Zajedničko korištenje kalendara u programu Outlook na webu

Ako imate Microsoft 365 ili drugi servia za e-poštu koji se temelji na Microsoft Exchange Online, možete zajednički koristiti kalendar s osobama izvan tvrtke ili ustanove koristeći aplikacijuOutlook na webu. Ovisno o dozvolama koje im dodijelite, mogu prikazati Vaš kalendar, uređivati ga, ili biti u svojstvu Vašeg delegata za zahtjeve za sastanak.

Napomene: 

 • Zajedničko korištenje kalendara možda nije dostupno za Vaš račun ili je ograničeno na osobe u Vašoj tvrtki ili ustanovi, ovisno o postavkama Vaše tvrke ili ustanove.

 • Za Outlook.com pogledajte članak Zajedničko korištenje kalendara u Outlook.com.

Napomena: Ako se upute ne podudaraju s onim što vidite, možda koristite stariju verziju Outlook na webu. Isprobajte upute za klasični Outlook na webu.

 1. Na dnu stranice odaberite Kalendar da biste prešli na kalendar.

 2. U mapi Kalendar, na alatnoj traci na vrhu stranice, odaberitezajedničko korištenje, a zatim odaberite kalendar koji želite podijeliti.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

  Napomena: Ne možete podijeliti kalendare koji su u vlasništvu drugih

 3. Upišite ime ili adresu e-pošte osobe s kojom želite podijeliti svoj kalendar.

 4. Odaberite kako želite da se osoba koristi Vašim kalendarom:

  • Može vidjeti kada sam zauzet daje im do znanja kada ste zauzeti ali ne i detalje kao na primjer mjesto događaja.

  • Može pregledavati naslove i mjesta mogu vidjeti kada ste zauzeti kao i naslov i mjesto događaja.

  • Može pregledati sve detalje osobi omogućuje pregled svih detalja događaja.

  • Može uređivati osobi omogućuje uređivanje vašeg kalendara.

  • Delegat omogućuje im uređivanje vašeg kalendara i dijeljenje s drugima

 5. Odaberite Share. Ako momentalno ne želite dijeliti svoj kalendar, odaberite Ukloni .

  Napomene: 

  • Prilikom zajedničkog korištenja kalendara s nekim tko ne koristi Outlook na webu, na primjer, netko tko koristi Gmail, moći će prihvatiti pozivnicu samo pomoćuMicrosoft 365 ili računa za Outlook.com.

  • ICS kalendari služe samo za čitanje i prema tome, čak i sa vašom dozvolom za uređivanje, drugi korisnici neće moći uređivati vaš kalendar.

  • Učestalost sinkronizacije ICS kalendara ovisi o davatelju usluga e-pošte osobe s kojom ga zajednički koristite.

  • Stavke kalendara označene kao privatne su zaštićene. Većina osoba s kojima zajednički koristite kalendar vide samo vrijeme stavki koje su označene kao privatne, ne naslov, mjesto ili druge detalje. Ponavljajući niz koji je označen kao privatan će isto pokazati ponavljajući uzorak.

Možete promijeniti dozvole koje ste postavili za kalendar ili potpuno prekinuti zajedničko korištenje tako što ćete desnom tipkom miša kliknuti na naziv kalendara u odjeljku Kalendari.

 1. Na dnu stranice odaberite Kalendar da biste prešli na kalendar.

 2. U odjeljku Kalendari desnom tipkom miša kliknite na kalendar za koji želite ažurirati postavke zajedničkog korištenja, a zatim odaberite Dozvole za zajedničko korištenje.

  Snimka zaslona na kojoj pokazivač prelazi preko kontekstnog izbornika kalendara Zajedničko korištenje i dozvole

 3. Pronađite osobu čije dozvole želite promijeniti te odaberite novu razinu dozvola ili odaberite Ukloni da biste prekinuli zajedničko korištenje kalendara s njom/njima.

Ako primite poziv za zajedničko korištenje nečijeg kalendara, odaberite Prihvati na dnu poruke da biste taj kalendar dodali u svoj prikaz kalendara.

Snimka zaslona gumba Prihvati u zajedničkom kalendaru u obavijesti e-pošte.

