Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Prvi put postavljate značajku upravljanja pogledom? Pomoć za Windows pogledajte u članku Početak rada s upravljanjem okom. Ako imate problema, dodatne podrške pogledajte u vodiču za otklanjanje poteškoća s kontrolom oka.

Općenite informacije

Uključivanje upravljanja pogledom

Idite na Postavke> pristupačnosti > interakcija> kontrola oka pauključite prekidač Kontrola oka.

Odjeljak Kontrola očiju u prozoru s postavkama pristupačnosti

Kad uključite upravljanje pogledom, na zaslonu se prikazuje prozor za pokretanje. 

Prozor za pokretanje upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovni smještaj prozora za pokretanje, aktiviranje lijevih i desnih gumbi na mišu, korištenje preciznog miša i upravljanja pomicanjem, otvaranje tipkovnice za upravljanje pogledom, pretvaranje teksta u govor, izbornik Windows Start i prikaz zadataka. Možete kalibrirati i uređaj za praćenje pogleda, otvoriti postavke upravljanja pogledom te pauzirati upravljanje pogledom tako da sakrije prozor za pokretanje.

Upotreba prozora za pokretanje

Da biste odabrali gumb u prozoru za pokretanje, usmjerite pogled i držite ga na njemu dok se ne aktivira. Usmjeravanje pogleda znači da gledate dio zaslona određeno vrijeme. Količina vremena naziva se vremenom usmjeravanja pogleda.

Gumbi u prozoru za pokretanje omogućuju sljedeće:

 • Pomaknite prozor za pokretanje na vrh ili dno zaslona.

 • Upravljajte pokazivačem miša te gumbima da biste odabrali lijevi i desni gumb miša.

 • Upravljajte kotačićem miša za pomicanje da biste se pomicali web-stranicom ili aplikacijom.

 • Pišite pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom.

 • Pomoću značajke tekst u govor (TTS) značajke upravljanja pogledom pišite riječi na zaslonu koje će vam se čitati naglas.

 • Brzo pristupite izborniku Start, prikazu zadataka, kalibriranju uređaja za praćenje pogledom i postavkama praćenja pogledom.

 • Pauzirajte upravljanje pogledom ako radite nešto kao što je gledanje filma i ne želite da pokret očima slučajno odabere gumbe u prozoru za pokretanje.

Upravljanje mišem

Da biste precizno upravljali mišem, usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje. Zatim usmjerite pogled na onaj dio zaslona na koji želite postaviti pokazivač.

Miš značajke upravljanja pogledom omogućuje precizno definiranje položaja kursora miša, a zatim omogućivanje funkcija desnog klika, lijevog klika ili dvoklika miša.

Miš za kontrolu očiju omogućuje precizno ugađanje položaja pokazivača miša, a zatim desnom tipkom miša, klikom lijeve tipke miša ili dvoklikom miša.

Mišem možete i više izravno upravljati tako da se na gumbima s klikom lijeve tipke miša ili klikom miša postavite na zaslon, a zatim postavite oči na zaslon na mjesto na kojem želite da se akcija miša odvija.

Da biste otkazali interakciju mišem nakon što da ga odaberete, pogledajte izvan zaslona za povratak u prozor za pokretanje.

Pomicanje po web-stranicama i aplikacijama

Da biste se pomicali web-stranicama i aplikacijama, usmjerite pogled na gumb Pomicanje u prozoru za pokretanje. Zatim usmjerite pogled na onaj dio zaslona na koji želite postaviti pokazivač. Pogled možete usmjeriti na gumbe gore, dolje, lijevo ili desno da biste se pomicali u tom smjeru. Što dulje usmjeravate pogled na neki od tih gumbi, brže ćete se pomicati.

Gumb za pomicanje upravljanja pogledom omogućuje brzo pomicanjem web-stranicom ili aplikacijom.

Da biste otkazali interakciju pomicanja nakon što da je odaberete, pogledajte izvan prozora da biste se vratili u prozor za pokretanje.

Pišite s pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom

Da biste otvorili tipkovnicu i pisali s pomoću nje, najprije pomaknite pokazivač na polje s tekstom, zadržite pogled na gumbu tipkovnice u prozoru za pokretanje, a zatim usmjerite pogled na znakove koje želite unijeti.

