Sigurnosno kopiranje bilješki

OneNote automatski sprema bilješke dok radite, ali biste bilježnice, baš kao i druge datoteke i podatke na računalu, uvijek trebali sigurnosno kopirati. Kvar tvrdog diska može se dogoditi svakome, a ako se dogodi vama, bilješke ćete izgubiti zauvijek. Ako stvorite sigurnosnu kopiju bilježnica, možete vratiti bilješke iz sigurnosne kopije ako vam ikad zatreba.

Napomena: Automatsko sigurnosno kopiranje dostupno je samo u verziji programa OneNote za stolna računala sa sustavom Windows. Ako trenutno koristiteOneNote za web ili OneNote na drugoj platformi, posjetite www.OneNote.com da biste besplatno preuzeli OneNote 2016 za Windows verziju programa OneNote.

Postavite automatsko sigurnosno kopiranje i odaberite mjesto na koje možete pohraniti datoteke. Svakako odaberite mjesto koje se ne nalazi na tvrdom disku računala.

 1. Odaberite Datoteka > Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa OneNote odaberite Spremanje i sigurnosna kopija.

 3. Slijeva u odjeljku Spremanje odaberite Mapa sigurnosnih kopija > Izmijeni.

  Screenshot of the OneNote Options dialog box in OneNote 2016.

 4. U dijaloškom okviru Odabir mape pronađite mapu za sigurnosne kopije. Možete, primjerice, koristiti privatnu mapu na mreži ili na USB pogonu.

 5. Odaberite Odaberi da biste prihvatili novo mjesto, a zatim kliknite U redu.

OneNote će svaki tjedan automatski sigurnosno kopirati datoteke bilježnice. Ako pišete mnogo važnih bilješki, možete češće sigurnosno kopirati bilježnice tako da u dijaloškom okviru Mogućnosti programa OneNote prilagodite druge postavke za spremanje i sigurnosnu kopiju.

Savjet: Da biste u bilo kojem trenutku promijenili mjesto za sigurnosne kopije, ponovite prethodne korake.

Vrh stranice

Ručno sigurnosno kopiranje bilježnica

Prilikom svakog dodavanja ili mijenjanja veće količine podataka u bilježnicama koje nipošto ne smijete izgubiti možete ručno pokrenuti sigurnosno kopiranje.

 1. Odaberite Datoteka > Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa OneNote odaberite Spremanje i sigurnosna kopija.

 3. Zdesna u odjeljku Spremanje odaberite Odmah stvori sigurnosne kopije svih bilježnica.

  Screenshot of the OneNote Options dialog box in OneNote 2016.

 4. Kad vidite obavijest o uspješnom dovršetku sigurnosnog kopiranja, kliknite U redu.

Za većinu korisnika najnoviji skup bilješki vjerojatno će uvijek biti najbitniji. No ako želite koristiti značajke sigurnosne kopije da biste tijekom vremena arhivirali važne bilješke, provjerite nisu li novije sigurnosne kopije prebrisali starije skupove sigurnosnih kopija. Te mogućnosti možete postaviti tako da prilagodite broj kopija sigurnosne kopije da biste zadržali postavke sigurnosne kopije & u dijaloškom okviru Mogućnosti programa OneNote .

Vrh stranice

Microsoft Office OneNote 2007 automatski stvara sigurnosne kopije bilješki. Samo odjeljci koji su se promijenili od zadnjeg sigurnosnog kopiranja ponovno se podržavaju. Možete promijeniti koliko je sigurnosnih kopija sačuvano, koliko se često stvaraju i gdje su pohranjeni. Možete i ručno sigurnosno kopirati bilješke u bilo kojem trenutku i koristiti datoteke sigurnosne kopije da biste vratili bilješke.

Napomena: Datoteke sigurnosnih kopija programa OneNote po zadanom se pohranjuju na računalu na istom tvrdom disku kao i izvorne datoteke bilježnice. Ako rutinski radite s važnim podacima ili informacijama o kritičnim misijama, preporučujemo da promijenite mjesto sigurnosnih datoteka na zasebni tvrdi disk ili u privatnu mapu na mreži.

Što želite učiniti?

