Preskoči na glavni sadržaj

Tipkovni prečaci u programu Publisher

Katkad je brže raditi ako ne podižete ruke s tipkovnice, tj. ako ne koristite miš ili dodirnu pločicu. Vjerojatno već koristite prečace kao što su Ctrl+C za kopiranje i Ctrl+S za spremanje, ali možda ne poznajete mnogo drugih prečaca. Evo ih:

Sadržaj članka:

Novi prečaci

Efekti oblika i slike

Efekti oblika

Efekti slike

Tekstni efekti

Padajući izbornik tekstnih ispuna

Padajući izbornik kontura teksta

Padajući izbornik tekstnih efekata

Stvaranje, otvaranje, zatvaranje i spremanje publikacije

Stvaranje, otvaranje i zatvaranje publikacije

Uređivanje i oblikovanje teksta i objekata

Uređivanje i oblikovanje teksta

Kopiranje tekstnog oblikovanja

Kopiranje, izrezivanje, lijepljenje i brisanje teksta i objekata

Poništavanje i ponavljanje poništene akcije

Pomicanje objekta

Objekti u slojevima

Poravnanje objekata

Odabir i grupiranje objekata

Rad sa stranicama

Odabir i umetanje stranica

Kretanje po stranicama

Korištenje osnovne stranice

Prikazivanje i sakrivanje granica i vodilica

Zumiranje

Ispis publikacije

Korištenje pretpregleda ispisa

Ispis publikacije

Umetanje hiperveza

Slanje e-pošte

Automatiziranje zadataka

Rad s makronaredbama

Rad s programom Visual Basic

Prečaci za vrpcu

Ovi su prečaci uvedeni zajedno s vrpcom programa Publisher. Neke su kartice kontekstne i prikazuje samo kad umetnete određeni objekt, npr. oblik ili tablicu. Prečaci s dva slova omogućuju korištenje tipkovnih prečaca s kontekstnim karticama.

Novi tipkovni prečaci s dva slova koji otvaraju karticu Alati za crtanje.

Da biste ih koristili, najprije odaberite oblik, zatim pritisnite Alt, potom pritisnite dvoslovni prečac kontekstnog izbornika pa na kraju pritisnite eventualne preostale tipke. Da biste, primjerice, otvorili izbornik Efekti oblika i dodali sjenu na oblik, odaberite oblik, pritisnite Alt, JD da biste otvorili karticu Alati za crtanjeOblikovanje, SE da biste otvorili izbornik Efekti oblika, S da biste odabrali značajku Galerija sjena i na kraju prođite kroz mogućnosti sjena da biste sjenu primijenili na svoj oblik.

Efekti oblika i slike

Efekti oblika

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje izbornika Efekti oblika

Alt, JD, SE

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija sjena

Alt, JD, SE, S – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija odraza

Alt, JD, SE, R – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija sjaja

Alt, JD, SE, G – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija mekih rubova

Alt, JD, SE, E – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija kosina

Alt, JD, SE, B – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti oblika – Galerija 3D rotacije

Alt, JD, SE, D – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje galerije stilova oblika

Alt, JD, ST – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Efekti slike

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje izbornika Efekti slike

Alt, JP, PE

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija sjena

Alt, JP, PE, S – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija odraza

Alt, JP, PE, R – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija sjaja

Alt, JP, PE, G – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija mekih rubova

Alt, JP, PE, E – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija kosina

Alt, JP, PE, B – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje izbornika Efekti slike – Galerija 3D rotacija

Alt, JP, PE, D – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Otvaranje galerije stilova slika

Alt, JP, K – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Čišćenje stila slike

Alt, JP, K, C

Tekstni efekti

Padajući izbornik tekstnih ispuna

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje padajućeg izbornika tekstnih ispuna

Alt, JX, TI

Bez ispune

Alt, JX, TI, N – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Više boja ispune…

Alt, JX, TI, M – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Efekti ispune…

Alt, JX, TI, F – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Tonovi

Alt, JX, TI, T – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Ogledna boja fonta

Alt, JX, TI, S

Padajući izbornik kontura teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje padajućeg izbornika kontura teksta

Alt, JX, TO

Bez konture

Alt, JX, TO, N

Više boja konture…

Alt, JX, TO, M – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Efekti kontura…

Alt, JX, TO, O – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Ogledna boja crte

Alt, JX, TO, S – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Debljina

Alt, JX, TO, W – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Crtice

Alt, JX, TO, D – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Padajući izbornik tekstnih efekata

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje padajućeg izbornika tekstnih efekata

Alt, JX, TE

Sjena

Alt, JX, TE, S – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Odraz

Alt, JX, TE, R – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Sjaj

Alt, JX, TE, G – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Kosina

Alt, JX, TE, B – a zatim pomoću tabulatora prelazite s jedne mogućnosti na drugu

Vrh stranice

Stvaranje, otvaranje, zatvaranje i spremanje publikacije

Stvaranje, otvaranje i zatvaranje publikacije

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje nove instance programa Publisher

