Uključivanje predmemoriranog načina rada sustava Exchange

Koristite Predmemorirani način u sustavu Exchange za rad sa stavkama u poštanskom sandučiću sustava Microsoft 365microsoft Exchange Server čak i kada je mrežna veza spora ili nedostupna. Predmemorirani način sustava Exchange ne možete koristiti s POP ili IMAP računom. Ako je Outlook zapela u izvanmrežnom načinu rada, pogledajte izvanmrežni rad u programu Outlook.

Važno:prilikom korištenja programa Outlook s poštanskim Microsoft 365, preporučujemo da uvijek koristite predmemorirani način sustava Exchange.

O predmemoriranom načinu sustava Exchange

Predmemorirani način rada sustava Exchange omogućuje bolje iskustvo korištenja računa sustava Exchange. U tom načinu rada kopija poštanskog sandučića sprema se na računalo. Kopija omogućuje brz pristup podacima te se često ažurira putem poslužitelja na kojem je pokrenut Microsoft Exchange.

Napomene: 

 • Predmemorirani način sustava Exchange zadani je kada dodate račun sustava Exchange ili Microsoft 365 račun.

 • Preporučujemo da uvijek koristite predmemorirani exchangeski način s računom sustava Exchange ili Microsoft 365 računom.

 • Outlook.com predmemorirani način rada sustava Exchange i nije ih moguće promijeniti.

Uključivanje i isključivanje predmemoriranog načina sustava Exchange

 1. Kliknite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Postavke računa u prikazu Backstage

 2. Kliknite Exchange ili Microsoft 365, a zatim Promijeni.

  Naredba Promijeni u dijaloškom okviru Postavke računa

 3. U odjeljku Izvanmrežne postavke potvrdite okvir Koristi predmemorirani način sustava Exchange.


  Potvrdni okvir za korištenje predmemoriranog načina sustava Exchange u dijaloškom okviru promjene računa
  (Ako ste pretplatnik Microsoft 365 polugodišnjim ažuriranjima, u odjeljku Izvanmrežnepostavke potvrdite okvir Koristi predmemorirani način rada sustava Exchangeda biste preuzeli e-poštu u podatkovnu datoteku programa Outlook .

Dijaloški okvir Postavljanje računa na stranici Postavke računa sustava Exchange.

4. Izađite, a zatim ponovno Outlook.

Ako želite isključiti predmemorirani način sustava Exchange, ponovite korake, ali poništite korištenje predmemoriranog načina sustava Exchange.

Po zadanom je 12 mjeseci e-pošte dostupno izvanmrežno, ali možete kontrolirati koliko se pošte čuva izvanmrežno.

Vrh stranice

Predmemorirani način sustava Exchange i zajedničke mape

U zajedničke se mape ubrajaju javne mape sustava Exchange, mape sustava SharePoint i mape sustava Exchange druge osobe kada koristite Prava pristupa delegiranju. Kada je uključen predmemorirani način sustava Exchange, na vaše se računalo preuzimaju lokalne kopije zajedničkih mapa.

Da biste promijenili postavku preuzimanja zajedničkih i javnih mapa pri uključivanju predmemoriranog načina sustava Exchange, učinite sljedeće:

 1. Kliknite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

Postavke računa u prikazu Backstage

 1. Kliknite račun sustava Exchange, a zatim Promijeni > Dodatne postavke.

 2. Na kartici Dodatno u odjeljku Postavke predmemoriranog načina sustava Exchange potvrdite okvire uz željene mogućnosti.

  Vrh stranice

Zašto nije dostupna mogućnost predmemoriranog načina sustava Exchange?

Ako nema mogućnosti predmemoriranog načina sustava Exchange, vjerojatno je riječ o jednoj od sljedećih situacija:

 • <c0>U profilu programa Microsoft Outlook ne postoji račun za Exchange</c0>.    Ta značajka zahtijeva da vaš Profil programa Outlook sadrži račun za Exchange. POP3 i IMAP računi ne mogu koristiti tu značajku.

 • Administrator poslužitelja za Exchange onemogućio je tu funkciju    Administratori sustava Exchange mogu onemogućiti tu značajku u programu Outlook. Dodatne informacije zatražite od administratora sustava Exchange.

