Preskoči na glavni sadržaj

Promjena ponovnog izračuna formule, iteracije ili preciznosti u programu Excel

Da biste učinkovito koristili formule, morate shvatiti neka važna načela:

Izračun     je postupak računanja formula te prikaz rezultata kao vrijednosti u ćelijama koje sadrže te formule. Da bi se izbjegli nepotrebni izračuni koji troše vrijeme te usporavaju računalo, Microsoft Excel automatski ponovno izračunava formule samo ako su se ćelije o kojima formula ovisi promijenile. To je zadano ponašanje prilikom prvog otvaranja radne knjige i prilikom njezina uređivanja. Ipak, možete odrediti kada će i kako Excel ponovno izračunavati formule.

Iteracija     je ponavljanje izračuna radnog lista do ispunjenja određenog brojčanog uvjeta. Excel ne može automatski izračunati formulu koja izravno ili neizravno upućuje na ćeliju koja tu formulu sadrži. To se naziva kružnom referencom. Ako formula upućuje na neku od vlastitih ćelija, potrebno je odrediti koliko će se puta formula ponovno izračunavati. Kružne reference mogu iterirati neograničeno. Ipak, možete odrediti maksimalni broj iteracija i prihvatljivih promjena.

Preciznost     je mjera točnosti izračuna. Excel sprema i izračunava s preciznošću od petnaest značajnih znamenki. Ipak, moguće je promijeniti točnost izračuna tako da Excel prilikom ponovnog izračuna formula koristi prikazanu vrijednost umjesto spremljene vrijednosti.

Tijekom izračuna možete birati naredbe ili izvršavati akcije kao što su unos brojeva i formula. Excel privremeno prekida izračun da bi izveo ostale naredbe ili akcije, a zatim nastavlja s izračunom. Postupak izračuna može trajati dulje ako radna knjiga sadrži velik broj formula ili ako radni listovi sadrže podatkovne tablice ili funkcije koje se automatski ponovno izračunavaju prilikom svakog ponovnog izračuna radne knjige. Postupak izračuna može trajati i dulje ako radni listovi sadrže veze na druge radne listove ili radne knjige. Vrijeme izvođenja izračuna možete kontrolirati tako da postupak izračuna postavite na ručni izračun.

Važno: Promjena bilo koje mogućnosti utječe na sve otvorene radne knjige.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Formule.

  U programu Excel 2007 kliknite gumb Microsoft Office, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju formule .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ponovno izračunali sve zavisne formule prilikom svake promjene vrijednosti, formule ili naziva, u odjeljku Mogućnosti izračuna u pododjeljku Izračun u radnoj knjizi kliknite Automatsko. To je zadana postavka izračuna.

  • Da biste ponovno izračunali sve ovisne formule – osim podatkovnih tablica – svaki put kada promijenite vrijednost, formulu ili naziv, u odjeljku Mogućnosti izračuna u odjeljku Izračun radne knjigekliknite automatski, osim za podatkovne tablice.

  • Da biste isključili automatski ponovni izračun i dopustili ponovni izračun otvorenih radnih knjiga samo kada to izričito zatražite (pritiskom na tipku F9), u odjeljku Mogućnosti izračuna u pododjeljku Izračun u radnoj knjizi kliknite Ručno.

   Napomena: Kada kliknete Ručno, Excel automatski potvrđuje okvir Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja. Ako spremanje radne knjige dugo traje, postupak je moguće ubrzati poništavanjem potvrdnog okvira Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja.

  • Da biste ručno ponovno izračunali otvorene radne listove, uključujući tablice podataka, i ažurirali sve otvorene listove grafikona, na kartici Formule u grupi Izračun kliknite gumb Izračunaj sad.

   Grupa Izračun

  • Da biste ručno ponovno izračunali aktivni radni list te sve grafikone i listove grafikona povezane s tim radnim listom, na kartici Formule u grupi Izračun kliknite gumb Izračun lista.

Savjet: Umjesto toga, mnoge od tih mogućnosti možete promijeniti izvan dijaloškog okvira Mogućnosti programa Excel. Na kartici Formule u grupi Izračun kliknite Mogućnosti izračuna, a zatim Automatski.

Napomena: Ako radni list sadrži formulu koja je povezana s radnim listom koji nije izračunat, a tu vezu ažurirate, Excel prikazuje poruku da izvorni radni list nije u potpunosti ponovno izračunat. Da biste vezu ažurirali trenutnom vrijednošću koja je spremljena na izvornom radnom listu, iako ta vrijednost možda nije ispravna, kliknite U redu. Da biste otkazali ažuriranje veze i koristili prethodnu vrijednost dobivenu s izvorišnog radnog lista, kliknite Odustani.

Za

Tipke

Ponovni izračun formula koje su se promijenile od zadnjeg izračuna i formula koje o njima zavise u svim otvorenim radnim knjigama. Ako je radna knjiga postavljena na automatski ponovni izračun, ne trebate pritisnuti F9 za ponovni izračun.

