Zajedničko korištenje kalendara u programu Microsoft 365

Uvodimo poboljšanja u način na koji se zajednički kalendari sustava Microsoft 365 sinkroniziraju u vašim aplikacijama. Članak je namijenjen IT administratorima da bi im olakšao razumijevanje promjena koje se objavljuju.

Poboljšanja su planirana samo za kalendare koji se dijele između osoba koje koriste Exchange Online. Nema promjena za zajedničke kalendare u situacijama kada je kalendar osobe hostiran u lokalnom sustavu Exchange.

Kada sva poboljšanja budu uvedena, IT administratori i korisnici u njihovim tvrtkama ili ustanovama mogu očekivati sljedeće:

Ta su poboljšanja još u tijeku. Ovaj se članak fokusira na promjene koje možete vidjeti već danas i navodi pojedinosti o budućim planovima. Ako želite pogledati brzu snimku stanja koja prikazuje rasporede, pogledajte odjeljak Vremenska crta poboljšanja kalendara prema klijentima u nastavku članka.

Niste IT administrator? Ako niste IT administrator i samo tražite upute za zajedničko korištenje ili delegiranje kalendara, pogledajte sljedeće članke:

Zajedničko korištenje kalendara

Prvo se poboljšanje odnosi na činjenicu da korisnici mogu zajednički koristiti kalendare putem bilo koje verzije programa Outlook i postaviti iste mogućnosti dozvola za sve verzije. U tablici u nastavku prikazano je trenutno stanje poboljšanja koje olakšava zajedničko korištenje kalendara.

Aplikacija programa Outlook

Zajedničko korištenje kalendara

Dosljedne i jednostavne dozvole prilikom zajedničkog korištenja

Napomene

Outlook za PC

Dostupno od verzije 1805.

Outlook za Mac

Dostupno od verzije 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Kalendar programa Outlook za Windows 10

✔ Pogledajte napomene

Zajedničko korištenje kalendara omogućeno je samo za Windows 10 na PC-ju i neće biti objavljeno za Windows 10 Mobile

Prihvaćanje zajedničkog kalendara

Drugo se poboljšanje odnosi na činjenicu da korisnici mogu jednostavno prihvatiti pozivnice za zajednički kalendar putem bilo koje aplikacije programa Outlook te pogledati zajedničke kalendare na svim svojim uređajima. U tablici u nastavku prikazano je trenutno stanje poboljšanja koje olakšava prihvaćanje pozivnice za zajednički kalendar.

Aplikacija programa Outlook

Prihvaćanje zajedničkog kalendara

Prihvaćanje zajedničkog kalendara sinkronizira ga na svim uređajima

Napomene

Outlook za PC

Dostupno od verzije 1805.

Outlook za Mac

Dostupno od verzije 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Kalendar programa Outlook za Windows 10Kalendar za Windows 10

✔ Pogledajte napomene

To još nije omogućeno za sve korisnike sustava Windows 10 Mobile.

Sinkronizacija i uređivanje zajedničkih kalendara

Treće je poboljšanje činjenica da korisnici mogu pogledati sve svoje zajedničke kalendare na svim uređajima ili u svim aplikacijama kalendara. Ako netko promijeni zajednički kalendar, sve će druge osobe koje ga zajednički koriste moći odmah vidjeti te izmjene. Korisnici će ujedno uočiti i poboljšanja performansi kada pregledavaju i uređuju zajedničke kalendare. Korištenje zajedničkog kalendara bit će brzo i pouzdano baš kao i upravljanje vlastitog kalendara.

Sada kada korisnik omogući zajedničko korištenje kalendara s drugim osobama, te će osobe nakon prihvaćanja pozivnice vidjeti poboljšano sučelje za zajedničko korištenje kalendara. No, ako pak omogući zajedničko korištenje kalendara s drugim osobama prije omogućivanja promjena, te osobe neće automatski vidjeti poboljšanja.

