Tipkovni prečaci

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

O ovoj su temi opisani tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u sustavu Microsoft Search Server. Ti tipkovni prečaci odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke na drugim rasporedima tipkovnice možda neće točno odgovarati tipkama na američkom rasporedu tipkovnice.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za tipkovne prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Tipkovni prečaci namijenjeni su radu s podržanim web-preglednicima. Ponašanje tipkovnih prečaca ovisi o pregledniku koji koristite. U pregledniku Windows Internet Explorer, primjerice, kombinacija tipki prečaca koja je dodijeljena hipervezi stavlja aktivni fokus na tu hipervezu. Morate pritisnuti ENTER da biste otvorili hipervezu. U pregledniku Firefox pritiskom na kombinaciju tipki automatski se otvara veza.

U preglednicima u kojima nisu podržane kombinacije tipkovnih prečaca ipak ćete moći koristiti tipku TAB da bi se kretali među naredbama.

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite tipku TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim ENTER, a potom CTRL+P.

Sadržaj članka

Kretanje po vrpci

Promjena žarišta bez upotrebe miša

Pri radu s vrpcom možete koristiti tipkovnicu da biste pomicali fokus među karticama i naredbama dok ne pronađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje neke od načina pomicanja fokusa tipkovnice bez upotrebe miša.

Napomena: Ako je vaša tvrtka izvršila nadogradnju s prethodne verzije sustava SharePoint, administrator poslužitelja mogao je odgoditi primjenu promjena korisničkog sučelja, u koje se ubraja i vrpca. To je možda učinjeno u sklopu kratkoročne strategije kojoj je cilj provjeriti funkcioniraju li stranice s mnogo prilagodbi u novom korisničkom sučelju sustava SharePoint 2010.

Radnja

Tipke

Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake

Tipka TAB za pomicanje do željene kartice, a zatim STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu

ENTER

Premještanje fokusa na svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag

TAB, SHIFT+TAB

Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno po stavkama na vrpci

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci s ciljem izmjene vrijednosti

ENTER

Završavanje izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

ENTER

Sve stranice

Sve stranice

Radnja

Tipke

Pristupačniji način – uključivanje i isključivanje

Pristupačniji način mijenja način na koji se sadržaj prikazuje na web-mjestu optimizirajući ga za pomoćne tehnologije, npr. čitače zaslona.

Tipka TAB (uzastopce pritišćite odmah nakon otvaranja stranice u pregledniku). Pritisnite ENTER da biste aktivirali naredbu.

Biranje stavke na popisu s rezultatima pretraživanja

Tipka TAB (uzastopce pritišćite odmah nakon otvaranja stranice u pregledniku). Pritisnite ENTER da biste otvorili odabrani rezultat.

Aktiviranje veze Idi na glavni sadržaj ili postavljanje fokusa na nju

ALT+X

Aktiviranje veze Preskoči naredbe vrpce ili postavljanje fokusa na nju

ALT+Y

Aktiviranje veze Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta ili postavljanje fokusa na nju

ALT+3

Aktivirali ili postavili žarište na izbornik Akcije web-mjesta.

ALT+/

Aktiviranje okvira Pretraživanje ili postavljanje fokusa na njega

Da biste mogli postaviti fokus na okvir Pretraživanje, vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste postavili fokus na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim uzastopce pritišćite tipku TAB dok ne postavite fokus na karticu Pretraživanje).

ALT+S

Aktivirali ili postavili žarište na vezu Pomoć.

ALT+6

Aktivirali ili postavili žarište na vezu Početna stranica.

ALT+1

Da biste aktivirali ili postavljanje fokusa na izbornik Vaše ime .

Pritisnite ALT + W više puta da biste se prebacivali između izbornika Vaše ime i bilo kojeg web-dijelova na stranici.

ALT+W

Proširivanje izbornika, npr. padajućeg izbornika za popis stavki

SHIFT+ENTER

Proširivanje padajućih popisa, npr. izbornika Opseg pretraživanja koji se nalazi uz okvir Pretraživanje na vrhu nekih stranica

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje odabira s jednog na drugi web-dio na stranicama sastavljenima od više web-dijelova

ALT+W

Vrh stranice

Uobičajeni zadaci

Za stranice i dijaloški okviri koji sadrže gumb Otvori ili gumb Odustani

Da biste primijenili promjene na stranicama ili u dijaloškim okvirima koji imaju gumbe Otvori, Spremi, Stvori ili Odustani ili odustali od njih, koristite sljedeće tipkovne prečace. U takve se dijaloške okvire i stranice ubrajaju Novo upozorenje, Prijenos dokumenata i Nova biblioteka.

