Uvoz ili povezivanje s podacima u bazi podataka sustava SQL Server

Uvoz ili povezivanje s podacima u bazi podataka sustava SQL Server

Podatke možete povezati ili uvesti iz SQL baze podataka, koja je upravljana baza podataka visokih performansi, a koristi se za ključne aplikacije. Dodatne informacije potražite u članku SQL Server 2016.

 • Kada se povežete s podacima, Access stvara dvosmjernu vezu koja sinkronizira promjene na podacima u programu Access i SQL bazi podataka.

 • Kada uvozite podatke, Access stvara jednokratnu kopiju podataka, pa se promjene na podacima u programu Access ili SQL bazi podataka ne sinkroniziraju.

Pregled povezivanja programa Access sa sustavom SQL Server

Prije početka

Želite da sve bude jednostavnije? Obavite sljedeće pripreme prije povezivanja ili uvoza:

 • Pronađite naziv poslužitelja za bazu podataka sustava SQL Server, potražite potrebne podatke za povezivanje i odaberite način provjere autentičnosti (Windows ili SQL Server). Dodatne informacije o načinima provjere autentičnosti potražite u člancima Povezivanje s poslužiteljem (modul baze podataka programa) i Zaštita baze podataka.

 • Pronađite tablice ili prikaze koje želite povezati ili uvesti te polja s jedinstvenim vrijednostima za povezane tablice. U jednom postupku možete povezati ili uvesti više tablica ili prikaza.

 • Obratite pažnju na broj stupaca u svakoj tablici ili prikazu. Access ne podržava više od 255 polja u tablici, pa povezuje ili uvozi samo prvih 255 stupaca. Kao zaobilazno rješenje možete stvoriti prikaz u bazi podataka sustava SQL Server radi pristupa stupcima koji premašuju to ograničenje.

 • Odredite ukupnu količinu podataka koji se uvoze. Maksimalna veličina baze podataka programa Access iznosi dva gigabajta od čega se oduzima prostor potreban za objekte sustava. Ako baza podataka sustava SQL Server sadrži velike tablice, možda ih nećete moći uvesti sve u jednu bazu podataka programa Access. U tom slučaju preporučujemo povezivanje s podacima umjesto uvoza.

 • Zaštitite bazu podataka programa Access i podatke za povezivanje koje sadrži tako da koristite pouzdano mjesto i lozinku za bazu podataka programa Access. To je osobito važno ako odlučite spremiti lozinku sustava SQL Server u programu Access.

 • Plan za izradu dodatnih odnosa. Access ne stvara automatski odnose između povezanih tablica pri kraju postupka uvoza. Ručno možete stvoriti odnose između novih i postojećih tablica pomoću prozora Odnosi. Dodatne informacije potražite u članku Što je prozor odnosa? i Stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa.

1. faza: Početak rada

 1. Odaberite Vanjski podaci > Novi izvor podataka > Iz baze podataka > Iz sustava SQL Server.

 2. U dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – ODBC baza podataka učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uvezli podatke, odaberite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka.

  • Da biste povezali podatke, odaberite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice.

 3. Odaberite U redu.

2. faza: Stvaranje ili ponovno korištenje DSN datoteke

Možete stvoriti DSN datoteku ili ponovno koristiti postojeću. DSN datoteku koristite kada želite koristiti iste podatke za povezivanje za različite postupke povezivanja ili uvoza ili pak zajedničko korištenje s različitom aplikacijom koja isto koristi DSN datoteku. DSN datoteku možete stvoriti izravno pomoću upravitelja za povezivanje s podacima. Dodatne informacije potražite u članku Administriranje ODBC izvora podataka.

Iako i dalje možete koristiti prethodne verzije ODBC upravljačkog programa za SQL, preporučujemo korištenje verzije 13.1, koja sadrži mnoga poboljšanja i podržava nove značajke sustava SQL Server 2016. Dodatne informacije potražite u članku Microsoft ODBC upravljački program za SQL Server u sustavu Windows.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako DSN datoteka koju želite koristiti već postoji, odaberite je s popisa.

   Dijaloški okvir Odabir izvora podataka

   Ovisno o tome koji ste način provjere autentičnosti naveli u podacima za povezivanje, možda ćete ponovno morati unijeti lozinku.

