Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Raspršeni grafikoni i linijski grafikoni izgledaju vrlo slično, posebno kada se raspršeni grafikon prikazuje s poveznim crtama. No način na koji svaka od tih vrsta grafikona iscrta podatke duž vodoravne osi (poznata i kao os x) i okomita os (poznata i kao os y) vrlo se razlikuje.

zamjenski tekst zamjenski tekst

Napomena: Informacije o različitim vrstama raspršenih i linijskih grafikona potražite u članku Dostupne vrste grafikona u sustavu Office.

Prije nego što odaberete neku od tih vrsta grafikona, možda ćete trebati saznati više o razlikama i saznati kada je bolje koristiti raspršeni grafikon umjesto linijski grafikon ili obrnuto.

Glavna je razlika između raspršenih i linijskih grafikona način na koji iscrtuju podatke na vodoravnoj osi. Kada, na primjer, koristite sljedeće podatke radnog lista za stvaranje raspršenog i linijskog grafikona, možete vidjeti da se podaci drugačije raspodjeljuju.

zamjenski tekst

Na raspršenom grafikonu vrijednosti dnevnih oborina iz stupca A prikazane su kao x vrijednosti na vodoravnoj (x) osi, a vrijednosti čestica iz stupca B prikazane su kao vrijednosti na okomitoj (y) osi. Raspršeni grafikon, koji se često zove xy grafikon, nikada ne prikazuje kategorije na vodoravnoj osi.

zamjenski tekst

Raspršeni grafikon uvijek sadrži dvije osi vrijednosti za prikaz jednog skupa brojčanih podataka duž vodoravne osi (vrijednosti) i drugog skupa brojčanih vrijednosti duž okomite osi (vrijednosti). Grafikon prikazuje točke presjeka x i y brojčanih vrijednosti kombinirajući ih u jednu točku podataka. Te točke podataka mogu se raspodijeliti ravnomjerno ili neravnomjerno duž vodoravne osi, ovisno o podacima.

Prva točka podataka koja će se pojaviti na raspršenom grafikonu predstavlja vrijednost y od 137 (čestice) i vrijednost x od 1,9 (dnevne oborine). Ovi brojevi predstavljaju vrijednosti u ćelijama A9 i B9 na radnom listu.

No u linijskom grafikonu iste vrijednosti dnevnih oborina i čestica prikazane su kao dvije zasebne točke podataka koje se ravnomjerno raspodjeljuju duž vodoravne osi. Razlog je taj što linijski grafikon sadrži samo jednu os vrijednosti (okomitu os). Vodoravna os linijskog grafikona prikazuje samo ravnomjerno raspoređene grupe (kategorije) podataka. S obzirom na to da se u podacima ne nalaze kategorije, one se generiraju automatski (na primjer, 1, 2, 3 itd.).

Ovo je dobar primjer kada ne treba koristiti linijski grafikon.

zamjenski tekst

Linijski grafikon raspodjeljuje podatke kategorije ravnomjerno duž vodoravne osi (kategorija) i sve podatke brojčanih vrijednosti duž okomite osi (vrijednost).

Vrijednost Y čestica od 137 (ćelija B9) i vrijednost x dnevnih oborina od 1,9 (ćelija A9) prikazuju se kao zasebne točke podataka na linijskom grafikonu. Nijedna od tih točaka podataka prva je podatkovna točka prikazana na grafikonu – umjesto toga, prva podatkovna točka za svaki niz podataka odnosi se na vrijednosti u prvom retku podataka na radnom listu (ćelije A2 i B2).

Vrsta osi i razlike u skaliranju

S obzirom na to da je vodoravna os raspršenog grafikona uvijek os vrijednosti, ona može prikazati brojčane vrijednosti ili vrijednosti podataka koje su predstavljene kao brojčane vrijednosti (kao što su dani ili sati). Da biste fleksibilnije prikazali brojčane vrijednosti duž vodoravne osi, možete promijeniti mogućnosti skaliranja za tu os isto kao što možete promijeniti mogućnosti skaliranja za okomitu os.

S obzirom na to da je vodoravna os linijskog grafikona os kategorije, ona može biti samo os teksta ili os podataka. Os teksta prikazuje samo tekst (nebrojčane podatke ili brojčane kategorije koje nisu vrijednosti) u ravnomjerno raspoređenim intervalima. Os podataka prikazuje datume kronološkim redoslijedom u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama kao što su broj dana, mjeseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu pravilno poredani ili nisu iskazani u istoj osnovnoj jedinici.

