Svojstvo OpenArgs

Odnosi se na

Objekt Form

Objekt Report

Određuje nizovni izraz definiran argumentom OpenArgs metode OpenForm koja je otvorila obrazac. To je svojstvo vrste Variant za čitanje/pisanje.

izraz.OpenArgs

izraz je obavezan. Izraz koji vraća jedan od objekata s popisa Odnosi se na sljedeće.

Napomene

To je svojstvo dostupno samo pomoću makronaredba ili koda programa Visual Basic for Applications (VBA) uz metodu OpenForm objekta DoCmd. Ta je postavka svojstva samo za čitanje u svim prikazima.

Da biste koristili svojstvo OpenArgs, otvorite obrazac pomoću metode OpenForm objekta DoCmd i postavite argument OpenArgs na željeni izraz niza. Nakon toga se postavka svojstva OpenArgs može koristiti u kodu za obrazac, npr. u procedura događaja Open. Možete se i pozvati na postavku svojstva u makronaredbi, npr. u makronaredbi Open, ili u izrazu, npr. u izrazu koji postavlja svojstvo ControlSource za kontrola na obrascu.

Pretpostavimo da je obrazac koji otvarate, primjerice, kontinuirani popis klijenata. Ako želite da fokus prijeđe na zapis određenog klijenta kada se obrazac otvori, postavite svojstvo OpenArgs na ime tog klijenta, a zatim pomoću akcije FindRecord u makronaredbi Open premjestite fokus na zapis za klijenta s navedenim imenom.

Primjer

U sljedećem se primjeru pomoću svojstva OpenArgs otvara obrazac Zaposlenici sa zapisom određenog zaposlenika u fokusu i pokazuje kako metoda OpenForm postavlja svojstvo OpenArgs. Tu proceduru možete po potrebi pokretati – npr. kada dođe do događaja AfterUpdate za prilagođeni dijaloški okvir za unos novih podataka o zaposleniku.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

U sljedećem se primjeru pomoću metode FindFirst pronalazi zaposlenik čije je ime navedeno u svojstvu OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×