Slanje dokumenta e-poštom iz sustava Microsoft Office

Ako je Outlook instaliran u sklopu sustava Microsoft Office i postavljen kao zadana aplikacija za e-poštu, dokument možete poslati kao privitak e-pošte. Ako pak koristite Excel, Publisher ili Word, datoteku možete poslati i kao tijelo poruke.

Ako Outlook nije zadana aplikacija za e-poštu, morat ćete ga konfigurirati kao zadanu aplikaciju da biste mogli koristiti tu značajku. Dodatne informacije potražite u članku: Postavljanje programa Outlook kao zadanog programa za e-poštu, kontakte i kalendar

Slanje u obliku privitka

Excel, PowerPoint i Word

 1. Kliknite Datoteka > zajedničko korištenje, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Napomena:  Prikazane mogućnosti ovise o programu sustava Office koji koristite.

  • Prijenos na OneDrive    Prenosi datoteku na račun servisa OneDrive na koji zatim možete zajednički koristiti putem izravne veze ili poruke e-pošte.

  • Umjesto toga priložite kopiju    Odaberite priložite datoteku poruci e-pošte ili priložite PDF datoteke.

 2. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

OneNote, Visio, Publisher i Project

 1. Kliknite Datoteka > zajedničko korištenje, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Napomena:  Prikazane mogućnosti ovise o programu sustava Office koji koristite.

  • Zajedničko korištenje s osobama (OneNote i Visio)    Omogućuje vam unos imena ili adrese e-pošte za one kojima želite poslati poruku, postavljanje želite li ih urediti, zahtijevati da se korisnik prije uređivanja potpiše i neobaveznu poruku.

   Ta mogućnost zahtijeva prijenos datoteke na OneDrive.

  • Slanje veze (Visio)    Omogućuje svima da rade na istoj kopiji datoteke, vide najnovije promjene i drže vašu veličinu e-pošte malom.

   Da biste poslali vezu, datoteku je potrebno spremiti na web-poslužitelj ili u zajedničku mapu.

  • Pošalji kao privitak    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u izvornom obliku datoteke.

  • Pošalji kao PDF    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .pdf.

  • Pošalji kao XPS    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .xps.

 2. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Slanje u obliku tijela poruke e-pošte

Ako koristite Excel, Publisher ili Word, datoteku možete poslati kao sadržaj konkretne poruke e-pošte (a ne kao privitak). Da biste to učinili, najprije na alatnu traku za brzi pristup dodajte naredbu Pošalji primatelju pošte. Upute za dodavanje naredbi potražite u članku Prilagodba alatne trake za brzi pristup.

 1. Otvorite datoteku koju želite poslati.

 2. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Pošalji primatelju pošte da biste otvorili poruku e-pošte. Datoteka će se pojaviti u tijeku poruke.

 3. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Radite bilo gdje s bilo kojeg uređaja s okruženjem Microsoft 365

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili na bilo kojem mjestu s najnovijim značajkama i ažuriranjima.

Nadogradite odmah

Slanje u obliku privitka

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio i Word

 1. Kliknite Datoteka > Zajedničko korištenje > E-pošta, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Pošalji kao privitak    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u izvornom obliku datoteke.

  • Pošalji kao PDF    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .pdf.

  • Pošalji kao XPS    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .xps.

  • Pošalji kao internetski faks    Otvara web-mjesto na kojem možete odabrati davatelja koji omogućuje slanje faksa putem interneta.

   Napomena:  Prikazane mogućnosti ovise o programu sustava Office koji koristite.

 2. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

OneNote

 1. Kliknite Datoteka > Pošalji, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Pošalji kao privitak    Otvara poruku e-pošte s kopijom datoteke u izvornom obliku datoteke i kopijom datoteke kao priložene web-stranice.

  • Pošalji kao PDF    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .pdf.

 2. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Slanje u obliku tijela poruke e-pošte

Ako koristite Excel, Publisher ili Word, datoteku možete poslati kao sadržaj konkretne poruke e-pošte (a ne kao privitak). Da biste to učinili, najprije na alatnu traku za brzi pristup dodajte naredbu Pošalji primatelju pošte. Upute za dodavanje naredbi potražite u članku Prilagodba alatne trake za brzi pristup.

 1. Otvorite datoteku koju želite poslati.

 2. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Pošalji primatelju pošte da biste otvorili poruku e-pošte. Datoteka će se pojaviti u tijeku poruke.

 3. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Podrška za Office 2010 završila je 13. listopada 2020.

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Nadogradite odmah

Slanje u obliku privitka

Upute u nastavku odnose se na Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio i Word.

 1. Kliknite Datoteka.

 2. Kliknite Spremi i pošalji.

 3. Odaberite Pošalji e-poštom, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Pošalji kao privitak    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u izvornom obliku datoteke.

  • Pošalji kao PDF    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .pdf.

  • Pošalji kao XPS    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .xps.

   Napomena: mogućnosti slanja u obliku PDF-a i XPS-a nisu dostupne u programu Project 2010.

 4. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Sljedeće se upute odnose na OneNote 2010:

 1. Kliknite Datoteka.

 2. Kliknite Pošalji, a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Pošalji stranicu kao privitak e-pošte    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u izvornom obliku datoteke i kopijom datoteke u obliku web-stranice.

  • Stranicu pošalji e-poštom kao PDF    Otvara poruku e-pošte s priloženom kopijom datoteke u obliku .pdf.

 3. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Slanje u obliku tijela poruke e-pošte

Ako koristite Excel, Publisher ili Word, datoteku možete poslati kao sadržaj konkretne poruke e-pošte (a ne kao privitak). Da biste to učinili, najprije na alatnu traku za brzi pristup dodajte naredbu Pošalji primatelju pošte. Upute za dodavanje naredbi potražite u članku Prilagodba alatne trake za brzi pristup.

Da biste datoteku poslali kao tijelo poruke e-pošte, učinite sljedeće:

 1. Otvorite datoteku koju želite poslati.

 2. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Pošalji primatelju pošte QAT ikona Pošalji primatelju pošte biste otvorili poruku e-pošte. Datoteka će se pojaviti u tijelu poruke.

 3. Unesite pseudonime primatelja, po potrebi uredite redak predmeta i tijelo poruke, a zatim kliknite Pošalji.

Pogledajte također

Prilaganje datoteka i umetanje slika u poruke e-pošte programa Outlook

Smanjivanje veličine slika i privitaka

Prikaz, otvaranje ili spremanje privitaka

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×