Mogućnosti skaliranja osi kategorije ograničene su u usporedbi s mogućnostima skaliranja osi vrijednosti. Dostupne mogućnosti skaliranja ovise i o vrsti korištene osi.

Raspršeni grafikoni najčešće se koriste za prikaz i usporedbu brojčanih vrijednosti, kao što su znanstveni, statistički i tehnički podaci. Ti su grafikoni korisni za prikaz odnosa između brojčanih vrijednosti u nekoliko nizova podataka, a mogu iscrtati dvije grupe brojeva kao jedan niz koordinata xy.

Na linijskim grafikonima mogu se prikazivati kontinuirani podaci tijekom vremena na zajedničkom mjerilu i zato su idealni za prikaz trendova podataka u jednakim vremenskim razdobljima. Na linijskom grafikonu podaci kategorije raspodjeljuju se ravnomjerno duž vodoravne osi, a svi podaci vrijednosti raspodjeljuju se ravnomjerno duž okomite osi. Kao općenito pravilo, koristite linijski grafikon ako vaši podaci sadrže nebrojčane x vrijednosti – za numeričke x vrijednosti bolje je koristiti raspršeni grafikon.

Raspršeni grafikon možete koristiti umjesto linijskog u sljedećim okolnostima:

 • Promjena skaliranja vodoravne osi    S obzirom na to da je vodoravna os raspršenog grafikona os vrijednosti, dostupno je više mogućnosti skaliranja.

 • Korištenje logaritamske skale na vodoravnoj osi    Vodoravnu os možete pretvoriti u logaritamsku skalu.

 • Prikaz podataka radnog lista s parovima ili grupiranim skupovima vrijednosti    Na raspršenom dijagramu možete prilagoditi neovisne ljestvice osi tako da otkrivaju više informacija o grupiranim vrijednostima

 • Prikaz uzoraka u velikim skupovima podataka    Raspršeni grafikoni korisni su za ilustriranje uzoraka u podacima, na primjer prikazivanjem linearnih ili nelinearnih trendova, klastera i nepovoljnih trendova.

 • Usporedba puno podatkovnih točaka bez obzira na vrijeme    Što više podataka uvrstite na raspršeni grafikon, usporedbe će biti bolje.

Linijski grafikon možete koristiti umjesto raspršenog u sljedećim okolnostima:

 • Korištenje oznaka teksta duž vodoravne osi    Te oznake teksta mogu predstavljati ravnomjerno raspoređene vrijednosti, poput mjeseci, kvartala ili fiskalne godine.

 • Korištenje malog broja brojčanih naljepnica duž vodoravne osi    Ako koristite nekoliko brojčanih naljepnica koje su jednako razmaknute, kao što su godine, možete koristiti linijski grafikon.

 • Korištenje vremenske skale duž vodoravne osi    Koristite linijski grafikon ako želite prikazati datume kronološkim redoslijedom u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama kao što je broj dana, mjeseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu pravilno poredani ili nisu iskazani u istoj osnovnoj jedinici.

Napomena: Sljedeći se postupak odnosi na Office 2013 i novije verzije. Koraci sustava Office 2010?

Stvaranje raspršenog grafikona

zamjenski tekst

Kako smo stvorili ovaj raspršeni grafikon? Pomoću postupka navedenog u nastavku možete stvoriti raspršeni grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Kopirajte ogledne podatke radnog lista na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na raspršenom grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dnevne oborinel

  Čestice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na raspršenom grafikonu.

 3. Kliknite karticu Umetanje, a zatim Umetni raspršeni (X, Y) ili Mjehuričasti grafikon.

  zamjenski tekst

 4. Kliknite Raspršeno.

  Savjet: Da biste vidjeli naziv, pokazivač miša postavite na bilo koju vrstu grafikona.

 5. Kliknite područje grafikona grafikona da biste prikazali kartice Dizajn i Oblikovanje.

 6. Kliknite karticu Dizajn, a zatim stil grafikona koji želite koristiti.

  zamjenski tekst

 7. Kliknite naslov grafikona i upišite tekst koji želite.

 8. Da biste promijenili veličinu fonta naslova grafikona, desnom tipkom miša kliknite naslov,kliknite Font , a zatim u okvir Veličina unesite veličinu koju želite. Kliknite U redu.