  • Stvaranje nove DSN datoteke:

   1. Odaberite Novo.

    Dijaloški okvir Stvaranje novog izvora podataka
   2. Odaberite ODBC upravljački program 13 za SQL Server, a zatim Dalje.

   3. Unesite naziv DSN datoteke ili kliknite Pregledaj da biste stvorili datoteku na drugom mjestu.

 2. Kliknite Dalje da biste pregledali sažetak informacija, a zatim kliknite Završi.

3. faza: Korištenje čarobnjaka Stvaranje novog izvora podataka za SQL Server

U čarobnjaku Stvaranje novog izvora podataka za SQL Server učinite sljedeće:

 1. Na prvoj stranici unesite identifikacijske podatke:

  • U okvir Opis po želji unesite dokumentacijske informacije o DSN datoteci.

  • U okvir Poslužitelj unesite naziv baze podataka sustava SQL Server. Nemojte kliknuti strelicu prema dolje.

 2. Na drugoj stranici odaberite jedan od sljedećih načina provjere autentičnosti:

  • S integriranom provjerom autentičnosti u sustavu Windows    Povezivanje putem korisničkog računa za Windows. Ako želite, unesite naziv upravitelja servisa (SPN). Dodatne informacije potražite u članku Nazivi upravitelja servisa (SPN-ovi) u klijentskim vezama (ODBC).

  • S provjerom autentičnosti za SQL Server...   Povežite se vjerodajnicama koje su postavljene u bazi podataka unosom ID-ja za prijavu i lozinke.

 3. Na trećoj i četvrtoj stranici odaberite razne mogućnosti prilagodbe povezivanja. Dodatne informacije o tim mogućnostima potražite u članku Microsoft ODBC upravljački program za SQL Server.

 4. Prikazat će se zaslon za potvrdu postavki. Odaberite Ispitajte izvor podataka da biste potvrdili povezivanje.

 5. Možda ćete se morati prijaviti u bazu podataka. U dijaloškom okviru Prijava u SQL Server unesite ID za prijavu i lozinku. Da biste promijenili dodatne postavke, odaberite Mogućnosti.

Četvrti stadij: odabir tablica i prikaza za povezivanje ili uvoz

 1. U dijaloškom okviru Povezivanje tablica ili Uvoz objekata u odjeljku Tablice odaberite svaku tablicu ili prikaz koje želite povezati ili uvesti, a zatim kliknite U redu.

  Popis tablica za povezivanje ili uvoz
 2. U sklopu postupka povezivanja odlučite želite li odabrati Spremi lozinku.

  Sigurnost    Odabirom te mogućnosti uklanja se potreba za unosom vjerodajnica prilikom svakog otvaranja programa Access i pristupa podacima. No time se pohranjuje šifrirana lozinka u bazu podataka programa Access, što znači da korisnici koji mogu pristupiti izvorišnom sadržaju mogu vidjeti korisničko ime i lozinku. Ako odaberete tu mogućnost, preporučujemo da bazu podataka programa Access pohranite na pouzdano mjesto i stvorite lozinku za bazu podataka programa Access. Dodatne informacije potražite u članku Procjena pouzdanosti baze podataka i Šifriranje baze podataka pomoću lozinke za bazu podataka.

  Napomena    Ako odlučite da ne želite spremiti lozinku, no promijenite mišljenje, morate izbrisati i ponovno stvoriti povezanu tablicu, a zatim odaberite Spremi lozinku.

5. faza: Stvaranje specifikacija i zadataka (samo za uvoz)

 • U dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – ODBC baza podataka možete spremiti korake za uvoz kao specifikaciju i stvoriti zadatak programa Outlook radi automatiziranja postupka za često korištenje. Dodatne informacije potražite u članku Spremanje detalja o postupku uvoza i izvoza kao specifikacija.

Rezultati

Kada se dovrši postupak povezivanja ili uvoza, u navigacijskom se oknu prikazuju tablice s istim nazivom kao tablice ili prikazi sustava SQL Server u kombinaciji s imenom vlasnika. Na primjer, ako je naziv u sustavu SQL dbo.Product, u programu Access je dbo_Product. Ako se taj naziv već koristi, Access dodaje "1" u novi naziv tablice – na primjer, dbo_Product1. Ako se dbo_Product1 već koristi, Access će stvoriti dbo_Product2 i tako dalje. No, tablice možete preimenovati u nešto smislenije.

