Odnosi se na

Objekt AccessObject

Objekt Control

Objekt Label

Objekt Page

Objekt SubForm

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt PageBreak

Zbirka TabControl

Objekt CheckBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Objekt ComboBox

Objekt GroupLevel

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CommandButton

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SmartTag

Primjena svojstva Properties kada na objekte AccessObject,CodeProject i CurrentProject.

Vraća referencu na zbirku AccessObjectProperties objekata AccessObject, CurrentProject ili CodeProject.

expression.Properties

expression Obavezno. Izraz koji vraća jedan od gore navedenih objekata.

Napomene

Objekt zbirke AccessObjectProperties zbirka je svih svojstava povezanih s objektom AccessObject, CurrentProject ili CodeProject. Možete se pozvati na pojedine članove zbirke pomoću indeksa objekta člana ili izrazom niza koji je naziv objekta člana. Prvi objekt člana u zbirci ima indeksnu vrijednost 0, a ukupni broj objekata članova u zbirci vrijednost je svojstva Count, od čega se oduzima 1, objekta AccessObjectProperties.

Svojstvo Properties ne možete koristiti za vraćanje svojstava iz objekta AccessObject koji je član zbirke kojoj se pristupa iz objekta CurrentData.

Primjena svojstva Properties na objekt SmartTag.

Vraća zbirku SmartTagProperties koja predstavlja zbirku svojstava određene pametne oznake.

expression.Properties()

expression Obavezno. Izraz koji vraća objekt SmartTag.

Primjena svojstva Properties na sve ostale objekte na popisu Primjenjuje se na.

Vraća referencu na objekt zbirke Properties kontrole.

expression.Properties

expression Obavezno. Izraz koji vraća jedan od objekata na popisu Primjenjuje se na.

Napomene

Zbirka objekta Properties zbirka je svih svojstava povezanih s kontrolom. Možete se pozvati na pojedine članove zbirke pomoću indeksa objekta člana ili izrazom niza koji je naziv objekta člana. Prvi objekt člana u zbirci ima indeksnu vrijednost 0, a ukupni broj objekata članova u zbirci vrijednost je svojstva Count, od čega se oduzima 1, objekta Properties.

Primjer

Sljedeći postupak koristi svojstvoProperties za ispis svih svojstava povezanih s kontrolama na obrascu u prozoru za ispravljanje pogrešaka. Da biste pokrenuli taj kod, naredbeni gumb cmdListProperties smjestite na obrazac i zalijepite sljedeći kod u sekciju Deklaracija obrasca. Kliknite naredbeni gumb da biste ispisali popis svojstava u prozoru za ispravljanje pogrešaka.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×