Tipkovni prečaci za Skype za tvrtke

Tipkovni prečaci kombinacije su jedne ili više tipki čijim pritiskom se obavlja zadatak za koji je inače potreban miš ili drugi pokazivački uređaj. Tipkovni prečaci opisani na ovom mjestu odnose se na američki raspored tipkovnice u programu Lync. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Ovi su tipkovni prečaci programa Lync organizirani na temelju područja značajki korisničkog sučelja programa. Da biste, primjerice, tipku Esc koristili za zatvaranje kartice kontakta, morate se nalaziti na kartici kontakta.

Tabulator i Shift + tabulator uobičajeni su načini pomicanja kroz sva korisnička sučelja. Pomoću tabulatora se pomičete unaprijed, a pomoću kombinacije Shift + tabulator unatrag.

Neke značajke možda nisu dostupne za vaš račun. Njih smo naznačili.

Prečaci za

Općenito (svi prozori)

Glavni prozor programa Skype za tvrtke (Lync)

Popis kontakata

Kartica kontakta

Prozor za razgovor

Kontrole za pozive (u prozoru za razgovor)

Videoprikaz (u prozoru za razgovor)

Izravne poruke (u prozoru za razgovor)

Prostor za razgovor ili sastanak

Okruženje za razgovore

Zajedničko korištenje programa PowerPoint: naslijeđen preglednik programa PowerPoint

Razgovori u karticama

Stalni razgovor

Općenito (svi prozori)

Sljedeće tipkovne prečace možete koristiti bez obzira na to koji je prozor u prvom planu.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Tipka s logotipom sustava Windows + Shift + O

Prihvaćanje dolazne obavijesti s pozivnicom.

Tipka s logotipom sustava Windows + Esc

Odbijanje obavijesti s pozivnicom.

Tipka s logotipom sustava Windows + F4

Samostalno uključivanje i isključivanje zvuka.

Tipka s logotipom sustava Windows + F5

Uključivanje i isključivanje kamere dok je videopoziv već pokrenut.

Ctrl + Shift + razmaknica

Alatna traka za zajedničko korištenje aplikacija premješta se u prvi plan.

Ctrl + Alt + Shift + 3

Otvorite glavni prozor i okvir za pretraživanje stavite u prvi plan.

Ctrl + Alt + razmaknica

Preuzmite kontrolu prilikom zajedničkog korištenja svojeg zaslona.

Ctrl + Shift + S

Prekinite zajedničko korištenje svojeg zaslona.

Glavni prozor aplikacije Skype for Business

Ove tipkovne prečace koristite ako je u prvom planu glavni prozor programa Lync.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + 1

Prijelaz na karticu Popis kontakata.

Ctrl + 2

Prijelaz na karticu stalnog čavrljanja.

Ctrl + 3

Prijelaz na karticu Popis razgovora.

Ctrl + 4

Prijelaz na karticu Telefon.

Ctrl + 1 ili Ctrl + Shift + 1

Kao ovlaštenik, preusmjerite poziv na poslovni telefon druge osobe. (Nije dostupno u programu Lync Basic ni sa svim pretplatama Microsoft 365.)

Alt + razmaknica

Otvaranje izbornika Sustav. Tipkom Alt otvara se traka izbornika.

Alt + F

Otvaranje izbornika Datoteka.

Alt + M

Odmah pokrenite sastanak.

Alt + T

Otvaranje izbornika Alati.

Alt + H

Otvaranje izbornika Pomoć.

Popis kontakata

Sljedeće tipkovne prečace koristite dok ste na popisu kontakata.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Izbriši

Brisanje odabrane prilagođene grupe ili kontakta.

Alt + strelica gore

Premještanje odabrane grupe prema gore.

Alt + strelica dolje

Premještanje odabrane grupe prema dolje.

Alt + Enter

Na izborniku s prečacima: otvaranje kartice kontakta za odabrani kontakt ili grupu.

Razmaknica

Sažimanje ili proširivanje odabrane grupe

Shift + Delete

Uklanjanje odabranog kontakta s popisa kontakata (samo članovi grupa koje nisu za raspodjelu).

Kartica kontakta

Sljedeće tipkovne prečace koristite dok ste na kartici kontakta. Karticu kontakta otvorite pomoću tipkovnog prečaca Alt + Enter.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Tipka Esc

Zatvaranje kartice kontakta.

Ctrl + tipka tabulatora

Kretanje karticama pri dnu kartice kontakta.

Ctrl + Shift + tabulator

Kretanje karticama pri dnu kartice kontakta obrnutim redoslijedom.

Prozor za razgovor

Sljedeće tipkovne prečace koristite dok ste u prozoru za razgovor.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

F1

Otvaranje početne stranice pomoći (na izborniku Pomoć).

