Stvaranje kanala na portalu Office 365 Video i upravljanje njime

Napomena: Videozapis o sustavu Office 365 zamjenjuje Microsoft Stream. Da biste saznali više o novoj poslovnoj video usluzi koja dodaje inteligenciju video suradnji i o planovima tranzicije za trenutne Videozapis o sustavu Office 365 kupce, pročitajte članak Migriranje na Stream iz usluge Office 365 Video.

Da biste videozapis prenijeli na Videozapis o sustavu Office 365, prenosite ga na određeni kanal. Možete koristiti kanal za videozapise za određeni predmet, na primjer, ili za videozapise za grupu kao što su odjel ili tim. Administratori kanala u vašoj tvrtki ili ustanovi mogu stvarati kanale, a svaki se kanal može odvojeno upravljati nekim osobama koje imaju dozvolu vlasnika kanala. U ovom se članku opisuje kako se brzo i jednostavno stvara i upravlja kanalima te prenosi videozapise u Videozapis o sustavu Office 365.

Sadržaj članka:

 • Stvaranje kanala. Stvorite kanal da bi drugi korisnici mogli prenositi videozapise na njega.

 • Upravljanje kanalom. Prenosite videozapise, određujte tko može uređivati ili pregledavati kanal i izvodite druge zadatke upravljanja kanalom.

Videozapis o sustavu Office 365 isporučuje se s jednim unaprijed konfiguriranim kanalom, koji se zove zajednica. Po zadanom svi u tvrtki ili ustanovi mogu uređivati i pregledavati kanal Zajednica, ali te dozvole po želji možete promijeniti. Možete promijeniti, primjerice, dozvolu za uređivanje kanala Zajednica da bi samo određene osobe mogle prenositi videozapise na njega. Informacije o dozvolama za uređivanje i pregledavanje kanala potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka. Kanal Zajednica možete i izbrisati ako vam nije potreban. Dodatne informacije potražite u odjeljku Brisanje kanala u nastavku članka.

Stvaranje kanala

Da biste mogli stvorili kanal, morate imati administratorsku dozvolu za kanale. Po zadanom svi u tvrtki ili ustanovi imaju administratorsku dozvolu za kanale. Administratorske dozvole za kanale može dodjeljivati samo administrator za videozapise. Informacije o dozvolama za administratore videozapisa i administratore kanala, potražite u članku Promjena administratorskih dozvola za web-portal microsoft 365 video u odjeljku Upravljanje web- portalu Microsoft 365 video.

Osoba koja stvori kanal automatski ima i vlasničku dozvolu za njega, a dozvolu za njegovo uređivanje može dati i drugim osobama. Informacije o vlasničkoj dozvoli za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Stvaranje kanala

 1. Prijavite se u Microsoft 365 kao korisnik koji ima dozvolu za administratore kanala.

 2. Odaberite Microsoft 365 #x1 Ikona pokretača aplikacija sustava Office 365 , a zatim odaberite pločicu videoprikaza .

  Ikona Office 365 videozapisa u pokretaču aplikacija
 3. Na lijevoj strani gornje navigacijske trake portala Videozapis o sustavu Office 365 odaberite Kanali, a zatim na desnoj strani odaberite + Novi kanal.

  Gumbi Kanali i + Novi kanal

 4. U dijaloškom okviru Pokretanje novog kanala učinite sljedeće:

  1. Upišite naziv novog kanala.

  2. U odjeljku Odabir boje kanalaodaberite boju za novi kanal.

  Stvaranje kanala na portalu Office 365 Video
 5. Odaberite Stvori.

Upravljanje kanalom

U ovom se odjeljku opisuju postupci upravljanja kanalom izvedivi samo uz vlasničku dozvolu i dozvolu za uređivanje kanala:

Informacije o vlasničkoj dozvoli za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Odabir kanala kojim želite upravljati

Da biste upravljali kanalom, najprije ga odaberite.