Tipkovnica upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovno postavljanje tipkovnice, brisanje riječi i znakova, tipke za uključivanje i isključivanje pisanja oblika i razmaknicu.

Tipkovnica značajke upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovno postavljanje tipkovnice i brisanje riječi i znakova. Na njoj se nalazi i ključ za prebacivanje poteznog pisanja i tipka razmaknice.

Dok usmjeravate pogled na pojedinačna slova, pri vrhu tipkovnice prikazuje se predviđanje teksta. Usmjerite pogled na riječ da biste je odabrali.

Da biste upisali brojeve i simbole, odaberite tipku &123. Da biste upisali druge tipke, odaberite gumb Fn.

Napomena: Upravljanje pogledom podržava samo raspored tipkovnice Engleski – SAD.

Upotreba poteznog pisanja

Brže upisujte riječi s pomoću značajke poteznog pisanja. Pisanje oblika omogućuje vam oblikovanje riječi tako da prebivate na prvom i zadnjem slovu riječi, bljeskajući po slovima između, a zatim prebivate na zadnjem slovu. Ako prijedlog nije ispravan, možete odabrati drugi.

Za uključivanje značajke poteznog pisanja usmjerite pogled na gumb Postavke upravljanja pogledom  u prozoru za pokretanje. Za uključivanje značajke usmjerite pogled na preklopni gumb Potezno pisanje. Kada je uključena značajka poteznog pisanja, možete je uključivati i isključivati s pomoću preklopnog gumba za potezno pisanje na tipkovnici.

Promjena postavki upravljanja pogledom

Upravljanje pogledom sadrži različite postavke za prilagodbu vašim potrebama. Da biste ih promijenili, usmjerite pogled na gumb Postavke upravljanja pogledom  u prozoru za pokretanje. Možete promijeniti sljedeće postavke:

 • Vrijeme usmjeravanja pogleda za tipkanje. Postavite vrijeme usmjeravanja pogleda za slova, brojeve i simbole.

 • Opće vrijeme zadržavaja. Postavite vrijeme zadržavanja za funkcijske tipke, predviđanja riječi i kontrole pokazivača miša.

 • Potezno pisanje. Uključite i isključite pisanje oblika.

 • Pokazivač pogleda. Kada usmjeravate pogled na značajke upravljanja pogledom, kao što je to prozor za pokretanje, uključite pokazivač koji pokazuje mjesto na koje je vaš pogled usmjeren.

Razgovor s osobama oko vas s pomoću značajke Tekst u govor

Značajka Tekst u govor (TTS) omogućuje vam uporabu računala za razgovor. Unesite riječi ili rečenice koje želite, a zatim ih pročitajte naglas s pomoću računala.

Napomena: Značajka TTS na launchpadu u potpunosti podržava samo američku englesku tipkovnicu. Ako računalo koristi tipkovnicu koja nije podržana, značajka TTS prikazuje američku englesku tipkovnicu.

Upisivanje i reprodukcija rečenice

 1. U prozoru za pokretanje upravljanja pogledom usmjerite pogled na gumb Tekst u govor kako biste otvorili prozor TTS.

 2. Upišite rečenicu koju želite reći usmjeravanjem pogleda na slova na tipkovnici pri dnu prozora. Rečenica koju pišete prikazuje se u polju za unos iznad tipkovnice.

 3. Da biste reproducirali rečenicu, usmjerite pogled na gumb Reproduciraj s lijeve strane polja za unos.

 4. Rečenica koju upisujete automatski se pohranjuje za kasniju upotrebu. Da biste pristupili rečenicama koje ste upisali ranije, usmjerite pogled na gumbe Gore ili Dolje s desne strane polja za unos.

  Napomena: Ako dvaput zaredom morate zadržati pogled na gumbu (za pomicanje više koraka u popisu pohranjenih rečenica), usmjerite pogled na gumb dok se on ne aktivira i potom brzo pogledajte u stranu i onda opet usmjerite pogled na gumb. Ako zadržite pogled na istom gumbu nakon njegove aktivacije, gumb se neće ponovno aktivirati.