 9. Kliknite područje grafikona.

 10. Na kartici Dizajn kliknite Dodaj element grafikona > naslove osi, a zatim učinite sljedeće:

  zamjenski tekst

  1. Da biste dodali naslov vodoravne osi, kliknite Primarna vodoravna.

  2. Da biste dodali naslov okomite osi, kliknite Primarna okomita.

  3. Kliknite svaki naslov, upišite tekst koji želite, a zatim pritisnite Enter.

  4. Da biste saznali više mogućnosti oblikovanja naslova, na kartici Oblikovanje u okviru Elementi grafikona odaberite naslov s popisa, a zatim kliknite Oblikovanje odabira. Prikazat će se okno Oblikovanje naslova. Kliknite Veličina & svojstva zamjenski tekst, a zatim odaberite Okomito poravnanje, Smjer tekstaili Prilagođeni kut.

 11. Kliknite područje crtanja grafikona ili na kartici Oblikovanje u okviru Elementi grafikona na popisu elemenata grafikona odaberite Područje crtanja.

  zamjenski tekst

 12. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

 13. Kliknite područje grafikona ili na kartici Oblikovanje u okviru Elementi grafikona na popisu elemenata grafikona odaberite Područje grafikona.

 14. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

 15. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   zamjenski tekst

  2. U odjeljku Officekliknite temu koju želite koristiti.

Stvaranje linijskog grafikona

zamjenski tekst

Kako smo stvorili ovaj linijski grafikon? Pomoću postupka navedenog u nastavku možete stvoriti linijski grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Kopirajte ogledne podatke na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na linijski grafikon.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dnevne oborinel

  Čestice

  1. 1. 2007.

  4,1

  122

  2. 1. 2007.

  4,3

  117

  3. 1. 2007.

  5,7

  112

  4. 1. 2007.

  5,4

  114

  5. 1. 2007.

  5,9

  110

  6. 1. 2007.

  5,0

  114

  7. 1. 2007.

  3,6

  128

  8. 1. 2007.

  1,9

  137

  9. 1. 2007.

  7,3

  104

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na linijskom grafikonu.

 3. Kliknite karticu Umetanje, a zatim Umetni linijski ili area chart.

  zamjenski tekst

 4. Kliknite Linijski grafikon s oznakama.

 5. Kliknite područje grafikona grafikona da biste prikazali kartice Dizajn i Oblikovanje.

 6. Kliknite karticu Dizajn, a zatim stil grafikona koji želite koristiti.

  zamjenski tekst

 7. Kliknite naslov grafikona i upišite tekst koji želite.

 8. Da biste promijenili veličinu fonta naslova grafikona, desnom tipkom miša kliknite naslov,kliknite Font , a zatim u okvir Veličina unesite veličinu koju želite. Kliknite U redu.

 9. Kliknite područje grafikona.

 10. Na grafikonu kliknite legendu ili je dodajte s popisa elemenata grafikona (na kartici Dizajn kliknite Dodaj element grafikona > Legenda, a zatim odaberite mjesto za legendu).

  zamjenski tekst

 11. Da biste iscrtali jedan od nizova podataka duž sekundarne okomite osi, kliknite niz podataka ili ga odaberite s popisa elemenata grafikona (na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite Elementi grafikona).

  zamjenski tekst

 12. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir. Pojavit će se okno zadatka Oblikovanje niza podataka.

 13. U odjeljku Mogućnosti niza odaberite Sekundarna os, a zatim kliknite Zatvori.

 14. Na kartici Dizajn u grupi Rasporedi grafikona kliknite Dodaj element grafikona,a zatim učinite sljedeće:

  1. Da biste dodali naslov primarne okomite osi, kliknite Naslov osi >Primarna okomita. a zatim u oknu Oblikovanje naslova osi kliknite Veličina & Svojstva zamjenski tekst da biste konfigurirali vrstu naslova okomite osi koju želite.

  2. Da biste dodali naslov sekundarne okomite osi, kliknite Naslov osi > Sekundarnaokomita , a zatim u oknu Oblikovanje naslova osi kliknite Veličina & Svojstva zamjenski tekst da biste konfigurirali vrstu naslova okomite osi koju želite.