Tijekom postupka uvoza Access nikad ne prebrisuje tablicu u bazi podataka. Iako nije moguće izravno dodati podatke sustava SQL Server u postojeću tablicu, možete stvoriti upit s dodavanjem da biste dodali podatke nakon uvoza podataka iz sličnih tablica.

Ako su tijekom postupka povezivanja stupci u tablici sustava SQL Server samo za čitanje, i u programu Access su samo za čitanje.

Savjet    Da biste vidjeli niz za povezivanje, postavite pokazivač miša na navigacijsko okno programa Access.

Ažuriranje dizajna povezane tablice

U povezanoj tablici nije moguće dodavanje, brisanje ni izmjena stupaca niti promjena vrste podataka. Ako želite promijeniti dizajn, učinite to u bazi podataka sustava SQL Server. Da biste vidjeli promjene dizajna u programu Access, ažurirajte povezane tablice:

 1. Odaberite Vanjski podaci > Upravitelj povezanih tablica.

 2. Odaberite svaku povezanu tablicu koju želite ažurirati, odaberite U redu, a zatim Zatvori.

Usporedba vrsta podataka

Vrste podataka programa Access drugačije se nazivaju nego vrste podataka sustava SQL Server. Stupac sustava SQL Server vrste podataka bit u Access se, primjerice, uvozi ili povezuje s vrstom podataka Da/ne. Dodatne informacije potražite u članku Usporedba vrsta podataka programa Access i SQL Server.

S podacima pohranjenim u sustavu SQL Server možete raditi tako da na njih postavite vezu ili ih uvezete u bazu podataka programa Access. Postavljanje veze je bolja mogućnost ako podatke zajednički koristite s drugima jer su na taj način podaci pohranjeni na centraliziranoj lokaciji i uvijek vam se prikazuju najnoviji podaci koje možete dodavati i uređivati te pokretati upite i izvješća u programu Access.

1. korak: priprema za povezivanje

 1. Pronađite bazu podataka sustava SQL Server s kojom se želite povezati. Ako je potrebno, informacije o povezivanju zatražite od administratora baze podataka.

 2. Odredite tablice i prikaze koje želite povezati iz baze podataka sustava SQL. Možete povezati više objekata.

Pregledajte izvorišne podatke i imajte na umu sljedeće:

 • Access ne podržava više od 255 polja (stupaca) u tablici pa povezana tablica može obuhvatiti samo prvih 255 polja objekta s kojim se povezuje.

 • Stupci koji su samo za čitanje u objektu sustava SQL Server i dalje će biti samo za čitanje u programu Access.

 1. Da biste stvorili povezanu tablicu u novoj bazi podataka: kliknite Datoteka > Nova>Prazna baza podataka za radnu površinu. Ako planirate stvoriti povezane tablice u postojećoj bazi podataka programa Access, provjerite imate li potrebne dozvole za dodavanje podataka u tu bazu podataka.

  Napomena: Povezanatablica koja je stvorena u postojećoj bazi podataka programa Access dobit će isti naziv kao i izvorišni objekt pa ako već imate tablicu s tim nazivom, nova će imati naziv s dodanim brojem "1". Tako ćete, primjerice, dobiti tablice Kontakti1. (Ako već postoji tablica Kontakti1, Access će stvoriti tablicu Kontakti2 i tako dalje).

2. korak: povezivanje s podacima

Prilikom povezivanja s tablicom ili prikazom u bazi podataka sustava SQL Server Access stvara novu tablicu (poznatu kao povezanu tablicu) koja odražava strukturu i sadržaj izvorne tablice. Podatke možete promijeniti u sustavu SQL Server ili u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu obrasca iz programa Access, a promjene se odražavaju i u SQL-u i programu Access. Sve strukturne promjene povezanih tablica, kao što su uklanjanje ili promjena stupaca, moraju biti napravljene s SQL poslužitelja, a ne i pristup.

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka programa Access.

 2. Na kartici Vanjski podaci kliknite ODBC baza podataka.

 3. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice > U redu pa slijedite korake iz čarobnjaka. U okviru Odaberite izvor podataka, ako .dsn datoteka koju želite koristiti već postoji, najprije kliknite tu datoteku na popisu.

  Stvaranje nove .dsn datoteke:

  U okviru Odabir izvora podataka kliknite Novi, zatim SQL Server, a potom Dalje.

