Stvaranje predviđanja u programu Excel za Windows

Ako imate povijesne podatke utemeljene na vremenu, pomoću njih možete stvoriti predviđanje. Kada stvorite predviđanje, Excel stvara novi radni list koji sadrži tablicu povijesnih i predviđenih vrijednosti te grafikon koji izražava te podatke. Predviđanje olakšava predviđanje buduće prodaje, potreba za inventarom ili potrošačkih trendova.

Informacije o načinu izračunavanja predviđanja i popis mogućnosti koje možete promijeniti potražite pri dnu ovog članka.

Stvori i spremi

Stvaranje predviđanja

 1. Na radni list unesite dva niza podataka koja su međusobno odgovarajuća:

  • niz sa stavkama datuma i vremena za vremensku crtu

  • niz s odgovarajućim vrijednostima

   Te će se vrijednosti predviđati za datume u budućnosti.

  Napomena: Intervali između točaka podataka na vremenskoj crti moraju biti konzistentni. Na primjer, mjesečni intervali s vrijednostima svakog prvog u mjesecu, godišnji intervali ili brojčani intervali. Ako na vremenskoj crti nedostaje do 30 % točaka podataka ili u istoj vremenskoj točki ima više vrijednosti, to ne predstavlja problem. Predviđanje će i dalje biti točno. No sažimanjem podataka prije stvaranja predviđanja stvorit ćete točnije predviđanje.

 2. Odaberite oba niza podataka.

  Savjet: Ako odaberete ćeliju na jednom nizu, Excel će automatski odabrati ostatak podataka.

 3. Na kartici Podaci u grupi Predviđanje kliknite List predviđanja.

  Gumb List za predviđanje na kartici Podaci

 4. U okviru Stvaranje radnog lista predviđanja odaberite linijski grafikon ili stupčasti grafikon za vizualni prikaz predviđanja.

  Snimka zaslona s dijaloškim okvirom Stvaranje radnog lista za predviđanje sa sažetom stavkom Mogućnosti

 5. U okviru Kraj predviđanja odaberite završni datum, a zatim kliknite Stvori.

  Excel stvara novi radni list koji sadrži tablicu povijesnih i predviđenih vrijednosti te grafikon koji izražava te podatke.

  Novi ćete radni list pronaći s lijeve strane ("ispred") lista na kojem ste unijeli niz podataka.

Prilagodba predviđanja

Ako želite promijeniti napredne postavke predviđanja, kliknite Mogućnosti.

Informacije o svakoj od mogućnosti pronaći ćete u sljedećoj tablici.

Mogućnosti predviđanja

Opis

Početak predviđanja

Odaberite datum početka predviđanja. Kada odaberete datum prije povijesnih podataka, za predviđanje će se koristiti samo podaci stariji od početnog datuma (to se nekada naziva i prognozom za prošlo razdoblje).

Savjeti: 

 • Pokretanje predviđanja prije zadnje povijesne točke daje vam osjećaj točnosti predviđanja jer možete usporediti predviđanje niza sa stvarnim podacima. Ako je početna točka predviđanja prerano, ono možda neće biti jednako predviđanju koje ćete dobiti ako uključite sve povijesne podatke. Predviđanje će biti točnije ako koristite sve povijesne podatke.

 • Ako su podaci sezonski, preporučujemo da početna točka predviđanja bude prije zadnje povijesne točke.

Interval pouzdanosti

Potvrdite ili poništite potvrdni okvir Razina pouzdanosti da biste ga prikazali ili sakrili. Interval pouzdanosti raspon je koji se proteže sa svake strane predviđene vrijednosti i utemeljen je na predviđanju (uz normalnu distribuciju), a očekuje se da će 95 % budućih točaka biti u tom rasponu. Pomoću intervala pouzdanosti lakše ćete utvrditi točnost predviđanja. Kraći interval ukazuje na veću pouzdanost u predviđanju za određenu točku. Zadana razina pouzdanosti od 95 % može se promijeniti pomoću strelica prema gore i dolje.

Sezonalnost

Sezonalnost je broj koji predstavlja duljinu (broj točaka) sezonskog uzorka koji se utvrđuje automatski. Na primjer, u godišnjem prodajnom ciklusu, a svaka točka predstavlja mjesec dana, sezonalnost je 12. Automatsko utvrđivanje možete nadjačati tako da odaberete mogućnost Postavi ručno, a zatim odaberete broj.

Napomena: Kada sezonalnost postavljate ručno, nemojte koristiti vrijednost koja je manja od dva ciklusa povijesnih podataka. Ako je vrijednost manja od dva ciklusa, Excel ne može pronaći komponente sezone. Kada vrijednost sezonalnosti nije dovoljno velika da bi je algoritam mogao prepoznati, predviđanje će se vratiti na linearni trend.

Raspon vremenske crte

Tu promijenite raspon koji se koristi za vremensku crtu. Taj se raspon mora podudarati s rasponom vrijednosti.

Raspon vrijednosti

Tu promijenite raspon koji se koristi za niz vrijednosti. Taj raspon mora biti identičan rasponu vremenske crte.

Ispuni točke koje nedostaju pomoću

Da bi riješio problem točaka koje nedostaju, Excel koristi interpolaciju, što znači da će se točka koja nedostaje nadodati kao težinska prosječna vrijednost susjednih točaka, ako ne nedostaje više od 30 % točaka. Ako točke koje nedostaju želite zamijeniti nulama, na popisu kliknite Nule.

Agregiranje duplikata pomoću

Kada podaci sadrže više vrijednosti za isti podatak vremenske oznake, Excel će izračunati njihovu prosječnu vrijednost. Da biste koristili neki drugi način izračuna, kao što su Medijanili Broj,na popisu odaberite izračun koji želite.

Uvrsti statistiku predviđanja

Taj potvrdni okvir potvrdite ako na novi radni list želite uvrstiti dodatne statističke podatke o predviđanju. Time se dodaje tablica statističkih podataka generirana pomoću značajke FORECAST. ETS. Funkcija STAT i obuhvaća mjere, kao što su koeficijenti izglađivanje (Alfa, Beta, Gama) i metrike pogrešaka (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formule koje se koriste za predviđanje podataka

Kada predviđanje stvarate pomoću formule, ona vraća tablicu povijesnih i predviđenih podataka te grafikon. Predviđanje predviđa buduće vrijednosti pomoću postojećih podataka utemeljenih na vremenu te AAA verzije algoritma izglađivanja (ETS).

Tablica može sadržavati sljedeće stupce, od kojih su tri izračunati stupci:

 • stupac s povijesnim vremenom (niz podataka utemeljen na vremenu)

 • stupac s povijesnim vrijednostima (odgovarajući niz podataka)

 • stupac s predviđenim vrijednostima (izračunava se pomoću funkcije FORECAST.ETS)

 • Dva stupca predstavljaju interval pouzdanosti (izračunavaju se pomoću funkcije FORECAST.ETS.CONFINT). Ti se stupci prikazuju samo kada je u odjeljku Mogućnosti okvira potvrđen interval pouzdanosti.

Preuzimanje ogledne radne knjige

Kliknite ovu vezu da biste preuzeli radnu knjigu pomoću Excel FORECAST. Primjeri funkcija ETS

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Povezane teme

Funkcije predviđanja

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×