Odabir kanala kojim želite upravljati

 1. Prijavite se u Microsoft 365 kao korisnik koji ima dozvolu vlasnika ili uređivača za kanal kojem želite upravljati. Informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

 2. Odaberite Microsoft 365 #x1 Ikona pokretača aplikacija sustava Office 365 , a zatim odaberite pločicu videoprikaza .

  Ikona Office 365 videozapisa u pokretaču aplikacija
 3. Na gornjoj navigacijskoj traci portala Videozapis o sustavu Office 365 odaberite Kanali.

  Gumb Kanali na gornjoj navigacijskoj traci portala Office 365 Video
 4. Odaberite kanal za koji imate vlasničku dozvolu ili dozvolu za uređivanje. Dodatne informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Prijenos videozapisa

Dok god imate dozvolu vlasnika kanala ili urednika za kanal, videozapis možete prenijeti s bilo kojeg mjesta unutar Videozapis o sustavu Office 365. Možete i istodobno prenijeti više videozapisa na kanal. Informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka. Informacije o oblicima videozapisa koji su kompatibilni s Videozapis o sustavu Office 365 potražite u članku oblici videozapisa koji funkcioniraju u programu Microsoft 365 videozapis.

Izvorna videodatoteka spremljena je u SharePoint Online kada prenesete videozapis i računa se o kvoti za pohranu. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje ograničenjima pohrane zbirke web-mjesta.

Da bi korisnici lakše pronašli videozapis prilikom korištenja pretraživanja, može biti korisno biti dosljedan o tome kako naslov i opisivanje videozapisa pri prijenosu. (Te informacije možete promijeniti i u bilo kojem trenutku kasnije. Dodatne informacije potražite u članku Uređivanje informacija o videozapisu u nastavku ovog članka.) Te informacije mogu pojednostavniti svima da kasnije pretražuju videozapise, pogotovo ako u Videozapis o sustavu Office 365 imate mnogo videozapisa. Nudi i dodatni kontekst za videozapis u Delve i u grafikonu sustava Office.

Napomena: I u ovom slučaju, kao i inače prilikom prijenosa datoteka, na vrijeme potrebno za prijenos videozapisa utječu mnogi čimbenici, primjerice propusnost mreže i veličina videozapisa.

Prijenos videozapisa

 1. U Videozapis o sustavu Office 365 na gornjoj navigacijskoj traci odaberite Prenesi.

  Gumb Prenesi videozapise na portalu Office 365 Video

 2. Odaberite kanal na koji želite prenijeti videozapis. Ako ste već u kanalu, naziv tog kanala bit će odabran kao zadani. Da biste videozapis prenijeli na neki drugi kanal, samo na padajućem popisu odaberite naziv kanala.

  Office 365 video odaberite kanal da biste prenijeli videozapis

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Povucite datoteku u okvir Odaberite videozapise koje želite prenijeti ili povucite datoteke ovamo.

  • Kliknite unutar okvira Odaberite videozapise koje želite prenijeti ili povucite datoteke ovamo, odaberite videozapis u dijaloškom okviru Odaberite datoteku koju želite prenijeti, a zatim Otvori.

   Office 365 videozapis Odabir videozapisa za prijenos

  Započet će prijenos videozapisa.

  Savjet: Da biste postojeći videozapis zamijenili novom verzijom, jednostavno provjerite je li naziv datoteke za novu verziju isti kao naziv datoteke izvorne verzije. Također, provjerite jeste li prenijeli novu verziju videozapisa na isti kanal kao i originalni. Time će se osigurati da URL za videozapis ostane jednak.

 4. Tijekom prijenosa videozapisa možete unijeti njegov naziv i opis, a zatim kliknuti Spremi.

 5. Kada dovršite prijenos, kliknite Idite na videozapis da biste vidjeli videozapis.

Istodobni prijenos više videozapisa

 1. U prozoru programa Windows Explorer povucite i ispustite videozapise u okvir Odaberite videozapise koje želite prenijeti ili povucite datoteku ovamo. Započet će prijenos videozapisa.