Nakon što dodate drugi kalendar, možete ga preimenovati, promijeniti mu boju ili ga ukloniti iz svog prikaza. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite na kalendar u navigacijskom oknu.

Snimka zaslona sadržaja kalendarskog izbornika sa odabranom naredbom Preimenuj

Ako želite prekinuti zajedničko korištenje kalendara s nekom osobom, možete ukloniti njihove dozvole.

 1. Na dnu stranice odaberite Kalendar da biste prešli na kalendar.

 2. U lijevom oknu desnim klikom miša kliknite kalendar za koji želite prekinuti zajedničko korištenje, a zatim odaberite Zajedničko korištenje i dozvole.

  Snimka zaslona na kojoj pokazivač prelazi preko izbornika Dijeljenje i dozvole u kontekstu kalendara

  Primarni se kalendar po zadanome naziva „Kalendar”. Ako stvorite dodatne kalendare, umjesto zadanog možete koristiti jedan od tih kalendara. Ne možete ukloniti dozvole za zajedničko korištenje na kalendarima koji su vlasništvo drugih korisnika.

 3. Odaberite osobu kojoj želite onemogućiti zajedničko korištenje kalendara i odaberite Ukloni .

  Osoba je sada uklonjena s popisa osoba koje imaju pristup vašem kalendaru. Njihov primjerak kalendara više se neće sinkronizirati s Vašim i više neće primati ažuriranja.

U postavkama kalendara možete objaviti kalendar da bi svi mogli pregledavati vaš kalendar ili se pretplatiti na njega.

 1. U prikazu kalendara odaberite postavke Postavke > Prikaz svih postavki programa Outlook.

 2. Odaberite zajednički kalendari.

 3. U odjeljku Objavi kalendarodaberite kalendar koji želite objaviti i koliko detalja osobe mogu vidjeti.

 4. Odaberite Objavi.

 5. Ako odaberete vezu HTML-a, primatelji mogu kopirati i zalijepiti URL u pregledniku da bi prikazali vaš kalendar u novom prozoru preglednika.

  Ako odaberete ICS vezu, primatelji mogu preuzeti ICS datoteku i uvesti ga u Outlook. Time će se događaji dodati u kalendar, ali primatelji neće automatski primati ažuriranja za vaš kalendar. Kao alternativno, primatelji mogu koristiti ICS vezu da bi se pretplatili na vaš kalendar putem programa Outlook. Vidjet će vaš kalendar zajedno s vlastitim i automatski će primati sva ažuriranja u vašem kalendaru.

Napomene: 

 • HTML i ICS kalendari samo su za čitanje, pa primatelji neće moći uređivati vaš kalendar.

 • Učestalost sinkronizacije ICS kalendara ovisi o davatelju usluga e-pošte primatelja.

 1. U prikazu kalendara odaberite postavke Postavke > Prikaz svih postavki programa Outlook.

 2. Odaberite zajednički kalendari.

 3. U odjeljku Objavi kalendarodaberite Poništi objavu.

Upute za klasični Outlook na webu

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Na vrhu zaslona odaberite Zajedničko korištenje, a zatim kalendar čije zajedničko korištenje želite omogućiti.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

  Primarni se kalendar po zadanome naziva „Kalendar”. Ako stvorite dodatne kalendare, umjesto zadanog možete zajednički koristiti jedan od tih kalendara. Ne možete omogućiti zajedničko korištenje kalendara u vlasništvu drugih osoba.

 3. U okvir Pošaljite pozivnicu za zajedničko korištenje putem e-pošte unesite ime ili adresu e-pošte osoba s kojom želite zajednički koristiti kalendar.

  Snimka zaslona dijaloga za Zajedničko korištenje ovog kalendara.

 4. Odaberite koliko informacija želite učiniti vidljivima toj osobi:

  • Postavka Može pregledavati kada sam zauzet osobi omogućuje pregledavanje kada ste zauzeti, ali ne obuhvaća detalje kao što je mjesto događaja.

  • Postavka Može pregledavati naslove i mjesta osobi omogućuje uvid u naslov i mjesta događaja kada ste vi zauzeti.

  • Postavka Može pregledavati osobi omogućuje pregled svih detalja Vaših događaja.