  1. Upišite naziv .dsn datoteke ili kliknite Pregledaj.

   Napomena: Morate imati dozvole za pisanje u mapu da biste spremili .dsn datoteku.

  2. Kliknite Novo da biste pregledali sažetak informacija, a zatim kliknite Završi.

   Pratite korake u čarobnjaku Stvori novi izvor podataka za SQL Server.

 4. Kliknite U redu, pa u odjeljku Tablice kliknite svaku tablicu ili prikaz koje želite povezati, a zatim U redu.

Ako se pojavi dijaloški okvir Odabir jedinstvenog identifikatora zapisa, Access nije mogao utvrditi koje polje ili polja jedinstveno određuju svaki redak izvorišnih podataka. Samo odaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki redak, a ako niste sigurni, pitajte administratora baze podataka sustava SQL Server.

Kada je operacija povezivanja dovršena, prikazuje se nova povezana tablica ili tablice u navigacijskom oknu.

Primjena najnovije strukture objekta sustava SQL Server

Kada otvorite povezanu tablicu ili izvorišni objekt, prikazuju se najnoviji podaci. No ako su strukturne promjene napravljene na objektu sustava SQL Server, morat ćete ažurirati povezanu tablicu ili tablice da bi vam se prikazale te promjene.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Upravitelj povezanih tablica.

 2. Potvrdite okvir pokraj svake povezane tablice koju želite ažurirati ili kliknite Odaberi sve da biste odabrali sve povezane tablice.

 3. Kliknite U redu pa Zatvori.

Napomena: Budući da se vrsta podataka u programu Access razlikuje od vrsta podataka u sustavu SQL Server, Access se povezuje s onom vrstom podataka koja najbolje odgovara svakom stupcu. Možete samo pregledati, ali ne i izmijeniti dodijeljene vrste podataka u programu Access.

Dodatne informacije potražite u odjeljku o načinima zajedničkog korištenja baze podataka za radnu površinu programa Access.

Vrh stranice

Ako vaš odjel ili radna grupa koristi Microsoft SQL Server radi pohrane podataka, možda ćete morati raditi s nekim podacima sustava SQL Server u programu Access.

Podatke iz objekata sustava SQL Server (tablica ili prikaza) možete u Access unijeti na dva načina: uvozom ili povezivanjem. Razlika između dva postupka je sljedeća:

 • Kada uvozite podatke, Access stvara kopiju podataka sustava SQL Server, a sve kasnije promjene unesene u podatke u bazi podataka programa Access ne odražavaju se u bazi podataka sustava SQL Server. Slično tome, sve kasnije promjene u tablici ili prikazu sustava SQL Server ne odražavaju se u programu Access.

 • Kada se povežete s podacima sustava SQL Server, povezujete se izravno s izvornim podacima tako da se kasnije izmjene podataka u programu Access odražavaju na SQL Server i obratno.

U ovom se članku opisuje kako uvesti podatke sustava SQL Server ili se povezati s njima.

Donošenje odluke uvesti ili povezati

Situacije kada je prikladan uvoz

Podatke sustava SQL Server obično uvozite u bazu podataka programa Access iz sljedećih razloga:

 • Želite trajno premjestiti podatke sustava SQL Server u bazu podataka programa Access jer vam više nisu potrebni u bazi podataka sustava SQL Server. Nakon uvoza podataka u Access podatke iz baze podataka sustava SQL Server možete izbrisati.

 • Vaš odjel ili radna skupina koriste Access, ali vas se povremeno upućuje na bazu podataka sustava SQL Server radi dodatnih podataka koji se moraju uvrstiti u jednu od vaših baza podataka programa Access.

Budući da se uvozom podataka sustava SQL Server stvara kopija podataka u bazi podataka programa Access, tijekom postupka uvoza navodite tablice ili prikaze koje želite kopirati.

Situacije kada je prikladno povezivanje

Obično se povezujete s podacima sustava SQL Server iz sljedećih razloga:

 • Želite se izravno povezati s izvornim podacima radi prikaza i uređivanja najnovijih podataka u bazi podataka sustava SQL Server i u bazi podataka programa Access.

 • Baza podataka sustava SQL Server sadrži mnogo velikih tablica, možda ih ne možete uvesti sve u jednu .accdb datoteku. Maksimalna veličina baze podataka programa Access iznosi dva gigabajta od čega se oduzima prostor potreban za objekte sustava.

