Web-dio Uređivač sadržaja

Web-dio uređivača sadržaja možete koristiti da biste dodali oblikovani tekst, tablice, hiperveze i slike na klasičnu stranicu web-dijela. Ovaj web-dio nije dostupan za moderne stranice.

Važno: 

 • Web-dio uređivača sadržaja namijenjen je dodavanju HTML sadržaja na klasičnu stranicu web-dijela, što može uključivati hiperveze. No taj web-dio nije namijenjen povezivanju s web-mjestom. Ako trebate povezati web-dio s web-mjestom, razmislite o korištenju web-dijela za prikaz stranice.

 • Web-dio za uređivanje sadržaja ne prihvaća HTML element FORM. Ako morate dodati web-dio koji koristi element FORM, upotrijebite web dio za prikaz stranice ili web-dio za oblik.

 • Lijepljenje sadržaja koji koristi skalabilni vektorski grafički (SVG) oblik s atributom rukovatelj skriptama nije podržan u bilo kojem pregledniku. U pregledniku Firefox, lijepljenje takvog sadržaja potpuno je blokirano. U drugim preglednicima možete zalijepiti sadržaj, no rukovatelj skriptama automatski će se ukloniti.

 • Web-mjesta za objavljivanje i pridruženi web-dijelovi osim web-dijela uređivača sadržaja ne podržavaju značajku korisničkog sučelja za više jezika (MUI) sa sadržajem sustava SharePoint. Umjesto toga koristite značajku varijacije koja će preusmjeriti korisnike na odgovarajuće web-mjesto varijacije na temelju jezične postavke web-preglednika. Ako se na web-mjestu koje sadrži web-dio uređivača sadržaja koristi varijacije, nemojte omogućiti značajku MUI na web-mjestu. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje web-mjesta s više jezika.

 • Kada je značajka MUI omogućena na web-mjestu na kojem se nalazi web-dio uređivača sadržaja, svi će se postojeći sadržaj kopirati, pohraniti i prikazati odvojeno po jeziku koji je omogućen. Uređivanje sadržaja u kontekstu jednog jezika neće utjecati na sadržaj koji se prikazuje u kontekstu drugog jezika u web-dijelu uređivača sadržaja.

Sadržaj članka

Mogući načini korištenja web-dijela za uređivanje sadržaja

Web-dio za uređivanje sadržaja možete koristiti za dodavanje sljedećega:

 • uvodnog oblikovanog odlomka na stranicu

 • tablice s uputama za razumijevanje grafikona na stranici, podataka koji se koriste u grafikonu i načina na koji je grafikon stvoren

 • niza hiperveza radi dodatnih informacija

Vrh stranice

Dodavanje sadržaja u web-dio za uređivanje sadržaja

Tri su načina na koje možete dodavati sadržaj u web-dio za uređivanje sadržaja:

 • putem uređivača obogaćenog teksta    Možete upotrijebiti uređivač obogaćenog teksta da biste automatski unijeli oblikovani sadržaj bez prethodnog poznavanja sintakse HTML-a. Kliknite gumbe na alatnim trakama Standardno i Oblikovanje pri vrhu prozora da biste unijeli sadržaj i oblikovali ga. Na alatnoj traci Standardno kliknite Pomoć da biste prikazali sažetak zadataka koje možete izvesti i njihovih odgovarajućih gumba.

 • putem uređivača izvornog koda    Pomoću uređivača izvornog koda možete unijeti HTML izvorni kod ili ga izmijeniti. Uređivač izvornog koda uređivač je običnog teksta namijenjen korisnicima koji poznaju sintaksu HTML-a.

 • putem veze na sadržaj    Umjesto uređivanja sadržaja, možete umetnuti vezu na postojeći sadržaj tako da umetnete hipervezu na tekstnu datoteku koja sadrži izvorni kod u HTML-u. Možete koristiti sljedeća dva valjana protokola za hiperveze:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol sa zaštitom privatnosti, koji koristi enkripciju SSL (Secure Sockets Layer, https://)

   Možete koristiti apsolutni ili relativni URL. No ne možete koristiti put datoteke.

