Stvaranje i prikazivanje prilagođene dijaprojekcije

U biti možete označiti podskup slajdova u datoteci prezentacije radi prikaza tog podskupa određenoj publici. Možda to mislite kao popis za reproduciranje. PowerPoint poziva ovu prilagođenu e-e-

Kada stvorite prilagođenu e- PowerPoint, možete prilagoditi prezentaciju za različite ciljne skupine. Pomoću prilagođene dijaprojekcije prikažite samo određene slajdove iz prezentacije ili stvorite hiperveza do grupe slajdova u prezentaciji.

Postoje dvije vrste prilagođenih projekcija: osnovne ihiperveze. Osnovna prilagođena dijaprojekcija zasebna je prezentacija ili prezentacija koja sadrži neke od slajdova iz izvornika. Prilagođena dijaprojekcija s hipervezom predstavlja način brze navigacije do zasebnih prezentacija.

Osnovne prilagođene dijaprojekcije

Osnovnu prilagođenu dijaprojekciju koristite za izlaganje podskupa slajdova u datoteci prezentacije. Ako, primjerice, prezentacija sadrži ukupno pet slajdova, prilagođena dijaprojekciju pod nazivom "Web-mjesto 1" može sadržavati samo slajdove 1, 3 i 5. Druga prilagođena projekcija pod nazivom "Web-mjesto 2" može obuhvaćati slajdove 1, 2, 4 i 5. Kada iz prezentacije napravite prilagođenu dijaprojekciju, uvijek možete prikazati i cijelu prezentaciju u izvornom redoslijedu.

Osnovna prilagođena dijaprojekcija

1 Slajdovi za web-mjesto 1

2 Slajdovi za web-mjesto 2

Prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

Prilagođena dijaprojekcija s hipervezom koristi se za organiziranje sadržaja u prezentaciji. Ako, primjerice, stvorite primarnu prilagođenu dijaprojekciju o cjelokupnoj organizacijskoj strukturi tvrtke, možete stvoriti prilagođenu dijaprojekciju za svaki njezin odjel i stvoriti veze na te dijaprojekcije iz primarne prezentacije.

Pomoću prilagođene dijaprojekcije s hipervezom možete stvoriti i slajd s kazalom sadržaja. Slajd s kazalom sadržaja omogućuje navigaciju do različitih dijelova prezentacije, što vam omogućuje odabir dijela koji ćete u određeno vrijeme prikazati ciljnoj skupini.

Prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

1 Slajd s hipervezama

2 Prilagođena projekcija za odjel A

3 Prilagođena projekcija za odjel B

Stvaranje prilagođene e-emisije i prezentiranje

 • Koju verziju sustava Office za PC koristite?
 • Novije verzije
 • 2010, 2007

Stvaranje osnovne prilagođene dijaprojekcije

 1. Idite na Dijaprojekcija > Prilagođena dijaprojekcija, a zatim odaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije odaberite Novo.

  Savjet: Da biste pretpregledali prilagođenu dijaprojekciju, kliknite njezin naziv u dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije, a zatim kliknite Prikaži.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji odaberite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim odaberite Dodaj.

 4. Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi prikazuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj projekciji odaberite neki slajd, a zatim ga klikom na neku strelicu premjestite gore ili dolje.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu.

Stvaranje prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

 1. Idite na Dijaprojekcija > Prilagođena dijaprojekcija, a zatim odaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije odaberite Novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u glavnu prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi prikazuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj projekciji odaberite neki slajd, a zatim ga klikom na neku strelicu premjestite gore ili dolje.

 4. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu.

 5. Da biste stvorili hipervezu na pomoćnu dijaprojekciju, u prezentaciji odaberite tekst ili objekt koji će se nalaziti u hipervezi.

 6. Otvorite Umetanje > Hiperveza.

 7. U odjeljku Veza s u dijaloškom okviru Umetanje veza kliknite Mjestom u ovom dokumentu.

 8. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste se povezali s prilagođenom dijaprojekcijom, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite prilagođenu dijaprojekciju na koju želite prijeći, a zatim potvrdite okvir Pokaži i vrati se.

  • Da biste se povezali s nekim mjestom u trenutnoj prezentaciji, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite slajd na koji želite prijeći.

Započinj prilagođenu e-e e- PowerPoint

 1. U grupi Postavke na kartici Dijaprojekcija kliknite Postavi dijaprojekciju.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje dijaprojekcije u odjeljku Prikaži slajdove kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite željenu prilagođenu dijaprojekciju.

 3. Kliknite U redu.

 4. U grupi Pokretanje dijaprojekcije na kartici Dijaprojekcija kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 5. Na popisu Prilagođene dijaprojekcije odaberite dijaprojekciju pa kliknite Prikaži.

