Uvoz e-pošte sa servisa Gmail u Outlook

Uvoz e-pošte sa servisa Gmail u Outlook

Kada se s nekog drugog servisa, kao što je Gmail (ili Yahoo! ili AOL), prebacite na e-poštu sustava Microsoft 365, na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:

 • Uvezite kopiju svih starih poruka e-pošte na račun Microsoft 365. Na taj način možete cjelokupnu e-poštu imati na jednom mjestu, i staru i novu. Tu mogućnost odaberite ako na računalu imate instaliranu aplikaciju Outlook (2013 ili 2016) te planirate ukinuti račun za Gmail. Upute su navedene u nastavku.

  ILI

 • Povezivanje starog računa e-pošte s programom Outlook. Moći ćete vidjeti i pristupati staroj e-pošti, ali će se pohraniti na račun za Gmail, a ne na Microsoft 365 račun. Tu mogućnost odaberite ako namjeravate račun za Gmail ostaviti aktivan ili ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Outlook. Postupak potražite u članku Povezivanje računa e-pošte u programu Outlook na webu (Office 365).

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Prije uvoza e-pošte

Savjet: Nemate Microsoft 365? I želite nastaviti koristiti Gmail? Svejedno možete koristiti Outlook za čitanje i pisanje pošte te upravljanje njom. Samo izvedite prvi korak: priprema servisa Gmail za povezivanje s programom Outlook, a zatim drugi korak: dodavanje računa na servisu Gmail u Outlook.

Prvi korak: priprema servisa Gmail za povezivanje s programom Outlook

Prije povezivanja računa za Gmail i programa Outlook morate pripremiti svoj račun za Gmail: uključite provjeru u dva koraka za Gmail, a zatim stvorite lozinku za aplikaciju koju će Outlook/Microsoft 365 koristiti s adresom za Gmail da biste unijeli vezu.

Drugi korak: dodavanje računa e-pošte u Outlook

Kada dovršite ovaj korak, u programu Outlook prikazat će vam se postojeće poruke sa servisa Gmail. Outlook možete koristiti za primanje, čitanje i slanje novih poruka s računa na servisu Gmail. Račun na servisu Gmail možete nastaviti koristiti kao i prije putem web-mjesta servisa Gmail.

 1. Otvorite aplikaciju Outlook (primjerice Outlook 2013 ili 2016). Gornja vrpca izgleda ovako, s datotekom u desnom kutu:

  Ovako izgleda vrpca programa Outlook za stolna računala.

  Možete koristiti samo verziju programa Outlook koja u lijevom kutu sadrži mogućnost Datoteka, a to znači da vaša verzija sadrži čarobnjak za uvoz/izvoz.

  Ako vrpca programa Outlook izgleda kao ova u nastavku, znači da ne koristite aplikaciju Outlook koja je instalirana na računalo. Pročitajte članak Kako nabaviti aplikaciju Outlook.

  Ovako izgleda web-vrpca programa Outlook.

 2. U aplikaciji Outlook odaberite Datoteka > Dodavanje računa.

  Naredba Kalendar na podizborniku Novo izbornika Datoteka, dijaloški okvir Stvaranje nove mape

 3. Na stranici Automatsko postavljanje računa unesite svoje ime i prezime te adresu i lozinku za Gmail (ili lozinku za aplikaciju) pa odaberite Dalje.

  Snimka zaslona na kojoj se prikazuje dodavanje spominjanja (@) u objavu u aplikaciji SharePoint Newsfeed

  Ako postupak konfiguracije ne završi i umjesto toga dobijete upite za unos korisničkog imena i lozinke za poslužitelj imap.gmail.com, odaberite Odustani i ponovno unesite lozinku za aplikaciju u slučaju da ste je prvi put pogrešno unijeli. Ako i dalje imate problema, pročitajte članak Rješavanje problema s dodavanjem računa za Gmail u Outlook.

 4. Kliknite Završi. Outlook će se sinkronizirati s računom za Gmail. E-pošta pristigla na račun za Gmail prikazivat će se u programu Outlook odmah ispod poštanskog sandučića sustava Microsoft 365.

  Kada dodate račun za Gmail, u programu Outlook prikazat će vam se dva računa

Treći korak: kopiranje poruka sa servisa Gmail na računalo

Korisnici Mac računala: Ako koristite Outlook 2011 za Mac, na raspolaganju su vam upute za izvoz i uvoz.

