Postavke mobilne mreže u Windows

Pomoć i učenje za Windows 11 stiže uskoro!

U međuvremenu provjerite što je dostupno za Windows 10 na kartici Windows 10.

Saznajte više o programu Windows 11

Logotip sustava Windows 11 na plavoj pozadini

Neki uređaji sa sustavom Windows 10 imaju u sebi SIM karticu ili eSIM karticu koja im omogućuje povezivanje s mobilnom podatkovnom mrežom na više mjesta pomoću mobilnog signala.

Ako uređaj sa sustavom Windows 10 nema SIM karticu ili eSIM karticu, možete se povezati s mobilnom mrežom priključivanjem vanjskog mobilnog uređaja (mobilnog modema ili uređaja za mobilnu širokopojasnu mrežu). U svakom slučaju, za povezivanje vam je potrebna podatkovna tarifa mobilnog operatera.

Prvo povezivanje s mobilnom podatkovnom mrežom

 1. Odaberite ikonu Mreža (ili ) u donjem desnom kutu programske trake, a zatim odaberite ikonu mobilne mreže koja se prikazuje na popisu. Često ćete vidjeti naziv mobilnog operatera uz ikonu mobilne mreže .

 2. Ako je potvrdni okvir Neka Windows održi vezu poništen, odaberite Poveži se. Ako je okvir označen, automatski ćete se povezati s mobilnim podacima kada niste povezani s nekom drugom vrstom mreže, kao što su Wi-Fi ili Ethernet.

 3. Ako se to od vas zatraži, unesite korisničko ime, lozinku i naziv pristupne točke (APN).

  Po potrebi provjerite informacije koje ste dobili uz uređaj sa sustavom Windows 10, SIM karticu ili mobilni uređaj da biste saznali koje postavke trebate koristiti.

Napomene: 

 • Ako tekst statusa u odjeljku naziva mobilne mreže glasi "Mobilni operater je zaključan", umetnite SIM karticu mobilnog operatera da biste se povezali.

 • Ako na programskoj traci odaberete ikonu Mreža (Ikona Za Wi-Fi ili Ikona Etherneta) i ako je brza akcija Mobilna mreža isključena, odaberite je da biste je uključili. Kada je isključeno, mobilni radio je isključen i ne možete se povezati s mobilnom mrežom.

 • Dodatne informacije o upotrebi eSIM kartice potražite u članku Upotreba eSIM kartice za mobilnu podatkovnu vezu na računalu sa sustavom Windows 10.

Upotreba postavki mobilne mreže za probleme s vezom

Ako vaša mobilna podatkovna veza funkcionira ispravno, ne biste trebali mijenjati postavke mobilne mreže. Međutim, ako nailazite na probleme pri povezivanju s mobilnom mrežom, promjena jedne ili više postavki može pomoći.

U nastavku je popis postavki mobilne mreže koje možete koristiti da biste riješili probleme s mobilnom vezom. Postavke ovise o modelu uređaja sa sustavom Windows 10 i mobilnom operateru.

 Postavka

 Učinak

Neka Windows upravlja ovom vezom

Određuje hoće li se uređaj sa sustavom Windows 10 automatski povezati s mobilnom podatkovnom mrežom kada je dostupna. Poništite potvrdni okvir ako se želite ručno povezati svaki put kada koristite mobilnu podatkovnu vezu. Odaberite ako želite da Windows upravlja vezom za vas. Kada je ta mogućnost odabrana, automatski ćete se povezati putem mobilnih podataka kada niste povezani na drugu vrstu mreže. 

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim Postavke > Network & Internet > Cellular > Let Windows manage this connection.  Ova je postavka dostupna kada niste povezani s mobilnom podatkovnom mrežom, a primjenjuje se kada odaberete Povezivanje.

Koristi ovu SIM karticu za mobilne podatke

Određuje koji se SIM ili eSIM profil koristi za mobilnu podatkovnu vezu. Da biste kontrolirali troškove možete odabrati upotrebu mobilne podatkovne veze za mobilne podatke. Primjerice, možete odabrati jedan SIM ili eSIM profil umjesto drugog ako na njemu podaci koštaju manje. Ova se postavka prikazuje samo na uređajima sa sustavom Windows 10 koji imaju SIM i eSIM kartice. Dodatne informacije o korištenju eSIM-a potražite u članku Korištenje eSIM-a da biste dobili mobilnu podatkovnu vezu na Windows 10 PC-ju.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Use this SIM for cellular data

Mogućnosti podatkovnog roaminga

Određuje hoće li vaša mobilna podatkovna veza ostati uključena kada je uređaj sa sustavom Windows 10 izvan područja mreže vašeg mobilnog operatera. Odabirom postavke Isključi u roamingu izbjeći ćete troškove podatkovnog roaminga.