Uključivanje i isključivanje automatskih sigurnosnih kopija bilježnice

OneNote po zadanom automatski podržava vaše bilješke u pravilnim intervalima. Možete promijeniti učestalost stvaranja automatskih sigurnosnih kopija, a značajku automatske sigurnosne kopije možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru mogućnosti na popisu Kategorija kliknite Sigurnosno kopiranje.

 3. U odjeljku sigurnosna kopijaučinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uključili automatske sigurnosne kopije, potvrdite okvir automatski stvori sigurnosnu kopiju moje bilježnice u sljedećem vremenskom intervalima , a zatim odaberite koliko često će OneNote sigurnosno koristiti bilješke.

  • Da biste isključili automatske sigurnosne kopije, poništite potvrdni okvir automatski stvori sigurnosnu kopiju moje bilježnice u sljedećem vremenskom intervalima .

Napomena: Nazivi datoteka sigurnosnih kopija obuhvaćaju Datum koji su stvorili. Primjerice, sigurnosna datoteka za sekciju bilježnice koja se zove sastanci stvorene u prosincu 1.2007 automatski se naziva "sastanci. one (na 12-1-2007). jedan".

Vrh stranice

Promjena broja pohranjenih sigurnosnih kopija

OneNote po zadanom pohranjuje dvije sigurnosne kopije bilježaka – najnoviju kopiju i novu kopiju. Možete odabrati spremanje više ili manje sigurnosnih kopija.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru mogućnosti na popisu Kategorija kliknite Sigurnosno kopiranje.

 3. U odjeljku Sigurnosno kopiranjeu okvir broj sigurnosnih kopija koje je potrebno zadržati unesite broj kopija bilježaka koje bi OneNote trebao pohraniti.

Vrh stranice

Promjena zadanog mjesta za pohranu za sigurnosne kopije datoteka

Pohrana sigurnosnih kopija bilježnica na istom tvrdom disku kao i izvorne datoteke bilježnice sprječava slučajno promjenu, oštećivanje i brisanje bilješki dok radite. Ona također čini restauraciju bilješki brzo i jednostavno. No da biste dodatno zaštitili važne bilješke, promijenite zadano mjesto mape sigurnosne kopije programa OneNote. Prikladna mjesta za sigurnosnu kopiju obuhvaćaju mapu na zasebnom tvrdom disku, uklonjivom tvrdom disku ili privatnoj mapi na mreži.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, sigurnosne kopije datoteka bilježnice spremaju se na jedno od sljedećih zadanih mjesta:

 • U sustavu Microsoft Windows XP mapa sigurnosne kopije za bilježnice nalazi se u odjeljku C:\Documents and Settings \korisničko ime\Local Settings\application Data\microsoft\ienote\backup.

 • U sustavu Windows Vista mapa sigurnosne kopije za bilježnice nalazi se na web-mjestu C:\Users\korisničko ime\Appdata\microsoft\ienote\12.0\backup.

Da biste promijenili zadano mjesto za pohranu datoteka sigurnosne kopije, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru mogućnosti na popisu Kategorija kliknite Spremi.

 3. U odjeljku Spremina popisu putevi kliknite mapa sigurnosne kopije, a zatim Izmijeni.

 4. U dijaloškom okviru Odabir mape pronađite mjesto mape u koju želite da OneNote pohranjuje sigurnosne kopije datoteka, a zatim kliknite Odaberi.

Vrh stranice

Ručno sigurnosno kopiranje svih promijenjenih datoteka

Napomena: Da biste pogledali ili promijenili mjesto na kojem OneNote pohranjuje sigurnosne kopije datoteka, slijedite korake u odjeljku Promjena zadanog mjesta za pohranu datoteka sigurnosnog kopiranja.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru mogućnosti na popisu Kategorija kliknite Sigurnosno kopiranje.

 3. U odjeljku sigurnosna kopijakliknite Sigurnosno kopiraj izmijenjene datoteke sada.

Vrh stranice

Ručno sigurnosno kopiranje svih bilježnica

Napomena: Da biste pogledali ili promijenili mjesto na kojem OneNote pohranjuje sigurnosne kopije datoteka, slijedite korake u odjeljku Promjena zadanog mjesta za pohranu datoteka sigurnosnog kopiranja.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru mogućnosti na popisu Kategorija kliknite Sigurnosno kopiranje.

 3. U odjeljku sigurnosna kopijakliknite Sigurnosno kopiranje svih bilježnica odmah.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×