 5. Da biste zatvorili prozor TTS, usmjerite pogled na gumb X u gornjem desnom kutu prozora.

Reprodukcija i uređivanje brzih izraza

Brzi su izrazi unaprijed određene fraze (kao što su „Da” ili „Bok”) koje se prikazuju pri vrhu prozora TTS.

Za korištenje brzog izraza, usmjerite pogled na izraz. Računalo trenutačno čita izraz naglas.

Za uređivanje zbirke brzih izraza:

 1. Usmjerite pogled na gumb Uredi u gornjem lijevom kutu prozora. Aktivira se način uređivanja i gumb postaje plav.

 2. Usmjerite pogled na brzi izraz koji želite izmijeniti. Odabrani brzi izraz prikazuje se u polju za unos u sredini prozora.

 3. Izmijenite brzi izraz s pomoću tipkovnice pri dnu prozora.

  Napomena: Ako dvaput zaredom morate zadržati pogled na gumbu (radi, primjerice, brisanja slova), usmjerite pogled na gumb dok se on ne aktivira i potom brzo pogledajte u stranu i onda opet usmjerite pogled na gumb. Ako zadržite pogled na istom gumbu nakon njegove aktivacije, gumb se neće ponovno aktivirati.

 4. Da testirali kako zvuči unesena fraza, usmjerite pogled na gumb Reproduciraj s lijeve strane polja za unos.

 5. Za spremanje promjena i deaktivaciju načina uređivanja, usmjerite pogled na gumb Uredi u gornjem lijevom kutu prozora. Gumb će posijediti.

Slanje i čitanje e-pošte pomoću aplikacije Pošta za Windows

Stvaranje i slanje e-pošte

E-poštu možete jednostavno pisati i slati iz aplikacije Pošta Windows pomoću alata za praćenje očiju. 

 1. Na pločici za pokretanje pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na gumb Nova pošta ili simbol + u gornjem lijevom kutu zaslona. S desne se će se strane pojaviti okno poruke.

 2. Definiranje primatelja e-pošte, subjekta i tijela poruke:

  • Na pločici za pokretanje pritišćite gumb Lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na polje u koje želite upisati tekst.

   Savjet: Ako nađete na poteškoće prilikom klika na ispravno polje ili gumb, upotrijebite mogućnost Precizni miš za još preciznije upravljanje mišem. Usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje, potom fokusirajte pogled na mjesto na zaslonu na koje želite postaviti pokazivač. Zatim možete precizno podesiti položaj usmjeravanjem pogleda na radnju Lijevi klik u donjem desnom kutu pokazivača preciznog miša.

  • Za unos teksta aktivirajte tipkovnicu. Zadržite pogled na gumbu Tipkovnica upravljanja pogledom u prozoru za pokretanje sve dok se gumb ne aktivira. Upišite tekst usmjeravanjem pogleda na slova na tipkovnici pri dnu zaslona.

  • Za zatvaranje tipkovnice usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu tipkovnice na zaslonu.

 3. Kada budete spremni poslati poruku e-pošte, na pločici za pokretanje pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na gumb Pošalji u gornjem desnom kutu zaslona.

Čitanje i odgovaranje na poruku e-pošte

Poruku e-pošte možete pročitati i na nju odgovoriti s pomoću praćenja pogleda.

Za pomicanje po popisu poruka:

 1. Zadržite pogled na gumbu Pomicanje u prozoru za pokretanje a zatim usmjerite pogled na popis poruka. Pojavit će se pokazivač klizača.

 2. Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

 3. Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

Za otvaranje poruke e-pošte:

 1. Na launchpadu pritišcite gumb lijevi klik dok se ne aktivira.

 2. Usmjerite pogled na poruku e-pošte koju želite pročitati. Poruka e-pošte otvara se u oknu za čitanje.

Za pomicanje po e-pošti:

 1. Zadržite pogled na gumbu Pomicanje , a zatim usmjerite pogled na tijelo poruke e-pošte.

 2. Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru na zaslonu usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

 3. Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

Za odgovor na poruku e-pošte:

 1. Na launchpadu pritišcite gumb lijevi klik dok se ne aktivira.

 2. Usmjerite pogled na gumb Odgovori na vrhu zaslona.

Savjet: Ako morate kliknuti nešto pri dnu ili vrhu zaslona, pomoću gumba Za premještanje trake za pokretanje možete premjestiti launchpad na dno ili vrh. Time se smanjuje udaljenost koju morate premjestiti pogledom nakon što se pomaknete na gumbe koji se otvaraju klikom lijeve tipke miša ili desnom tipkom miša.