F9

Ponovni izračun formula koje su se promijenile od posljednjeg izračuna i formula koje o njima zavise na aktivnom radnom listu.

Shift+F9  

Ponovni izračun svih formula u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl+Alt+F9  

Provjera zavisnih formula i ponovni izračun svih formula u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Formule.

  U programu Excel 2007 kliknite gumb Microsoft Office, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju formule .

 2. U sekciji Mogućnosti izračuna odaberite potvrdni okvir Omogući izračun s iteracijama.

 3. Da biste postavili maksimalni broj ponovnih izračuna u programu Excel, upišite broj iteracija u okvir Najveći broj iteracija. Što je broj iteracija veći, programu Excel bit će potrebno više vremena za ponovni izračun radnog lista.

 4. Za postavljanje maksimalne količine promjena koje ćete prihvatiti između rezultata ponovnog izračuna, upišite količinu u okvir Najveća promjena. Što je broj manji, to je rezultat točniji, a programu Excel treba više vremena za ponovni izračun radnog lista.

Napomena: Alat za rješavanje i funkcija traženja rješenja dio su skupa naredbi koje se katkad nazivaju alatima za analiza "što ako". Obje naredbe iteraciju koriste na kontrolirani način za dobivanje željenih rezultata. Alat za rješavanje problema možete koristiti kada želite pronaći optimalnu vrijednost za određenu ćeliju prilagodbom vrijednosti u nekoliko ćelija ili kada određena ograničenja želite primijeniti na jednu ili više vrijednosti u izračunu. Traženje rješenja možete koristiti kada znate željeni rezultat jedne formule, ali ne i ulaznu vrijednost koja je formuli potrebna za izračun rezultata.

Prije promjene točnosti izračuna, obratite pažnju na sljedeće važne stavke:

Excel po zadanom izračunava spremljene, a ne prikazane vrijednosti   

Prikazana i ispisana vrijednost ovisi o tome kako odabrati oblikovanje i prikaz spremljene vrijednosti. Na primjer, ćelija koja prikazuje datum kao "6/22/2008" sadrži i serijski broj koji je pohranjena vrijednost datuma u ćeliji. Prikaz datuma možete promijeniti u drugi oblik (na primjer, u "22-Jun-2008"), ali promjena prikaza vrijednosti na radnom listu ne mijenja spremljenu vrijednost.

Budite oprezni prilikom promjene točnosti izračuna   

Kad formula izvodi izračune, Excel obično koristi vrijednosti spremljene u ćelijama koje se navode u formuli. Ako obje ćelije sadrže, primjerice, vrijednost 10,005, a oblikovane su tako da vrijednosti prikazuju kao valutu, u ćelijama će se prikazivati vrijednost 10,01 kn. Ako zbrojite te dvije ćelije, rezultat će biti 20,01 kn jer Excel zbraja spremljene vrijednosti 10,005 i 10,005, a ne prikazane vrijednosti.

Promijenite li točnost izračuna u radnoj knjizi korištenjem prikazanih (oblikovanih) vrijednosti, Excel trajno mijenja spremljene vrijednosti u ćelijama iz pune točnosti (15 znamenaka) u bilo koji prikazani oblik, uključujući decimalna mjesta. Odlučite li kasnije izvesti izračun uz punu točnost, izvorne vrijednosti se ne mogu vratiti.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Napredno.

  U programu Excel 2007 kliknite gumb Microsoft Office, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju Napredno

 2. U odjeljku Pri izračunu u ovoj radnoj knjizi odaberite željenu radnu knjigu, a zatim potvrdite okvir Postavi točnost kako je prikazano.

Premda Excel preciznost ograničava na 15 znamenki, to ne znači da je 15 znamenki ograničenje veličine broja koji možete spremiti u programu Excel. Ograničenje je 9,99999999999999E+307 za pozitivne te -9,99999999999999E+307 za negativne brojeve. To je otprilike jednako kao 1 odnosno -1 s 308 nula.

Preciznost u programu Excel znači da se svaki broj koji premašuje 15 znamenki pohranjuje i prikazuje samo 15 znamenki preciznosti. Te se znamenke mogu nalaze u bilo kojoj kombinaciji prije ili nakon decimalnog zareza. Bilo koji broj s desne strane 15-te znamenke bit će nula. 1234567,890123456, primjerice, ima 16 znamenki (7 znamenki prije i 9 znamenki nakon decimalnog zareza). U programu Excel pohranjuje se i prikazuje kao 1234567,89012345 (prikazano je na traku formule i u ćeliji). Ako ćeliju postavite na oblik broja da bi se prikazale sve znamenke (umjesto znanstvenog oblika, kao što je 1.23457 E + 06), vidjet ćete da se broj prikazuje kao 1234567,890123450. 6 na kraju (šesnaesti znamenkasti) je odbačen i zamijenjen sa 0. Preciznost prestaje na 15-toj znamenci, pa su sve sljedeće znamenke nule.