 • Želite pokretati upite i stvarati izvješća na temelju podataka iz sustava SQL Server bez izrade kopije podataka, razmislite o povezivanju sa sustavom SQL Server.

 • Vaš se odjel ili radna skupina služi programom Access za bogato izvješćivanje i upite te se koristi sustavom SQL Server za pohranu podataka. Pojedinačni timovi mogu stvarati tablice i prikaze sustava SQL Server radi centralizirane pohrane, no često se podaci moraju unositi u programe za računala radi objedinjavanja i izvješćivanja. Povezivanje je u takvome slučaju prikladno jer dodavanje i ažuriranje podataka omogućuje i korisnicima baze podataka sustava SQL Server i korisnicima baze podataka programa Access te obje skupine korisnika mogu raditi s najnovijim podacima.

 • Korisnik ste programa Access koji je tek nedavno počeo koristiti SQL Server. Migrirali ste nekoliko svojih baza podataka u SQL Server i većina tablica u tim bazama podataka povezane su tablice. Odsad umjesto stvaranja tablica programa Access, stvarat ćete tablice i prikaze sustava SQL Server te se povezivati s njima iz baza podataka programa Access.

 • Želite i dalje pohranjivati podatke u SQL Server, ali želite i raditi s najnovijim podacima u sklopu programa Access da bi na njima pokretali upite i ispisivali izvješća koja ste osmislili u programu Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz sustava SQL Server

Priprema za uvoz

Tijekom operacije uvoza Access stvara tablicu, a zatim kopira podatke iz baze podataka sustava SQL Server u tu tablicu. Na kraju operacije uvoza možete spremiti pojedinosti operacije uvoza kao specifikacije.

Napomena: Specifikacije uvoza olakšavaju ponavljanje operacije izvoza, a da ne morate svaki put prolaziti kroz korake čarobnjaka za uvoz.

 1. Pronađite bazu podataka sustava SQL Server koja sadrži podatke koje želite uvesti. Informacije o povezivanju zatražite od administratora baze podataka.

 2. Odredite tablice ili prikaze koje želite uvesti. U jednoj operaciji uvoza možete uvesti više objekata.

 3. Pregledajte izvorne podatke i imajte na umu sljedeće:

  • Access ne podržava više od 255 polja u tablici, pa povezuje ili uvozi samo prvih 255 stupaca.

  • Maksimalna veličina baze podataka programa Access iznosi dva gigabajta od čega se oduzima prostor potreban za objekte sustava. Ako baza podataka sustava SQL Server sadrži mnogo velikih tablica, možda ih nećete moći uvesti sve u jednu .accdb datoteku. U tom slučaju preporučujemo povezivanje podataka s bazom podataka programa Access.

  • Access ne stvara automatski odnose između povezanih tablica na kraju operacije uvoza. Odnose između novih i postojećih tablica morate ručno stvoriti pomoću mogućnosti u prozoru Odnosi. Da bi vam se prikazao prozor Odnosi:

   • Kliknite Alati baze podataka > Odnosi.

 4. Odredite bazu podataka programa Access u koju želite uvesti podatke sustava SQL Server.

  Provjerite imate li potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka programa Access. Ako podatke ne želite pohranjivati ni u jednu od svojih postojećih baza podataka, stvorite praznu bazu podataka.

 5. Pregledajte tablice, ako postoje, u bazi podataka programa Access.

  Operacija uvoza stvara tablicu s istim nazivom kao i objekt sustava SQL Server. Ako se taj naziv već koristi, Access će dodati "1" u novi naziv tablice – na primjer, kontakti1. (Ako već postoji tablica Kontakti1, Access će stvoriti tablicu Kontakti2 i tako dalje).

  Napomena: Access u sklopu operacije uvoza ne zapisuje preko tablica u bazi podataka i ne možete dodavati podatke sustava SQL Server u postojeću tablicu.

Uvoz podataka

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka.

  Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite ODBC baza podataka.

 2. Kliknite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka, a zatim U redu.

 3. Ako u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka .dsn datoteka koju želite koristiti već postoji, kliknite je na popisu.

  Moram stvoriti novu .dsn datoteku

  Napomena: Koraci u ovom postupku mogu se neznatno razlikovati ovisno o softveru koji je instaliran na računalu.