Stvaranje osnovne prilagođene dijaprojekcije

 1. Na kartici Dijaprojekcije u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite strelicu uz prilagođenu dijaprojekciju, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijalozi kliknite Novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova zaredom, kliknite prvi slajd, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate zadnji slajd koji želite odabrati. Da biste odabrali više slajdova koji nisu uzastopni, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate svaki slajd koji želite odabrati.

 4. Da biste promijenili redoslijed prikaza slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojeci kliknite slajd, a zatim jednu od strelica da biste slajd pomicali prema gore ili dolje na popisu.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene dijaprojekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

Stvaranje prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

 1. Na kartici Dijaprojekcije u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite strelicu uz prilagođenu dijaprojekciju, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijalozi kliknite Novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u glavnu prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova zaredom, kliknite prvi slajd, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate zadnji slajd koji želite odabrati. Da biste odabrali više slajdova koji nisu uzastopni, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate svaki slajd koji želite odabrati.

 4. Da biste promijenili redoslijed prikaza slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojeci kliknite slajd, a zatim jednu od strelica da biste slajd pomicali prema gore ili dolje na popisu.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene dijaprojekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

 6. Da biste stvorili hipervezu iz glavne show-a na prikaz podrške, odaberite tekst ili objekt koji želite predstavljati hipervezu.

 7. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza.

 8. U odjeljku Veza s kliknite Mjestom u ovom dokumentu.

 9. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste se povezali s prilagođenom dijaprojekcijom, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite prilagođenu dijaprojekciju na koju želite prijeći, a zatim potvrdite okvir Pokaži i vrati se.

  • Da biste se povezali s nekim mjestom u trenutnoj prezentaciji, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite slajd na koji želite prijeći.

Započinj prilagođenu e-e e- PowerPoint

 1. U grupi Postavke na kartici Dijaprojekcija kliknite Postavi dijaprojekciju.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje dijaprojekcije u odjeljku Prikaži slajdove kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite željenu prilagođenu dijaprojekciju.

 3. Kliknite U redu.

 4. U grupi Pokretanje dijaprojekcije na kartici Dijaprojekcija kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 5. Na popisu Prilagođene dijaprojekcije odaberite dijaprojekciju pa kliknite Prikaži.

 • Koju verziju sustava Office za Mac koristite?
 • Novije verzije
 • 2011

Stvaranje prilagođene e-emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite koristiti da biste stvorili prilagođenu projekciju.

 2. Na kartici Dijaprojekcije kliknite Prilagođena projekcija, a zatim Prilagođena dijaprojekcije.

  Kliknite Prilagođena projekcija.

 3. Kliknite +.

 4. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA dok klikate slajdove.

 5. Da biste promijenili redoslijed prikaza slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojeci kliknite slajd, a zatim kliknite Strelica prema gore za promjenu redoslijeda ili Strelica prema dolje za promjenu redoslijeda da biste premjestili slajd prema gore ili dolje na popisu.

 6. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene dijaprojekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savjet: Da biste vidjeli kako će se prilagođena dijaprojekcije prikazivati u prikazu dijaprojekcije, u dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije kliknite naziv dijaprojekcije, a zatim Pokreni dijaprojekciju.

Veza na ostale carinske prikaze

Prilagođena dijaprojekcija s vezom brz je način prijelaza na druge prilagođene dijaprojekcije iz vaše primarne prezentacije. Možete stvoriti i slajd s tablicom sadržaja u kojoj će biti navedene veze. Kad tako dizajnirate prezentaciju, možete iz tablice sadržaja prelaziti na različite odjeljke prezentacije kako biste mogli u svakom trenutku odabrati koje ćete odjeljke pokazati publici. Sljedeće upute objašnjavaju kako stvoriti jednu prilagođenu dijaprojekciju ili više njih, a zatim u prilagođene dijaprojekcije dodati hipervezu iz primarne prezentacije.

Napomena: Ako želite stvoriti hipervezu iz jedne prezentacije u posve drugu prezentaciju, možete dodati hipervezu na drugi dokument. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite predstavljati hipervezu. Možete stvoriti i tablicu sadržaja te svaki tekstni unos učiniti hipervezom kao način kretanja prilagođenom dijaprojekcijom. Da biste to napravili, u prezentaciju umetnite novi slajd, unesite tablicu sadržaja pa vezu iz svakog unosa.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Akcija.

