radne knjige u obliku datoteke starije verzije programa Excel.

Što učiniti    Budući da rezači nisu podržane u starijim verzijama programa Excel, ne ništa učiniti da biste zadržali prilagođeni stil rezača. U starijoj verziji programa Excel pomoću filtra zaokretne tablice za filtriranje podataka.

Zaokretna tablica u ovoj radnoj knjizi sadrži najmanje jedno polje koje sadrži ponovljene oznake. Ako se zaokretna tablica osvježi, te će se oznake izgubiti.

Što znači    Ponovljene oznake nisu podržani u programu Excel 97 – 2007 i natpise nestat će osvježavanje zaokretne tablice u starijoj verziji programa Excel.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži ponovljene oznake, a zatim zaustavite ponavljanje oznaka (Alati zaokretne tablice, kartica Dizajn, grupa Izgled, gumb Izgled izvješća, naredba Ne ponavljaj oznake stavki).

Na zaokretnu tablicu u ovoj radnoj knjizi primijenjen je zamjenski tekst. U verzijama programa Excel starijima od programa Excel 2007 zamjenski tekst bit će uklonjen iz zaokretnih tablica.

Što znači    Zamjenski tekst nije dostupna u programu Excel 97 – 2007, a nije moguće prikazati u te starijim verzijama programa Excel.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži zamjenski tekst. Da biste zamjenski tekst prikazali u starijoj verziji programa Excel, možete ga kopirati u praznu ćeliju na radnom listu ili možete dodati komentar koji sadrži taj tekst.

Desnom tipkom miša kliknite unutar zaokretne tablice pa kliknite Mogućnosti zaokretne tablice. Na kartici Zamjenski tekst u okviru Opis odaberite zamjenski tekst, a zatim pritisnite Ctrl + C da biste ga kopirali.

Na zaokretnu je tablicu u ovoj radnoj knjizi primijenjen zamjenski tekst. U programu Excel 2007 ne može se prikazati zamjenski tekst.

Što znači    Zamjenski tekst nije dostupna u programu Excel 97 – 2007, a ne može se prikazati.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli zaokretnu tablicu koja sadrži zamjenski tekst. Da biste zamjenski tekst prikazali u starijoj verziji programa Excel, možete ga kopirati u praznu ćeliju na radnom listu ili možete dodati komentar koji sadrži taj tekst.

Desnom tipkom miša kliknite unutar zaokretne tablice pa kliknite Mogućnosti zaokretne tablice. Na kartici Zamjenski tekst u okviru Opis odaberite zamjenski tekst, a zatim pritisnite Ctrl + C da biste ga kopirali.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×