Napomena: Ako u web-dio za uređivanje sadržaja unesete URL kao relativnu vezu, ta se veza pretvara u apsolutni URL prilikom spremanja unosa. Ta automatska pretvorba može biti problematična ako implementirate sadržaj iz testnog u produkcijsko okruženje gdje je referenca na apsolutni URL naziv izvornog poslužitelja. Da biste riješili taj problem s automatskom pretvorbom, morat ćete urediti web-dio za uređivanje sadržaja na produkcijskom poslužitelju i ručno ažurirati URL-ove.

Važno: Ako svojstvo Veza na sadržaj upućuje na datoteku koja se nalazi izvan web-mjesta, a za web-mjesto nije omogućen pristup anonimnim korisnicima, nećete moći pristupiti datoteci. Ako vam treba pomoć, obratite se administratoru web-mjesta.

Vrh stranice

Kombiniranje uređenog i povezanog sadržaja

Možete kombinirati uređeni i povezani sadržaj da biste ponudili primarne i sekundarne informacije. Možete, primjerice, ponuditi poruku o pogrešci kao sekundarnu informaciju u uređenom sadržaju za slučaj da povezani sadržaj ili primarna informacija nisu dostupni. Kad kombinirate uređeni i povezani sadržaj, uvijek se prvo koristi povezani sadržaj. Ako povezani sadržaj nije dostupan, koristi se onaj uređeni.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela za uređivanje sadržaja

Prilagođena svojstva web-dijela za uređivanje sadržaja navedena su u nastavku.

Napomena: U osobnom prikazu ne možete prikazati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava.

Svojstvo

Opis

Uređivač obogaćenog teksta

Koristi se za unos oblikovanog teksta, tablica, hiperveza i slika. Nije nužno poznavanje sintakse HTML-a.

Uređivač izvornog koda

Koristi se za unos HTML izvornog koda u jednostavan uređivač teksta. Nužno je poznavanje sintakse HTML-a.

Veza na sadržaj

Koristi se za unos hiperveze u tekstnu datoteku koja sadrži HTML izvorni kod. Možete koristiti sljedeća dva valjana protokola za hiperveze:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol sa zaštitom privatnosti, koji koristi enkripciju SSL (Secure Sockets Layer, https://)

Možete koristiti apsolutni ili relativni URL. No ne možete koristiti put datoteke.

Važno: Ako svojstvo Veza na sadržaj upućuje na datoteku koja se nalazi izvan web-mjesta, a za web-mjesto nije omogućen pristup anonimnim korisnicima, nećete moći pristupiti datoteci. Ako vam treba pomoć, obratite se administratoru web-mjesta.

Vrh stranice

Zajednička svojstva web-dijelova

Svi web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled i dodatne značajke.

Napomena: Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Razvojni inženjer web-dijela za određeni web-dio može odrediti da se neka zajednička svojstva ne prikazuju ili u odjeljcima Izgled, Raspored i Dodatno u oknu s alatom stvoriti te prikazati dodatna svojstva koja se ne navode na popisu u nastavku.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu onemogućiti ili sakriti svojstva web-dijela.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje na njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje vidi li se web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga želite koristiti da biste prenijeli podatke na drugi web-dio putem veze s web-dijelom, ali ne želite prikazati taj web-dio.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici web-dijela u kojoj se web-dio nalazi.

Napomena: Zone na stranici web-dijela ne navode se u okviru s popisom ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivan cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani odozgo prema dolje, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Kada, primjerice, web-dio dodate u praznu zonu poredanu odozgo prema dolje, indeks zone jest 0. Kada dodate sljedeći web-dio na dno zone, indeks zone tog web-dijela jest 1. Da biste drugi web-dio premjestili na vrh zone, upišite 0, a zatim za prvi web-dio upišite 1.

Napomena: Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjenom vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela možete promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Napredno

Svojstvo

Opis

Dopusti minimiziranje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li moguće ukloniti web-dio sa stranice web-dijelova.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru web-preglednika prilikom klika na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu s alatom u sljedećim galerijama web-dijelova: Web-mjesto, Virtualni poslužitelj i Stranica web-dijela.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

 • Modalni Otvara zasebni prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

 • Bez drugih Otvara zasebni prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

 • Navigacija Otvara web-stranicu u postojećem prozoru preglednika.

Napomena: Iako prilagođeni web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći za Windows SharePoint Services 3.0 otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka pogreške pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×