Specifikacije ograničenja programa Excel

Specifikacije i ograničenja radnog lista i radne knjige

Značajka

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne knjige

Ograničeno dostupnom memorijom i resursima sustava

Ukupan broj redaka i stupaca na radnom listu

1 048 576 redaka puta 16 384 stupaca

Širina stupaca

255 znakova

Visina retka

409 točaka

Prijelomi stranice

1 026 vodoravno i okomito

Ukupan broj znakova koje sadrži ćelija

32 767 znakova

Znakovi u zaglavlju ili podnožju

255

Maksimalan broj sažetaka sadržaja redaka po ćeliji

253

Listovi u radnoj knjizi

Ograničeno dostupnom memorijom (zadana vrijednost je 1 list)

Boje u radnoj knjizi

16 milijuna boja (32 bita s potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstveni oblici/ stilovi ćelija

65,490

Stilovi ispune

256

Debljina crte i stilovi

256

Jedinstvene vrste fonta

1024 globalnih fontova dostupno za korištenje; 512 po radnoj knjizi

Broj oblika u radnoj knjizi

Između 200 i 250, ovisno o instaliranoj verziji jezika programa Excel

Nazivi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Prozori u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Hiperveze na radnim listovima

65,530

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeno slobodnom memorijom

Scenariji

Ograničeno dostupnom memorijom; izvješće sažetka prikazuje samo prvih 251 scenarij

Promjena ćelija u scenariju

32

Prilagodljive ćelije u rješavatelju

200

Prilagođene funkcije

Ograničeno slobodnom memorijom

Raspon zumiranja

10 posto do 400 posto

Izvješća

Ograničeno slobodnom memorijom

Razvrstaj reference

64 u jednom sortiranju; neograničeno pri korištenju uzastopnih sortiranja

Razine poništavanja

100

Polja u obliku datoteke

32

Parametri radne knjige

255 parametara po radnoj knjizi

Stavke prikazane na padajućim popisima filtra

10 000

Nesusjedne ćelije koje je moguće odabrati

2 147 483 648 ćelija

Maksimalna ograničenja memorijske pohrane i veličine datoteka za radne knjige s podatkovnim modelima

U 32-bitnom okruženju dostupna su dva gigabajta (GB) virtualnog adresnog prostora, koje zajednički koriste Excel, radna knjiga i dodaci koji se izvršavaju u sklopu istog procesa. Dio adresnog prostora za podatkovni model može iznositi 500 – 700 megabajta (MB), ali može biti i manji ako su učitani drugi podatkovni modeli i dodaci.

U 64-bitnom okruženju nema strogih ograničenja veličine datoteka. Veličina radne knjige ograničena je samo dostupnom memorijom i sistemskim resursima.

Počevši od programa Excel 2016 funkcija Large Address Aware omogućuje 32-bitnom programu Excel da troši dvostruko više memorije kada korisnici rade na 64-bitnom operacijskom sustavu Windows. Dodatne informacije potražite u članku Promjena mogućnosti velike adrese u programu Excel.

Napomena: Dodavanjem tablica u podatkovni model povećava se veličina datoteke. Ako ne planirate stvarati složene odnose podatkovnog modela pomoću mnogih izvora i vrsta podataka u radnoj knjizi, prilikom uvoza tablica, zaokretnih tablica i podatkovnih veza poništite okvir Dodaj ove podatke podatkovnom modelu.

Dodatne informacije potražite u članku Specifikacija i ograničenja podatkovnog modela.