Da biste nadogradili postojeće zajedničke kalendare na novo sučelje za zajedničke kalendare, zatražite korisnike da prate upute u odjeljku Nadogradnja postojećeg zajedničkog kalendara na novi model u nastavku članka. Kada se korisnici nadograde na novi model, zajednički će se kalendari sinkronizirati s njihovim mobilnim uređajima. U budućnosti će se postojeći zajednički kalendari automatski nadograditi, no još ne postoji raspored za taj postupak automatske nadogradnje.

Kada omogućite trenutnu sinkronizaciju, zajednički će kalendar odmah odražavati promjene koje unesu drugi korisnici. Trenutna sinkronizacija trenutno nije podržana u svim vrstama zajedničkih kalendara. U sljedećim su odjeljcima navedene vrste zajedničkih kalendara i aplikacije kalendara koje podržavaju trenutnu sinkronizaciju.

Trenutna sinkronizacija podržana je samo ako oba korisnika koriste isti klijent za Microsoft 365 ili ako pak kalendar zajednički koristi korisnik programa Outlook.com.

U tablici u nastavku navedene su dodatne pojedinosti o vrstama konfiguracija koje podržavaju trenutnu sinkronizaciju. U budućnosti će trenutna sinkronizacija biti omogućena za sve kalendare koji se zajednički koriste kod korisnika programa Microsoft 365 i Outlook.com.

Vlasnik kalendara

Primatelj zajedničkog kalendara

Trenutna sinkronizacija omogućena

Napomene

Microsoft 365

Microsoft 365
(isti stanar)

Microsoft 365

Microsoft 365
(drugi klijent)

Sinkronizacija se odvija otprilike svaka tri sata.

Ako vlasnik klijenta ne dopušta vanjsko zajedničko korištenje, to znači da se ono tretira kao da se kalendar zajednički koristi s korisnikom treće strane.

Microsoft 365

Outlook.com ili
servis drugih proizvođača, kao što je Gmail.com

Ta konfiguracija trenutno generira URL za pretplatu na internetski kalendar (Internet Calendar Subscription – ICS). Primatelj zajedničkog kalendara dodaje zajednički kalendar putem URL-a za ICS, a tempiranje sinkronizacije određeno je servisom pružanja usluge kalendara primatelja.

Ako je, primjerice, primatelj korisnik programa Outlook.com, kalendar će se ažurirati otprilike svakih tri sata. Ako je pak primatelj Gmail.com, kalendar se može ažurirati svakih 24 – 48 sati.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

servis treće strane, kao što je Gmail.com

Ta konfiguracija trenutno generira ULR za ICS. Primatelj dodaje zajednički kalendar putem URL-a za ICS, a tempiranje sinkronizacije određeno je servisom pružanja usluge kalendara primatelja.

Ako je, primjerice, primatelj korisnik programa Outlook.com, kalendar će se ažurirati otprilike svaka tri sata. Ako je pak primatelj Gmail.com, kalendar se može ažurirati svakih 24 – 48 sati.

U tablici u nastavku navedene su dodatne pojedinosti o aplikacijama koje podržavaju trenutnu sinkronizaciju.

Aplikacija

Podržava trenutnu sinkronizaciju

Napomene

Outlook za PC

U pretpregledu; Pogledajte bilješke.

Trenutna sinkronizacija objavljena je kao pretpregled zaMicrosoft 365 korisnika na trenutnim kanalima.

Outlook za Mac

Dostupno od verzije 16.23.326.1.

Outlook na webu

Outlook za iOS

Outlook za Android

Kalendar programa Outlook za Windows 10

REST aplikacije

Aplikacije protokola Exchange ActiveSync

Napomena: Exchange API za Web Services (EWS) neće podržavati trenutnu sinkronizaciju.

Outlook na webu, iOS i Android:Ako ga korisnik pregledava na Outlook na webu, Outlook za iOS iliOutlook za Android, koristi se novi doživljaj sinkronizacije.

