Svojstvo FileDialog

Primjenjuje se na

Objekt Application

Vraća objekt FileDialog koji predstavlja pojedinačnu instancu dijaloškog okvira datoteke.

izraz.FileDialog(dialogType)

Obavezan je izraz. Izraz koji vraća jedan od objekata s popisa Primjenjuje se na.

dialogType    Obavezno MsoFileDialogType . Vrsta dijaloškog okvira datoteke.

Stavka MsoFileDialogType može biti jedna od navedenih konstanti svojstva MsoFileDialogType.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Nije podržano u programu Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Nije podržano u programu Microsoft Access.

Napomene

Konstante msoFileDialogOpen i msoFileDialogSaveAs nisu podržane u programu Microsoft Office Access 2007.

Primjer

U sljedećem se primjeru prikazuje upotreba objekta FileDialog za prikaz dijaloškog okvira koji korisniku dopušta odabir jedne datoteke ili više njih. Odabrane se datoteke zatim dodaju u okvir popisa pod nazivom FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×