Procesor cores

64

Duljina naziva datoteke

218 znakova – to obuhvaća put datoteke. Na primjer, C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Specifikacije i ograničenja izračuna

Značajka

Maksimalno ograničenje

Preciznost brojeva

15 znamenki

Najmanji dopušteni negativni broj

-2,2251E-308

Najmanji dopušteni negativni broj

2,2251E-308

Najveći dopušteni pozitivni broj

9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni negativni broj

-9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni pozitivni broj putem formule

1,7976931348623158e+308

Najveći dopušteni negativni broj putem formule

-1,7976931348623158e+308

Duljina sadržaja formule

8 192 znaka

Unutarnja duljina formule

16 384 bajta

Iteracije

32 767

Radni list polja

Ograničeno slobodnom memorijom

Odabrani rasponi

2 048

Argumenti u funkciji

255

Ugniježđene razine funkcija

64

Korisnički određene kategorije funkcije

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina složenih operanda

1 024

Međuzavisnost radnih listova

64 000 radnih listova koji mogu upućivati na druge listove

Međuzavisnost formula polja radnog lista

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost područja

Ograničeno slobodnom memorijom

Ovisnost područja po radnom listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost o jednoj ćeliji

4 milijarde formula mogu ovisiti o jednoj ćeliji

Povezana duljina sadržaja ćelije iz zatvorenih radnih knjiga

32 767

Najraniji dopušten datum za izračun

1. siječnja 1900. (1.siječnja 1904., ako se upotrebljava 1904 datumski sustav)

Najkasniji datum dopušten za izračun

31. prosinca 9999.

Najkasnije vrijeme koje se može unijeti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja grafikona

Značajka

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani s radnim listom

Ograničeno slobodnom memorijom

Radni listovi na koje upućuje grafikon

255

Nizovi podataka na jednom grafikonu

255

Točke podataka u nizovima podataka za 2D grafikone

Ograničeno slobodnom memorijom

Točke podataka u nizovima podataka za 3D grafikone

Ograničeno slobodnom memorijom

Točke podataka za sve nizove podataka u jednom grafikonu

Ograničeno slobodnom memorijom

Specifikacije i ograničenja zaokretne tablice i izvješća zaokretne tablice

Značajka

Maksimalno ograničenje

Izvješća zaokretne tablice na listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstvenih stavki po polju

1 048 576

Polja retka ili stupca u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješću zaokretne tablice

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješće zaokretnog grafikona

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Duljina MDX naziva za stavku zaokretne tablice

32 767

Duljina za relacijski niz zaokretne tablice

32 767

Stavke prikazane na padajućim popisima filtra

10 000

Radne knjige s "Dopusti promjene više korisnika..." omogućena postavka

Ako je postavka Dopusti promjene više korisnika... za radnu knjigu, primjenjuju se sljedeće informacije. Ta je postavka pristupačna klikom na karticu Pregled > zajedničko korištenje radne knjige. Imajte na umu da je u novijim verzijama programa Excel gumb Zajedničko korištenje radne knjige skriven. Da biste je ponovno sakrili, kliknite Mogućnosti > datoteka > alatne trake za brzi pristup. Otvorite popis u odjeljku Odaberi naredbe iz i odaberite Sve naredbe. Prolistajte popis sve dok ne ugledate mogućnost Zajednički koristi radnu knjigu (naslijeđeno). Odaberite tu stavku i kliknite Dodaj. Kliknite U redu. Gumb Zajedničko korištenje radne knjige sada se nalazi pri vrhu prozora programa Excel.

Značajka

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji istovremeno mogu otvoriti datoteku

256

Osobni prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Dani održavanja povijest promjena

32 767 (zadana vrijednost je 30 dana)

Radne knjige koje se mogu spojiti odjednom

Ograničeno slobodnom memorijom

Ćelije koje je moguće istaknuti

32 767

Boje koje se koriste za utvrđivanje promjena koje su različiti korisnici napravili s uključenim isticanjem

32 (svakog korisnika određuje druga boja; promjene trenutnog korisnika su istaknute mornarsko plavom)

Tablice programa Excel u radnoj knjizi

0 (nula)

Napomena: Radna knjiga koja sadrži jednu ili više tablica programa Excel ne može omogućiti postavku Dopusti promjene više korisnika...