  1. Kliknite Novo da biste stvorili novi naziv izvora podataka (DSN).

   Pokreće se čarobnjak za stvaranje novog izvora podataka.

  2. U čarobnjaku odaberite SQL Server na popisu upravljačkih programa, a zatim kliknite Dalje.

  3. Unesite naziv .dsn datoteke ili kliknite Pregledaj da biste spremili datoteku na drugo mjesto.

   Napomena: Da biste spremili .dsn datoteku, morate imati dozvole za pisanje u mapu.

  4. Kliknite Dalje da biste pregledali sažetak informacija, a zatim kliknite Završi da biste završili čarobnjak.

   Prikazuje se dijaloški okvir Stvaranje novog izvora podataka za SQL Server.

  5. U okvir Opis upišite opis izvora podataka. Ovaj korak nije obavezan.

  6. U odjeljku S kojim se sustavom SQL Server želite povezati? u okvir Poslužitelj upišite ili odaberite naziv sustava SQL Server s kojim se želite povezati, a zatim kliknite Dalje da biste nastavili.

  7. Možda će vam biti potrebne informacije iz administratora baze podataka sustava SQL Server, primjerice želite li koristiti Microsoft Windows NT provjeru autentičnosti ili SQL Server provjeru autentičnosti. Da biste nastavili, kliknite Dalje.

  8. Ako se želite povezati s određenom bazom podataka, provjerite je li potvrđen okvir Promijeni zadanu bazu podataka u. Zatim odaberite bazu podataka s kojom želite raditi, a zatim kliknite Dalje.

  9. Kliknite Završi.

  10. Pregledajte sažetak informacija, a zatim kliknite Testni izvor podataka.

  11. Pregledajte rezultate testiranja, a zatim kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir.

   Ako je testiranje uspjelo, kliknite U redu ili Odustani da biste promijenili postavke.

 4. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Odabir izvora podataka.

  Access prikazuje dijaloški okvir Uvoz objekata.

 5. U odjeljku Tablice kliknite svaku tablicu ili prikaz koji želite uvesti, a zatim U redu.

 6. Ako se prikaže dijaloški okvir Odabir jedinstvenog identifikatora zapisa, Access nije mogao utvrditi koje polje ili polja jedinstveno određuju svaki redak određenog objekta. U tom slučaju samo odaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki redak, a zatim kliknite U redu. Ako niste sigurni, pitajte administratora baze podataka sustava SQL Server.

  Access uvozi podatke. Ako planirate ponoviti operaciju uvoza, korake uvoza možete spremiti kao specifikacije uvoza i kasnije jednostavno ponovno pokrenuti iste korake uvoza. Za stvaranja zadatka na računalu mora biti instaliran Microsoft Office Outlook.

 7. Kliknite Zatvori u odjeljku Spremi korake uvoza u dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – ODBC baza podataka. Access dovršava operaciju uvoza i prikazuje novu tablicu ili tablice u navigacijskom oknu.

Ako želite spremiti uvoz kao zadatak radi ponovnog korištenja, nastavite na sljedeći odjeljak.

Vrh stranice

Povezivanje s podacima sustava SQL Server

Budući da se podaci spremaju u tablice, kada povežete tablicu ili prikaz u bazi podataka sustava SQL Server, Access stvara novu tablicu (često poznatu kao povezanu tablicu) koja odražava strukturu i sadržaj izvornog objekta. Podatke možete promijeniti ili u sustavu SQL Server ili u prikazu podatkovne tablice ili pak u prikazu obrasca iz programa Access. Promjene koje unesete u podatke na jednom mjestu odražavaju se na druga. No ako želite unijeti strukturalne promjene, poput uklanjanja ili promjene stupca, morate to učiniti iz baze podataka sustava SQL Server ili iz projekta programa Access koji je povezan s tom bazom podataka. Tijekom rada u programu Access ne možete dodavati, brisati ili mijenjati polja u povezanoj tablici.

Priprema za povezivanje

 1. Pronađite bazu podataka sustava SQL Server koja sadrži podatke s kojima se želite povezati. Informacije o povezivanju zatražite od administratora baze podataka.

 2. Odredite tablice i prikaze s kojima se želite povezati. Tijekom jedne operacije povezivanja možete se povezati s više objekata.

 3. Pregledajte izvorne podatke i imajte na umu sljedeće:

  • Access ne podržava više od 255 polja u tablici pa povezana tablica može obuhvatiti samo prvih 255 polja objekta s kojim se povezuje.

