Slike i grafike

Umetanje slike u programu PowerPoint

Umetanje slike u aplikaciji PowerPoint

Ovisno o korištenoj verziji programa PowerPoint, u dijaprojekciju možete umetati slike, fotografije, isječke ili druge slike s računala ili interneta.

Savjet: Microsoftovi 365 Pretplatnici imaju pristup tisućama slika bez autorskih prava. Dodatne informacije potražite u članku Umetanje vrhunskih slika .

Vaš preglednik ne podržava videozapise.

Na slajd, matricu slajda ili pozadinu možete dodati jednu sliku ili više njih.

Umetanje slike s računala na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Slike.

  Na kartici Umetanje kliknite Slike.
 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, kliknite je, a zatim kliknite Umetni.

  Savjet: Ako istovremeno želite umetnuti više slika, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Slike s interneta.

  Odabir slika na mreži
 3. (PowerPoint 2013) U okvirPretraživanje slika na servisu Bing unesite ono što tražite pa pritisnite Enter.

  ili

  (novije verzije) Pripazite da se Bing prikazuje s lijeve strane u padajućem popisu izvora za pretraživanje. U okvir unesite ono što tražite pa pritisnite Enter.

  Pomoću odjeljaka Veličina, Vrsta, Boja, Raspored i filtara koji se tiču licenciranja prilagodite rezultate svojim željama.

 4. Kliknite sliku koju želite umetnuti pa Umetni.

  Savjet: Nakon umetanja slike možete promijeniti njenu veličinu i položaj. Da biste to napravili, desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim Oblikovanje slike. Zatim možete upotrijebiti alate za oblikovanje slika desno na slajdu.

Umetanje isječaka crteža

Za razliku od nekih stariji verzija aplikacije PowerPoint, PowerPoint 2013 i novije verzije nemaju galeriju isječaka crteža. Umjesto toga isječke crteža možete tražiti i umetati u odjeljcima Umetanje > Slike s interneta pomoću alata za pretraživanje Bing.

Odabir slika na mreži

Npr. kad odaberete Slike s interneta, možete pretraživati isječke crteža konja i vidjeti razne slike s licencom Creative Commons.

Pretraživanjem „isječaka crteža konja” nudi razne slike s licencom Creative Commons.

Važno: Odgovorni ste za poštivanje zakona o autorskim pravima, a Filtar licence u programu Bing može vam pomoći da odaberete koje slike želite koristiti. Saznajte više iz članka Dodavanje isječaka crteža u datoteku.

Umetanje slike na matricu slajda

Ako želite da se neka slika pojavi na svakom slajdu odgovarajuće vrste u predlošku programa PowerPoint, dodajte je na matricu slajda. Da biste saznali više, pročitajte članak Što je matrica slajda?

Umetanje slike u pozadinu

Ako želite da se slika prikaže kao pozadina, a da ne utječe na sve slajdove u matrici, promijenite postavku pozadine za taj slajd. Saznajte više iz članka Dodavanje slike kao pozadine slajda.

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje isječaka crteža u datoteku

Stvaranje i zajedničko korištenje fotoalbuma

Dodavanje slike kao pozadine slajda

Stvaranje i spremanje predloška programa PowerPoint

Matrica slajdova

Umetanje slike s računala na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi slike kliknite slike , a zatim kliknite ovaj uređaj.

  Umetnite mjesto slike na vrpcu.
 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, kliknite je, a zatim kliknite Umetni.

  Savjet: Ako istovremeno želite umetnuti više slika, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje slika zaliha na slajdu

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi slike kliknite slike , a zatim dionice slike.

  Umetnite mjesto slike na vrpcu.
 3. Upišite sliku koju tražite, a zatim kliknite željene slike, a zatim Umetni.

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi slike kliknite slike , a zatim kliknite mrežne slike.

  Umetnite mjesto slike na vrpcu.

  Savjeti: 

  • Ako vam se prikaže poruka da je "servis potreban za korištenje te značajke isključen", možda ćete morati provjeriti postavke zaštite privatnosti koje se nalaze u datoteci>račun>privatnost računa , a zatim kliknite Upravljanje postavkama. Potvrdite okvir Omogući neobavezna povezana iskustva , kliknite u redu, a zatim ponovno pokrenite PowerPoint.

  • Ako nemate pristup postavkama zaštite privatnosti, možda ćete se morati obratiti administratoru.