Outlook za Mac:Ako korisnik pregleda zajednički kalendar u programu Outlook za Mac, prikazat će se novi doživljaj sinkronizacije ako je kalendar dodan prihvaćanjem pozivnice za zajedničko korištenje ili ako je korisnik dodao zajednički kalendar putem datoteke > otvaranje mape drugog korisnika. No ako je korisnik dodao račun kao delegat, bit će na starom iskustvu za sinkronizaciju. Promjene se mogu odvijati brže u programima Outlook na webu, Outlook za iOS i Outlook za Android.

Outlook za PC: korisnik može omogućiti pregled poboljšanja zajedničkih kalendara slijedeći upute navedene u ovom članku. Kada se prijavite u pretpregled, korisnik bi trebao vidjeti "(pretpregled)" uz zajednički kalendar. Ako ne vide "(pretpregled)", morat će nadograditi i kalendar – slijedite upute u odjeljku Nadogradnja postojećeg zajedničkog kalendara na novi model.

Tehničke pojedinosti o poboljšanjima zajedničkog kalendara

U ovom su odjeljku opisani načini postizanja poboljšanja te što je promijenjeno u arhitekturi zajedničkih kalendara u sustavu Microsoft 365.

Terminologija

Ovo su neki od izraza koje ćemo koristiti u raspravi:

 • Zajednički kalendar: kalendar koji se zajednički koristi s dozvolama za prikaz, uređivanje i delegiranje

 • Vlasnik: osoba čiji se kalendar zajednički koristi

 • Primatelj: osoba s kojom se kalendar zajednički koristi

 • Stari model: staro ponašanje zajedničkih kalendara

 • Novi model: novo ponašanje zajedničkih kalendara

Poboljšanja su primjenjiva samo za kalendare koji se zajednički koriste kod korisnika u sustavu Exchange Online. Nema promjena za zajedničke kalendare u situacijama kada je jedan od korisnika hostiran u lokalnom sustavu Exchange.

Atribut

Stari model

Novi model

Način spremanja zajedničkog kalendara

Unos (sličan hipervezi) sprema se u poštanski sandučić primatelja. Unos upućuje na vlasnika poštanskog sandučića, no ne pohranjuje podatke o kalendaru u poštanski sandučić primatelja.

U poštanskom se sandučiću primatelja stvara novi kalendar koji sadrži kopiju kalendara vlasnika (počevši jednu godinu prije datuma prihvaćanja).

Način na koji primatelj pristupa zajedničkom kalendaru

Čita i zapisuje izravno iz poštanskog sandučića vlasnika.

Čita i zapisuje iz lokalne kopije zajedničkog kalendara pohranjenog u poštanskom sandučiću primatelja.

Način sinkroniziranja promjena zajedničkog kalendara

Aplikacija povremeno provjerava postoje li promjene u poštanskom sandučiću vlasnika te ih sinkronizira.

Servis odmah sinkronizira promjene s lokalnom kopijom primatelja. To aktivira slanje automatske obavijesti za aplikaciju koja odmah sinkronizira promjene.

Aplikacije koje primatelj može koristiti za pristup zajedničkom kalendaru

 • Outlook za PC

 • Outlook za Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook za PC

 • Outlook za Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook za iOS

 • Outlook za Android

 • Kalendar programa Outlook za Windows 10

 • Sve REST i EAS aplikacije

Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Razlike funkcija u novom modelu zajedničkog kalendara u nastavku članka.

Korisnici koji prihvate pozivnicu za novi zajednički kalendar putem ažurirane verzije programa Outlook automatski će početi koristiti novi model zajedničkog korištenja kalendara.

Najjednostavniji način da korisnik provjeri ima li poboljšanja (tj. koristi li novi model zajedničkog korištenja kalendara) jest da provjeri pojavljuje li se zajednički kalendar na mobilnom telefonu. Ako se on vidi, zajednički je kalendar već nadograđen na novi model.

Ako biste radije koristili MFCMapi, morat ćete potvrditi da su sljedeći uvjeti istiniti:

 • Lokalna se mapa zajedničkog kalendara nalazi u podstablu Kalendar.

 • U tablici Uobičajeni prikazi > Povezani sadržaji postoji unos. Stavka ima naziv svojstva SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId te upućuje na ID lokalne mape zajedničkog kalendara.