 • <c0>Instalirana je komponenta Microsoft Terminal Services</c0>.    Predmemorirani način sustava Exchange nije dostupan na računalima sa sustavom Windows Server na kojima je instalirana komponenta Microsoft Terminal Services.

Vrh stranice

O predmemoriranom načinu sustava Exchange

Predmemorirani način rada sustava Exchange omogućuje bolje iskustvo korištenja računa sustava Exchange. U tom načinu rada kopija poštanskog sandučića sprema se na računalo. Kopija omogućuje brz pristup podacima te se često ažurira putem poslužitelja na kojem je pokrenut Microsoft Exchange.

Napomena: Predmemorirani način sustava Exchange zadani je kada dodate račun sustava Exchange.

Uključivanje i isključivanje predmemoriranog načina sustava Exchange

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Postavke računa, a zatim Postavke računa.
  Postavke računa u prikazu Backstage

 3. Na kartici E-pošta kliknite račun sustava Exchange, a zatim Promijeni.

 4. U odjeljku Poslužitelj sustava Microsoft Exchangepotvrdite ili poništite okvir Koristi predmemorirani način sustava Exchange.
  Use Cached Exchange Mode check box

 5. Izađite, a zatim ponovno Microsoft Outlook 2010.

Kada koristite predmemorirani način sustava Exchange, poruka e-pošte može ostati u izlaznoj pošti do sljedeće sinkronizacije s poslužiteljem koji pokreće Exchange. Ako poruku želite odmah poslati, učinite sljedeće:

 • Na kartici Slanje/primanje u grupi Slanje & kliknitePošalji sve.
  Send & Receive group in the ribbon

Vrh stranice

Ručno konfiguriranje preferenci preuzimanja poruka

Predmemorirani način rada sustava Exchange može automatski optimizirati prijenose podataka radi brzine povezivanja s poslužiteljem koji pokreće Exchange. No preference preuzimanja možete promijeniti ručno.

 1. Na kartici Slanje/primanje u grupi Preference kliknitePreuzmi preference.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Kliknite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Preuzimanje cijelih stavki      To je zadana postavka. Preuzimaju se sve poruke i privici.

  • Preuzimanje zaglavlja i svih stavki      Nakon preuzimanja zaglavlja poruka započinje preuzimanje tijela poruka i privitaka. Prilikom preuzimanja velike količine stavki ta je postavka korisna da biste mogli brzo vidjeti zaglavlja poruka, a zatim odabrati poruku koju želite otvoriti, a da najprije ne čekate preuzimanje svih poruka u cijelosti.

  • Preuzimanje zaglavlja      Ne preuzimaju se tijela ni privici poruka. Time se smanjuje količina prijenosa podataka i vrijeme povezivanja. Kada otvorite stavku, preuzet će se puna stavka s poslužitelja e-pošte.

  • Prilikom sporih veza preuzmi samo zaglavlja      Kada se otkrije spora veza, tijela poruka i privici ne preuzimaju se. Ako ta mogućnost nije odabrana, tri prethodna odabira određuju što se preuzima bez obzira na brzinu veze.

Osim mapa sustava Exchange predmemorirani način sustava Exchange funkcionira i s zajedničkim mapama. Primjeri zajedničkih mapa obuhvaćaju mape sustava Exchange druge osobe kada koristite pristup ovlaštenika ili mape sustava SharePoint. Da biste uključili ili isključili podršku za zajedničke mape prilikom korištenja predmemoriranog načina sustava Exchange, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Postavke računa, a zatim Postavke računa.
  Postavke računa u prikazu Backstage

 3. Na kartici E-pošta kliknite račun sustava Exchange, a zatim Promijeni.

 4. Kliknite Dodatne postavke.

 5. Na kartici Dodatno u odjeljku Postavke predmemoriranog načinasustava Exchange potvrdite okvire za željene mogućnosti.

Vrh stranice

Zašto mogućnost Predmemorirani način sustava Exchange nije dostupna?

Ako ne možete uključiti predmemorirani način sustava Exchange, može se primijeniti nešto od sljedećeg:

 • <c0>U profilu programa Microsoft Outlook ne postoji račun za Exchange</c0>.     Za tu je značajku potrebno da profil programa Outlook sadrži račun sustava Exchange.