CTRL + N

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje publikacije

CTRL + O

Zatvaranje trenutne publikacije

CTRL+F4 ili CTRL+W

Prikaz dijaloškog okvira Spremi kao

CTRL + S

Vrh stranice

Uređivanje ili oblikovanje teksta ili objekata

Uređivanje ili oblikovanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz okna zadatka Traženje i zamjena s odabranom mogućnosti Traži

F3 ili CTRL+F ili SHIFT+F4

Prikaz okna zadatka Traženje i zamjena s odabranom mogućnosti Zamijeni

CTRL + H

Provjera pravopisa

F7

Prikaz okna zadatka Tezaurus

SHIFT+F7

Prikaz okna zadatka Istraživanje

ALT + klik na riječ

Odabir cijelog teksta. Ako je pokazivač u tekstnom okviru, time se odabire cijeli tekst u trenutnoj priči. Ako pokazivač nije ni u jednom tekstnom okviru, odabiru se svi objekti na stranici.

CTRL + A

Podebljavanje teksta

CTRL + B

Promjena teksta u kurziv

CTRL + I

Podcrtavanje teksta

CTRL + U

Promjena slova u tekstu u smanjena velika slova ili vraćanje smanjenih velikih slova u velika i mala slova

CTRL+SHIFT+K

Otvaranje dijaloškog okvira Font

CTRL + SHIFT + F

Kopiranje oblikovanja

CTRL + SHIFT + C

Lijepljenje oblikovanja

CTRL + SHIFT + V

Uključivanje ili isključivanje značajke Posebni znakovi

CTRL+SHIFT+Y

Vraćanje oblikovanja znakova na trenutni stil teksta

CTRL+RAZMAKNICA

Primjena ili uklanjanje oblikovanja indeksa

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje oblikovanja eksponenta

CTRL+SHIFT+=

Povećavanje razmaka između slova u riječi (proporcioniranje slova)

CTRL+SHIFT+]

Smanjivanje razmaka između slova u riječi (proporcioniranje slova)

CTRL+SHIFT+[

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+[

Povećavanje na sljedeću veličinu u okviru Veličina fonta

CTRL + SHIFT + >

Smanjivanje na sljedeću veličinu u okviru Veličina fonta

CTRL + SHIFT + <

Centriranje odlomka

CTRL+E

Poravnanje odlomka lijevo

CTRL + L

Poravnanje odlomka desno

CTRL + R

Poravnanje odlomka s obje strane (obostrano)

CTRL+J

Ravnomjerna vodoravna raspodjela odlomka

CTRL+SHIFT+D

Postavljanje novinskog poravnanja za odlomak (samo za istočnoazijske jezike)

CTRL+SHIFT+J

Prikaz dijaloškog okvira Rastavljanje riječi

CTRL + SHIFT + H

Umetanje trenutnog vremena

ALT + SHIFT + T

Umetanje trenutnog datuma

ALT + SHIFT + D

Označava novi ili ažurirani sadržaj koji je dodan prije više od sedam dana

ALT + SHIFT + P

Sprječavanje rastavljanja riječi ako se pojavljuje na kraju retka

CTRL+SHIFT+0 (nula)

Kopiranje tekstnog oblikovanja

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje oblikovanja s odabranog teksta

CTRL + SHIFT + C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

CTRL + SHIFT + V

Kopiranje, izrezivanje, lijepljenje ili brisanje teksta ili objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje odabranog teksta ili objekta

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Izrezivanje odabranog teksta ili objekta

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Lijepljenje teksta ili objekta

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje odabranog objekta

DELETE ili CTRL + SHIFT + X

Poništavanje ili ponavljanje poništene akcije

Radnja

Tipkovni prečac

Poništavanje zadnje radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Ponavljanje zadnje poništene radnje

CTRL + Y ili F4

Pomicanje objekta

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje odabranog objekta prema gore, dolje, lijevo ili desno

Tipke sa strelicama

Ako je pokazivač u tekstu odabranog objekta, pomicanje objekta prema gore, dolje, lijevo ili desno

ALT + tipke sa strelicama

Objekti u slojevima

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje objekta u prednji plan

ALT+F6

Premještanje objekta u stražnji plan

ALT + SHIFT + F6

Poravnanje objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje ili isključivanje mogućnosti Poravnanje s vodilicama

F10, SHIFT + R, SHIFT + S, SHIFT + M

Odabir ili grupiranje objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir svih objekata na stranici (ako se kursor nalazi u tekstnom okviru, odabir cijelog teksta u priči)

CTRL + A

Grupiranje odabranih objekata ili razdvajanje grupiranih objekata

CTRL+SHIFT+G

Čišćenje odabira iz odabranog teksta

ESC

Čišćenje odabira s odabranog objekta

ESC

Odabir objekta unutar grupe  – ako taj objekt sadrži odabrani tekst.

ESC

Vrh stranice

Rad sa stranicama

Odabir ili umetanje stranica

Ako je publikacija u dvostraničnom prikazu, ove naredbe primjenjuju se na odabrane dvije stranice. U suprotnom, ove se naredbe primjenjuju samo na odabranu stranicu.