  Kliknite Akcija

 3. U dijaloškom okviru Postavke radnji odaberite kako će se pokrenuti radnja na jedan od sljedećih načina:

  Pokretanje akcije

  Kliknite

  Kada kliknete akcijski gumb

  Kartica Klik mišem

  Kada postavite pokazivač miša na akcijski gumb

  Kartica Prelamanje mišem

 4. Kliknite Hiperveza na, a zatim na skočnom izborniku kliknite Prilagođena projekcija.

 5. U odjeljku Prilagođenee-emisije odaberite prilagođenu stavku s čiju vezu želite povezati.

  Da biste se vratili na slajd s koji ste pokrenuli prilagođenu dijaprojekciju nakon reprodukcije prilagođene dijaprojekcije, potvrdite okvir Prikaži i vrati. Ta je mogućnost korisna ako imate slajd koji služi kao tablica sadržaja prilagođenim prikazima.

 6. Kliknite U redu.

  Da biste dodali dodatne veze na druge prilagođene emisije, ponovite ove korake.

Reproduciraj prilagođenu e-e-e-

 • Na kartici Dijaprojekcije kliknite Prilagođena projekcija, a zatim prilagođenu dijaprojekciju koju želite reproducirati.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

  Napomena: Ako još niste stvorili prilagođenu dijaprojekciju, kliknite Prilagođena projekcija, zatim Prilagođena dijaprojekcije, a zatim +.

Stvaranje prilagođene e-emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite koristiti da biste stvorili prilagođenu projekciju.

 2. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Reproduciraj dijaprojekciju kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite Uredi prilagođene dijaprojekcije.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

 3. Kliknite Novo.

 4. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA dok klikate slajdove.

 5. Da biste promijenili redoslijed prikaza slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojeci kliknite slajd, a zatim kliknite Strelica prema gore za promjenu redoslijeda ili Strelica prema dolje za promjenu redoslijeda da biste premjestili slajd prema gore ili dolje na popisu.

 6. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene dijaprojekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savjet: Da biste vidjeli kako će se prilagođena dijaprojekcije prikazivati u prikazu dijaprojekcije, u dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije kliknite naziv dijaprojekcije, a zatim Prikaži.

Veza na ostale carinske prikaze

Prilagođena dijaprojekcija s vezom brz je način prijelaza na druge prilagođene dijaprojekcije iz vaše primarne prezentacije. Možete stvoriti i slajd s tablicom sadržaja u kojoj će biti navedene veze. Kad tako dizajnirate prezentaciju, možete iz tablice sadržaja prelaziti na različite odjeljke prezentacije kako biste mogli u svakom trenutku odabrati koje ćete odjeljke pokazati publici. Sljedeće upute objašnjavaju kako stvoriti jednu prilagođenu dijaprojekciju ili više njih, a zatim u prilagođene dijaprojekcije dodati hipervezu iz primarne prezentacije.

Napomena: Ako želite stvoriti hipervezu iz jedne prezentacije u posve drugu prezentaciju, možete dodati hipervezu na drugi dokument. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Da biste stvorili hipervezu iz primarne prezentacije na pomoćnu prilagođenu dijaprojekciju, u prezentaciji odaberite tekst ili objekt za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete stvoriti i tablicu sadržaja te svaki tekstni unos učiniti hipervezom kao način kretanja prilagođenom dijaprojekcijom. Da biste to napravili, u prezentaciju umetnite novi slajd, unesite tablicu sadržaja pa vezu iz svakog unosa.

 2. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Postavke kliknite Postavke radnji.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Postavljanje

 3. U dijaloškom okviru Postavke radnji odaberite kako će se pokrenuti radnja na jedan od sljedećih načina:

  Pokretanje akcije

  Kliknite

  Kada kliknete akcijski gumb

  Kartica Klik mišem

  Kada postavite pokazivač miša na akcijski gumb

  Kartica Prelamanje mišem

 4. Kliknite Hiperveza na, a zatim na skočnom izborniku kliknite Prilagođena projekcija.

 5. U odjeljku Prilagođenee-emisije odaberite prilagođenu stavku s čiju vezu želite povezati.

  Da biste se vratili na slajd s koji ste pokrenuli prilagođenu dijaprojekciju nakon reprodukcije prilagođene dijaprojekcije, potvrdite okvir Prikaži i vrati. Ta je mogućnost korisna ako imate slajd koji služi kao tablica sadržaja prilagođenim prikazima.

 6. Kliknite U redu.

  Da biste dodali dodatne veze na druge prilagođene emisije, ponovite korake od 1 do 6.

Reproduciraj prilagođenu e-e-e-

 • Na kartici Dijaprojekcije u odjeljku Reproducirajdijaprojekciju kliknite Prilagođenedijaprojekcije, a zatim prilagođenu dijaprojekciju koju želite reproducirati.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

  Napomena: Ako još niste stvorili prilagođenu e-stavku, kliknite Uređivanje prilagođenih projekcija, a zatim Novo.

Vidi također

Dodavanje, uređivanje i uklanjanje prijelaza između slajdova

PowerPoint za web ne podržava prilagođene projekcije. Da biste stvorili prilagođenu e-e- PowerPoint za stolna računala, morate koristiti verziju programa Za stolna računala.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×