Sadržaj
×
Zajedničko korištenje i suautorstvo
Zajedničko korištenje i suautorstvo

Zaključavanje i otključavanje određenih dijelova zaštićenog radnog lista

Prema zadanim postavkama zaštita radnog lista zaključava sve ćelije tako da se nijedna od njih ne može uređivati. Da biste omogućili uređivanje nekih ćelija, dok druge ćelije ostavljate zaključane, moguće je otključati sve ćelije. Prije zaštite radnog lista možete zaključati samo određene ćelije i raspone, a po želji određenim korisnicima omogućiti uređivanje samo u određenim rasponima zaštićenog lista.

Zaključavanje određenih ćelija i raspona u zaštićenom radnom listu

Slijedite ove korake:

 1. Ako je radni list zaštićen, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Pregled kliknite Uklanjanje zaštite lista (u grupi Promjene).

   Uklanjanje zaštite lista

   Kliknite gumb Zaštiti list da biste odsutni list kada je radni list zaštićen.

  2. Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za uklanjanje zaštite radnog lista.

 2. Odaberite cijeli radni list klikom na gumb Odaberi sve.

  Select All button

 3. Na kartici Polazno kliknite pokretač skočnog pokretača Oblikovanje fonta ćelije. Možete i pritisnuti Ctrl + Shift + F ili Ctrl + 1.

  Pokretač dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

 4. Na skočnom izborniku Oblikovanje ćelija na kartici Zaštita poništite okvir Zaključano, a zatim kliknite U redu.

  Kartica Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija

  Time ćete otključati sve ćelije na radnom listu kada zaštitite radni list. Sada možete odabrati konkretne ćelije koje želite zaključati.

 5. Na radnom listu odaberite samo one ćelije koje želite zaključati.

 6. Ponovno unesite skočni prozor Oblikovanje ćelija (Ctrl + Shift + F).

 7. Ovaj put na kartici Zaštita potvrdite okvir Zaključano, a zatim kliknite U redu.

 8. Na kartici Pregled kliknite Zaštiti list.

  Zaštita lista

 9. Na popisu Dopusti svim korisnicima ovog radnog lista odaberite elemente koje želite da korisnici mogu mijenjati.

  Dodatne informacije o elementima radnog lista

  Potvrdni okvir koji je potrebno poništiti

  Korisnicima se onemogućuje

  Biranje zaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati zaključane ćelije.

  Biranje nezaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati nezaključane ćelije, a zatim se pomoću tabulatora kretati po nezaključanim ćelijama na zaštićenom radnom listu.

  Oblikovanje ćelija

  Promjena mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste uvjetno oblikovanje primijenili prije nego ste zaštitili radni list, ono će se nastaviti mijenjati kad korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.

  Oblikovanje stupaca

  Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, što obuhvaća širinu stupca ili skrivanje stupaca (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Oblikovanje redaka

  Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, što obuhvaća promjenu visine redaka ili skrivanje redaka (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Umetanje stupaca

  Umetanje stupaca.

  Umetanje redaka

  Umetanje redaka.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Brisanje stupaca

  Brisanje stupaca.

  Ako je brisanje stupaca onemogućeno, a umetanje stupaca nije, korisnik može umetnuti stupce, ali ih potom ne može izbrisati.

  Brisanje redaka

  Brisanje redaka.

  Ako je brisanje redaka onemogućeno, a umetanje redaka nije, korisnik može umetnuti retke, ali ih potom ne može izbrisati.

  Sortiranje

  Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje automatskog filtra

  Korištenje padajućih strelica za promjenu filtra na rasponima kad su primijenjeni automatski filtri.

  Korisnici ne mogu primijeniti ni ukloniti automatske filtre na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje izvješća zaokretne tablice

  Oblikovanje, promjena rasporeda, osvježavanje i sve izmjene izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.

  Uređivanje objekata

  Činjenje bilo čega od sljedećeg:

  • Promjena grafičkih objekata, što obuhvaća mape, ugrađene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije no što ste zaštitili radni list. Na primjer, ako radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, gumb možete kliknuti da biste pokrenuli makronaredbu, ali ga ne možete izbrisati.

  • Stvaranje promjena, kao što je oblikovanje, na ugrađeni grafikon. Grafikon će se i dalje ažurirati kada promijenite izvorišne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikaz scenarija koje ste sakrili, promjene na scenarijima za koje ste spriječili promjene te brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u ćelijama s promjenama ako te ćelije nisu zaštićene te dodavati nove scenarije.

  Elementi lista grafikona

  Okvir koji je potrebno potvrditi

  Korisnicima se onemogućuje

  Sadržaj

  Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.

  Objekti

  Mijenjanje grafičkih objekata,  uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole , osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.

 10. U okvir Lozinka za uklanjanje zaštite lista upišite lozinku za list i kliknite U redu, a potom ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

  • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.

  • Odaberite lozinku koju ćete moći zapamtiti jer ako je izgubite, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima radnog lista.

Otključavanje raspona na zaštićenom radnom listu da bi ih korisnici mogli uređivati

Da biste određenim korisnicima dali dozvolu za uređivanje raspona na zaštićenom radnom listu, na računalu mora biti Microsoft Windows XP ili noviji te računalo mora biti u domeni. Da ne biste morali koristiti dozvole za koje je potrebna domena, možete i odrediti lozinku za raspon.