 • Administrator poslužitelja za Exchange onemogućio je tu funkciju     Administratori sustava Exchange mogu onemogućiti tu značajku u programu Outlook. Dodatne informacije zatražite od administratora sustava Exchange.

 • <c0>Instalirana je komponenta Microsoft Terminal Services</c0>.     Predmemorirani način sustava Exchange nije dostupan na računalima sa sustavom Windows Server na kojima je instalirana komponenta Microsoft Terminal Services.

Vrh stranice

Predmemorirani način rada sustava Exchange omogućuje vam bolje korištenje računa za Microsoft Exchange. Kopija poštanskog sandučića pohranjena je na računalu. Ova kopija omogućuje brz pristup vašim podacima i često se ažurira poslužiteljem pošte.

Napomena: Ta značajka zahtijeva korištenje računa za Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007. Većina kućnih i osobnih računa ne koristi Microsoft Exchange. 

Ako radite izvanmrežno, bez obzira na to radi li se o problemu s vezom ili zbog problema s vezom, podaci su vam i dalje dostupni odmah gdje god se nalazili. Ako veza s računalom s poslužiteljem sa sustavom Exchange nije dostupna, Microsoft Office Outlook 2007 se na Pokušaj povezivanja iliPrekidanje veze. Ako je veza vraćena, Microsoft Office Outlook 2007 se automatski prebacuje na Povezano ili Povezano (zaglavlja). Sve promjene koje u učinite dok veza s poslužiteljem nije dostupna automatski se sinkroniziraju kada je veza dostupna. Možete nastaviti raditi dok se promjene sinkroniziraju.

Vrh stranice

Kada su podaci optimizirani za vrstu veze sustava Exchange, vrsta stavki koje se sinkroniziraju s poštanskim sandučićem poslužitelja razlikuju se. Kada, primjerice, koristite brzu vezu, Office Outlook 2007 kopira zaglavlje, tijelo i privitke stavke e-pošte s poslužitelja e-pošte na računalo. Kada je odabrana spora veza, automatski se preuzimaju samo zaglavlja. Tijelo i svi povezani privici preuzimaju se samo kada to zatražite vi ili po potrebi radi sinkronizacije s osobnim digitalnim pomoćnikima ( PDA), automatskim arhiviranjem i nekim klijentskim pravilima. U sporijem okruženju za povezivanje izvanmrežni adresar ne ažurira se automatski. No imate mogućnost ručnog zahtjeva za ažuriranjem.

Napomena: Preuzimanje samo zaglavlja značajka je dostupna prilikom povezivanja sa servisom Exchange Server 2003 ili Office Outlook 2007.

Vrh stranice

Predmemorirani način rada sustava Exchange koristi prednost mogućnosti programa Outlook da automatski odredi brzinu vaše veze sa servisom Exchange i optimizira prijenose podataka za tu brzinu. Kada je odabrana postavka Prilikom sporih veza preuzmi samo zaglavlja, Outlook prestaje automatski preuzimati sve stavke i ostavlja privitke na poslužitelju.

Možete, primjerice, koristiti prijenosno računalo u uredu i povezati se putem mrežnog kabela s lokalnom mrežom tvrtke (LAN- om). Imate pristup zaglavljima i svim stavkama, uključujući privitke. Imate brz pristup poslužitelju sa sustavom Exchange. Ako prekinete vezu prijenosnog računala s LAN-om, Outlook će prijeći na Stanje pokušaja povezivanja. S podacima možete nastaviti neometano raditi. Ako veza i dalje nije dostupna, Outlook se prebacuje na Isključeno, povremeno provjerava dostupnost poslužitelja. Ako imate bežični pristup, Outlook može ponovno uspostaviti vezu s poslužiteljem i vratiti se na status Povezan. Ne morate mijenjati postavke ni ponovno pokrenuti Outlook.

Kasnije tog dana koristite modem za pristup računu sustava Exchange biranjem. Outlook prepoznaje da je veza spora i automatski optimizira tu vezu preuzimanjem samo zaglavlja, a ne ažuriranjem izvanmrežnog adresara. Da biste smanjili količinu podataka poslanih putem veze, unesite i dodatne optimizacije.