  • Može uređivati omogućuje osobi da vidi sve detalje Vaših događaja te joj omogućuje uređivanje Vašeg kalendara (dostupno je samo kada je omogućeno zajedničko korištenje s osobama u Vašoj tvrtki ili ustanovi).

  • Delegiranje omogućuje osobi prikaz i uređivanje vašeg kalendara, kao i slanje i odgovaranje na zahtjeve za sastanak u Vaše ime (dostupno je samo kada se kalendar zajednički koristi s osobama u tvrtki ili ustanovi). Dodatne informacije o uređivaču i pravima pristupa delegata potražite u članku Delegiranje kalendara u programu Outlook na webu.

 5. Odaberite Zajedničko korištenje. Ako u ovom trenutku ne želite zajednički koristiti kalendar, odaberite Ukloni Ukloni .

Napomene: 

 • Prilikom zajedničkog korištenja kalendara koji nije Vaš primarni kalendar – kao što je projektni kalendar koji ste stvorili – ne možete odabrati Delegiranje.

 • Stavke kalendara s oznakom Privatno su zaštićene. Većina osoba s kojima zajednički koristite kalendar vidjet će samo vrijeme kada su stavke označene oznakom Privatno, ali ne i predmet, mjesto i ostale detalje. Ponavljajući nizovi stavki s oznakom Privatno također će prikazati obrazac ponavljanja. Jedina iznimka tomu je da možete dati delegatu dozvoli da prikaže privatne događaje.

 • Također možete vidjeti stavku za Moje tvrtke ili ustanove na popisu osoba s kojima zajednički koristite kalendar. Ovo je zadana razina pojedinosti koje drugi korisnici u Vašoj tvrtki ili ustanovi (ili pridruženim tvrtkama ili ustanovama) mogu vidjeti prilikom prikaza kalendara u Pomoćniku za raspored.

Vrh stranice

Možete promijeniti dozvole koje ste postavili za kalendar ili potpuno prekinuti zajedničko korištenje, desnom tipkom miša kliknite naziv kalendara u odjeljku Vaši kalendari.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. U odjeljku Vaši kalendari desnom tipkom miša kliknite kalendar kojemu želite ažurirati postavke zajedničkog korištenja, a zatim odaberite Dozvole za zajedničko korištenje.

  Snimka zaslona izbornika za Vaš Kalendar sa odabirom Zajedničko korištenje dozvoljeno

 3. Pronađite osobu čije dozvole želite promijeniti pa odaberite novu razinu dozvola ili odaberite Ukloni Ukloni da biste prekinuli zajedničko korištenje kalendara s tom osobom.

Kada uklonite osobu s popisa osoba s kojima ste podijelili kalendar, URL koji ste toj osobi poslali prestaje funkcionirati. Ako korisnik pripada Vašoj tvrtki ili ustanovi, kalendar je uklonjen s njihova popisa kalendara.

Vrh stranice

Ako primite poziv za zajedničko korištenje nečijeg kalendara, odaberite Prihvati u poruci ili vezu u pozivnici kako biste taj kalendar dodali u svoj prikaz kalendara.

Snimka zaslona gumba Prihvati u zajedničkom kalendaru u obavijesti e-pošte.

Na svoj kalendar možete otići i u Outlook na webu, a da biste u svoj prikaz dodali kalendare drugih osoba. Međutim, kalendari otvoreni na taj način neće se pojaviti u svim Vašim klijentima Outlook. Da biste bili sigurni da će se kalendari drugih osoba pojaviti u svim Vašim klijentima Outlook, zamolite ih da s Vama podijele svoje kalendare.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite Drugi kalendari , a zatim odaberite Otvori kalendar.

  Snimka zaslona sadržajnog izbornika za Ostale Kalendare sa Otvoren Kalendar odabran.

 3. Da biste dodali kalendar, odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Da biste dodali kalendar koji pripada nekomu u Vašoj tvrtki ili ustanovi, u okvir iz imenika unesite njegovo/njezino ime, a zatim odaberite Otvori. Ako ta osoba nije podijelila svoj kalendar izravno s Vama, otvaranje kalendara prikazat će se s dozvolama koje je ta osoba dala korisniku Moja tvrtka ili organizacija.