Tipka Esc

Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona ako se nalazite u njemu. U suprotnom se zatvara prozor za razgovor (ako nije u tijeku audiorazgovor, videorazgovor ili zajedničko korištenje sadržaja).

Alt + C

Prihvaćanje svih obavijesti o pozivu. To obuhvaća zahtjeve za audiopoziv, videopoziv, klasičan poziv i zajedničko korištenje.

Alt + F4

Zatvaranje prozora za razgovor.

Alt + l

Zanemarivanje svih pozivnica. To obuhvaća zahtjeve za audiopoziv, videopoziv, klasičan poziv i zajedničko korištenje.

Alt + R

Ponovno uključivanje u audiorazgovor tijekom sastanka.

Alt + S

Otvaranje dijaloškog okvira Spremanje u obliku za datoteku poslanu u prozor Razgovor.

Alt + V

Pozivanje kontakta u postojeći razgovor.

Ctrl + S

Spremanje sadržaja povijesti razmjene izravnih poruka. Funkcionira za razgovore između dviju osoba kada koristite Outlook.

Ctrl + W

Prikaz ili skrivanje područja za razmjenu izravnih poruka.

Ctrl + F

Slanje datoteke ili u kontekstu razgovora dodavanje privitka sastanka.

Ctrl + N

Stvaranje bilješki pomoću programa za pisanje bilješki Microsoft OneNote. Pokreće se OneNote. (Nije dostupno u programu Lync Basic.)

Ctrl + R

Prikaz ili skrivanje popisa sudionika.

Ctrl + Shift + Alt + strelica desno

Pomaknite se do sljedećeg elementa korisničkog sučelja u prozoru Razgovor. Ova kombinacija tipki zamjenjuje tabulator pri premještanju fokusa na sljedeći element korisničkog sučelja.

Ctrl + Shift + Alt + strelica lijevo

Pomaknite se ulijevo na prethodni element korisničkog sučelja u prozoru Razgovori. Ova kombinacija tipki zamjenjuje tabulator pri premještanju fokusa s na prethodni element korisničkog sučelja.

Ctrl + Shift + Enter

Dodavanje i prekidanje videoprikaz.

Ctrl + Shift + H

Stavljanje audiorazgovora u tijeku na čekanje ili njegov nastavak.

Ctrl + Shift + I

Označite razgovor veoma važnim. Radi za razgovore osoba-osoba, ali nije dostupan za sastanke.

Ctrl + Shift + Y

Prikaz ili skrivanje zajedničkog radnog prostora.

Ctrl + Shift + P

Prebacivanje na sažeti prikaz.

Ctrl + Shift + K

Prebacivanje u prikaz samo sa sadržajem.

Ctrl + Enter

Uključivanje i isključivanje zvuka.

Strelica gore

Ako je u fokusu gumb za određivanje načina, otvara odgovarajući oblačić.

Razmaknica

Kada je u fokusu gumb za određivanje načina, zadana je akcija poduzeta. U slučaju zvuka uključuje se ili se isključuje zvuk, a u slučaju videoprikaza pokreće se ili zaustavlja kamera.

Tipka Esc

Odbacivanje ili skrivanje otvorenog oblačića ili mjehurića na kojem je fokus tipkovnice.

Kontrole za pozive (u prozoru za razgovor)

Pomoću ovih tipkovnih prečaca upravljajte pozivom tijekom razgovora s drugom osobom. To ne funkcionira u konferencijskom pozivu.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Alt + Q

Završavanje poziva.

Ctrl + Shift + T

Prijenos: otvaranje birača kontakta tijekom poziva dvije osobe. (Nije dostupno u programu Lync Basic ni sa svim pretplatama Microsoft 365.)

Ctrl + Shift + H

Stavljanje poziva na čekanje

Ctrl + Shift + D

Prikaz tipkovnice za biranje broja.

Videoprikaz (u prozoru za razgovor)

Sljedeće tipkovne prečace koristite tijekom rada s videoprikazom u prozoru za razgovor.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

F5

Videoprikaz preko cijelog zaslona. Pomoću tipke F5 ne možete prijeći u videoprikaz preko cijelog zaslona ako je u prozoru za razgovor vidljivo područje radnog prostora.

Tipka Esc

Izlaz iz videoprikaza preko cijelog zaslona.

Ctrl + Shift + O

Prikaz i skrivanje galerije.

Ctrl + Shift + L

Zaključajte svoj videoprikaz za sve u sastanku.

Izravne poruke (u prozoru za razgovor)

Sljedeće tipkovne prečace koristite kada s nekime vodite razgovor izravnim porukama.

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

F1

Otvaranje sustava pomoći.