Pregledavanje weba aplikacijom Microsoft Edge

Za pregledavanje weba s pomoću praćenja pogleda:

 1. Na launchpadu pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na polje adrese u pregledniku.

 2. Zadržite pogled na gumbu Tipkovnica u prozoru za pokretanje sve dok se gumb ne aktivira i zatim unesite URL web-mjesta s pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom.

 3. Za pomicanje po web-mjestu:

  • Zadržite pogled na gumbu Pomicanje u prozoru za pokretanje, a zatim usmjerite pogled na tijelo web-mjesta. Pojavit će se pokazivač klizača.

  • Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru na zaslonu usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

  • Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

 4. Da biste kliknuli vezu na web-mjesto, na launchpadu na gumbu Lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na vezu koju želite kliknuti.

  Savjeti: 

  • Ako imate problema s klikom na vezu, pokušajte u načinu rada preciznog miša u prozoru za pokretanje upravljanja pogledom. Usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje, potom fokusirajte pogled na vezu koju želite kliknuti. Na mjestu u koje gledate pojavljuje se pokazivač preciznog miša. Ako je potrebno, lokaciju ciljnika preko veze možete precizno podesiti usmjeravanjem pogleda na gumbe strelica. Zatim se pomaknite na gumb Lijevi klik na pokazivaču da biste kliknuli vezu.

  • Ako tipkovnicu uređaja možete koristiti u nekom kapacitetu i koristite softver za praćenje očiju Tobii, klikom na veze možete olakšati korištenjem funkcije Warp na ključnim funkcijama. Da biste omogućili ovu značajku:

  1. Otvorite praćenje pogleda Tobii Eye Tracking, idite na Interakcije > Miš.

  2. Kliknite Warp na tipku i odaberite tipku na tipkovnici koju želite koristiti.

  3. Omogućite potvrdni okvir Izvrši klik prilikom objavljivanja ključa. 

  4. Sada usmjerite pogled na vezu ili neku drugu naredbu i pritisnite odabranu tipku za pomicanje pokazivača na to mjesto te kliknite na to mjesto.

Brzi savjeti za pregledavanje weba

Na nekim web-mjestima tipkovnica prozora za pokretanja ili značajke upravljanja pogledom može prekriti veze ili dijelove korisničkog sučelja. Da biste riješili ovaj problem, pomičite se po web-stranici ili usmjerite pogled na gumb Premjesti u prozoru za 'pokretanje za premještanje prozora na suprotnu stranu zaslona.

Za jednostavnije radnje klika na veze na web-stranici možete upotrijebiti naredbu zumiranja u aplikaciji Microsoft Edge. Otvorite tipkovnicu značajke upravljanja pogledom i usmjerite pogled na tipku &123 za pristup brojevima i posebnim znakovima. Zatim se držite tipke Ctrl da biste je aktivirali, a zatim na kraju pritišćite tipku + (plus) da biste ga povećali. Da biste smanjili prikaz, pritišćite tipku Ctrl da biste je aktivirali, a zatim se držite tipke - (minus).

Budite pažljivi pri unosu lozinke za web-mjesto s pomoću tipkovnice upravljanja pogledom jer ne možete vidjeti znakove koje unosite. Dodatne informacije potražite u vodiču za otklanjanje poteškoća s kontrolom oka.

Dodatne informacije o upravljanju pogledom

Početak rada s upravljanjem okom u Windows

Vodič za otklanjanje poteškoća za upravljanje pogledom

Prvi put postavljate značajku upravljanja pogledom? Pomoć za Windows pogledajte u članku Početak rada s upravljanjem okom. Ako imate problema, dodatne podrške pogledajte u članku Otklanjanje poteškoća s kontrolom oka.