Ako nudite različite razine optimizacije, Outlook se može prilagoditi promjenama okruženja za povezivanje, kao što je prekid veze s korporativnim LAN-om, izvanmrežni rad, a zatim ponovno uspostavljanje veze s poslužiteljem putem sporije modemske veze. Dok se vrsta veze sustava Exchange mijenja – LAN, bežični, mobilni, generalni paketni radio servis (GPRS) i izvanmrežni način rada – prijelazi su besprijekorni i nikad ne zahtijevaju promjenu postavki ili ponovno pokretanje programa Outlook.

Napomena: Preuzimanje samo zaglavlja značajka je dostupna prilikom povezivanja sa servisom Exchange 2003 ili novijim.

Vrh stranice

Uvijek možete ručno postaviti ponašanje veze. U nekim ćete slučajevima možda trebati kontrolirati ponašanje veze i količinu podataka koji se prenose u Exchange i iz sustava Exchange. U uredu, kada ste povezani s brzom lokalnom mrežom (LAN-om), preuzimanje cijelih stavki vjerojatno je najbolja mogućnost. Ako se povezujete putem servisa koji naplaćuje količinu podataka koje šaljete i primate, što je uobičajeno s mobilnim i GPRS vezama, odaberite Preuzmi zaglavlja. Količina podataka poslanih putem veze smanjuje se, a vrijeme povezivanja skraćeno. Nakon toga možete zatražiti samo sve potrebne stavke.

Napomena: Preuzimanje samo zaglavlja značajka je dostupna prilikom povezivanja sa sustavu Exchange 2003 ili Exchange 2007.

Vrh stranice

 1. Na izborniku Alati kliknitePostavke računa.

 2. Na kartici E-pošta kliknite račun sustava Exchange Server, a zatim Promijeni.

 3. U odjeljku Poslužitelj sustava Microsoft Exchangepotvrdite okvir Koristi predmemorirani način sustava Exchange.

  Ako ne možete uključiti predmemorirani način sustava Exchange, može se primijeniti nešto od sljedećeg:

  • U profilu programa Microsoft Outlook nema računa e-pošte sustava Exchange     Za tu je značajku potrebno da profil programa Outlook sadrži račun sustava Exchange.

  • Administrator sustava Exchange možda je onemogućio tu funkciju     Administratori sustava Exchange mogu onemogućiti tu značajku u programu Outlook. Dodatne informacije zatražite od administratora sustava Exchange. Dodatne informacije za administratore dostupne su u paketu resursa sustava Microsoft Office.

  • Instalirali ste Microsoft Terminal Services     Predmemorirani način rada sustava Exchange koristi datoteku izvanmrežnih mapa (.ost). Ta se datoteka ne može koristiti ako ste instalirali Microsoft Terminal Services za Microsoft Windows 2000 Server ili Windows Server 2003. No instalacija klijenta servisa Terminal Services ili klijenta za povezivanje s udaljenom radnom površinom ne sprječava pristup ovoj značajki.

 4. Zatvorite i ponovno Office Outlook 2007.

Kada koristite predmemorirani način sustava Exchange, poruka može ostati u izlaznoj pošti do sljedeće sinkronizacije s poslužiteljem na kojem je pokrenut Exchange. Ako poruku želite odmah poslati, učinite sljedeće:

 • Na izborniku Alati pokažite na Slanje/primanje, a zatim kliknite Pošalji sve.

Napomena: Osim mapa sustava Exchange predmemorirani način rada sustava Exchange funkcionira i s zajedničkim mapama. Primjeri zajedničkih mapa obuhvaćaju mape sustava Exchange druge osobe kada koristite pristup ovlaštenika ili mape sustava SharePoint. Da biste uključili ili isključili podršku za zajedničke mape prilikom korištenja predmemoriranog načina sustava Exchange, nakon 2. koraka u prethodnom postupku kliknite Dodatne postavke ,a zatim na kartici Dodatno potvrdite ili poništite okvir Preuzmi zajedničke mape (izuzima mape pošte).

Vrh stranice

 1. Na izborniku Alati kliknitePostavke računa.

 2. Na kartici E-pošta kliknite račun sustava Exchange, a zatim Promijeni.

 3. U odjeljku Poslužitelj sustava Microsoft Exchangeponištite okvir Koristi predmemorirani način sustava Exchange.

 4. Zatvorite i ponovno Office Outlook 2007.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×