Specifikacije i ograničenja radnog lista i radne knjige

Značajka

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne knjige

Ograničeno dostupnom memorijom i resursima sustava

Ukupan broj redaka i stupaca na radnom listu

1 048 576 redaka puta 16 384 stupaca

Širina stupaca

255 znakova

Visina retka

409 točaka

Prijelomi stranice

1 026 vodoravno i okomito

Ukupan broj znakova koje sadrži ćelija

32 767 znakova

Znakovi u zaglavlju ili podnožju

255

Maksimalan broj sažetaka sadržaja redaka po ćeliji

253

Listovi u radnoj knjizi

Ograničeno dostupnom memorijom (zadano je 3 lista)

Boje u radnoj knjizi

16 milijuna boja (32 bita s potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstveni oblici/ stilovi ćelija

65,490

Stilovi ispune

256

Debljina crte i stilovi

256

Jedinstvene vrste fonta

1024 globalnih fontova dostupno za korištenje; 512 po radnoj knjizi

Broj oblika u radnoj knjizi

Između 200 i 250, ovisno o instaliranoj verziji jezika programa Excel

Nazivi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Prozori u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Hiperveze na radnim listovima

65 530 hiperveza

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeno slobodnom memorijom

Scenariji

Ograničeno dostupnom memorijom; izvješće sažetka prikazuje samo prvih 251 scenarij

Promjena ćelija u scenariju

32

Prilagodljive ćelije u rješavatelju

200

Prilagođene funkcije

Ograničeno slobodnom memorijom

Raspon zumiranja

10 posto do 400 posto

Izvješća

Ograničeno slobodnom memorijom

Razvrstaj reference

64 u jednom sortiranju; neograničeno pri korištenju uzastopnih sortiranja

Razine poništavanja

100

Polja u obliku datoteke

32

Parametri radne knjige

255 parametara po radnoj knjizi

Stavke prikazane na padajućim popisima filtra

10 000

Nesusjedne ćelije koje je moguće odabrati

2 147 483 648 ćelija

Procesor cores

64

Specifikacije i ograničenja izračuna

Značajka

Maksimalno ograničenje

Preciznost brojeva

15 znamenki

Najmanji dopušteni negativni broj

-2,2251E-308

Najmanji dopušteni negativni broj

2,2251E-308

Najveći dopušteni pozitivni broj

9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni negativni broj

-9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni pozitivni broj putem formule

1,7976931348623158e+308

Najveći dopušteni negativni broj putem formule

-1,7976931348623158e+308

Duljina sadržaja formule

8 192 znaka

Unutarnja duljina formule

16 384 bajta

Iteracije

32 767

Radni list polja

Ograničeno slobodnom memorijom

Odabrani rasponi

2 048

Argumenti u funkciji

255

Ugniježđene razine funkcija

64

Korisnički određene kategorije funkcije

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina složenih operanda

1 024

Međuzavisnost radnih listova

64 000 radnih listova koji mogu upućivati na druge listove

Međuzavisnost formula polja radnog lista

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost područja

Ograničeno slobodnom memorijom

Ovisnost područja po radnom listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost o jednoj ćeliji

4 milijarde formula mogu ovisiti o jednoj ćeliji

Povezana duljina sadržaja ćelije iz zatvorenih radnih knjiga

32 767

Najraniji dopušten datum za izračun

1. siječnja 1900. (1.siječnja 1904., ako se upotrebljava 1904 datumski sustav)

Najkasniji datum dopušten za izračun

31. prosinca 9999.