  3. Kliknite svaki naslov, upišite tekst koji želite, a zatim pritisnite Enter

 15. Kliknite područje crtanja grafikona ili ga odaberite s popisa elemenata grafikona(kartica Oblikovanje,grupa Trenutni odabir,okvir Elementi grafikona).

 16. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

  zamjenski tekst

 17. Kliknite područje grafikona.

 18. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

 19. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   zamjenski tekst

  2. U odjeljku Officekliknite temu koju želite koristiti.

Stvaranje raspršenog ili linijskog grafikona u sustavu Office 2010

zamjenski tekst

Kako smo stvorili ovaj raspršeni grafikon? Pomoću postupka navedenog u nastavku možete stvoriti raspršeni grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i vlastite.

 1. Kopirajte ogledne podatke na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na raspršenom grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dnevne oborinel

  Čestice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na raspršenom grafikonu.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Grafikoni odaberite Raspršeni.

  zamjenski tekst

 4. Kliknite Raspršeni grafikon samo s oznakama.

  Savjet: Da biste vidjeli naziv, pokazivač miša postavite na bilo koju vrstu grafikona.

 5. Kliknite područje grafikona na grafikonu.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

  zamjenski tekst

  Za naš raspršeni grafikon koristili smo Stil 26.

 7. Na kartici Raspored kliknite Naslov grafikona, a zatim s padajućeg popisa odaberite mjesto naslova.

  Odabrali smo Iznad grafikona.

 8. Kliknite naslov grafikona pa upišite željeni tekst.

  Za naš raspršeni grafikon upisali smo Razina čestica u oborinama.

 9. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, kliknite naslov desnom tipkom miša, a potom u okvir Veličina fonta na izborničkom prečacu unesite željnu veličinu.

  Za naš raspršeni grafikon koristili smo 14.

 10. Kliknite područje grafikona.

 11. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslovi osi, a zatim učinite sljedeće:

  1. Da biste dodali naziv vodoravne osi, kliknite Naziv primarne vodoravne osi, a zatim kliknite Naziv ispod osi.

  2. Da biste dodali naziv okomitoj osi, kliknite Naziv primarne okomite osi, a zatim željenu vrstu naziva okomite osi.

   Za naš raspršeni grafikon koristili smo Zakrenut naziv.

   Slika trake programa Excel

  3. Kliknite svaki naslov, upišite tekst koji želite, a zatim pritisnite Enter.

   Za naš raspršeni grafikon u naziv vodoravne osi upisali smo Dnevne oborine, a u naziv okomite osi upisali smo Razina čestica.

 12. Kliknite područje crtanja grafikona ili odaberite Područje crtanja na popisu elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

 13. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

  Za naš raspršeni grafikon koristili smo Neupadljivi efekt – Isticanje 3.

  zamjenski tekst

 14. Kliknite područje grafikona.

 15. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

  Za naš raspršeni grafikon koristili smo Neupadljivi efekt – Isticanje 1.

 16. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   slika trake programa excel

  2. U odjeljku Ugrađeno kliknite željenu temu.

   Za naš linijski grafikon koristili smo temu Office.

zamjenski tekst

Kako smo stvorili ovaj linijski grafikon? Pomoću postupka navedenog u nastavku možete stvoriti linijski grafikon sličnih rezultata. Za ovaj smo grafikon koristili ogledne podatke za radni list. Na radni list možete kopirati ove podatke, a možete upotrijebiti i svoje.

 1. Kopirajte ogledne podatke na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite iscrtati na linijski grafikon.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dnevne oborinel

  Čestice

  1. 1. 2007.

  4,1

  122

  2. 1. 2007.

  4,3

  117

  3. 1. 2007.

  5,7

  112

  4. 1. 2007.

  5,4

  114

  5. 1. 2007.

  5,9

  110

  6. 1. 2007.

  5,0

  114

  7. 1. 2007.

  3,6

  128

  8. 1. 2007.

  1,9

  137

  9. 1. 2007.

  7,3

  104

 2. Odaberite podatke koje želite iscrtati na linijskom grafikonu.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Grafikoni odaberite Linijski.

  zamjenski tekst

 4. Kliknite Linijski grafikon s oznakama.

 5. Kliknite područje grafikona na grafikonu.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

  zamjenski tekst

  Za naš linijski grafikon koristili smo Stil 2.