  • Stupci koji su samo za čitanje u objektu sustava SQL Server i dalje će biti samo za čitanje u programu Access.

  • Nećete moći dodati, izbrisati ili izmijeniti stupce u povezanoj tablici programa Access.

 4. Odredite bazu podataka programa Access u kojoj želite stvoriti povezane tablice. Provjerite imate li potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako ne želite spremiti podatke u neku od postojećih baza podataka, stvorite novu, praznu bazu podataka tako da kliknete karticu Datoteka, a zatim na kartici Novo kliknete Prazna baza podataka.

 5. Pregledajte tablice u bazi podataka programa Access. Kada povežete tablicu ili prikaz sustava SQL Server, Access stvara povezanu tablicu s istim nazivom kao i izvorišnim objektom. Ako se taj naziv već koristi, Access će u novi naziv povezane tablice dodati "1" – primjerice kontakti1. (Ako već postoji tablica Kontakti1, Access će stvoriti tablicu Kontakti2 i tako dalje).

 6. Da biste se povezali s podacima, otvorite odredišnu bazu podataka.

 7. Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite ODBC baza podataka.

 8. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatim U redu.

 9. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka kliknite .dsn datoteke koju želite koristiti ili kliknite Novo da biste stvorili novi naziv izvora podataka (DSN).

 10. Ako u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka .dsn datoteka koju želite koristiti već postoji, kliknite je na popisu.

  Moram stvoriti novu .dsn datoteku

  Napomena: Koraci u ovom postupku mogu se neznatno razlikovati ovisno o softveru koji je instaliran na računalu.

  1. Kliknite Novo da biste stvorili novi naziv izvora podataka (DSN).

   Pokreće se čarobnjak za stvaranje novog izvora podataka.

  2. U čarobnjaku odaberite SQL Server na popisu upravljačkih programa, a zatim kliknite Dalje.

  3. Unesite naziv .dsn datoteke ili kliknite Pregledaj da biste spremili datoteku na drugo mjesto.

   Napomena: Da biste spremili .dsn datoteku, morate imati dozvole za pisanje u mapu.

  4. Kliknite Dalje da biste pregledali sažetak informacija, a zatim kliknite Završi da biste završili čarobnjak za stvaranje novog izvora podataka.

   Pokreće se čarobnjak za stvaranje novog izvora podataka za SQL Server.

  5. U čarobnjaku u okvir Opis upišite opis izvora podataka. Ovaj korak nije obavezan.

  6. U odjeljku S kojim se sustavom SQL Server želite povezati? u okviru Poslužitelj upišite ili odaberite naziv računala sa sustavom SQL Server s kojim se želite povezati, a zatim kliknite Dalje da biste nastavili.

  7. Na ovoj stranici čarobnjaka možda ćete morati nabaviti podatke iz administratora baze podataka sustava SQL Server, primjerice želite li koristiti Windows NT provjeru autentičnosti ili SQL Server provjeru autentičnosti. Da biste nastavili, kliknite Dalje.

  8. Na sljedećoj stranici čarobnjaka možda su vam potrebne informacije od administratora baze podataka SQL Server. Ako se želite povezati s određenom bazom podataka, provjerite je li potvrđen okvir Promijeni zadanu bazu podataka u, odaberite bazu podataka sustava SQL Server s kojom želite raditi, a zatim kliknite Dalje.

  9. Kliknite Završi. Pregledajte sažetak informacija, a zatim kliknite Testni izvor podataka.

  10. Pregledajte rezultate testiranja, a zatim kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Testiranje ODBC izvora podataka za SQL Server.

   Ako je testiranje uspjelo, ponovno kliknite U redu da biste dovršili čarobnjak ili kliknite Odustani da biste se vratili na čarobnjak i promijenili postavke.

 11. Kliknite U redu.

  Access će prikazati dijaloški okvir Povezivanje tablica.

 12. U odjeljku Tablice kliknite svaku tablicu ili prikaz koje želite povezati, a zatim U redu.

  1. Ako se prikaže dijaloški okvir Odabir jedinstvenog identifikatora zapisa, Access nije mogao utvrditi koje polje ili polja jedinstveno određuju svaki redak izvora podataka. U tom slučaju samo odaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki redak, a zatim kliknite U redu. Ako niste sigurni, pitajte administratora baze podataka sustava SQL Server.