Općenite informacije

Uključivanje upravljanja pogledom

Idite na Postavke > Olakšani pristup > Interakcija > Upravljanje pogledom, i omogućite mogućnost Upotrijebi upravljanje pogledom. Kad uključite upravljanje pogledom, na zaslonu se prikazuje prozor za pokretanje.

Prozor za pokretanje upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovni smještaj prozora za pokretanje, aktiviranje lijevih i desnih gumbi na mišu, korištenje preciznog miša i upravljanja pomicanjem, otvaranje tipkovnice za upravljanje pogledom, pretvaranje teksta u govor, izbornik Windows Start i prikaz zadataka. Možete kalibrirati i uređaj za praćenje pogleda, otvoriti postavke upravljanja pogledom te pauzirati upravljanje pogledom tako da sakrije prozor za pokretanje.

Upotreba prozora za pokretanje

Da biste odabrali gumb u prozoru za pokretanje, usmjerite pogled i držite ga na njemu dok se ne aktivira. Usmjeravanje pogleda znači da gledate dio zaslona određeno vrijeme. Količina vremena naziva se vremenom usmjeravanja pogleda.

Gumbi u prozoru za pokretanje omogućuju sljedeće:

 • Pomaknite prozor za pokretanje na vrh ili dno zaslona.

 • Upravljajte pokazivačem miša te gumbima da biste odabrali lijevi i desni gumb miša.

 • Upravljajte kotačićem miša za pomicanje da biste se pomicali web-stranicom ili aplikacijom.

 • Pišite pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom.

 • Pomoću značajke tekst u govor (TTS) značajke upravljanja pogledom pišite riječi na zaslonu koje će vam se čitati naglas.

 • Brzo pristupite izborniku Start, prikazu zadataka, kalibriranju uređaja za praćenje pogledom i postavkama praćenja pogledom.

 • Pauzirajte upravljanje pogledom ako radite nešto kao što je gledanje filma i ne želite da pokret očima slučajno odabere gumbe u prozoru za pokretanje.

Upravljanje mišem

Da biste precizno upravljali mišem, usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje. Zatim usmjerite pogled na onaj dio zaslona na koji želite postaviti pokazivač.

Miš značajke upravljanja pogledom omogućuje precizno definiranje položaja kursora miša, a zatim omogućivanje funkcija desnog klika, lijevog klika ili dvoklika miša.

Miš za kontrolu očiju omogućuje precizno ugađanje položaja psovki miša, a zatim desnom tipkom miša, klikom lijeve tipke miša ili dvoklikom miša.

Mišem možete i više izravno upravljati tako da se na gumbima s klikom lijeve tipke miša ili klikom miša postavite na zaslon, a zatim postavite oči na zaslon na mjesto na kojem želite da se akcija miša odvija.

Da biste otkazali interakciju mišem nakon što da ga odaberete, pogledajte izvan zaslona za povratak u prozor za pokretanje.

Pomicanje po web-stranicama i aplikacijama

Da biste se pomicali web-stranicama i aplikacijama, usmjerite pogled na gumb Pomicanje u prozoru za pokretanje. Zatim usmjerite pogled na onaj dio zaslona na koji želite postaviti pokazivač. Pogled možete usmjeriti na gumbe gore, dolje, lijevo ili desno da biste se pomicali u tom smjeru. Što dulje usmjeravate pogled na neki od tih gumbi, brže ćete se pomicati.

Gumb za pomicanje upravljanja pogledom omogućuje brzo pomicanjem web-stranicom ili aplikacijom.

Da biste otkazali interakciju pomicanja nakon što da je odaberete, pogledajte izvan prozora da biste se vratili u prozor za pokretanje.

Pišite s pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom

Da biste otvorili tipkovnicu i pisali s pomoću nje, najprije pomaknite pokazivač na polje s tekstom, zadržite pogled na gumbu tipkovnice u prozoru za pokretanje, a zatim usmjerite pogled na znakove koje želite unijeti.

Tipkovnica upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovno postavljanje tipkovnice, brisanje riječi i znakova, tipke za uključivanje i isključivanje pisanja oblika i razmaknicu.

