Provjera kompatibilnosti pronašla je jedan ili više problema vezanih uz kompatibilnost uvjetnog oblikovanja.

Važno: Prije nego nastavite sa spremanjem radne knjige u starijem datotečnom obliku, trebali biste riješiti probleme koji uzrokuju znatan gubitak funkcionalnosti da biste spriječili trajan gubitak podataka ili nepravilno funkcioniranje.

Problemi koji uzrokuju manji gubitak vjernosti prikaza mogu se riješiti prije no što nastavite sa spremanjem radne knjige – podaci i funkcije neće se izgubiti, no radna knjiga možda neće izgledati ili funkcionirati na potpuno isti način kada je otvorite u starijoj verziji programa Microsoft Excel.

U ovom članku

Problemi koji uzrokuju znatan gubitak funkcionalnosti

Problem

Rješenje

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže uvjetno oblikovanje koje se odnosi na vrijednosti na drugim radnim listovima. Ti uvjetni oblici neće se spremiti.

Što znači   Počevši od Excel 2007, pravila uvjetnog oblikovanja mogu se odnositi na vrijednosti na drugim radnim listovima. Ta pravila nisu podržana u starijim verzijama i bit će izgubljena ako datoteku spremite u obliku datoteke Excel 97-2003.

Što učiniti   Kliknite Traži u dijaloškom okviru Provjera kompatibilnosti da biste pronašli svaku instancu tog problema. Za svaki slučaj kopirajte izvorišne podatke u novi raspon ćelija na radnom listu koji sadrži oblikovane ćelije, a zatim ažurirajte pravilo uvjetnog oblikovanja da biste koristili novi raspon.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže raspored skupa ikona uvjetnog oblikovanja koji nije podržan u starijim verzijama programa Excel. Ta uvjetna oblikovanja neće se spremiti.

Što znači   Novi uvjetni oblici uvedeni su u Excel 2007., uključujući skupove ikona. Oblik Excel 97-2003 ne podržava pravila uvjetnog oblikovanja koja koriste skupove ikona. Ako datoteku spremite u tom obliku datoteke, uvjetno oblikovanje za ćelije u pitanju odbacit će se u spremljenu datoteku.

Što učiniti   Kliknite Traži u dijaloškom okviru Provjera kompatibilnosti da biste pronašli svaku instancu rasporeda skupa ikona. Za svaku instancu odaberite uvjetno oblikovanje podržano u programu Excel od 97 do 2003, kao što je oblikovanje ćelije bojom. Kada zamijenite sve instance, datoteku možete spremiti u obliku datoteke Excel 97-2003.

Broj uvjetnih oblikovanja u nekim ćelijama je veći od podržanog za odabrani format datoteke. U ranijim verzijama programa Excel će se prikazati samo prva tri uvjeta.

Što znači    U Excel 2007 i novijim verzijama uvjetno oblikovanje može sadržavati do šezdeset i četiri uvjeta, ali u programima Excel 97- 2003 vidjet ćete samo prva tri uvjeta.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije na koje je primijenjeno uvjetno oblikovanje s više od tri uvjeta, a zatim izvršite potrebne promjene i svedite broj uvjeta na tri.

Neke ćelije sadrže preklapajuće raspone uvjetnog oblikovanja. U ranijim verzijama programa Excel se neće provjeravati sva pravila uvjetnog oblikovanja na preklapajućim ćelijama. Preklapajuće ćelije će prikazati drukčije uvjetno oblikovanje.

Što znači    Preklapanja raspona uvjetnog oblikovanja nisu podržana u verzijama programa Excel 97-2003, pa se uvjetno oblikovanje neće prikazati prema očekivanjima.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli preklapajuće raspone uvjetnog oblikovanja, a zatim izvršite potrebne promjene da biste izbjegli preklapanje.

Jedna ili više ćelija u ovoj radnoj knjizi sadrži vrstu uvjetnog oblikovanja koja nije podržana u ranijim verzijama programa Excel, poput traka podataka, skala boja ili skupova ikona.

Što znači    U programu Excel od 97. do 2003. nećete vidjeti vrste uvjetnog oblikovanja, kao što su trake podataka, ljestvice boja, skupovi ikona, vrijednosti rangiranih na vrhu ili dnu, iznad ili ispod prosječnih vrijednosti, jedinstvene ili duplicirane vrijednosti te usporedba stupaca tablice da biste odredili koje će se ćelije oblikovati.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije s vrstama uvjetnog oblikovanja koje su nove u programu Excel 2007 i novijim verzijama, a zatim unesite potrebne promjene da biste koristili samo vrste oblikovanja podržane u starijim verzijama Excel.

Neke ćelije sadrže uvjetno oblikovanje uz poništenu mogućnost Stani ako je istinito. Starije verzije programa Excel ne prepoznaju tu mogućnost i zaustavit će se nakon prvog ispunjenog uvjeta.

Što znači    U verzijama programa Excel 97-2003 nije moguće uvjetno oblikovanje bez zaustavljanja kada je uvjet zadovoljen. Uvjetno oblikovanje više se ne primjenjuje kada se prvi uvjet zadovolji.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U provjeri kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje s poništenom mogućnošću Stani ako je istinito, a potom kliknite Popravi da biste riješili problem s kompatibilnošću.

Jedna ili više ćelija u ovoj radnoj knjizi sadrži vrstu uvjetnog oblikovanja na rasponu koji nije susjedni (poput vrh/dno N, vrh/dno N%, iznad/ispod prosjeka ili iznad/ispod standardne devijacije). To nije podržano u ranijim verzijama programa Excel.