Da bi iskoristili prednosti poboljšanja zajedničkog kalendara, korisnici trebaju ponovno stvoriti zajednički kalendar pomoću jedne od dvije mogućnosti navedene u nastavku:

 1. Zatražite od vlasnika kalendara da ponovno omogući zajedničko korištenje kalendara. Korisnik to može učiniti putem bilo koje aplikacije programa Outlook, uključujući Outlook za iOS i Outlook za Android. Korisnik potom treba prihvatiti pozivnicu za zajednički kalendar putem ažurirane verzije programa Outlook. Važno je da korisnik prihvati pozivnicu iz ažurirane verzije program Outlook. Ako korisnik prihvati pozivnicu putem starije verzije programa Outlook, zajednički se kalendar neće moći koristiti s poboljšanjima. Postojeće zajedničke kalendare ne treba ukloniti prije ponovnog prihvaćanja.

 2. Uklonite i ponovno otvorite kalendar. Kada se koristi ta mogućnost, vlasnik ne treba ponovno omogućiti zajedničko korištenje kalendara. Korisnik jednostavno mora koristiti ažuriranu verziju programa Outlook da biste uklonili & ponovno otvorili zajednički kalendar, koji će automatski nadograditi kalendar. Ako korisnik izvršava ovu akciju u programu Outlook za PC, moraju se uključiti i u pretpregled opisan u ovom članku.

  Napomena: U programu Outlook za iOS i Android mogućnost dodavanja zajedničkog kalendara dostupna je u odjeljku modul kalendara: kliknite sliku profila u gornjem desnom kutu da biste pogledali popis kalendara, kliknite ikonu + u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dodaj zajedničke kalendare.

U budućnosti će zajednički kalendari biti nadograđeni na novi model neovisno o tome koju metodu korisnik odabere. Za to još nismo odredili datum.

Metode sinkroniziranja zajedničkih kalendara

U ovom su odjeljku opisana mjesta i trenuci kada se odvija sinkronizacija u trenutnom stanju razvoja. U sljedećoj su tablici navedene vrste sinkroniziranja koje postoje za zajedničke kalendare u sklopu novog modela.

Metoda ažuriranja

Sinkronizacija promjena

Podržani kalendari (trenutno)

Trenutna ažuriranja

Promjene se odmah sinkroniziraju. To se odnosi na kalendare koji se zajednički koriste između korisnika na istom klijentu za Microsoft 365 ili pak ako je zajedničko korištenje omogućio korisnik programa Outlook.com.

 • Zajedničko korištenje korisniku programa Outlook.com ili Microsoft 365 omogućuje korisnik programa Outlook.com.

 • Zajedničko korištenje Microsoft 365 korisnika u istom zakupcu.

Povremena ažuriranja

Promjene se povremeno sinkroniziraju (u većini slučajeva u roku od tri sata). Primatelji neće odmah vidjeti promjene zajedničkog kalendara, već će se kopija ažurirati svakih nekoliko sati.

 • Zajedničko korištenje između korisnika sustava Microsoft 365 na različitim klijentima s omogućenim vanjskim zajedničkim korištenjem.

Pretplata na ICS

Prilikom zajedničkog korištenja kalendara generira se URL za pretplatu na internetski kalendar (Internet Calendar Subscription – ICS). Primatelj može koristiti taj URL za dodavanje zajedničkog kalendara bilo kojem servisu pružanja usluge kalendara koju koristi. Uz URL-ove za ICS primateljev servis za pružanje usluge kalendara odabire kada želi sinkronizirati kalendar radi primanja novih ažuriranja. Ako je primatelj korisnik programa Outlook.com, sinkronizacija će se provoditi otprilike svaka tri sata.

 • Zajedničko korištenje između korisnika sustava Microsoft 365 s onemogućenim vanjskim zajedničkim korištenjem.

 • Zajedničko korištenje između korisnika sustava Microsoft 365 i korisnika programa Outlook.com.

 • Zajedničko korištenje između korisnika sustava Microsoft 365 ili programa Outlook.com i osoba sa servisom pružanja usluge kalendara treće strane, kao što je Gmail.