Najkasnije vrijeme koje se može unijeti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja grafikona

Značajka

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani s radnim listom

Ograničeno slobodnom memorijom

Radni listovi na koje upućuje grafikon

255

Nizovi podataka na jednom grafikonu

255

Točke podataka u nizovima podataka za 2D grafikone

Ograničeno slobodnom memorijom

Točke podataka u nizovima podataka za 3D grafikone

Ograničeno slobodnom memorijom

Točke podataka za sve nizove podataka u jednom grafikonu

Ograničeno slobodnom memorijom

Specifikacije i ograničenja zaokretne tablice i izvješća zaokretne tablice

Značajka

Maksimalno ograničenje

Izvješća zaokretne tablice na listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstvenih stavki po polju

1 048 576

Polja retka ili stupca u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješću zaokretne tablice

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješće zaokretnog grafikona

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Duljina MDX naziva za stavku zaokretne tablice

32 767

Duljina za relacijski niz zaokretne tablice

32 767

Stavke prikazane na padajućim popisima filtra

10 000

Radne knjige s "Dopusti promjene više korisnika..." omogućena postavka

Ako je postavka Dopusti promjene više korisnika... za radnu knjigu, primjenjuju se sljedeće informacije. Ta je postavka pristupačna klikom na karticu Pregled > zajedničko korištenje radne knjige.

Značajka

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji mogu istovremeno otvarati i zajednički koristiti datoteku

256

Osobni prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Dani održavanja povijest promjena

32 767 (zadana vrijednost je 30 dana)

Radne knjige koje se mogu spojiti odjednom

Ograničeno slobodnom memorijom

Ćelije koje je moguće istaknuti u radnoj knjizi

32 767

Boje koje se koriste za utvrđivanje promjena koje su različiti korisnici napravili s uključenim isticanjem

32 (svakog korisnika određuje druga boja; promjene trenutnog korisnika su istaknute mornarsko plavom)

Tablice programa Excel u radnoj knjizi

0 (nula)

Napomena: Radna knjiga koja sadrži jednu ili više tablica programa Excel ne može omogućiti postavku Dopusti promjene više korisnika...

Specifikacije i ograničenja radnog lista i radne knjige

Značajka

Maksimalno ograničenje

Otvorene radne knjige

Ograničeno dostupnom memorijom i resursima sustava

Ukupan broj redaka i stupaca na radnom listu

1 048 576 redaka puta 16 384 stupaca

Širina stupaca

255 znakova

Visina retka

409 točaka

Prijelomi stranice

1 026 vodoravno i okomito

Ukupan broj znakova koje sadrži ćelija

32 767 znakova

Znakovi u zaglavlju ili podnožju

255

Maksimalan broj sažetaka sadržaja redaka po ćeliji

253

Listovi u radnoj knjizi

Ograničeno dostupnom memorijom (zadano je 3 lista)

Boje u radnoj knjizi

16 milijuna boja (32 bita s potpunim pristupom 24-bitnom spektru boja)

Imenovani prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstveni oblici/ stilovi ćelija

65,490

Stilovi ispune

256

Debljina crte i stilovi

256

Jedinstvene vrste fonta

1024 globalnih fontova dostupno za korištenje; 512 po radnoj knjizi

Broj oblika u radnoj knjizi

Između 200 i 250, ovisno o instaliranoj verziji jezika programa Excel

Nazivi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Prozori u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Hiperveze na radnim listovima

65 530 hiperveza

Okna u prozoru

4

Povezani listovi

Ograničeno slobodnom memorijom

Scenariji

Ograničeno dostupnom memorijom; izvješće sažetka prikazuje samo prvih 251 scenarij

