Smanjivanje veličine slika i privitaka u porukama e-pošte programa Outlook

Smanjivanje veličine slika i privitaka u porukama e-pošte programa Outlook

Veličina fotografija i drugih vrsta privitaka može se razlikovati. Većina sustava e-pošte, uključujući Gmail, Yahoo i Exchange, imaju ograničenu veličinu poruka e-pošte koje možete poslati. Ako ste zabrinuti zbog veličine poruka e-pošte ili ste primili poruku da je e-pošta prevelika za slanje, možete poduzeti nekoliko koraka da biste smanjili veličinu priloženih slika i drugih dokumenata. 

Uz ograničenje veličine pojedinačnih poruka, određeni sustavi e-pošte ograničavaju i ukupnu veličinu poštanskog sandučića. Budući da je svaka poruka koju pošaljete pohranjena u mapi Poslane stavke, smanjivanjem veličine privitaka možete održavati veličinu poštanskog sandučića. 

Što vas zanima?

Umetanje slike

Da biste u tijelo poruke e-pošte umetnuli sliku, postavite kursor u tijelo poruke e-pošte, odaberite izbornik Umetanje, a zatim na vrpci u grupi Ilustracije odaberite Slike

Ako se slika čini prevelikom (ili premalom), možete joj promijeniti veličinu pomoću ručica za promjenu veličine. 

Promjena veličine slike

Vidljivu veličinu slike, npr. prostor koji zauzima na zaslonu, možete promijeniti bez promjene veličine datoteke ili razlučivosti slike. Time pak nećete smanjiti ukupnu veličinu poruke e-pošte koju šaljete. 

 1. Kliknite ili dodirnite sliku da bi se prikazala manja okrugla ručica za promjenu veličine u svakom kutu slike.

  Slika se sada nalazi u poruci.
 2. Kliknite (ili pritisnite i držite) jednu od ručica, a zatim povucite ručicu za promjenu veličine prema sredini da biste smanjili veličinu ili je povucite od sredine prema van da biste veličinu slike povećali.

Savjet: Na sredini svakog kraja slike postoje dodatne ručice za promjenu veličine. Ako želite zadržati proporcije slike, koristite samo ručice u kutovima. Ako koristite ručice na sredini svake strane, mogli biste iskriviti sliku.

Promjena veličine slike na točne dimenzije

 1. Odaberite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Veličina unesite potrebnu visinu. Širina će se automatski promijeniti da bi se zadržale proporcije.

  Snimka zaslona koja prikazuje postavke visine i širine

Ako širinu i visinu želite promijeniti zasebno, poništite potvrdni okvir Zaključaj razmjer proporcija prije promjene potrebne visine ili širine u 2. koraku.

Sažimanje slika radi smanjivanja veličine datoteke

Sažimanjem slike održava se visina i širina slike, a smanjuje se razlučivost. Slike manje razlučivosti manje su veličine.

 1. Odaberite sliku ili slike koje morate smanjiti.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje odaberite Sažmi slike Komprimiranje slika u grupi Prilagodba. Ovisno o razlučivosti zaslona, možda će vam se prikazati samo ikona Sažmi slike.

 3. Odaberite mogućnosti sažimanja i razlučivosti, a zatim U redu. Za slike koje se neće ispisivati najčešća je razlučivost Web (150 tpi).

Važno: Sažimanjem slike radi smanjivanja veličine datoteka mijenja se količina pojedinosti izvorne slike. To znači da slika nakon sažimanja može izgledati drugačije. 

Kada sliku priložite kao datoteku, ona se neće prikazivati izravno u tijelu poruke e-pošte. Umjesto toga, pod predmetom poruke prikazivat će se ikona slike. Ako je riječ o slikovnim datotekama, prikazat će se mali pretpregled slike uz naziv i veličinu datoteke. 

Prikaz minijature slike

Ako je slikovni privitak prevelik, Outlook može umjesto vas promijeniti veličinu slike prilikom slanja poruke. 

 1. Odaberite Datoteka.

 2. Ako je slika prevelika, prikazat će vam se sljedeća poruka: Neki primatelji ne mogu primiti ovu poruku zbog privitaka koji sadrže sliku. Promjena veličine velikih slika može olakšati isporuku poruke. Slike kojima je promijenjena veličina imat će maksimalno 1024 x 768 piksela. 

 3. Odaberite Promijeni veličinu slika prilikom slanja ove poruke.

 4. Odaberite lijevu strelicu u gornjem lijevom kutu zaslona da biste se vratili na poruku. Sastavite poruku i odaberite Pošalji pa će se svim privicima automatski promijeniti veličina. 

Napomena: Ako sliku ugradite u tijelo poruke (slika će se pojaviti u poruci) pomoću naredbe Slika u grupi Ilustracije, značajka promjene veličine slikovnog privitka neće biti dostupna.