 7. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Naslov grafikona, a zatim Iznad grafikona.

  Slika trake programa Excel

 8. Kliknite naslov grafikona pa upišite željeni tekst.

  Za naš linijski grafikon upisali smo Razina čestica u oborinama.

 9. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, kliknite naslov desnom tipkom miša, a potom u okvir Veličina na izborničkom prečacu unesite željnu veličinu.

  Za naš linijski grafikon koristili smo 14.

 10. Na grafikonu kliknite legendu ili je odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

 11. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Legenda, a zatim kliknite željeni položaj.

  Za naš linijski grafikon koristili smo Prikaži legendu na vrhu.

 12. Da biste iscrtali niz podataka duž sekundarne okomite osi, kliknite niz podataka za oborine ili ga odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutno odabrano, okvir Elementi grafikona).

 13. Na kartici Raspored u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

  zamjenski tekst

 14. U odjeljku Mogućnosti niza odaberite Sekundarna os, a zatim kliknite Zatvori.

 15. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslovi osi, a zatim učinite sljedeće:

  1. Da biste dodali naziv primarnoj okomitoj osi, kliknite Naziv primarne okomite osi, a zatim željenu vrstu naziva okomite osi.

   Za naš linijski grafikon koristili smo Zakrenut naziv.

  2. Da biste dodali naziv sekundarnoj okomitoj osi, kliknite Naziv sekundarne okomite osi, a zatim željenu vrstu naziva okomite osi.

   Za naš linijski grafikon koristili smo Zakrenut naziv.

  3. Kliknite svaki naziv, upišite željeni tekst, a zatim pritisnite ENTER.

   Za naš linijski grafikon u naziv primarne okomite osi upisali smo Razina čestica, a u naziv sekundarne okomite osi upisali smo Dnevne oborine.

 16. Kliknite područje crtanja grafikona ili odaberite na popisu elemenata grafikona (kartica Izgled, grupa Trenutni odabir, okvir Elementi grafikona).

 17. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

  Za naš linijski grafikon koristili smo Neupadljivi efekt – Tamno 1.

  zamjenski tekst

 18. Kliknite područje grafikona.

 19. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite efekt koji želite koristiti.

  Za naš linijski grafikon koristili smo Neupadljivi efekt – Istaknuto 3.

 20. Ako ne želite koristiti zadane boje teme primijenjene na radnu knjigu, već neke druge, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

   slika trake programa excel

  2. U odjeljku Ugrađeno kliknite željenu temu.

   Za naš linijski grafikon koristili smo temu Office.

Stvaranje raspršenog grafikona

 1. Odaberite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Kliknite karticu Umetanje, a zatim X Y raspršenipa u odjeljku Raspršeniodaberite grafikon.

 3. Ako ste odabrali grafikon, kliknite karticu Dizajn grafikona da biste nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Dodaj element grafikona da biste izmijenili pojedinosti kao što su naslov, naljepnice i legenda.

  • Kliknite Brzi raspored da biste odabrali unaprijed definirane skupove elemenata grafikona.

  • Kliknite neki od prikaza u galeriji stilova da biste promijenili raspored ili stil.

  • Kliknite Promijeni redak/stupac ili Odaberite podatke da biste promijenili prikaz podataka.

 4. Ako je grafikon odabran, kliknite karticu Dizajn da biste po želji promijenili ispunu oblika, strukturu ili efekte elemenata grafikona.

Stvaranje linijskog grafikona

 1. Odaberite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Kliknite karticu Umetanje, a zatim Crta, a zatim odaberite mogućnost iz dostupnih stilova linij-grafikona .

 3. Ako ste odabrali grafikon, kliknite karticu Dizajn grafikona da biste nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Dodaj element grafikona da biste izmijenili pojedinosti kao što su naslov, naljepnice i legenda.

  • Kliknite Brzi raspored da biste odabrali unaprijed definirane skupove elemenata grafikona.

  • Kliknite neki od prikaza u galeriji stilova da biste promijenili raspored ili stil.

  • Kliknite Promijeni redak/stupac ili Odaberite podatke da biste promijenili prikaz podataka.

 4. Ako je grafikon odabran, kliknite karticu Dizajn da biste po želji promijenili ispunu oblika, strukturu ili efekte elemenata grafikona.

Vidi također

Spremanje prilagođenog grafikona u obliku predloška

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×