Što znači    U verzijama programa Excel 97-2003 nećete vidjeti uvjetna oblikovanja u nesusjednim ćelijama.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže vrstu uvjetnog oblikovanja na nesusjednom rasponu, a zatim unesite potrebne promjene da biste koristili pravila uvjetnog oblikovanja koja su dostupna u starijim verzijama programa Excel.

Neke zaokretne tablice u ovoj radnoj knjizi sadrže uvjetnog oblikovanja koja u ranijim verzijama programa Excel možda neće ispravno funkcionirati. Pravila uvjetnog oblikovanja neće dati jednake rezultate prilikom korištenja u ranijim verzijama programa Excel.

Što znači    Rezultati uvjetnog oblikovanja koje vidite u izvješćima zaokretne tablice Excel 97- 2003 neće biti isti kao u izvješćima Excel 2007 i novijim izvješćima zaokretne tablice.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2007 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli polja izvješća zaokretnih tablica koja sadrže pravila uvjetnog oblikovanja, a zatim primijenite pravila uvjetnog oblikovanja dostupna u starijim verzijama programa Excel.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže uvjetno oblikovanje koja se odnosi na vrijednosti u drugim radnim listovima. Ta uvjetna oblikovanja nisu podržana u starijim verzijama programa Excel.

Što znači    U Excel 97-2003 uvjetno oblikovanje koje se odnosi na vrijednosti na drugim radnim listovima ne prikazuje se.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje koje se odnosi na vrijednosti u drugim radnim listovima, a zatim primijenite uvjetno oblikovanje koje se ne odnosi na vrijednosti u drugim radnim listovima.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže uvjetno oblikovanje koje koristi oblik 'Tekst koji sadrži' s referencom ćelije ili formulom. Ta uvjetna oblikovanja nisu podržana u starijim verzijama programa Excel.

Što znači     U Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje koristi formule za tekst koji sadrži pravila ne prikazuje se na radnom listu.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje za formule za tekst koji sadrži pravila, a zatim primijenite uvjetno oblikovanje koje je podržano u starijim verzijama programa Excel.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže pravilo koje neće biti podržano u starijim verzijama programa Excel jer u rasponu postoji pogreška u formuli.

Što znači    U Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje koristi pravila utemeljena na rasponu ne može se pravilno prikazati na radnom listu kada pravila utemeljena na rasponu sadrže pogreške u formuli.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže pravila temeljena na rasponu koja sadrže pogreške u formulama, a zatim unesite potrebne promjene tako da ta pravila više ne sadrže pogreške u formulama.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže raspored skupa ikona uvjetnog oblikovanja koji nije podržan u starijim verzijama programa Excel.

Što znači    U Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje prikazuje određeni raspored skupa ikona nije podržano, a raspored skupa ikona ne prikazuje se na radnom listu.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje koje prikazuje određeni složeni skup ikona, a zatim izostavite prikaz tog skupa iz uvjetnog oblikovanja.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže pravilo trake podataka za postavku "Negativna vrijednost". Te trake podataka nisu podržane u starijim verzijama programa Excel.

Što znači    U Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje sadrži pravilo podatkovne trake koje koristi negativnu vrijednost ne prikazuje se na radnom listu.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje koje sadrži negativne trake podataka jer je oblik negativne vrijednosti u dijaloškom okviru Novo pravilo oblikovanja (kartica Polazno, grupa Stilovi, Uvjetno oblikovanje, Novo pravilo) postavljen na Automatski ili je mogućnost Postavke osi u dijaloškom okviru Postavke negativne vrijednosti i osi (kartica Polazno, grupa Stilovi, Uvjetno oblikovanje, Novo pravilo, stil formata Traka podataka, gumb Negativna vrijednost i os) postavljena na Automatski ili Središnja točka ćelije, a zatim unesite potrebne promjene.

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže uvjetna oblikovanja koja se odnose na više od 8192 diskontinuiranih područja ćelija. Ta uvjetna oblikovanja neće se spremiti.

Što znači    U Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje se odnosi na više od 8192 diskontinuacija područja ćelija ne prikazuje se na radnom listu.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje koje se odnosi na više od 8192 diskontinuiranih područja ćelija, a zatim promijenite broj diskontinuiranih područja ćelija na koje se odnosi uvjetno oblikovanje.

Vrh stranice

Problemi koji uzrokuju manji gubitak vjernosti prikaza

Problem

Rješenje

Neke ćelije u ovoj radnoj knjizi sadrže pravilo trake podataka za korištenje postavki ispune, obruba ili "usmjerenja trake". Te trake podataka nisu podržane u starijim verzijama programa Excel.

Što znači    U programu Excel 97-2007 uvjetno oblikovanje koje sadrži pravilo podatkovne trake koje koristi ispunu pune boje ili obrub ili slijeva na desno i desno na lijevu traku za podatkovne trake ne prikazuje se na radnom listu.

No sva pravila uvjetnog oblikovanja ostaju dostupna u radnoj knjizi i primjenjuju se kada se radna knjiga ponovno otvori u programu Excel 2010 i novijim verzijama, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2007.

Što učiniti    U alatu za provjeru kompatibilnosti kliknite Traži da biste pronašli ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje koje koristi pravilo trake podataka koje koristi ispunu ili obrub u punoj boji ili postavke usmjerenja trake zdesna nalijevo i slijeva nadesno, a zatim unesite potrebne promjene.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×