Veličina dokumenata, proračunskih tablica, PDF datoteka i drugih vrsta datoteka može se znatno razlikovati. Nekoliko je načina pomoću kojih veličinu poruka e-pošte i privitaka možete zadržati malom prilikom slanja takvih datoteka.

Napomena: Detaljnije informacije o smanjivanju slikovnih datoteka potražite u odjeljku Umetanje slika u tijelo poruke e-pošte i promjena njihove veličine.

Slanje veze na datoteku

 1. U poruci e-pošte na vrpci odaberite Priloži datoteku.

 2. Odaberite datoteku. 

 3. Ako je datoteka već pohranjena na servisu OneDrive ili OneDrive za tvrtke odnosno na web-mjestu sustava SharePoint, možete odabrati Pošalji vezu. Na taj će se način poruci e-pošte priložiti prečac na datoteku umjesto same datoteke. Primatelji mogu otvoriti prečac pa preuzeti ili otvoriti datoteku.

Kopiranje veze za zajedničko korištenje s drugog servisa za pohranu u oblaku.

Većina rješenja za pohranu u oblaku, npr. Dropbox ili Google disk, omogućuju dohvaćanje veze na datoteku koja se može zajednički koristiti. Dodatne informacije o dohvaćanju veze za zajedničko korištenje na tim servisima potražite u njihovim datotekama pomoći. Kada omogućite zajedničko korištenje veze, zalijepite je u tijelo poruke e-pošte.

Sažimanje datoteka prije slanja

Većinu datoteka možete sažeti u zip oblik i smanjiti im veličinu. Windows omogućuje stvaranje i otvaranje zip datoteka bez dodatnog softvera. 

 1. Otvorite mapu koja sadrži datoteku koju želite poslati.

 2. Odaberite datoteku. Da biste odabrali više datoteka, pritisnite i držite CTRL pa kliknite svaku datoteku.

 3. Desnom tipkom miša kliknite odabir pa odaberite Pošalji > Komprimirana (zipana) mapa.

 4. Time se stvara nova zip datoteka koja sadrži datoteku ili datoteke koje ste odabrali u 2. koraku. Naziv datoteke automatski se odabire na temelju naziva izvorne datoteke. 

 5. Vratite se u poruku e-pošte i na vrpci odaberite Priloži datoteku ili desnom tipkom miša kliknite novu zip datoteku, odaberite Pošalji > Primatelj pošte da biste otvorili novu poruku e-pošte s već priloženom datotekom. 

Što vas zanima?

Umetanje slike

Da biste u tijelo poruke e-pošte umetnuli sliku, postavite kursor u tijelo poruke e-pošte, odaberite izbornik Umetanje, a zatim na vrpci u grupi Ilustracije odaberite Slike

Ako se slika čini prevelikom (ili premalom), možete joj promijeniti veličinu pomoću ručica za promjenu veličine. 

Promjena veličine slike

Možete promijeniti vidljivu veličinu slike, npr. prostor koji zauzima na zaslonu, bez promjene veličine datoteke ili razlučivosti slike. No to onda neće smanjiti ukupnu veličinu poruke e-pošte koju šaljete. 

 1. Kliknite ili dodirnite sliku da bi se prikazala manja okrugla ručica za promjenu veličine u svakom kutu slike.

  Slika se sada nalazi u poruci.
 2. Kliknite (ili pritisnite i držite) jednu od ručica, a zatim povucite ručicu za promjenu veličine prema sredini da biste smanjili veličinu ili je povucite od sredine prema van da biste veličinu slike povećali.

Savjet: Na sredini svakog kraja slike postoje dodatne ručice za promjenu veličine. Ako želite zadržati proporcije slike, koristite samo ručice u kutovima. Ako koristite ručice na sredini svake strane, mogli biste iskriviti sliku.

Promjena veličine slike na točne dimenzije

 1. Odaberite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Veličina unesite potrebnu visinu. Širina će se automatski promijeniti da bi se zadržale proporcije.

  Snimka zaslona koja prikazuje postavke visine i širine

Ako širinu i visinu želite promijeniti zasebno, poništite potvrdni okvir Zaključaj razmjer proporcija prije promjene potrebne visine ili širine u 2. koraku.

Sažimanje slika radi smanjivanja veličine datoteke

Sažimanjem slike održava se visina i širina slike, a smanjuje se razlučivost. Slike manje razlučivosti manje su veličine.

 1. Odaberite sliku ili slike koje morate smanjiti.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje odaberite Sažmi sliku u grupi Prilagodba. Ovisno o razlučivosti zaslona, možda će vam se prikazati samo ikona Sažmi slike.

 3. Odaberite mogućnosti sažimanja i razlučivosti, a zatim U redu. Za slike koje se neće ispisivati najčešća je razlučivost Web (150 tpi).