Kada dovršite ovaj korak, kopija poruka sa servisa Gmail bit će pohranjena u datoteci koju će Outlook stvoriti na računalu. Naziv je te datoteke Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst). Ako nakon snimke stanja primite dodatnu e-poštu na račun na servisu Gmail, ona se neće kopirati u .pst datoteku, no možete je kopirati ponavljanjem navedenih koraka.

 1. U aplikaciji Outlook (Outlook 2013 ili Outlook 2016) odaberite Datoteka > Otvori i izvezi > Uvezi/izvezi.

  Rotiranje oblika

 2. Kliknite Izvezi u datoteku, a zatim Dalje.

  Odaberite Izvezi u datoteku

 3. Odaberite Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst), a zatim kliknite Dalje.

  Odaberite Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst), a zatim Dalje

 4. Odaberite račun koji želite izvesti tako da odaberete naziv ili adresu e-pošte računa za Gmail i provjerite je li potvrđen okvir Uključi podmape (na taj će način sva e-pošta biti kopirana), a zatim odaberite Dalje.

  Spremanje automatskog teksta u galeriju brzih dijelova

 5. Odaberite Pregledaj da biste odabrali mjesto na koje želite spremiti Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst) i unijeli naziv datoteke. Naziv je po zadanom "sigurnosno kopiranje" pa odaberite drugi naziv koji se lako pamti, kao što je Gmail. Ako izvozite u postojeću datoteku Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst), u odjeljku Mogućnosti navedite što učiniti kada se izvoze stavke koje već postoje u datoteci. Odaberite završi da biste nastavili.

  DomainExplorer-konfiguracija-9-3,4

 6. Ako želite, u dijaloški okvir Dodavanje neobavezne lozinke možete dodati lozinku. Odaberite U redu da biste spremili podatkovnu datoteku čak i ako ne ispunite okvire za lozinku. Outlook odmah počinje s izvozom podataka. Ne prikazuje ni poruku o dovršetku.

  Upit sa svim poljima tablice.

 7. Idite na mjesto na koje ste spremili .pst datoteku da biste potvrdili nalazi li se tamo.

Četvrti korak: kopiranje Gmail u poštanski sandučić Microsoft 365

Kada završite s ovim korakom, e-pošta u. pst datoteci bit će dostupna u poštanskom sandučiću Microsoft 365.

 1. U aplikaciji Outlook (Outlook 2013 ili Outlook 2016) odaberite Datoteka > Otvori i izvezi > Uvezi/izvezi da biste pokrenuli čarobnjak za uvoz i izvoz.

 2. Odaberite Uvoz iz drugog programa ili datoteke > Dalje.

  Odaberite uvoz e-pošte iz drugog programa ili datoteke

 3. Odaberite Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst) > Dalje.

  Odaberite da biste uvezli podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst)

 4. Pronađite .pst datoteku koju ste stvorili u trećem koraku (u našem je primjeru naziv te datoteke gmail.pst). U odjeljku Mogućnosti odaberite željenu radnju za duplikate. Odaberite Dalje.

  Odaberite .pst datoteku koju ste stvorili da biste je mogli uvesti.

 5. Ako ste Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst) dodijelili lozinku, unesite lozinku > u redu.

 6. Odaberite Uvoz e-pošte u poštanski sandučić Microsoft 365 (u primjeru Microsoft 365 poštanski sandučić naziva se Jakob@onmicrosoft.com). Odaberite Završi.

  Izgled SmartArt grafika

 7. Outlook počinje kopirati podatke iz .pst datoteke u sandučić sustava Microsoft 365. Ako je podataka mnogo, to može potrajati satima. Ako Outlook ugasite ili prekinete vezu s internetom prije dovršetka uvoza, on će se nastaviti prilikom sljedećeg povezivanja.

  Kada Outlook dovrši s radom, vidjet ćete snimku stanja e-pošte servisa Gmail, koja je sada pohranjena u poštanskom sandučiću sustava Microsoft 365. Čestitamo! Vaše stare poruke sa servisa Gmail sada se nalaze u poštanskom sandučiću Microsoft 365 !

  Nakon uvoza e-pošte u poštanski sandučić sustava Office 365 on će se pojaviti na dva mjesta.