Trenutna sinkronizacija zajedničkog korištenja izvan klijenta trenutno nije podržana. Iako u sklopu tih konfiguracija možete omogućiti zajedničko korištenje, sinkronizacija će se odvijati povremeno. Postoje dvije vrste međuklijentskog zajedničkog korištenja:

 • Jedan korisnik sustava Microsoft 365 s drugim korisnikom sustava Microsoft 365 (ako je omogućeno vanjsko zajedničko korištenje).

  Stvorit će se potpuni zajednički kalendar, no sinkronizacija će se odvijati otprilike svaka tri sata. Trenutna će sinkronizacija s vremenom biti omogućena i za tu konfiguraciju.

 • Jedan korisnik sustava Microsoft 365 s drugim korisnikom programa Outlook.com. Ako je vanjsko zajedničko korištenje onemogućeno, zajedničko korištenje s drugim korisnikom sustava Microsoft 365 također ulazi u tu grupu.

  Prilikom zajedničkog korištenja generira se URL za ISC, koji primatelj može koristiti za dodavanje bilo kojeg servisa pružanja usluge kalendara. Uz pretplatu na ISC primateljev servis pružanja usluge kalendara odabire kada želi sinkronizirati pretplatu na ISC da bi primao nova ažuriranja. Ako je primatelj korisnik programa Outlook.com ili sustava Microsoft 365, sinkronizacija će se provoditi otprilike svaka tri sata.

Zajedničko korištenje s korisnikom putem vanjskog servisa, kao što je Gmail, drugačija je vrsta zajedničkog korištenja kalendara. U tim scenarijima generira se URL za pretplatu na internetski kalendar (Internet Calendar Subscription – ICS) koji vodi do vlasnikova kalendara. Primatelji mogu koristiti taj URL da bi prikazali kalendar u web-pregledniku ili da bi ga pak dodali na vlastiti servis pružanja usluge kalendara tako da dodaju internetski kalendar putem URL-a za ICS. Uz pretplate na ISC primateljev servis pružanja usluge kalendara odabire kada želi sinkronizirati pretplatu na ISC da bi primao nova ažuriranja. Ako je primatelj korisnik programa Outlook.com, sinkronizacija će se provoditi otprilike svaka tri sata. Ako primatelj koristi neki drugi servis pružanja usluge kalendara, kao što je Gmail.com, sinkronizacija možda neće biti tako česta.

Razlike funkcija u novom modelu zajedničkog kalendara

Zajednički kalendari koji koriste novi model razlikuju se od starog modela prema nekoliko područja funkcija, uključujući podsjetnike, dozvole, delegirane sastanke i klijente treće strane.

U prošlosti nije bilo dosljedne skupine mogućnosti na razini dozvola u svim klijentima programa Outlook. U sklopu poboljšanja ažurirani klijenti programa Outlook pokazat će pojednostavljenu i dosljednu skupinu razina dozvola za zajedničko korištenje.

Naslijeđene razine dozvola

Pojednostavljene razine dozvola

Nema zajedničkog korištenja

Nema zajedničkog korištenja

Ništa

Ništa

Podaci o slobodnom/zauzetom vremenu

Samo dostupnost

Može vidjeti kada sam zauzet

Podaci o slobodnom/zauzetom vremenu, predmet, mjesto

Ograničeni detalji

Može vidjeti naslove i mjesta

Pregledavatelj

Svi detalji

Može vidjeti sve detalje

Uređivač

Može uređivati

Vlasnik

Urednik izdanja

Autor izdanja

Autor

Autor rukopisa

Suradnik

Prilagođeno

Prilagođeno

Delegat

Delegat

Ako vlasnik koristi Outlook na webu, Outlook za iOS, Outlook za Android ili Outlook za Mac za promjenu dozvola, primateljeva kopija kalendara odmah se ponovno sinkronizira s novom razinom dozvola.

Ako vlasnik koristi neku drugu aplikaciju za promjenu dozvola, kalendar će se za nekoliko sati ponovno sinkronizirati, no to se neće dogoditi odmah.