Radnja

Tipke

Korištenje gumba Odustani (otkazuje promjene i vraća popis, biblioteku, prostor za raspravu ili upitnik)

ALT+C

Korištenje gumba U redu, Spremi ili Stvori, ovisno o kontekstu (sprema promjene i zatvara stranicu ili dijaloški okvir)

ALT+O

Nova stranica pravilima pretraživanja radi indeksiranja sadržaja

Radnja

Tipke

Premještanje aktivnog fokusa u tekstni okvir Put

ALT+S

Odabir mogućnosti Isključi sve stavke na ovom putu

ALT+R

Odabir mogućnosti Koristi zadani račun za pristup sadržaju

ALT+U

Odabir mogućnosti Unos vjerodajnica za obrazac

ALT+I

Odabir mogućnosti Odredi kolačić za pretraživanje radi indeksiranja sadržaja

ALT+K

Klik na gumb Unos vjerodajnica

ALT+N

Klik na gumb Pretraži da bi se pronašla određena datoteka kolačića

ALT+v

Klik na gumb Dohvati kolačić

ALT+G

Stranica s dozvolama

Radnja

Tipke

Dodjela dozvola korisnicima

Za tu radnju vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste fokus postavili na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim nekoliko puta uzastopce pritisnite tipku TAB dok ne stignete do željene kartice na vrpci).

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok na kartici Uređivanje ne odaberete gumb Dodjela dozvola)

Stvaranje grupe

Za tu radnju vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste fokus postavili na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim nekoliko puta uzastopce pritisnite tipku TAB dok ne stignete do željene kartice na vrpci).

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok na kartici Uređivanje ne odaberete naredbu Stvori grupu)

Uklanjanje korisničkih dozvola

Za tu radnju vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste fokus postavili na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim nekoliko puta uzastopce pritisnite tipku TAB dok ne stignete do željene kartice na vrpci).

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok na kartici Uređivanje ne odaberete naredbu Ukloni korisničke dozvole)

Uređivanje korisničkih dozvola

Za tu radnju vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste fokus postavili na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim nekoliko puta uzastopce pritisnite tipku TAB dok ne stignete do željene kartice na vrpci).

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok na kartici Uređivanje ne odaberete naredbu Uredi korisničke dozvole)

Provjeravanje dozvola

Za tu radnju vrpca mora imati aktivan fokus (pritisnite ALT+/ da biste fokus postavili na izbornik Akcije web-mjesta, a zatim nekoliko puta uzastopce pritisnite tipku TAB dok ne stignete do željene kartice na vrpci).

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok na kartici Uređivanje ne odaberete naredbu Provjeri dozvole)

Stranica s cjelokupnim sadržajem web-mjesta

Radnja

Tipke

Aktiviranje veze Stvori ili postavljanje fokusa na nju

ALT+N

Stranica web-dijela

Radnja

Tipke

Prijelaz na idući web-dio

ALT+W

Otvaranje izbornika Web-dio

(Za tu radnju web-dio mora imati aktivan fokus. Pritisnite ALT+X da biste se prebacili u glavni sadržaj, a zatim uzastopce pritišćite ALT+W dok ne odaberete naslov željenog web-dijela. Pritisnite tipku TAB da biste odabrali izbornik.)

ENTER

Uređivanje web-dijela

(Za tu radnju izbornik Web-dio mora imati aktivan fokus. Uzastopce pritišćite ALT+W dok ne odaberete naslov željenog web-dijela, a zatim pritisnite ENTER.)

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok ne odaberete Uredi web-dio)

Spremanje promjena svojstava u oknu alata Web-dio te zatvaranje okna alata

ALT+O

Spremili promjene svojstava u oknu alata Web-dio, a zatim ostavili okno alata otvoreno.

ALT+Y

Otkazali promjenu svojstava u oknu alata Web-dio, a zatim zatvorili okno alata.

ALT+C

Dodavanje odabranog web-dijela na stranicu web-dijela u oknu Dodavanje web-dijelova

Tipka TAB (uzastopce pritišćite dok ne odaberete naredbu Dodaj)

Prijelaz na prethodnu stavku na padajućem popisu, izborniku ili podizborniku

STRELICA GORE

Prijelaz na sljedeću stavku na padajućem popisu, izborniku ili podizborniku

STRELICA DOLJE

Vrh stranice

Traženje pomoći

Prozor pomoći

Prozor pomoći pruža pristup cjelokupnom sadržaju pomoći za web-mjesto usluge SharePoint. Prozor pomoći prikazuje teme i drugi sadržaj pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipke

Otvaranje prozora pomoći

ALT+6

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Izveli zadane akcije za odabranu stavku.

ENTER

Biranje sljedeće ili prethodne stavke u prozoru pomoći

TAB ili SHIFT+TAB

Proširenje ili sažimanje odabrane stavke u prozoru pomoći

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Napomena: Ako trenutna tema pomoći nije aktivni prozor, pritisnite ALT+F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Unos teksta u okvir za pretraživanje

Tipka TAB (uzastopce pritišćite)

Biranje prethodne hiperveze

SHIFT+TAB

Ispis aktivne teme pomoći

CTRL+P

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×