Važno: Sažimanjem slike radi smanjivanja veličine datoteka mijenja se količina pojedinosti izvorne slike. To znači da slika nakon sažimanja može izgledati drugačije. 

Kada sliku priložite kao datoteku, ona se neće prikazivati izravno u tijelu poruke e-pošte. Umjesto toga, pod predmetom poruke prikazivat će se ikona slike.

Ako je slikovni privitak prevelik, Outlook može umjesto vas promijeniti veličinu slike prilikom slanja poruke. 

 1. Odaberite Datoteka.

 2. Ako je slika prevelika, prikazat će vam se sljedeća poruka: Neki primatelji ne mogu primiti ovu poruku zbog privitaka koji sadrže sliku. Promjena veličine velikih slika može olakšati isporuku poruke. Slike kojima je promijenjena veličina imat će maksimalno 1024 x 768 piksela. 

 3. Odaberite Promijeni veličinu slika prilikom slanja ove poruke.

 4. Odaberite lijevu strelicu u gornjem lijevom kutu zaslona da biste se vratili na poruku. Sastavite poruku i odaberite Pošalji pa će se svim privicima automatski promijeniti veličina. 

Napomena: Ako sliku ugradite u tijelo poruke (slika će se pojaviti u poruci) pomoću naredbe Slika u grupi Ilustracije, značajka promjene veličine slikovnog privitka neće biti dostupna.

Veličina dokumenata, proračunskih tablica, PDF datoteka i drugih vrsta datoteka može se znatno razlikovati. Nekoliko je načina pomoću kojih veličinu poruka e-pošte i privitaka možete zadržati malom prilikom slanja takvih datoteka.

Kopiranje veze za zajedničko korištenje sa servisa za pohranu u oblaku

Većina rješenja za pohranu u oblaku, npr. OneDrive, OneDrive za tvrtke, Dropbox ili Google disk, omogućuju dohvaćanje veze za zajedničko korištenje datoteke.

Ako imate OneDrive ili OneDrive za tvrtke, pogledajte članak Zajedničko korištenje datoteka i mapa na servisu OneDrive. Ako imate neko drugo rješenje za pohranu u oblaku, informacije o dohvaćanju veze za zajedničko korištenje potražite u datotekama pomoći za to rješenje. Kada omogućite zajedničko korištenje veze, zalijepite je u tijelo poruke e-pošte.

Sažimanje datoteka prije slanja

Većinu datoteka možete sažeti u zip oblik i smanjiti im veličinu. Windows omogućuje stvaranje i otvaranje zip datoteka bez dodatnog softvera. 

 1. Otvorite mapu koja sadrži datoteku koju želite poslati.

 2. Odaberite datoteku. Da biste odabrali više datoteka, pritisnite i držite CTRL pa kliknite svaku datoteku.

 3. Desnom tipkom miša kliknite odabir pa odaberite Pošalji > Komprimirana (zipana) mapa.

 4. Time se stvara nova zip datoteka koja sadrži datoteku ili datoteke koje ste odabrali u 2. koraku. Naziv datoteke automatski se odabire na temelju naziva izvorne datoteke. 

 5. Vratite se u poruku e-pošte i na vrpci odaberite Priloži datoteku ili desnom tipkom miša kliknite novu zip datoteku, odaberite Pošalji > Primatelj pošte da biste otvorili novu poruku e-pošte s već priloženom datotekom. 

Što vas zanima?

Dva su načina automatskog smanjivanja veličine odabranih slika i njihova prilaganja u poruku e-pošte – u programu Microsoft Office Outlook ili Windows Explorer.

Napomena: Vaša izvorna slika neće se promijeniti. Smanjit će se veličina samo kopije slike koja se šalje.

 1. U programu Outlook stvorite novu poruku e-pošte.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Uvrštavanje kliknite Priloži datoteku.

  Savjet: Sliku možete povući i ispustiti iz programa Windows Explorer. Slikovna će se datoteka priložiti poruci e-pošte.

 3. Na kartici Umetanje kliknite pokretač dijaloškog okvira Uvrštavanje Slika gumba .

 4. U oknu Mogućnosti privitka u odjeljku Mogućnosti slike na padajućem popisu Odabir veličine slike kliknite veličinu slike koju želite uvrstiti.

  Okno Mogućnosti privitka

  Napomena: Ako sliku ugradite u tijelo poruke pomoću naredbe Slika u grupi Ilustracije, značajka automatske promjene veličine nije dostupna.

 5. Kada dovršite sastavljanje poruke e-pošte, kliknite Pošalji.

 1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete kliknuti Start pa dvokliknite Računalo.

  Tipkovni prečac  Da biste otvorili Windows Explorer, pritisnite kombinaciju tipke s logotipom sustava Windows + E.