 3. U okvir za pretraživanje upišite sliku koju tražite, a zatim pritisnite ENTER. 

 4. Odaberite sve željene slike, a zatim kliknite Umetni.

  Savjet: Nakon umetanja slike možete promijeniti njenu veličinu i položaj. Da biste to napravili, desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim Oblikovanje slike. Zatim možete upotrijebiti alate za oblikovanje slika desno na slajdu.

Umetanje slike na matricu slajda

Ako želite da se neka slika pojavi na svakom slajdu odgovarajuće vrste u predlošku programa PowerPoint, dodajte je na matricu slajda. Da biste saznali više, pročitajte članak Što je matrica slajda?

Umetanje slike u pozadinu

Ako želite da se slika prikaže kao pozadina, a da ne utječe na sve slajdove u matrici, promijenite postavku pozadine za taj slajd. Saznajte više iz članka Dodavanje slike kao pozadine slajda.

Vidi također

Stvaranje i zajedničko korištenje fotoalbuma

Dodavanje slike kao pozadine slajda

Stvaranje i spremanje predloška programa PowerPoint

Matrica slajdova

Na slajd možete dodati jednu sliku ili više njih.

 • Koju verziju sustava Office za Mac koristite?
 • Microsoft 365 ili 2019
 • 2016

Umetanje slike s računala Mac, mreže ili servisa iCloud Drive

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Slika iz datoteke.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim kliknite Umetni.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje slike s pametnog telefona

Ako ste snimili fotografiju pametnim telefonom, možete je učiniti dostupnom za umetanje u PowerPoint za macOS tako da je spremite na iCloud Drive, a zatim slijedite prethodno opisan postupak na ovoj stranici.

Pretplatnici na Microsoft 365 za Mac mogu koristiti i značajku kamere kontinuiteta da bi sliku s pametnog telefona prenijeli izravno na slajd programa PowerPoint. Pojedinosti potražite u članku Dodavanje slika u datoteku pomoću mobilnog uređaja.

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Internetske slike.

  Na desnoj strani prozora programa PowerPoint otvorit će se okno Internetske slike.

 3. U okvir Pretraži Bing na vrhu okna upišite ono što tražite i pritisnite Enter.

 4. Kada se prikaže rezultati pretraživanja, možete odabrati gumb filtar Gumb Filtriraj u dijaloškom okviru Internetske slike da biste suzili rezultate pretraživanja pomoću filtara Veličina, vrsta, bojai tlocrta .

 5. Kliknite sliku da biste je odabrali pa kliknite Umetni.

  Možete odabrati više slika. Gumb Umetni pokazuje koliko ste slika odabrali.

  Kada se slika pojavi na slajdu, možete joj promijeniti veličinu i premjestiti je kamo god želite.

Umetanje fotografija pomoću preglednika fotografija

Preglednik fotografija u sustavu Office olakšava pregledavanje postojećih skupova fotografija na računalu, kao npr. fotografija koje imate u programima iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Preglednik fotografija.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim je odvucite na slajd.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve željene slike. Zatim ih odvucite na slajd.

Umetanje slike s računala Mac, mreže ili servisa iCloud Drive

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Slika iz datoteke.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim kliknite Umetni.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje slike s weba ili pametnog telefona

 • Slike s weba: Nažalost, PowerPoint 2016 za Mac ne podržava umetanje slika s weba.

 • Slike s pametnog telefona: Ako ste snimili fotografiju pametnim telefonom, možete je učiniti dostupnom za umetanje u PowerPoint 2016 za Mac tako da je spremite na iCloud Drive, a zatim slijedite prethodno opisan postupak na ovoj stranici.

Umetanje fotografija pomoću preglednika fotografija

Preglednik fotografija u sustavu Office pomaže vam pregledavati postojeće nizove fotografija na računalu, npr. fotografije koje imate u aplikaciji iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Preglednik fotografija.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim je odvucite na slajd.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve željene slike. Zatim ih odvucite na slajd.

Umetanje slike s računala na slajd

 1. U dokumentu odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje odaberite slike > ovom uređaju.

  Na kartici Umetanje na vrpci odaberite slike, a zatim na izborniku odaberite željenu vrstu slike.
 3. Pronađite sliku koju želite umetnuti, zatim je odaberite, a potom kliknite Umetni.

  Kada je slika na slajdu, možete promijeniti veličinu i premjestiti je na mjesto na koje želite.

Povlačenje slike iz eksplorera za datoteke ili Findera na slajd

Možete povući sliku iz eksplorera za datoteke (u sustavu Windows) ili Findera (u sustavu macOS) te je ispustiti na slajd. Slika će na slajdu biti centrirana. Zatim je možete prema želji premještati i mijenjati joj veličinu ili stil. 