Računalo može imati više od jednog procesora (sadržavati višestruke fizičke procesore) ili koristiti hiperniti (odnosno sadržavati višestruke logičke procesore). Na takvim računalima moguće je skratiti ili kontrolirati vrijeme potrebno za ponovni izračun radnih knjiga koje sadrže mnogo formula, postavljanjem broje procesora koji se koriste za ponovni izračun. U mnogim slučajevima, neki dijelovi postupka ponovnog izračuna mogu se izvoditi simultano. Raspodjela ovog posla na više procesora može skratiti ukupno vrijeme potrebno za dovršenje izračuna.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Dodatno.

  U programu Excel 2007 kliknite gumb Microsoft Office, zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju Napredno .

 2. Kako biste omogućili ili onemogućili korištenje više procesora tijekom izračuna, u sekciji Formule odaberite ili očistite potvrdni okvir Omogući usporedni izračun.

  Napomena    Ovaj je potvrdni okvir omogućen prema zadanim postavkama, a tijekom izračuna koriste se svi procesori. Broj procesora na računalu utvrđuje se automatski i prikazuje uz mogućnost Koristi sve procesore na ovom računalu.

 3. Prema želji, odaberete li Omogući usporedni izračun, moguće je kontrolirati broj procesora koji se koriste na računalu. Na primjer, možda želite ograničiti broj procesora koji se koriste tijekom ponovnog izračuna izvodite li programe kojima je potrebno procesorsko vrijeme namijenjeno samo njima.

 4. Da biste kontrolirali broj procesora, u odjeljku Broj usporednih izračuna kliknite Ručno. Unesite broj procesora koje želite koristiti (maksimalni je broj 1024).

Da bi se ispravno izračunale starije radne knjige, Excel se prilikom prvog otvaranja radne knjige spremljene u starijoj verziji ponaša drukčije nego prilikom otvaranja radne knjige stvorene u trenutnoj verziji.

 • Kad otvorite radnu knjigu stvorenu u trenutnoj verziji, Excel će ponovno izračunati samo formule koje ovise o promijenjenim ćelijama.

 • Kada koristite radnu knjigu koja je stvorena u starijoj verziji programa Excel, sve formule u radnoj knjizi – one koje ovise o promjenama ćelija koje se mijenjaju i one koje ne – ponovno se izračunavaju. Time se osigurava da je radna knjiga potpuno optimizirana za postojeću verziju programa Excel. Iznimka je kada je radna knjiga u drugom načinu izračuna, kao što je ručno.

 • Budući da potpuni ponovni izračun traje dulje nego djelomični, otvaranje radne knjige koja prethodno nije spremljena u trenutnoj verziji programa Excel može trajati dulje nego obično. Nakon spremanja radne knjige u trenutnoj verziji programa Excel, ona će se otvarati brže.

U Excel za web će se rezultat formule automatski ponovno izračunati kada promijenite podatke u ćelijama koje se koriste u toj formuli. Ovaj automatski ponovni izračun možete isključiti i ručno izračunati rezultate formule. Evo kako to učiniti:

Napomena: Promjena mogućnosti izračuna u radnoj knjizi utjecat će samo na postojeću radnu knjigu, a ne na bilo koje druge otvorene radne knjige u pregledniku.

 1. U proračunskoj tablici Excel za web kliknite karticu formule .

 2. Uz Mogućnosti izračunaodaberite neku od sljedećih mogućnosti na padajućem izborniku:

  • Da biste ponovno izračunali sve ovisne formule svaki put kada unesete promjenu u vrijednost, formulu ili naziv, kliknite automatski. To je zadana postavka.

  • Da biste ponovno izračunali sve ovisne formule – osim podatkovnih tablica – svaki put kada promijenite vrijednost, formulu ili naziv, kliknite automatski osim za podatkovne tablice.

  • Da biste isključili automatski ponovni izračun i ponovno izračunali otvorene radne knjige samo kada to izričito učinite, kliknite ručno.

  • Da biste ručno ponovno izračunali radnu knjigu (uključujući podatkovne tablice), kliknite Izračunaj radnu knjigu.

Napomena: U Excel za web ne možete promijeniti koliko je puta formula ponovno izračunata dok se ne ispune specifični numerički uvjeti, niti možete promijeniti preciznost izračuna pomoću prikazane vrijednosti umjesto spremljene vrijednosti kada se formule ponovno izračunavaju. To možete učiniti i u aplikaciji Excel za stolna računala. Pomoću gumba Otvori u programu Excel otvorite radnu knjigu da biste naveli mogućnosti izračuna i promijenili ponovni izračun formule, iteraciju ili preciznost.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×