 1. Odaberite radni list koji želite zaštititi.

 2. Na kartici Pregled u grupi Promjene kliknite Dopusti korisnicima uređivanje raspona.

  Omogućivanje uređivanja promjena korisnicima

  Ta je naredba dostupna samo ako radni list nije zaštićen.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novi raspon koji se može uređivati, kliknite Novo.

  • Da biste izmijenili postojeći raspon koji se može uređivati, potvrdite okvir Rasponi otključani lozinkom kada je list zaštićen, a zatim kliknite Izmijeni.

  • Da biste izbrisali raspon koji se može uređivati, potvrdite okvir Rasponi otključani lozinkom kada je list zaštićen, a zatim kliknite Izbriši.

 4. U okvir Naslov upišite naziv raspona koji želite otključati.

 5. U okvir Odnosi se na ćelije upišite znak jednakosti (=), a zatim upišite referencu raspona koji želite otključati.

  Možete kliknuti i gumb Sažmi dijalog, odabrati raspon na radnom listu pa ponovno kliknuti gumb Sažmi dijalog da biste se vratili u dijaloški okvir.

 6. Za pristup putem lozinke u okvir Lozinka za raspon upišite lozinku koja omogućuje pristup rasponu.

  Ako namjeravate koristiti dozvole pristupa, ne morate određivati lozinku. Korištenjem lozinke možete vidjeti korisničke vjerodajnice svih ovlaštenih osoba koje uređuju raspon.

 7. Za dozvole za pristup kliknite Dozvole, a potom Dodaj.

 8. U okvir Upišite nazive objekata za odabir (primjeri) upišite imena korisnika kojima želite dopustiti uređivanje raspona.

  Da bi vam se prikazao točan način unosa korisničkih imena, kliknite primjeri. Da biste provjerili točnost imena, kliknite Provjeri imena.

 9. Kliknite U redu.

 10. Da biste odredili vrstu dozvole za korisnike koje ste odabrali, u okviru Dozvole odaberite ili poništite potvrdne okvire Dopusti ili Nemoj dopustiti, a potom kliknite Primijeni.

 11. Dvaput kliknite U redu.

  Ako računalo to od vas zatraži, upišite lozinku koju ste odredili.

 12. U dijaloškom okviru Dozvola korisnicima za uređivanje raspona kliknite Zaštiti list.

 13. Na popisu Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista: odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

  Dodatne informacije o elementima radnog lista

  Potvrdni okvir koji je potrebno poništiti

  Korisnicima se onemogućuje

  Biranje zaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati zaključane ćelije.

  Biranje nezaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati nezaključane ćelije, a zatim se pomoću tabulatora kretati po nezaključanim ćelijama na zaštićenom radnom listu.

  Oblikovanje ćelija

  Promjena mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste uvjetno oblikovanje primijenili prije nego ste zaštitili radni list, ono će se nastaviti mijenjati kad korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.

  Oblikovanje stupaca

  Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, što obuhvaća širinu stupca ili skrivanje stupaca (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Oblikovanje redaka

  Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, što obuhvaća promjenu visine redaka ili skrivanje redaka (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Umetanje stupaca

  Umetanje stupaca.

  Umetanje redaka

  Umetanje redaka.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Brisanje stupaca

  Brisanje stupaca.

  Ako je brisanje stupaca onemogućeno, a umetanje stupaca nije, korisnik može umetnuti stupce, ali ih potom ne može izbrisati.

  Brisanje redaka

  Brisanje redaka.

  Ako je brisanje redaka onemogućeno, a umetanje redaka nije, korisnik može umetnuti retke, ali ih potom ne može izbrisati.

  Sortiranje

  Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje automatskog filtra

  Korištenje padajućih strelica za promjenu filtra na rasponima kad su primijenjeni automatski filtri.

  Korisnici ne mogu primijeniti ni ukloniti automatske filtre na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje izvješća zaokretne tablice

  Oblikovanje, promjena rasporeda, osvježavanje i sve izmjene izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.

  Uređivanje objekata

  Činjenje bilo čega od sljedećeg:

  • Promjena grafičkih objekata, što obuhvaća mape, ugrađene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije no što ste zaštitili radni list. Na primjer, ako radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, gumb možete kliknuti da biste pokrenuli makronaredbu, ali ga ne možete izbrisati.

  • Stvaranje promjena, kao što je oblikovanje, na ugrađeni grafikon. Grafikon će se i dalje ažurirati kada promijenite izvorišne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikaz scenarija koje ste sakrili, promjene na scenarijima za koje ste spriječili promjene te brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u ćelijama s promjenama ako te ćelije nisu zaštićene te dodavati nove scenarije.

  Elementi lista grafikona

  Okvir koji je potrebno potvrditi

  Korisnicima se onemogućuje

  Sadržaj

  Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.

  Objekti

  Mijenjanje grafičkih objekata,  uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole , osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.

 14. U okviru Lozinka za uklanjanje zaštite lista unesite lozinku, kliknite U redu, a zatim ponovno upišite lozinku da biste je potvrdili.

 • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.

 • Provjerite možete li odabrati lozinku koju možete zapamtiti. Ako izgubite lozinku, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima na radnom listu.

 • Pripada li ćelija jednom rasponu ili većem broju njih, korisnici koji imaju dozvolu za uređivanje bilo kojeg od tih raspona moći će urediti ćeliju.

 • Ako korisnik pokuša uređivati više ćelija odjednom i ovlašten je uređivati neke, ali ne i sve te ćelije, od korisnika će se zatražiti da uredi ćelije jedan po jedan.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednici za odgovore.

Zaštita radne knjige

Zaštita radnog lista

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×