Promjena ćelija u scenariju

32

Prilagodljive ćelije u rješavatelju

200

Prilagođene funkcije

Ograničeno slobodnom memorijom

Raspon zumiranja

10 posto do 400 posto

Izvješća

Ograničeno slobodnom memorijom

Razvrstaj reference

64 u jednom sortiranju; neograničeno pri korištenju uzastopnih sortiranja

Razine poništavanja

100

Polja u obliku datoteke

32

Parametri radne knjige

255 parametara po radnoj knjizi

Padajući popisi filtara

10 000

Specifikacije i ograničenja izračuna

Značajka

Maksimalno ograničenje

Preciznost brojeva

15 znamenki

Najmanji dopušteni negativni broj

-2,2251E-308

Najmanji dopušteni negativni broj

2,2251E-308

Najveći dopušteni pozitivni broj

9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni negativni broj

-9,99999999999999E+307

Najveći dopušteni pozitivni broj putem formule

1,7976931348623158e+308

Najveći dopušteni negativni broj putem formule

-1,7976931348623158e+308

Duljina sadržaja formule

8 192 znaka

Unutarnja duljina formule

16 384 bajta

Iteracije

32 767

Radni list polja

Ograničeno slobodnom memorijom

Odabrani rasponi

2 048

Argumenti u funkciji

255

Ugniježđene razine funkcija

64

Korisnički određene kategorije funkcije

255

Broj dostupnih funkcija radnog lista

341

Veličina složenih operanda

1 024

Međuzavisnost radnih listova

64 000 radnih listova koji mogu upućivati na druge listove

Međuzavisnost formula polja radnog lista

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost područja

Ograničeno slobodnom memorijom

Ovisnost područja po radnom listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Zavisnost o jednoj ćeliji

4 milijarde formula mogu ovisiti o jednoj ćeliji

Povezana duljina sadržaja ćelije iz zatvorenih radnih knjiga

32 767

Najraniji dopušten datum za izračun

1. siječnja 1900. (1.siječnja 1904., ako se upotrebljava 1904 datumski sustav)

Najkasniji datum dopušten za izračun

31. prosinca 9999.

Najkasnije vrijeme koje se može unijeti

9999:59:59

Specifikacije i ograničenja grafikona

Značajka

Maksimalno ograničenje

Grafikoni povezani s radnim listom

Ograničeno slobodnom memorijom

Radni listovi na koje upućuje grafikon

255

Nizovi podataka na jednom grafikonu

255

Točke podataka u nizovima podataka za 2D grafikone

32,000

Točke podataka u nizovima podataka za 3D grafikone

4,000

Točke podataka za sve nizove podataka u jednom grafikonu

256,000

Specifikacije i ograničenja zaokretne tablice i izvješća zaokretne tablice

Značajka

Maksimalno ograničenje

Izvješća zaokretne tablice na listu

Ograničeno slobodnom memorijom

Jedinstvenih stavki po polju

1 048 576

Polja retka ili stupca u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješću zaokretne tablice

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Filtri izvješća u izvješće zaokretnog grafikona

256 (može biti ograničeno količinom slobodne memorije)

Polja vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

256

Izračunate stavke formula u izvješću zaokretne tablice

Ograničeno slobodnom memorijom

Duljina MDX naziva za stavku zaokretne tablice

32 767

Duljina za relacijski niz zaokretne tablice

32 767

Radne knjige s "Dopusti promjene više korisnika..." omogućena postavka

Ako je postavka Dopusti promjene više korisnika... za radnu knjigu, primjenjuju se sljedeće informacije. Ta je postavka omogućena prilikom korištenja zajedničkih radnih knjiga.

Značajka

Maksimalno ograničenje

Korisnici koji mogu istovremeno otvarati i zajednički koristiti radnu knjigu

256

Osobni prikazi u radnoj knjizi

Ograničeno slobodnom memorijom

Dani održavanja povijest promjena

32 767 (zadana vrijednost je 30 dana)

Radne knjige koje se mogu spojiti odjednom

Ograničeno slobodnom memorijom

Ćelije koje je moguće istaknuti

32 767

Boje koje se koriste za utvrđivanje promjena koje su različiti korisnici napravili s uključenim isticanjem

32 (svakog korisnika određuje druga boja; promjene trenutnog korisnika su istaknute mornarsko plavom)

Tablice programa Excel u radnoj knjizi

0 (nula)

Napomena: Radna knjiga koja sadrži jednu ili više tablica programa Excel ne može omogućiti postavku Dopusti promjene više korisnika...

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×