Ako vlasnik ukloni nečije dozvole za kalendar, ta će se akcija detektirati u roku od nekoliko sati te će se dogoditi jedna od sljedeće tri stvari:

 • Ako je primatelj u istoj tvrtki ili ustanovi, a vlasnik kalendara za postavku korisnika Moja tvrtka ili ustanova (zadano) ima postavljenu bilo koju drugu dozvolu koja nije Ništa, kalendar vlasnika bit će ažuriran tako da održava razinu dozvole zadanog korisnika. Zajednički će kalendar ostati na novom modelu, no možda će imati neku drugu razinu dozvola.

 • Ako je primatelj u istoj tvrtki ili ustanovi, a vlasnik kalendara nije omogućio zajedničko korištenje kalendara s korisnikom Moja tvrtka ili ustanova (zadano), zajednički će kalendar biti uklonjen iz primateljeva poštanskog sandučića. Primatelj više neće vidjeti zajednički kalendar na popisu kalendara.

 • Ako je primatelj u nekoj drugoj tvrtki ili ustanovi, zajednički će se kalendar prestati sinkronizirati, no neće biti uklonjen.

Delegati su oduvijek mogli vidjeti delegirane poruke o sastancima putem mobilnih telefona jer su pozivnice stizale u njihove mape ulazne pošte. No u prošlosti delegati nisu znali je li pozivnica za sastanak namijenjena njima ili osobi za koju djeluju kao delegat.

Da bi podržali taj scenarij, Outlook za iOS i Outlook za Android dodali su korisničko sučelje koje pojašnjava kome je namijenjena određena pozivnica na sastanak. Tako, primjerice, napomena "Primljeno za Gordana Vukelića" na sljedećim snimkama zaslona pokazuje da je pozivnica i poruka e-pošte namijenjena Gordanu, a ne delegatu.

Snimka zaslona prikazuje zaslon mobilnog uređaja sa stavkom kalendarske pozivnice. Snimka zaslona prikazuje zaslon mobilnog uređaja sa stavkom pošte.

Novi model zajedničkog korištenja kalendara u slučaju klijenata e-pošte treće strane razlikuje se u nekoliko scenarija, koji su opisani u nastavku.

 • U slučaju EAS klijenata primatelji koji imaju dozvole samo za čitanje vidjet će mogućnost stvaranja sastanka ili odgovaranja na sastanak koji se nalazi u tom kalendaru koji mogu samo čitati. Na taj će način spremati lokalno u međuspremnik klijenta, no promjene će biti odbijene na poslužitelju. Promjene primatelja neće se odražavati na kalendar vlasnika jer oni nemaju dozvole za uređivanje. Taj se problem pojavljuje jer EAS klijenti ne razlikuju dozvole samo za čitanje od onih koje su samo za pisanje u zajedničke kalendare, već smatraju da se svi kalendari mogu uređivati.

 • Neki klijenti treće strane imaju logiku usmjerenu prema klijentima da bi odmah dodali trenutnog korisnika kao sudionika sastanka. Dakle, ako korisnik koristi nativne aplikacije kalendara na telefonu i pregledava sastanak u kalendaru neke druge osobe, možda će vidjeti svoje ime na popisu sudionika. To se događa samo ako osoba ponovno pregledava kalendar u aplikacijama kalendara treće strane. Vidjet će isti sastanak u programima Outlook za iOS ili Outlook za Android, no neće vidjeti svoje ime na popisu sudionika.

 • Ne podržavamo poboljšanja zajedničkog kalendara za klijente utemeljene na EWS-u, pa poboljšanja nisu dostupna ni za koju aplikaciju za stvaranje kalendara koja koristi EWS, kao što je Mac OS X.

  Napomene: 

  • Outlook za Mac trenutno koristi EWS i prikazuje naslijeđene zajedničke kalendare koji ne prikazuju navedena poboljšanja.

  • Aplikacija Kalendar u sustavu Mac OS X koristi EWS i prikazuje naslijeđene zajedničke kalendare koji ne prikazuju navedena pretraživanja

Najčešća pitanja

Kada će ova poboljšanja diplomirati iz statusa "Pretpregled" u programu Outlook za PC?