 2. Kada svi videozapisi budu preneseni, tijekom njihove obrade za reprodukciju možete odabrati Uređivanje detalja uz minijaturu određenog videozapisa i unijeti njegov naslov i opis. Da biste naveli te podatke:

  1. Navedite naslov i opis videozapisa.

  2. Odaberite Spremi.

Provjera spremnosti videozapisa za reprodukciju

Nakon prijenosa videozapisa potrebno je određeno vrijeme da se obradi za reprodukciju strujanjem i indeksira za pretraživanje prije nego što bude spreman za reprodukciju. Videozapis će najprije biti vidljiv i spreman za reprodukciju u odjeljku Moji videozapisi na kanalu. Nakon nekog vremena moći će ga vidjeti i reproducirati drugi korisnici na drugim mjestima na portalu. Mogu ga pogledati samo osobe koje imaju dozvolu za prikaz videozapisa u tom kanalu.

Provjera spremnosti videozapisa za reprodukciju

 1. Odaberite kanal na koji ste prenijeli videozapise. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Odaberite Moji videozapisi.

 3. Povremeno osvježavajte stranicu. Da biste stranicu osvježili, primjerice, u pregledniku Internet Explorer, pritisnite F5. Kada videozapis bude spreman za reprodukciju u odjeljku Moji videozapisi, umjesto poruke o obradi pojavit će se minijatura videozapisa. Videozapis će se malo kasnije pojaviti na drugim mjestima da bi ga mogle pogledati druge osobe.

Promjena minijature videozapisa

Kada videozapis koji ste prenijeli na Videozapis o sustavu Office 365 bude obrađen i spreman je za reproduciranje, možete dodati prilagođenu minijaturu za videozapis ili možete odabrati neku od automatskih generiranih minijatura.

Dodavanje minijature u videozapis

 1. Na stranici reproduktor videozapisa u Videozapis o sustavu Office 365 kliknite Upravljanje na traci izbornika, a zatim kliknite minijatura.

  O365 Videododavanje

 2. U oknu Odabir minijature kliknite da biste odabrali minijaturu koju želite koristiti za videozapis s jedne od prethodno generiranih minijatura. Alternativno, kliknite Prenesi sliku, da biste odabrali i prenijeli prilagođenu minijaturu.

  Napomena: Automatske generirane minijature Dostupne su samo za videozapise prenesene na Videozapis o sustavu Office 365 nakon 1. listopada 2015.

  O365 videozapis odaberite minijaturu

 3. Nakon odabira kliknite X u gornjem desnom kutu okna Odaberi minijaturu .

  Napomena: Da bi osobe mogle vidjeti novu minijaturu, može potrajati nekoliko minuta.

uređivanje podataka o videozapisu

Pružanje informacija o videozapisu, kao što je opis ili popis osoba u videozapisu, korisnicima će olakšati pronalaženje pretraživanja i osigurat će dodatni kontekst za videozapis u Delve i u grafikonu sustava Office. Za uređivanje podataka o videozapisu potrebna je vlasnička dozvola ili dozvola za uređivanje kanala na kojem se videozapis nalazi. Informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Uređivanje naslova ili opisa videozapisa

 1. Odaberite kanal na kojem se videozapis nalazi. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Odaberite minijaturu videozapisa koji želite urediti.

 3. Na stranici videoreproduktor, ispod reproduktora videozapisa, odaberite Ikona Uređivanje na portalu Office 365 .

 4. Po potrebi promijenite podatke o videozapisu.

 5. Odaberite Spremi.

Povezivanje osoba s videozapisom

 1. Ispod videozapisa na stranici videoreproduktor u odjeljku osobe vezane uz ovaj videozapiskliknite Gumb Poveži osobe na portalu Office 365 Video .

 2. U odjeljku osobe vezane uz ovo okno videozapisa počnite upisivati ime osobe koju želite dodati, a zatim odaberite njihovo ime s popisa imena koja će se prikazati.

