Tipkovni prečaci za rad s oblicima, tekstnim okvirima i WordArt stilovima

Napomena: Tipkovni prečaci opisani u ovom članku odnose se na američki plan tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

U tipkovnim prečacima za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). U tipkovnim prečacima za koje se pritišće jedna tipka odmah nakon druge, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Tipkovni prečaci za rad s SmartArt grafikom potražite u članku Tipkovni prečaci za SmartArt grafiku.

Radnja

Tipke

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

Tipka Esc

Odabir objekta (uz odabran objekt).

Pritišćite tipku tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Tipka Enter

Odabir svih objekata (s odabranim objektom).

Ctrl + A

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema naprijed kroz stog objekata.

Kartica kada odaberete gornji objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema natrag kroz stog objekata.

SHIFT + TAB kada odaberete gornji objekt

Odaberite više oblika.

Pritišćite i držite CTRL dok klikate oblike

Odaberite više oblika s tekstom.

Pritišćite i držite SHIFT dok klikate oblike

Otvaranje ili zatvaranje okna za odabir.

Alt + F10

Izrezivanje odabranog objekta.

Ctrl + X

Kopiranje odabranog objekta.

Ctrl + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

Ctrl + V

Kopiranje samo oblikovanja.

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje samo oblikovanja.

Ctrl + Shift + V

Posebno lijepljenje.

Ctrl + Alt + V

Grupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + G nakon odabira stavki koje želite grupirati

Razgrupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + SHIFT + G nakon što odaberete grupu koju želite razgrupirati

Prikaz i skrivanje rešetke.

Shift + F9

Prikaz i skrivanje vodilica.

Alt + F9

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje posljednje radnje.

Ctrl + Y

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Tipke

Otvorite okno za odabir.

Alt + F10

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

Strelica gore ili strelica dolje

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

Strelica lijevo

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

Strelica desno

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

Shift+strelica gore ili Shift+strelica dolje

Odabir stavke na kojoj je žarište.

Razmaknica ili Enter

Dodajte još jedan objekt u odabir.

Shift + razmaknica

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

Shift + Enter

Premještanje odabrane stavke naprijed.

Ctrl + Shift + F

Premještanje odabrane stavke nazad.

Ctrl + Shift + B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

Ctrl + Shift + S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F1

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

Tabulator ili Shift + tabulator

Sažimanje svih grupa.

Alt + Shift + 1

Proširivanje svih grupa.

Alt + Shift + 9

Radnja

Tipke

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

Tipka Esc

Odabir objekta (uz odabran objekt).

Pritišćite tipku tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Shift + strelica desno

Odaberite više oblika.

Pritišćite i držite CTRL dok klikate oblike

Odaberite više oblika s tekstom.

Pritišćite i držite SHIFT dok klikate oblike

Izrezivanje odabranog objekta.

Ctrl + X

Kopiranje odabranog objekta.

Ctrl + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

Ctrl + V

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje posljednje radnje.

Ctrl + Y

Radnja

Tipke

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (uz odabran objekt).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Tipka ENTER

Odabir svih objekata (s odabranim objektom)

CTRL+A

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema naprijed kroz stog objekata.

KARTICA kada odaberete gornji objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema natrag kroz stog objekata.

SHIFT + TAB kada odaberete gornji objekt

Odabir većeg broja oblika

Pritišćite i držite kontrolu dok klikate oblike

Odabir većeg broja oblika s tekstom

Pritišćite i držite SHIFT dok klikate oblike

Otvaranje ili zatvaranje okna za odabir.

ALT+F10

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL + X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL + V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Posebno lijepljenje.

CTRL + ALT + V

Grupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + G nakon odabira stavki koje želite grupirati

Razgrupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + SHIFT + G nakon što odaberete grupu koju želite razgrupirati

Prikaz i skrivanje rešetke.

SHIFT + F9

Prikaz i skrivanje vodilica.

ALT + F9

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TABULATORA ili SHIFT + TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite tabulator ili SHIFT + tabulator da biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali <varijablu> objekt, tipku ENTER ili strelica desno za prikaz sekundarnog izbornika, a zatim odaberite Uredi.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali vrstu SmartArt grafike koju želite.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali prikaz SmartArt grafike koji želite umetnuti.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N da bi vam se prikazao kartica Umetanje .

 2. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na tekstni okvir, koji se nalazi u grupi tekst .

  Ako ste na računalu uključili podršku za istočnoazijski jezik, pomoću tipke sa strelicom upotrijebite tipku sa strelicom da biste odabrali Vodoravni tekstni okvir ili okomiti tekstni okvir.

 3. Pritisnite tipke CTRL+ENTER.

 4. Upišite željeni tekst.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Pritišćite tabulator da biste prelazili prijelaz (ili SHIFT + TAB da biste prelazili unatrag) kroz oblike ili objekte dok se na objektu koji želite odabrati ne prikazuju ručice za promjenu veličine.

 • Više stavki odaberite u oknu za odabir. Da biste otvorili okno za odabir, pritisnite i otpustite ALT, H, SL, a zatim P.

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Tipke

Otvorite okno za odabir.

ALT+F10

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Dodajte još jedan objekt u odabir.

SHIFT+RAZMAKNICA

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL + SHIFT + F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL + SHIFT + B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F1

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT + SHIFT + 1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Uređivanje bodova u obliku

Napomena: Kliknite oblik pa pritisnite ALT + J + D + E + E.