 2. Otvorite mapu u kojoj se nalaze slike koje želite poslati.

 3. Odaberite sliku. Da biste odabrali više datoteka, pritisnite i držite CTRL pa kliknite svaku datoteku.

 4. Desnom klikom miša kliknite odabranu datoteku, postavite kursor na Pošalji pa kliknite Primatelj e-pošte.

  Pojavit će se dijaloški okvir Slika e-poštom.

 5. Kliknite Smanji sve slike, a zatim U redu.

  Dijaloški okvir Slanje slika putem e-pošte

  Napomena: Da biste naveli točnu veličinu slike, kliknite Prikaži više mogućnosti pa kliknite željenu veličinu.

  Pojavit će se novi prozor poruke programa Windows s priloženom slikom.

 6. Mjesto za unos podataka o primatelju su okviri Prima, Kopija i Skrivena kopija.

 7. Ako želite, promijenite podatke o predmetu u okviru Predmet.

 8. Ako želite, promijenite ili izmijenite sve podatke koje želite uvrstiti u tijelo poruke.

 9. Kliknite Pošalji.

U nastavku slijedi popis najboljih praksi prilikom slanja slika i privitaka:

 • Objavljivanje velikih privitaka    – ako šaljete privitke ili slike nekome s kime želite zajednički koristiti pohranjeno mjesto u oblaku ili u mreži tvrtke ili ustanove, u poruku e-pošte možete uvrstiti vezu na to mjesto.

 • Ograničavanje veličine privitaka    – ovo su općenite smjernice; za sporije veze (npr. mobilne uređaje) koristite manju veličinu, npr. 250 kilobajta (kB). Ako šaljete veće privitke, provjerite maksimalnu veličinu poruke koju možete poslati. Tu informaciju možete saznati od administratora poslužitelja e-pošte ili tvrtke davatelja usluge e-pošte. Možete i upitati primatelja o njegovu maksimalnom ograničenju. Naposljetku, uzmite u obzir brzinu internetske veze. Preuzimanje velikog privitka na mobilnoj vezi može potrajati.

 • Slanje većeg broja privitaka u nekoliko poruka e-pošte    – veće su šanse da će se isporučiti više manjih poruka nego jedna velika. Ta vam tehnika može pomoći ostati unutar granica poruke, no još uvijek možete premašiti ograničenje poštanskog sandučića primatelja. Poštanski sandučić primatelja odbacit će sve poruke primljene nakon prekoračenja ograničenja veličine.

 • Upotreba sažetih oblika grafičkih datoteka    – previše je oblika grafičkih datoteka da bismo ih sve naveli ovdje, no od onih najčešćih najbolji su oblici slikovnih datoteka za e-poštu .jpg, .png i .gif. Najveći oblici grafičkih datoteka oni su koji se ne spremaju u sažetom obliku, npr. .tif i .bmp (zadani oblik datoteka programa Bojanje za Windows).

 • Upotreba manjih izvornih datoteka.    – fotografije snimljene mobitelom ili digitalnom kamerom obično su velike, čak i nakon spremanja u sažetom obliku datoteke kao što je .jpg. Nije neuobičajeno da veličina jedne slike bude nekoliko megabajta. Imajte na umu da će se veličina poruke e-pošte povećati za otprilike trećinu tijekom prijenosa putem interneta. Prilikom snimanja digitalne fotografije na fotoaparatu namjestite manju razlučivost. Koristite sažete oblike datoteka, npr. jpg. U grafičkom programu obrežite fotografije tako da ostane samo bitan dio.

 • Korištenje programa za sažimanje datoteka    – osim programa drugih proizvođača, Windows obuhvaća program za sažimanje datoteka koji koristi komprimirani .zip oblik datoteka. Većinu je oblika datoteka privitka moguće smanjiti pomoću programa za sažimanje. Sažimanje oblika datoteka koji su već spremljeni u sažetom obliku bit će minimalno. Primjerice, .txt tekstna datoteka programa Blok za pisanje znatno će se smanjiti, dok se, primjerice, .jpg slika neće. Oblik datoteke .jpg već je sažeti oblik datoteke.

 • Pregled mape Poslane stavke    – po zadanom, kopija svake poslane poruke čuva se u mapi Poslane stavke. Time se povećava veličina podatkovne datoteke programa Outlook (.pst) koja se može, uz određene račune, ubrajati u ograničenje veličine poštanskog sandučića jer se poslane stavke spremaju na poslužitelj pošte.

Važno: Sažimanjem slike radi smanjivanja veličine datoteka mijenja se količina pojedinosti izvorne slike. To znači da slika nakon sažimanja može izgledati drugačije. Iz tog razloga sliku biste trebali sažeti prije primjene umjetničkog efekta.

Dodatni sadržaji

Slanje velikih datoteka putem servisa Outlook

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×