Tipkovnica značajke upravljanja pogledom sadrži gumbe koji omogućuju ponovno postavljanje tipkovnice i brisanje riječi i znakova. Na njoj se nalazi i ključ za prebacivanje poteznog pisanja i tipka razmaknice.

Dok usmjeravate pogled na pojedinačna slova, pri vrhu tipkovnice prikazuje se predviđanje teksta. Usmjerite pogled na riječ da biste je odabrali.

Da biste upisali brojeve i simbole, odaberite tipku &123. Da biste upisali druge tipke, odaberite gumb Fn.

Napomena: Upravljanje pogledom podržava samo raspored tipkovnice Engleski – SAD.

Upotreba poteznog pisanja

Brže upisujte riječi s pomoću značajke poteznog pisanja. Pisanje oblika omogućuje vam oblikovanje riječi tako da prebivate na prvom i zadnjem slovu riječi, bljeskajući po slovima između, a zatim prebivate na zadnjem slovu. Ako prijedlog nije ispravan, možete odabrati drugi.

Za uključivanje značajke poteznog pisanja usmjerite pogled na gumb Postavke upravljanja pogledom  u prozoru za pokretanje. Za uključivanje značajke usmjerite pogled na preklopni gumb Potezno pisanje. Kada je uključena značajka poteznog pisanja, možete je uključivati i isključivati s pomoću preklopnog gumba za potezno pisanje na tipkovnici.

Promjena postavki upravljanja pogledom

Upravljanje pogledom sadrži različite postavke za prilagodbu vašim potrebama. Da biste ih promijenili, usmjerite pogled na gumb Postavke upravljanja pogledom  u prozoru za pokretanje. Možete promijeniti sljedeće postavke:

 • Vrijeme usmjeravanja pogleda za tipkanje. Postavite vrijeme usmjeravanja pogleda za slova, brojeve i simbole.

 • Opće vrijeme zadržavaja. Postavite vrijeme zadržavanja za funkcijske tipke, predviđanja riječi i kontrole pokazivača miša.

 • Potezno pisanje. Uključite i isključite pisanje oblika.

 • Pokazivač pogleda. Kada usmjeravate pogled na značajke upravljanja pogledom, kao što je to prozor za pokretanje, uključite pokazivač koji pokazuje mjesto na koje je vaš pogled usmjeren.

Razgovor s osobama oko vas s pomoću značajke Tekst u govor

Značajka Tekst u govor (TTS) omogućuje vam uporabu računala za razgovor. Unesite riječi ili rečenice koje želite, a zatim ih pročitajte naglas s pomoću računala.

Napomena: Značajka TTS na launchpadu u potpunosti podržava samo američku englesku tipkovnicu. Ako računalo koristi tipkovnicu koja nije podržana, značajka TTS prikazuje američku englesku tipkovnicu.

Upisivanje i reprodukcija rečenice

 1. U prozoru za pokretanje upravljanja pogledom usmjerite pogled na gumb Tekst u govor kako biste otvorili prozor TTS.

 2. Upišite rečenicu koju želite reći usmjeravanjem pogleda na slova na tipkovnici pri dnu prozora. Rečenica koju pišete prikazuje se u polju za unos iznad tipkovnice.

 3. Da biste reproducirali rečenicu, usmjerite pogled na gumb Reproduciraj s lijeve strane polja za unos.

 4. Rečenica koju upisujete automatski se pohranjuje za kasniju upotrebu. Da biste pristupili rečenicama koje ste upisali ranije, usmjerite pogled na gumbe Gore ili Dolje s desne strane polja za unos.

  Napomena: Ako dvaput zaredom morate zadržati pogled na gumbu (za pomicanje više koraka u popisu pohranjenih rečenica), usmjerite pogled na gumb dok se on ne aktivira i potom brzo pogledajte u stranu i onda opet usmjerite pogled na gumb. Ako zadržite pogled na istom gumbu nakon njegove aktivacije, gumb se neće ponovno aktivirati.

 5. Da biste zatvorili prozor TTS, usmjerite pogled na gumb X u gornjem desnom kutu prozora.

Reprodukcija i uređivanje brzih izraza

Brzi su izrazi unaprijed određene fraze (kao što su „Da” ili „Bok”) koje se prikazuju pri vrhu prozora TTS.