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Prijelaz na stranicu

F5 ili CTRL+G

Umetanje jedne ili dviju stranice. Ako stvarate bilten, otvaranje dijaloškog okvira za umetanje stranica publikacije određene vrste.

CTRL + SHIFT + N

Umetanje duplicirane stranice iza odabrane stranice

CTRL + SHIFT + U

Kretanje među stranicama

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Prijelaz na stranicu.

F5 ili CTRL+G

Prelazak na sljedeću stranicu

CTRL+PAGE DOWN

Povratak na prethodnu stranicu

CTRL+PAGE UP

Prebacivanje s trenutne stranice na osnovnu stranicu i obratno

CTRL + M

Korištenje glavne stranice

Radnja

Tipkovni prečac

Prebacivanje između trenutne stranice i glavne stranice

CTRL+M

Prikaz ili skrivanje granica ili vodilica

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje ili isključivanje značajke Granice.

CTRL + SHIFT + O

Uključivanje ili isključivanje značajke Vodoravne osnovne vodilice (nije dostupno u prikazu web-stranice)

CTRL + F7

Uključivanje ili isključivanje značajke Okomite osnovne vodilice (samo za istočnoazijske jezike – nije dostupno u prikazu web-stranice)

CTRL + SHIFT + F7

Zumiranje

Radnja

Tipkovni prečac

Prebacivanje s trenutnog prikaza na stvarnu veličinu i obratno

F9

Zumiranje na prikaz cijele stranice

CTRL + SHIFT + L

Vrh stranice

Ispis

Korištenje pretpregleda ispisa

Ovi tipkovni prečaci dostupni su ako ste u prikazu Ispis i utječu na okno pretpregleda ispisa.

Radnja

Tipkovni prečac

Prebacivanje s trenutnog prikaza na stvarnu veličinu i obratno

F9

pomicanje gore ili dolje

Strelica gore ili strelica dolje

Pomicanje lijevo ili desno

Strelica lijevo ili desno

Pomicanje gore u velikim koracima

PAGE UP ili CTRL + strelica gore

Pomicanje dolje u velikim koracima

PAGE DOWN ili CTRL + strelica dolje

Pomicanje lijevo u velikim koracima

CTRL + STRELICA LIJEVO

Pomicanje desno u velikim koracima

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje u gornji lijevi kut stranice

HOME

Pomicanje u donji desni kut stranice

END

Prikaz dijaloškog okvira Prijelaz na stranicu.

F5 ili CTRL+G

Povratak na prethodnu stranicu

CTRL+PAGE UP

Prelazak na sljedeću stranicu

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na sljedeći prozor (ako imate više otvorenih publikacija)

CTRL+F6

Izlaz iz pretpregleda ispisa prelazak u prikaz ispisa

CTRL + P

Izlazak iz pretpregleda ispisa

ESC

Ispis publikacije

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog prikaza Ispis

CTRL + P

Vrh stranice

Rad s web-stranicama i e-poštom

Umetanje hiperveza

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Umetanje hiperveze (provjerite nalazi li se kursor u tekstnom okviru)

CTRL + K

Slanje e-pošte

Kada odaberete Pošalji kao poruku (Datoteka > Zajedničko korištenje > E-pošta), možete koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Važno: Da biste mogli slati e-poštu, Outlook mora biti otvoren. Ako Outlook nije otvoren, poruke će se pohranjivati u mapu Izlazna pošta.

Radnja

Tipkovni prečac

Slanje trenutne stranice ili publikacije

ALT + S

Otvaranje adresara (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke)

CTRL + SHIFT + B

Otvaranje adresara (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke)

ALT + K

Provjera imena u recima Primatelj, Kopija i Skrivena kopija (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke)

CTRL + K

Otvaranje adresara s odabranim okvirom Primatelj (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke)

ALT+. (točka)

Otvaranje adresara s odabranim okvirom Kopija (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke)

ALT + C

Otvaranje adresara s odabranim okvirom Skrivena kopija (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke i polje Skrivena kopija mora biti vidljivo)

ALT+B

Prelazak u okvir Predmet

ALT+J

Otvaranje dijaloškog okvira Mogućnosti poruke programa Outlook

ALT + P

Otvaranje dijaloškog okvira Prilagođeno radi stvaranja zastavice poruke e-pošte (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke e-pošte)

CTRL+SHIFT+G

Premještanje kursora u sljedeće polje u zaglavlju poruke e-pošte (kursor se mora nalaziti u zaglavlju poruke e-pošte)

Tabulator

Premještanje kursora u prethodno polje u zaglavlju poruke e-pošte

SHIFT+TAB

Prebacivanje s točke unosa u zaglavlju poruke e-pošte na gumb Pošalji na alatnoj traci Slanje poštom i obratno

CTRL+TAB

Otvaranje adresara kada se kursor nalazi u zaglavlju poruke e-pošte

CTRL + SHIFT + B

Vrh stranice

Automatiziranje zadataka

Rad s makronaredbama

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Makronaredbe.

ALT + F8

Rad s programom Visual Basic

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz uređivača programa Visual Basic

ALT + F11

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×