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje odaberite slike > Bing slike.

  Na kartici Umetanje na vrpci odaberite slike, a zatim na izborniku odaberite željenu vrstu slike.
 3. U okvir Pretraživanje na vrhu upišite ono što tražite i pritisnite Enter.

 4. Kada se prikaže rezultati pretraživanja, možete odabrati gumb filtar Gumb Filtriraj u dijaloškom okviru Internetske slike da biste suzili rezultate pretraživanja pomoću filtara Veličina, vrsta, boja, tlocrti licenciranje.

 5. Kliknite sliku da biste je odabrali pa kliknite Umetni.

  Kada se slika pojavi na slajdu, možete joj promijeniti veličinu i premjestiti je kamo god želite.

Umetanje slike sa servisa OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove na slajd

Poslovni pretplatnici na Microsoft 365 mogu umetati slike pohranjene na servisima OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove ili SharePoint u okruženju Microsoft 365. (Ta značajka nije dostupna za slike pohranjene na OneDrive za vaš osobni račun (Hotmail, Outlook.com, msn.com ili live.com).)

 1. U dokumentu odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje odaberite slike > OneDrive.

  Na kartici Umetanje na vrpci odaberite slike, a zatim na izborniku odaberite željenu vrstu slike.
 3. Pronađite sliku koju želite umetnuti, zatim je odaberite, a potom kliknite Umetni.

  Kad je slika na slajdu, možete joj mijenjati veličinu i premještati gdje god želite.

Dodavanje stila i oblikovanja na sliku

Kada umetnete sliku, PowerPoint za web stavlja sliku na slajd i karticu Slika na vrpcu.

Na vrpci, kartica Slika dostupna je kada je slika odabrana na slajdu.

 1. Uz odabranu sliku kliknite karticu Slika.

 2. U odjeljku Stilovi slike odaberite mogućnosti koje želite primijeniti na sliku:

  Kliknite strelicu dolje na desnoj strani galerije kao što je prethodno prikazano da biste vidjeli cijeli galeriju mogućnosti stilova.

Vrste slikovnog datoteka koje možete dodati na slajdu u PowerPoint za web

Oblici slika-datoteka koje PowerPoint za web podržava obuhvaćaju sljedeće:

 • .bmp

 • .gif

 • . jpg i. jpeg

 • .png

 • . tif i. TIFF

 • . wmf i. EMF

Korištenje pozadinske slike

Pogledajte odjeljak Promjena pozadine slajdova.

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje isječaka crteža u datoteku

Snimanje fotografije i njeno umetanje

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotoaparat.

  Fotoaparat na vašem uređaju je uključen.

  Ako je vaša prezentacija vodoravna, pokušajte okrenuti uređaj postrance prilikom slikanja.

 4. Snimite fotografiju.

 5. Ako ste zadovoljni, dodirnite kvačicu. Da biste odbacili sliku i pokušali ponovno, dodirnite strelicu.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Umetanje s uređaja ili iz prostora za pohranu na internetu

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotografije.

 4. Pomoću alata poredanih uz vrh prozora idite tamo gdje je slika pohranjena.

 5. Dodirnite sliku da biste je odabrali i otvorili.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Snimanje fotografije i njeno umetanje

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na vrpci dodirnite Umetni, a zatim fotoaparat.

  Umetanje slike s fotoaparata

  • Provjerite je li fotoaparat uređaja uključen.

  • Ako je vaša prezentacija vodoravna, pokušajte okrenuti uređaj postrance prilikom slikanja.

 3. Uzmite sliku.

 4. Ako ste zadovoljni slikom, u donjem desnom kutu dodirnite koristi fotografiju da biste je umetnuli na slajdu. U suprotnom, u donjem lijevoj strani dodirnite ponovno preuzmi.

 5. Na kartici slika upotrijebite alate da biste sliku prilagodili kao što želite ili pomoću kontrola na slici možete promijeniti veličinu ili je rotirati.

Umetanje s uređaja ili iz prostora za pohranu na internetu

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na vrpci dodirnite Umetni, a zatim fotografije.

  Umetanje slike s fotografija uređaja

 3. Dođite do mjesta na kojem je slika spremljena.

 4. Dodirnite sliku koju želite umetnuti na slajdu.

 5. Na kartici slika upotrijebite alate da biste sliku prilagodili kao što želite ili pomoću kontrola na slici možete promijeniti veličinu ili je rotirati.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×