Umetanje i računanje jednostavnih matematičkih jednadžbi u programu OneNote

Da biste saznali rješenja jednostavnih matematičkih problema, nije vam potreban kalkulator. Zapišite matematičke jednažbe tijekom sastanka, konferencije ili nastavnog sata, a OneNote će ih odmah riješiti.

 1. Unesite jednadžbu koju želite izračunati. Upišite, primjerice, 95+83+416 da biste izračunali zbroj brojeva 95, 83 i 416 ili SQRT(15) da biste izračunali drugi korijen broja 15.

 2. Nakon jednadžbe bez upisivanja razmaka upišite znak jednakosti (=), a zatim pritisnite razmaknicu. Rješenje će se prikazati iza znaka jednakosti.

  Savjeti: 

  • U jednadžbi nemojte koristiti razmake. Unesite brojeve, operatore i funkcije kao jedan neprekidan niz znakova.

  • U šiframa funkcija ne razlikuju se velika i mala slova. Npr. SQRT(3)=, sqrt(3)= i Sqrt(3)= izračunat će isto rješenje.

  • Da biste nakon rješenja stvorili novi redak, nakon znaka jednakosti umjesto razmaknice pritisnite Enter.

Ako u bilješkama želite samo rješenje, nakon izračuna možete izbrisati jednadžbu koja mu prethodi. Rješenje će ostati u bilješkama.

Primjeri jednostavnih izračuna

Slijedi nekoliko primjera matematičkih izraza koje je moguće izračunati pomoću programa OneNote.

 • Prosječna mjesečna prodaja nekog proizvoda.    Ako je, na primjer, ukupan godišnji prihod 215 000 USD, unesite $215,000/12= pa pritisnite razmaknicu.

 • Ukupan iznos mjesečnih rata.    Na primjer upišite 48*$129.99= i pritisnite razmaknicu da biste izračunali ukupan iznos 48 mjesečnih rata od kojih svaka iznosi 129,99 USD.

 • Sinus kuta od 30 stupnjeva.    Primjerice upišite sin(30)= pa pritisnite razmaknicu.

 • Složenije matematičke jednadžbe.    Na primjer upišite (6+7) / (4*sqrt(3))= pa pritisnite razmaknicu da biste izračunali rješenje zbroja (6+7) podijeljenog s (4 puta korijen od 3).

Podržani aritmetički operatori

U jednadžbama možete koristiti sljedeće operatore.

Operator

Značenje

Primjer

+ (znak plus)

Zbrajanje

3+3

- (znak minus)

Oduzimanje
Negativan broj

3-1
-1

* (zvjezdica)

Množenje

3*3

X (velikim ili malim slovom)

Množenje

3x3

/ (kosa crta)

Dijeljenje

3/3

% (znak postotka)

Postotak

20%

^ (karet)

Potenciranje

3^2

! (uskličnik)

Računanje faktorijela

5!

Podržane matematičke i trigonometrijske funkcije

U jednadžbama možete koristiti matematičke i trigonometrijske funkcije iz sljedeće tablice.

Napomena:  Da biste izračunali funkciju, unesite njenu šifru (npr. SQRT za drugi korijen), a zatim odmah unesite broj, kut ili varijable u zagradama, kao što je prikazano u stupcu Sintaksa.

Funkcija

Opis

Sintaksa

ABS

Vraća apsolutnu vrijednost broja.

ABS(broj)

ACOS

Vraća arkus-kosinus broja.

ACOS(broj)

ASIN

Vraća arkus-sinus broja.

ASIN(broj)

ATAN

Vraća arkus-tangens broja.

ATAN(broj)

COS

Vraća kosinus broja.

COS(broj)

DEG

Pretvara kut (u radijanima) u stupnjeve

DEG(kut)

LN

Vraća prirodni logaritam broja.

LN(broj)

LOG

Vraća prirodni logaritam broja.

LOG(broj)

LOG2

Vraća logaritam broja po bazi 2.

LOG2(broj)

LOG10

Vraća logaritam broja po bazi 10.

LOG10(broj)

MOD

Vraća ostatak prilikom operacije dijeljenja.

(broj)MOD(broj)

PI

Vraća vrijednost π kao konstantu.

PI

PHI

Vraća vrijednost Φ (zlatni rez).

PHI

PMT

Izračunava ratu otplate uz stalnu kamatu, stalan broj rata i trenutnu vrijednost ukupnog iznosa.

PMT(kamata;broj rata;trenutna vrijednost)

RAD

Pretvara kut (u stupnjevima) u radijane

RAD(kut)

SIN

Vraća sinus danog kuta.

SIN(kut)

SQRT

Vraća pozitivni drugi korijen.

SQRT(broj)

TAN

Vraća tangens broja.

TAN(broj)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×