Access dovršava operaciju povezivanja i prikazuje novu povezanu tablicu ili tablice u navigacijskom oknu.

Važno: Svaki put kada otvorite povezanu tablicu ili izvorni objekt, prikazat će se najnoviji podaci. No strukturne promjene unesene u objekt sustava SQL Server ne odražavaju se automatski u povezanoj tablici.

Ažuriranje povezane tablice primjenom najnovije strukture objekta sustava SQL Server

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Upravitelj povezanih tablica.

 2. Potvrdite okvir pokraj svake povezane tablice koju želite ažurirati ili kliknite Odaberi sve da biste odabrali sve povezane tablice.

 3. Kliknite U redu.

  Ako je ažuriranje uspjelo, Access prikazuje poruku u skladu s time. U suprotnom Access prikazuje poruku o pogrešci.

 4. Kliknite Zatvori da biste zatvorili upravitelj povezanih tablica.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Vrh stranice

Način na koji Access vidi vrste podataka sustava SQL Server

Budući da se vrste podataka programa Access razlikuju, Access mora odrediti najprikladniju vrstu podataka programa Access koju će koristiti za svaki stupac svake tablice ili prikaza sustava SQL Server u koji uvozite podatke ili ih povezujete s njima. Stupac sustava SQL Server vrste podataka bit u Access se, primjerice, uvozi ili povezuje s vrstom podataka Da/ne. Drugi primjer: stupac sustava SQL Server vrste podataka nvarchar(255) (ili manji) uvozi se ili povezuje s vrstom podataka Tekst, no stupac vrste podataka nvarchar(256) (ili veći) uvozi se kao polje Dopis programa Access. Nakon dovršetka operacije uvoza ili povezivanja možete otvoriti tablicu u prikazu dizajna i potvrditi koje su vrste podataka dodijeljene njezinim poljima. Vrste podataka polja u uvezenim tablicama možete promijeniti. Ne možete, međutim, promijeniti vrste podataka polja u povezanim tablicama, osim tako da ih promijenite u samoj bazi podataka sustava SQL Server ili u projektu programa Access koji je povezan s bazom podataka.

U sljedećoj se tablici navode glavne vrste podataka sustava SQL Server. Drugi i treći stupac pokazuju kako Access tumači svaku vrstu.

Vrsta podataka sustava SQL Server

Vrsta podataka programa Access

Veličina polja u programu Access

bigint

Tekst

255

binarni ( polja veličina )

Binarni

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

bit

Da/ne

char ( veličina polja ), gdje je veličina polja manja od ili jednaka 255

Tekst

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

char ( veličina polja ), gdje je veličina polja veća od 255

Dopis

datetime

Datum/vrijeme

decimal ( preciznost , skaliranje )

Broj

Decimalni (svojstva preciznosti i skaliranja u programu Access podudaraju se s preciznošću i skaliranjem u sustavu SQL Server).

float

Broj

Dvostruko

image

OLE objekt

int

Broj

Dugi cijeli broj

money

Valuta

nchar ( veličina polja ), gdje je veličina polja manja od ili jednaka 255

Tekst

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

nchar ( veličina polja ), gdje je veličina polja veća od 255

Dopis

ntext

Dopis

numeric ( preciznost , skaliranje )

Broj

Decimalni (svojstva preciznosti i skaliranja u programu Access podudaraju se s preciznošću i skaliranjem u sustavu SQL Server).

nvarchar ( veličina polja ), gdje je veličina polja manja od ili jednaka 255

Tekst

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

nvarchar ( veličina polja ), gdje je veličina polja veća od 255

Dopis

nvarchar(MAX)

Dopis

real

Broj

Jedan

smalldatetime

Datum/vrijeme

smallint

Broj

Cijeli broj

smallmoney

Valuta

sql_variant

Tekst

255

text

Dopis

timestamp

Binarni

8

tinyint

Broj

Bajt

uniqueidentifier

Broj

ID replikacije

varbinary

Binarni

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

varbinary(MAX)

OLE objekt

varchar ( veličina polja ), gdje je veličina polja manja od ili jednaka 255

Tekst

Jednako kao veličina polja u sustavu SQL Server

varchar ( veličina polja), gdje je veličina polja veća od 255

Dopis

varchar(MAX)

Podaci dopisa

xml

Dopis

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×