 • Da biste dodali točku, kliknite konturu oblika dok pritišćete CTRL.

 • Da biste izbrisali točku, kliknite točku dok pritišćete CTRL.

 • Da biste točku tretirali kao glatku točku, pritišćite SHIFT dok povlačite neku od ručice koje su priložene točki. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u glatku točku. Glatka točka spaja dva odsječka crte jednake duljine.

 • Da bi se točka odnosila kao ravna točka, pritišćite CTRL dok povlačenjem bilo koje ručice priložene u točku. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u ravnu točku. Ravna točka spaja dva odsječka crte različite duljine.

 • Da biste točku tretirali kao točku na uglu, pritisnite ALT dok povlačenjem bilo koje ručice priložene u točku. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u kutnu točku. Kutna točka spaja dva odsječka crte od kojih jedan ide u drugom smjeru.

 • Da biste odustali od promjene točaka i segmenata retka, prije otpuštanja gumba miša pritisnite ESC.

Radnja

Tipke

Premještanje na kraj tekstnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira.

CTRL+HOME

Alternativni između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza rezerviranih mjesta za objekte.

CTRL + 6

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (uz odabran objekt).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema naprijed kroz stog objekata.

KARTICA kada odaberete gornji objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema natrag kroz stog objekata.

SHIFT + TAB kada odaberete gornji objekt

Otvorite okno za odabir.

ALT, H, FD, a zatim P

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL + X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL + V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Posebno lijepljenje.

CTRL + ALT + V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TABULATORA ili SHIFT + TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritišćite prečac SHIFT + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali <varijablu> objekt, a zatim odaberite Uređivanje.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali vrstu SmartArt grafike koju želite.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali prikaz SmartArt grafike koji želite umetnuti.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim pritisnite N, a zatim x.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

 3. Upišite željeni tekst.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Pritišćite tabulator da biste prelazili prijelaz (ili SHIFT + TAB da biste prelazili unatrag) kroz oblike ili objekte dok se na objektu koji želite odabrati ne prikazuju ručice za promjenu veličine.

 • Više stavki odaberite u oknu za odabir. Da biste otvorili okno za odabir, pritisnite i otpustite ALT, H, FD, a zatim P.

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Tipke

Otvorite okno za odabir.

ALT, H, FD, a zatim P

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL + SHIFT + S

Radnja

Tipke

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (uz odabran objekt).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL + X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL + V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Posebno lijepljenje.

CTRL + ALT + V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TABULATORA ili SHIFT + TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritišćite prečac SHIFT + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali <varijablu> objekt, a zatim odaberite Uređivanje.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, a zatim J.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim ENTER da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite CTRL+TAB da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili idite do datoteke.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali vrstu SmartArt grafike koju želite.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali prikaz SmartArt grafike koji želite umetnuti.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N, a zatim pritisnite X.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali željeni tekstni okvir, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Kada završite s unosom i želite se vratiti na uređivanje teksta u dokumentu, pritisnite SHIFT + F10, odaberite izađi iz uređivanja teksta na izbornik prečac, a zatim pritisnite ESC.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, I, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite TAB, a zatim ENTER.

Odabir oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Pritišćite tabulator da biste prelazili prijelaz (ili SHIFT + TAB da biste prelazili unatrag) kroz oblike ili objekte dok se na objektu koji želite odabrati ne prikazuju ručice za promjenu veličine.

Radnja

Tipke

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (uz odabran objekt).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Tipka ENTER

Odabir svih objekata.

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema naprijed kroz stog objekata.

KARTICA kada odaberete gornji objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema natrag kroz stog objekata.

SHIFT + TAB kada odaberete gornji objekt

Otvorite okno za odabir.

ALT, H, SL, a zatim P

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL + X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL + V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Posebno lijepljenje.

CTRL + ALT + V

Grupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + G nakon odabira stavki koje želite grupirati

Razgrupirajte oblike, slike ili WordArt.

CTRL + SHIFT + G nakon što odaberete grupu koju želite razgrupirati

Prikaz i skrivanje rešetke.

SHIFT + F9

Prikaz i skrivanje vodilica.

ALT + F9

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TABULATORA ili SHIFT + TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritišćite prečac SHIFT + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali <varijablu> objekt, a zatim odaberite Uređivanje.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali vrstu SmartArt grafike koju želite.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali prikaz SmartArt grafike koji želite umetnuti.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N i X.

 2. Pritiskanjem tipke tabulatora dođite do mogućnosti Tekstni okvir, koja se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.

  Ako ste na računalu uključili podršku za istočnoazijski jezik, pomoću tipke sa strelicom upotrijebite tipku sa strelicom da biste odabrali Vodoravni tekstni okvir ili okomiti tekstni okvir.

 3. Pritisnite tipke CTRL+ENTER.

 4. Upišite željeni tekst.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Pritišćite tabulator da biste prelazili prijelaz (ili SHIFT + TAB da biste prelazili unatrag) kroz oblike ili objekte dok se na objektu koji želite odabrati ne prikazuju ručice za promjenu veličine.

 • Više stavki odaberite u oknu za odabir. Da biste otvorili okno za odabir, pritisnite i otpustite ALT, H, SL, a zatim P.

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Tipke

Otvorite okno za odabir.

ALT, H, SL, a zatim P

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL + SHIFT + F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL + SHIFT + B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F1

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT + SHIFT + 1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Pretplata koja će vam omogućiti najbolje iskorištavanje vremena

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×