Za korištenje brzog izraza, usmjerite pogled na izraz. Računalo trenutačno čita izraz naglas.

Za uređivanje zbirke brzih izraza:

 1. Usmjerite pogled na gumb Uredi u gornjem lijevom kutu prozora. Aktivira se način uređivanja i gumb postaje plav.

 2. Usmjerite pogled na brzi izraz koji želite izmijeniti. Odabrani brzi izraz prikazuje se u polju za unos u sredini prozora.

 3. Izmijenite brzi izraz s pomoću tipkovnice pri dnu prozora.

  Napomena: Ako dvaput zaredom morate zadržati pogled na gumbu (radi, primjerice, brisanja slova), usmjerite pogled na gumb dok se on ne aktivira i potom brzo pogledajte u stranu i onda opet usmjerite pogled na gumb. Ako zadržite pogled na istom gumbu nakon njegove aktivacije, gumb se neće ponovno aktivirati.

 4. Da testirali kako zvuči unesena fraza, usmjerite pogled na gumb Reproduciraj s lijeve strane polja za unos.

 5. Za spremanje promjena i deaktivaciju načina uređivanja, usmjerite pogled na gumb Uredi u gornjem lijevom kutu prozora. Gumb će posijediti.

Slanje i čitanje e-pošte s pomoću aplikacije Pošta u sustavu Windows 10

Stvaranje i slanje e-pošte

e-poštu Možete jednostavno pisati i slati iz aplikacije Pošta u sustavu Windows 10 s pomoću praćenja pogleda. 

 1. Na pločici za pokretanje pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na gumb Nova pošta ili simbol + u gornjem lijevom kutu zaslona. S desne se će se strane pojaviti okno poruke.

 2. Definiranje primatelja e-pošte, subjekta i tijela poruke:

  • Na pločici za pokretanje pritišćite gumb Lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na polje u koje želite upisati tekst.

   Savjet: Ako nađete na poteškoće prilikom klika na ispravno polje ili gumb, upotrijebite mogućnost Precizni miš za još preciznije upravljanje mišem. Usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje, potom fokusirajte pogled na mjesto na zaslonu na koje želite postaviti pokazivač. Zatim možete precizno podesiti položaj usmjeravanjem pogleda na radnju Lijevi klik u donjem desnom kutu pokazivača preciznog miša.

  • Za unos teksta aktivirajte tipkovnicu. Zadržite pogled na gumbu Tipkovnica upravljanja pogledom u prozoru za pokretanje sve dok se gumb ne aktivira. Upišite tekst usmjeravanjem pogleda na slova na tipkovnici pri dnu zaslona.

  • Za zatvaranje tipkovnice usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu tipkovnice na zaslonu.

 3. Kada budete spremni poslati poruku e-pošte, na pločici za pokretanje pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na gumb Pošalji u gornjem desnom kutu zaslona.

Čitanje i odgovaranje na poruku e-pošte

Poruku e-pošte možete pročitati i na nju odgovoriti s pomoću praćenja pogleda.

Za pomicanje po popisu poruka:

 1. Zadržite pogled na gumbu Pomicanje u prozoru za pokretanje a zatim usmjerite pogled na popis poruka. Pojavit će se pokazivač klizača.

 2. Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

 3. Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

Za otvaranje poruke e-pošte:

 1. Na launchpadu pritišcite gumb lijevi klik dok se ne aktivira.

 2. Usmjerite pogled na poruku e-pošte koju želite pročitati. Poruka e-pošte otvara se u oknu za čitanje.

Za pomicanje po e-pošti:

 1. Zadržite pogled na gumbu Pomicanje , a zatim usmjerite pogled na tijelo poruke e-pošte.

 2. Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru na zaslonu usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

 3. Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

Za odgovor na poruku e-pošte:

 1. Na launchpadu pritišcite gumb lijevi klik dok se ne aktivira.

 2. Usmjerite pogled na gumb Odgovori na vrhu zaslona.

Savjet: Ako morate kliknuti nešto pri dnu ili vrhu zaslona, ali vam smeta prozor za pokretanje, možete koristiti gumb „Premjesti za premještanje prozora na dno ili na vrh zaslona. Time se smanjuje udaljenost koju morate premjestiti pogledom nakon što se pomaknete na gumbe koji se otvaraju klikom lijeve tipke miša ili desnom tipkom miša.