Još nemamo vremensku crtu, ali to ostaje jedan od najviših prioriteta za tim kalendara programa Outlook. Korisnici koji su razmjestili pretpregled u svojoj tvrtki ili ustanovi vrlo su uspješni, a mi smo željni poboljšanja prema zadanim postavkama!

Kada će ova poboljšanja doći na polu-godišnji kanal programa Outlook za PC?

Ažuriranje koje je objavljeno u siječnju 2021 pružit će mogućnost korisnicima da se odluče za pretpregled.

Ne želim da se kalendari korisnika sinkroniziraju s mobilnim telefonima. Koju postavku mogu upotrijebiti da to onemogućim?

Nemamo planove koji će dopustiti onemogućivanje poboljšanja zajedničkog kalendara za klijente.

Moji su korisnici zabrinuti glede potrošnje podataka kada se zajednički kalendari sinkroniziraju s mobilnim telefonima. Što da im kažem?

Ako poništite mogućnost zajedničkog kalendara na popisu kalendara, Outlook za iOS, Outlook za Android i Windows 10 Mobile neće sinkronizirati kalendare koji nisu odabrani. Većina aplikacija kalendara za mobilne uređaje prati to ponašanje.

Odnosi li se to i na kalendare resursa?

Uvjete za poboljšanja ispunjavaju svi kalendari koji se mogu zajednički koristiti. Ako korisnik omogući zajedničko korištenje svog kalendara, kalendara zajedničkog poštanskog sandučića ili poštanskog sandučića resursa, a primatelj prihvati pozivnicu putem programa Outlook na webu, Outlook za iOS ili Outlook za Android, počet će mu se prikazivati navedena poboljšanja.

Kada je konkretno riječ o poštanskim sandučićima resursa, postoje određene nedosljednosti s načinom na koji se dozvole prikazuju na popisu dozvola programa Outlook u odnosu na popis dozvola u centru za administratore. Radimo na tome da se dozvole prikazuju dosljedno. No funkcija zajedničkog kalendara funkcionira kao što je gore opisano ako je riječ o poštanskim sandučićima resursa, a primatelj će moći vidjeti kalendar resursa na mobilnom telefonu.

Podržavate li sada zajedničko korištenje kalendara s grupama sustava Microsoft 365?

Ne još, no to je pri vrhu našeg popisa promjena. Trenutno možete zajednički koristiti kalendare samo s pojedinačnim korisnicima ili sigurnosnim grupama.

Hoće li te promjene korisniku pojednostavniti upravljanje većim brojem ovlaštenika za kalendar?

Ta poboljšanja, posebno brže sinkroniziranje, većem broju korisnika pojednostavnit će upravljanje istim kalendarom, no scenarij s više ovlaštenika nije cilj ovih poboljšanja. Za najbolje rezultate samo jedan ovlaštenik treba upravljati zajedničkim kalendarom.

Vremenska crta poboljšanja kalendara prema klijentima

U nastavku je naveden sažetak trenutnog stanja poboljšanja kalendara. Vremenske crte navedene u nastavku podložne su promjenama.

Poboljšanja

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Zajedničko korištenje kalendara s pojednostavljenim dozvolama

✔**

✔***

Nije planirano

Prihvaćanje kalendara tako da prijeđe na novi model

✔**

✔***

Trenutna sinkronizacija putem novog modela

U pretpregledu

✔***

*Odnosi se samo na klijente koji su kupili Microsoft Office s mjesečnom ili godišnjom pretplatom.

**Dostupno od verzije 1805.

***Dostupno od verzije 16.23.326.1.

Povezane teme

Zajedničko korištenje kalendara u programu Outlook na webu za tvrtke
Delegiranje kalendara u aplikaciji Outlook na webu za tvrtke
Upravljanje kalendarom druge osobe u aplikaciji Outlook na webu

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Pretplata koja će vam omogućiti najbolje iskorištavanje vremena

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×