  Office 365 video suradnik osobe

 3. Kliknite Spremi da biste tu osobu povezali s videozapisom.

Brisanje videozapisa

Brisanjem videozapisa oslobađa se prostor u kvoti za pohranu sustava SharePoint Online. Za brisanje videozapisa potrebna je vlasnička dozvola ili dozvola za uređivanje kanala na kojem se videozapis nalazi. Informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Napomena: Izbrisani videozapis nije moguće vratiti.

Brisanje videozapisa

 1. Odaberite kanal s kojeg želite izbrisati videozapis. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Odaberite minijaturu videozapisa koji želite izbrisati. Prikazat će se stranica reproduktora videosadržaja.

 3. Na gornjoj navigacijskoj traci odaberite Izbriši.

  Brisanje videozapisa na portalu Office 365 Video

 4. U dijaloškom okviru Brisanje videozapisa odaberite Izbriši da biste potvrdili da želite izbrisati videozapis.

  Napomena: Kada izbrišete videozapis iz kanala za Videozapis o sustavu Office 365, on se premješta u koš za smeće SharePoint gdje će se trajno izbrisati nakon 30 dana.

  Kada izbrišete videozapis, indeksiranje pretraživanja može potrajati neko vrijeme, a potom videozapis više neće biti vidljiv na portalu Videozapis o sustavu Office 365.

Vraćanje i trajno brisanje izbrisanog videozapisa

 1. Odaberite kanal s kojeg je videozapis izbrisan.

 2. Na gornjoj navigacijskoj traci Videozapis o sustavu Office 365 odaberite Koš zasmeće.

  Koš za smeće sustava Office 365

 3. U oknu Koš za smeće odaberite videozapis koji želite vratiti ili trajno izbrisati.

  Napomena: U oknu Koš za smeće globalni administratori prikazat će popis svih videozapisa koji su izbrisani iz kanala. Vlasnici kanala i uređivači prikazat će popis samo videozapisa koji su izbrisani. Dodatne informacije o koš za smeće potražite u članku pražnjenje koša za smeće ili vraćanje datoteka i Upravljanje košem za smeće zbirke web-mjesta sustava SharePoint Online.

 4. Kliknite Vrati odabrano da biste videozapis vratili na izvorni kanal ili kliknite Izbriši odabrano da biste trajno izbrisali videozapis.

  Office 365 Videovraćanje ili brisanje videozapisa

 5. Kliknite u redu da biste potvrdili vraćanje ili brisanje ili kliknite Odustani da biste se vratili na popis stavki u koš za smeće.

Upravljanje postavkama kanala

U ovom se odjeljku opisuju postupci upravljanja postavkama kanala izvedivi samo na kanalima za koje imate vlasničku dozvolu:

Otvaranje stranice s postavkama videokanala

Da biste upravljali postavkama kanala, najprije morate otvoriti stranicu s njima.

Otvaranje stranice s postavkama videokanala

 1. Odaberite kanal kojim želite upravljati. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. S desne strane gornje navigacijske trake odaberite Postavke kanala.

  Postavke kanala na portalu Office 365 Video

Promjena općih postavki kanala

Možete promijeniti naziv i boju kanala za koji imate vlasničku dozvolu. Informacije o dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u nastavku članka.

Promjena općih postavki kanala

 1. Odaberite kanal čije postavke želite promijeniti. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Otvorite stranicu s postavkama videokanala. Upute potražite u prethodnom postupku, Otvaranje stranice s postavkama videokanala.

 3. U lijevoj navigacijskom oknu odaberite Općenito.

  Stranica s postavkama videokanala – općenito
 4. U tekstni okvir Naziv kanala upišite novi naziv kanala.

 5. U odjeljku Boja kanala potvrdite odgovarajući okvir da biste promijenili boju kanala.

 6. Odaberite Spremi.

Napomena: Na nekim stranicama videoportala promjene neće biti odmah vidljive. Neke se stranice na portalu temelje na pretraživanju, a pronalaženje promjena u sustavu za pretraživanje može potrajati.