F12

Spremanje razgovora izravnim porukama.

Shift + Enter

Dodavanje znaka za prijelaz u novi redak.

Shift + Insert ili Ctrl + V

Lijepljenje.

Ctrl + A

Odabir cijelog sadržaja.

Ctrl + B

Podebljavanje odabranog teksta.

Ctrl + C

Kopiranje odabranog teksta.

Ctrl + X

Izrezivanje odabranog teksta.

Ctrl + l

Pretvaranje odabranog teksta u kurziv.

Ctrl + U

Podcrtavanje odabranog teksta.

Ctrl + Y

Ponavljanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Shift + F

Promijenite boju fonta. (Samo mijenja boju za ono što upišete, a ne za druge tipove osoba).

Alt + P

Otvaranje primljene datoteke.

Alt + D

Odbijanje poslane datoteke.

Ctrl + Shift + M

Prebacivanje fokusa na područje za unos izravnih poruka.

Prostor za razgovor ili sastanak

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

F5

Prikaz preko cijelog zaslona prostora za sastanak iz prozora za razgovor.

Tipka Esc

Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona ako se nalazite u njemu.

Alt + T

Prekid zajedničkog korištenja.

Ctrl + Shift + E

Upravljanje sadržajem za prezentaciju.

Ctrl + Shift + Y

Prikaz ili skrivanje zajedničkog radnog prostora.

Ctrl + Shift + A

Prikaži upozorenje L1 na čekanju preko cijelog zaslona.

Ctrl + Shift + J

Prijelaz na prikaz govornika.

Ctrl + Shift + l

Prijelaz na prikaz galerije.

Ctrl + Alt + strelica desno

Ctrl + Alt + strelica lijevo

Navigacija iz zajedničkog prostora prema naprijed i/ili navigacija iz zajedničkog prostora prema natrag.

Okruženje za razgovore

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Tipka Delete

Brisanje odabranih stavki.

Tipka Home

Pomicanje na vrh popisa.

Tipka End

Pomicanje na kraj popisa.

Tipka Page Up

Pomicanje za jednu stranicu prema gore.

Tipka Page Down

Pomicanje za jednu stranicu prema dolje.

Strelica gore

Pomicanje na prethodni kontakt u razgovoru.

Strelica dolje

Pomicanje na sljedeći kontakt u razgovoru.

Zajedničko korištenje programa PowerPoint: naslijeđen preglednik programa PowerPoint

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Tabulator

Kada je prostor sadržaja u fokusu, pomoću tabulatora prelazite s jedne kontrole na drugu tijekom zajedničkog korištenja programa PowerPoint (strelica Prethodno, strelica Sljedeće, Minijature i Bilješke).

Strelica desno

Kada je fokus na području sadržaja, premjestite se na sljedeći slajd pomoću klika ili se pomaknite ako za trenutni slajd nije definiran klik za animaciju.

Strelica lijevo ili desno

Kada je područje minijatura u fokusu, premjestite fokus na prethodnu ili sljedeću minijaturu, a da pri tom ne mijenjate aktivan slajd.

Strelica lijevo

Kada je fokus na području sadržaja, premjestite se na prethodni slajd pomoću klika ili se pomaknite ako za trenutni slajd nije definiran klik za animaciju.

Tipka Home

Kada je u fokusu područje minijature, postavite fokus na prvu minijaturu slajda, a da pri tom ne mijenjate aktivni slajd.

Tipka Enter

Odaberite kontrolu koja je u fokusu ili minijature, ako je traka s minijaturama u fokusu, a zatim odaberite (promijeni u aktivnom slajdu).

Tipka End

Kada je u fokusu područje minijature, postavite fokus na zadnju minijaturu slajda, a da pri tom ne mijenjate aktivni slajd.

Razgovori u karticama

Tipka ili
tipkovni prečac

Akcija

Alt + razmaknica

Otvaranje izbornika sustava prozora kartica.

Ctrl + Shift + T

Postavljanje fokusa na stavku kartice u kartičnom prikazu razgovora.

Ctrl + tabulator

Prijelaz na sljedeću karticu (kontinuirano ponavljanje prijelaza s kartice na karticu).

Ctrl + 1,2…9

Prijelaz na karticu određenog rednog broja i postavljanje fokusa tipkovnice u taj razgovor. Ctrl + 1.

Ctrl + O

Sidrenje i poništavanje sidrenja odabranog razgovora u prozoru kartice.

Tipka Esc

Zatvaranje kartice.

Stalni razgovor

U prozoru stalnog razgovora koriste se isti tipkovni prečaci kao i u prozoru razgovora ili razgovoru izravnim porukama. (Nije dostupno za pretplate na Microsoft 365.)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×