Pregledavanje weba aplikacijom Microsoft Edge

Za pregledavanje weba s pomoću praćenja pogleda:

 1. Na launchpadu pritišćite gumb lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na polje adrese u pregledniku.

 2. Zadržite pogled na gumbu Tipkovnica u prozoru za pokretanje sve dok se gumb ne aktivira i zatim unesite URL web-mjesta s pomoću tipkovnice značajke upravljanja pogledom.

 3. Za pomicanje po web-mjestu:

  • Zadržite pogled na gumbu Pomicanje u prozoru za pokretanje, a zatim usmjerite pogled na tijelo web-mjesta. Pojavit će se pokazivač klizača.

  • Za pomicanje po popisu poruka u željenom smjeru na zaslonu usmjerite pogled na strelice prema gore ili dolje na pokazivaču.

  • Za zatvaranje pokazivača klizača usmjerite pogled na X u gornjem desnom kutu pokazivača.

 4. Da biste kliknuli vezu na web-mjesto, na launchpadu na gumbu Lijevi klik dok se ne aktivira, a zatim postavite oči na vezu koju želite kliknuti.

  Savjeti: 

  • Ako imate problema s klikom na vezu, pokušajte u načinu rada preciznog miša u prozoru za pokretanje upravljanja pogledom. Usmjerite pogled na gumb Precizni miš u prozoru za pokretanje, potom fokusirajte pogled na vezu koju želite kliknuti. Na mjestu u koje gledate pojavljuje se pokazivač preciznog miša. Ako je potrebno, lokaciju ciljnika preko veze možete precizno podesiti usmjeravanjem pogleda na gumbe strelica. Zatim se pomaknite na gumb Lijevi klik na pokazivaču da biste kliknuli vezu.

  • Ako tipkovnicu uređaja možete koristiti u nekom kapacitetu i koristite softver za praćenje očiju Tobii, klikom na veze možete olakšati korištenjem funkcije Warp na ključnim funkcijama. Da biste omogućili ovu značajku:

  1. Otvorite praćenje pogleda Tobii Eye Tracking, idite na Interakcije > Miš.

  2. Kliknite Warp na tipku i odaberite tipku na tipkovnici koju želite koristiti.

  3. Omogućite potvrdni okvir Izvrši klik prilikom objavljivanja ključa. 

  4. Sada usmjerite pogled na vezu ili neku drugu naredbu i pritisnite odabranu tipku za pomicanje pokazivača na to mjesto te kliknite na to mjesto.

Brzi savjeti za pregledavanje weba

Na nekim web-mjestima tipkovnica prozora za pokretanja ili značajke upravljanja pogledom može prekriti veze ili dijelove korisničkog sučelja. Da biste riješili ovaj problem, pomičite se po web-stranici ili usmjerite pogled na gumb Premjesti u prozoru za 'pokretanje za premještanje prozora na suprotnu stranu zaslona.

Za jednostavnije radnje klika na veze na web-stranici možete upotrijebiti naredbu zumiranja u aplikaciji Microsoft Edge. Otvorite tipkovnicu značajke upravljanja pogledom i usmjerite pogled na tipku &123 za pristup brojevima i posebnim znakovima. Zatim se držite tipke Ctrl da biste je aktivirali, a zatim na kraju pritišćite tipku + (plus) da biste ga povećali. Da biste smanjili prikaz, pritišćite tipku Ctrl da biste je aktivirali, a zatim se držite tipke - (minus).

Budite pažljivi pri unosu lozinke za web-mjesto s pomoću tipkovnice upravljanja pogledom jer ne možete vidjeti znakove koje unosite. Dodatne informacije potražite u vodiču za otklanjanje poteškoća s kontrolom oka.

Dodatne informacije o upravljanju pogledom

Početak rada s upravljanjem okom u Windows

Vodič za otklanjanje poteškoća s kontrolom oka

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×