  Budući da je vaša stara e-pošta sa servisa Gmail pohranjena u poštanskom sandučiću sustava Microsoft 365, možete joj pristupiti na bilo kojem uređaju pomoću web-aplikacije Outlook na webu.

  Brzo pokretanje

Peti korak (neobavezno): uklanjanje računa za Gmail iz programa Outlook

Kada dovršite ovaj korak, vaš će račun za Gmail i dalje postojati, ali ga nećete vidjeti u programu Outlook. Ako primite dodatnu e-poštu na račun za Gmail, morat ćete ponoviti korake u ovom članku da biste je uvezli u poštanski sandučić sustava Microsoft 365.

 1. U programu Outlook odaberite Datoteka > Postavke računa > Postavke računa.

  Da biste uklonili račun za Gmail, odaberite Datoteka, Postavke računa, Postavke računa.

 2. U okviru Postavke računa odaberite račun za Gmail, a zatim Ukloni.

  Podnožje s fusnotom

 3. U dijaloškom okviru za brisanje izvanmrežne predmemorije odaberite Da.

  Kada iz programa Outlook uklonite račun za Gmail, na upozorenju o brisanju izvanmrežne predmemorije kliknite Da.

  Poruke sa servisa Gmail uvezene u poštanski sandučić sustava Microsoft 365 i dalje će biti tamo, ali se račun na servisu Gmail više neće prikazivati u programu Outlook.

Rješavanje problema s dodavanje računa na servisu Gmail u Outlook

Ovo su 3 uobičajena problema na koje korisnici nailaze prilikom uvoza servisa Gmail u Outlook.

 • Problem 1: ako vam se prikaže upit, odaberite Odustani (morat ćete to dvaput učiniti), a zatim ponovno odaberite Odustani na stranici za automatsko postavljanje računa da se upit ne bi više prikazivao.

  Ako vam se prikaže ovaj dijaloški okvir, odaberite Odustani.

  Upis se prikazuje jer Google misli da još netko osim vas ima vašu lozinku. Upit se prikazuje svaki put kad Outlook pošalje ping Googleu. To se događa u sljedećim slučajevima:

  • Kada upišete pogrešnu lozinku. Da biste to riješili, još jedanput provjerite lozinku.

  • Kada se na račun na servisu Gmail prijavljujete s računala s kojeg se još niste prijavljivali.

  • Kada se neko vrijeme niste prijavljivali na račun na servisu Gmail.

  Da biste to riješili, učinite sljedeće:

  1. Na račun na servisu Gmail prijavite se pomoću računala koji namjeravate koristiti za postupak dodavanja računa.

  2. Provjerite jeste li prošli sve korake za pripremu računa za Gmail.

  3. Ponovite drugi korak: dodavanje računa na servisu Gmail u Outlook, počevši od trećeg koraka, Datoteka > Dodaj račun.

 • Problem 2: ako se umjesto poruka sa servisa Gmail u programu Outlook prikazuje poruka o pogrešci sadržaja "IMAP poslužitelj šalje sljedeće upozorenje:...", otvorite račun na servisu Gmail i provjerite je li mogućnost Dopuštanje manje sigurnih aplikacija postavljena na UKLJUČENO, a zatim ponovite korake za dodavanje računa na servisu Gmail u Outlook.

  Grafika osnovne mreže s prikazom klijenta, proxyja i sustava Office 365 u oblaku.

 • Problem 3: Prikazuje se poruka o pogrešci "Nije moguće dovršiti postupak jer ga davatelj usluga ne podržava." Pokušavate li uvesti poruke sa servisa Gmail u račun za Outlook.com ili Hotmail.com? Ta se pogreška prikazuje kada pokušavate uvesti u račun za Exchange ActiveSync (EAS). Davatelj usluga EAS (Outlook.com / Hotmail) ne podržava uvoz (ili premještanje), samo kopiranje u mapu. Upute potražite u članku Dodavanje svih računa e-pošte u Outlook.com.

Uvoz kontakata i kalendara s Gmaila

Kontakti i kalendar na Gmailu pohranjuju se odvojeno od poruka e-pošte, pa su potrebni dodatni koraci da bi se ti podaci kopirali u Outlook. Upute potražite u sljedećim člancima:

Uvoz kontakata s Gmaila u Outlook

Uvoz Google kalendara u Outlook

Dodatni sadržaji

Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara u Outlook

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×