  • Da biste dodali kalendar izvan Vaše tvrtke ili ustanove, u okvir Internetski kalendar unesite URL, a zatim odaberite Otvori. URL će najvjerojatnije imati nastavak .ics.

   Napomena: Ako pokušate dodati kalendar s interneta i sigurni ste da je URL točan, ali se ništa ne prikazuje, pokušajte kalendar ukloniti, a zatim ga ponovno dodati te pritom promijeniti protokol http u https.

Kada dodate neki drugi kalendar, možete mu promijeniti naziv i boju ili ga ukloniti iz prikaza.

Informacije o uređivanju tuđeg kalendara potražite u članku Upravljanje kalendarom druge osobe u web-aplikaciji Outlook.

Dodatne informacije o otvaranju kalendara izvan Vaše tvrtke ili ustanove ili pomoću URL-ova s nastavkom .ics potražite u članku Uvoz ili pretplata na kalendar u programu Outlook na webu.

Ako želite prekinuti zajedničko korištenje kalendara s nekom osobom, uklonite dozvole te osobe na servisu Outlook na webu.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Pri vrhu stranice odaberite Zajedničko korištenje, a zatim kalendar čije zajedničko korištenje želite prekinuti.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

  Primarni se kalendar po zadanome naziva „Kalendar”. Ako stvorite dodatne kalendare, umjesto zadanog možete koristiti jedan od tih kalendara. Ne možete ukloniti dozvole za zajedničko korištenje s kalendara drugih osoba.

 3. Odaberite osobe kojima želite onemogućiti zajedničko korištenje kalendara i odaberite Ukloni Ukloni .

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zajedničko korištenje ovog kalendara.

  Osoba je uklonjena s popisa osoba koje imaju pristup Vašem kalendaru. Ako je osoba u Vašoj tvrtki ili ustanovi, Vaš će kalendar biti uklonjen s njegova/njezina popisa kalendara. Ako osoba ne pripada Vašoj tvrtki ili ustanovi, njegova/njezina kopija kalendara neće biti uklonjena, ali se više neće sinkronizirati s Vašim kalendarom niti će se ažurirati.

U postavkama kalendara možete objaviti kalendar da bi svi mogli pregledavati vaš kalendar ili se pretplatiti na njega.

 1. U prikazu kalendara odaberite postavke Postavke > kalendara.

 2. U odjeljku zajednički kalendariodaberite Objavljivanje kalendara.

 3. U odjeljku Odabir kalendaraodaberite kalendar koji želite objaviti na padajućem izborniku.

 4. U odjeljku Odabir dozvolaodaberite koliko će se detalja osobe morati vidjeti na padajućem izborniku.

 5. Odaberite Spremi.

 6. Ako odaberete vezu HTML-a, primatelji mogu kopirati i zalijepiti URL u pregledniku da bi prikazali vaš kalendar u novom prozoru preglednika.

  Ako odaberete ICS vezu, primatelji mogu preuzeti ICS datoteku i uvesti ga u Outlook. Time će se događaji dodati u kalendar, ali primatelji neće automatski primati ažuriranja za vaš kalendar. Kao alternativno, primatelji mogu koristiti ICS vezu da bi se pretplatili na vaš kalendar putem programa Outlook. Vidjet će vaš kalendar zajedno s vlastitim i automatski će primati sva ažuriranja u vašem kalendaru.

Napomene: 

 • HTML i ICS kalendari samo su za čitanje, pa primatelji neće moći uređivati vaš kalendar.

 • Učestalost sinkronizacije ICS kalendara ovisi o davatelju usluga e-pošte primatelja.

 1. U prikazu kalendara odaberite postavke Postavke > kalendara.

 2. U odjeljku zajednički kalendariodaberite Objavljivanje kalendara.

 3. U odjeljku Odabir kalendaraodaberite kalendar koji želite poništiti objavljivanjem na padajućem izborniku.

 4. U odjeljku Odaberite dozvoleodaberite ne zajednički koristi se na padajućem izborniku.

 5. Odaberite Spremi.

Dodatne informacije

Delegiranje kalendara u aplikaciji Outlook na webu

Rad s više kalendara u programu Outlook na webu

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×