Promjena dozvola za kanal.

Dostupne su tri vrste dozvola za kanal: vlasničke dozvole, dozvole za uređivanje i dozvole za pregledavanje. Za promjenu postavki dozvola potrebna je vlasnička dozvola.

 • Vlasnička dozvola – imaju je korisnici i sigurnosne grupe koji imaju potpunu kontrolu nad kanalom. Oni mogu upravljati kanalom sa stranice s postavkama kanala, prenositi videozapise, brisati videozapise i izbrisati kanal. Vlasničku dozvolu za kanal po zadanom ima samo osoba koja ga je stvorila, ali ta osoba vlasničku dozvolu može dati drugim osobama.

  Savjet: Preporučuje se da ograničite broj osoba koje imaju vlasničku dozvolu za kanal. Ako, primjerice, osoba s vlasničkom dozvolom izbriše kanal, nije moguće vratiti ni njega ni videozapise koji su se na njemu nalazili.

 • Dozvola za uređivanje – imaju je korisnici i sigurnosne grupe koji mogu uređivati kanal. Oni mogu prenositi i brisati videozapise. Oni ne mogu upravljati postavkama kanala ni izbrisati kanal.

 • Dozvola za pregledavanje – imaju je korisnici i sigurnosne grupe koji mogu pregledavati sve videozapise na kanalu. Bez te dozvole ne mogu vidjeti kanal ni videozapise na njemu. Dozvolu za pregledavanje kanala po zadanom imaju svi u tvrtki ili ustanovi nakon njegova stvaranja.

Za promjenu i prikaz dozvola za kanal potrebna je vlasnička dozvola.

Promjena dozvola za kanal

 1. Odaberite kanal za koji želite promijeniti dozvole. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Otvorite stranicu s postavkama videokanala. Upute potražite u odjeljku Otvaranje stranice s postavkama videokanala u prethodnom dijelu članka.

 3. U lijevom navigacijskom oknu odaberite Dozvole.

  Office 365 Video permissions
 4. Da biste odredili tko ima potpunu kontrolu nad kanalom, navedite odgovarajuće osobe ili sigurnosne grupe u okvir Vlasnici.

 5. Da biste odredili tko može uređivati videozapise na kanalu, navedite odgovarajuće osobe ili sigurnosne grupe u okvir Uređivači.

 6. Da biste odredili tko može pregledavati kanal, navedite odgovarajuće osobe ili sigurnosne grupe u okvir Pregledavatelji.

 7. Po zadanom će samo vlasnici kanala vidjeti vezu za preuzimanje na stranici Player za videozapise. Da biste promijenili tko može preuzeti videozapise s kanala, odaberite mogućnost na popisu Prikaži vezu za preuzimanje za videozapise .

  Napomena: Postavka Prikaz veze za preuzimanje za videozapise određuje može li korisnik vidjeti vezu za preuzimanje. Budući da je Videozapis o sustavu Office 365 izgrađen na SharePoint Online, ako korisnik ima dozvolu za prikaz videozapisa i znaju kako pristupiti URL-u za videozapis na neki drugi način, uvijek će moći pronaći originalni videozapis za preuzimanje.

Isticanje videozapisa u kanalu

Kada na kanal prenesete određeni broj videozapisa, vrijeme je da neke od njih promovirate. Videozapise možete promovirati tako da ih istaknete na vrhu stranice kanala. Na stranici kanala možete istaknuti najviše pet videozapisa.

Da biste u kanalu istaknuli videozapise, morate imate vlasničku dozvolu za njega. Informacije o dozvolama za kanal potražite u prethodnom postupku, Promjena dozvola za kanal.

Ako na početnoj stranici portala Videozapis o sustavu Office 365 želite istaknuti određene kanale ili videozapise, obratite se administratoru za videozapise za Videozapis o sustavu Office 365 u tvrtki ili ustanovi. Dodatne informacije potražite u članku prikaz spotlighting videozapisa i kanala na početnoj stranici microsoft 365 video portala u odjeljku Upravljanje videoputem programa Microsoft 365.

Isticanje videozapisa u kanalu

 1. Odaberite kanal na kojem želite istaknuti videozapise. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Otvorite stranicu s postavkama videokanala. Upute potražite u odjeljku Otvaranje stranice s postavkama videokanala u prethodnom dijelu članka.

 3. U lijevom navigacijskom oknu odaberite istaknuto.

  Stranica s postavkama videokanala – istaknuto
 4. Odaberite pločicu za isticanje, npr. Istaknuto 1.

 5. U prozoru koji se pojavio pretraživanjem ili pregledavanjem potražite minijaturu videozapisa koji želite istaknuti, a zatim je odaberite.

  Napomena: Preneseni videozapis moguće je istaknuti tek kada ga pretraživanje indeksira i kada bude spreman za reprodukciju na portalu. Ako se minijatura videozapisa koji želite istaknuti odmah ne prikaže, pokušajte ponovno malo kasnije.

 6. Ponovite korake ovog postupka od trećeg do petog za ostale pločice za isticanje.

  Da biste na pločicu za isticanje dodali neki drugi videozapis, odaberite pločicu, a zatim minijaturu željenog videozapisa.

 7. Odaberite Spremi.

Promjena postavki razgovora Yammer

Ako je Yammer omogućen na Microsoft 365 zakupcu, možete uključiti ili isključiti Yammer razgovore za kanal.

Promjena postavki razgovora Yammer

 1. Odaberite kanal čije postavke želite promijeniti. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Otvorite stranicu s postavkama videokanala. Informacije o tome kako to učiniti potražite u članku Postavljanje stranice Postavke videokanala za kanal.

 3. U lijevoj navigacijskom oknu odaberite Yammer.

  Postavke servisa Yammer za videozapise na portalu O365
 4. Odaberite uključeno da biste omogućili Yammer razgovore za kanal.

 5. Postavite zadanu grupu Yammer za kanal tako da odaberete nešto od sljedećeg:

  • Nema zadane grupe kojima se korisnicima omogućuje usmjeravanje razgovora u Yammer grupu koju definiraju ili određenoj osobi.

  • Grupiranje s ovim ID-om sažetaka sadržaja radi omogućivanja razgovora u zadanom Yammer grupi dodavanjem ID-a Yammer sažetka sadržaja za grupu. Korisnici mogu odabrati objavu u zadanoj grupi Yammer ili određuju neki drugi.

 6. Odaberite Isključeno da biste onemogućili sve Yammer razgovore na kanalu.

 7. Odaberite Spremi.

Brisanje kanala

Brisanjem kanala s portala Videozapis o sustavu Office 365 uklanja se kanal i svi njegovi videozapisi. Brisanjem videozapisa oslobađa se prostor u kvoti za pohranu portala SharePoint Online.

Da biste izbrisali kanal, morate imati vlasničku dozvolu za njega. Informacije o vlasničkim dozvolama za kanal potražite u odjeljku Promjena dozvola za kanal u prethodnom dijelu članka.

Oprez: Kada izbrišete kanal, nije moguće vratiti ni njega ni videozapise koji su se nalazili na njemu.

Brisanje kanala

 1. Odaberite kanal koji želite izbrisati. Upute potražite u odjeljku Odabir kanala kojim želite upravljati u prethodnom dijelu članka.

 2. Otvorite stranicu s postavkama videokanala. Upute potražite u odjeljku Otvaranje stranice s postavkama videokanala u prethodnom dijelu članka.

 3. U lijevom navigacijskom oknu odaberite općenito.

 4. Odaberite Izbriši kanal.

  Gumb Izbriši kanal
 5. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje kanala.

Vidi također

Upoznajte Microsoft 365 video

Upravljanje web-portalu Microsoft 365 video

Oblici videozapisa koji funkcioniraju u programu Microsoft 365 video

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×