Ako ipak dopustite roaming, možete koristiti mobilne podatke i kada je uređaj sa sustavom Windows 10 u području roaminga. Ovisno o podatkovnoj tarifi, možda ćete morati platiti više za podatkovni promet kada ste u roamingu.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Mreža & Internet > Mobilna mreža > Podatkovni roaming

Koristi mobilnu umjesto Wi-Fi veze

Ponekad možete biti povezani sa sporijom Wi-Fi mrežom ili se možete nalaziti na području gdje bi upotreba mobilnih podataka bila brža od Wi-Fi mreže. U tom slučaju Windows vas može povezati s najboljom mrežom na temelju vaše trenutne lokacije ako odaberete Ako je Wi-Fi veza loša ili Uvijek. Ako upotrebljavate mobilne podatke, aktivira se upotreba mobilnih podataka vaše podatkovne tarife i moguća je naplata troškova.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Mreža & internet > Mobilna mreža .  

Odaberite aplikacije koje mogu koristiti vaše mobilne podatke

Da biste upravljali troškovima za prijenos podataka, možete odabrati koja aplikacija može ili ne može koristiti vaše mobilne podatke. Na primjer, ako imate aplikaciju koja koristi mnogo podataka, ali je ne koristite često kada ste u pokretu, možda ne želite da ta aplikacija koristi vaše mobilne podatke.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Odaberite aplikacije kojemogu koristiti mobilne podatke .   Na zaslonu Mobilni podaci učinite nešto od sljedećeg (ili više toga):

 • Ako ne želite omogućiti aplikacijama korištenje vaših mobilnih podataka, isključite opciju Dopusti aplikacijama da koriste Moje mobilne podatke. Aplikacije neće moći koristiti mobilne podatke. Samo će slati i primati podatke kada ste povezani na drugu vrstu mreže.

 • Ako ne želite da određena aplikacija koristi mobilne podatke, pronađite aplikaciju u odjeljku odaberite aplikacije koje možete koristiti mobilne podatke, a zatim isključite mobilne podatke za tu aplikaciju.

Odabir mreže

Prikazuje se u roamingu i određuje koja se mobilna mreža koristi. Zadana je postavka Automatski.

Ako se pokušate povezati s mobilnom mrežom pa vam se prikaže poruka da odabrana mreža nije dostupna, možete odabrati mogućnost Potraži mreže i zatim odabrati neku drugu mobilnu mrežu.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options.  

Aktivna mreža

Prikazuje naziv mobilne mreže koju koristite.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options

Postavi kao vezu s ograničenim prometom

Veza s ograničenim prometom internetska je veza koja ima ograničen podatkovni promet. Prema zadanim postavkama mobilne podatkovne veze postavljaju se kao ograničene. Neke aplikacije možda drugačije funkcioniraju na vezi s ograničenim prometom da bi smanjile potrošnju podataka. Osim toga, neka ažuriranja za sustav Windows neće se automatski instalirati.

Ako ste postavili ograničenje podataka u postavkama Potrošnja podataka za mobilnu podatkovnu vezu, Windows može pomoći da ostanete unutar ograničenja za podatke i postavite postavke za vezu s ograničenim prometom. Dodatne informacije o postavljanju ograničenja potrošnje podataka potražite u članku Postavljanje ograničenja podatkovnog prijenosa.

Ako ne možete promijeniti postavku za vezu s ograničenim prometom, a želite, pogledajte odjeljak Zašto ne mogu promijeniti postavku za vezu s ograničenim prometom?

Da biste pronašli tu postavku, odaberite tipku Start, a zatim odaberite Postavke  > Mreža i internet > Mobilne mreže > Dodatne mogućnosti.

Dodavanje APN-a

Naziv internetske pristupne točke (APN) adresa je koju vaš uređaj sa sustavom Windows 10 koristi da bi se povezao s internetom kada koristi mobilnu podatkovnu vezu. Internetski APN obično se postavlja automatski.

Ako vaša mobilna podatkovna veza ne funkcionira i ne možete se povezati s Internetom, utipkajte novi APN za internet na temelju lokacije i mobilnog operatera. Ako se možete povezati s Wi-Fi mrežom na svojem uređaju sa sustavom Windows 10 ili vam je pri ruci mobitel, pokušajte na mreži potražiti postavke APN-a za internet svojeg mobilnog operatera.

 1. Odaberite gumb Start, a zatim Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Add an APN

 2. Zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • U okvir Naziv profila upišite naziv APN profila.

  • U okvirAPNutipkajte adresu APN-a za korištenje.

  • U okvir Korisničko ime utipkajte korisničko ime svojeg mobilnog računa.

  • U okvir Lozinka upišite lozinku za svoj mobilni račun.

  • Odaberite Vrsta podataka za prijavu pa odaberite način provjere autentičnosti koji koristite.

  • Odaberite Vrsta IP-a pa odaberite vrstu IP adrese koja će se koristiti.

  • Odaberite Vrsta APN-a pa odaberite Internet.

 3. Potvrdite okvir Primijeni ovaj profil ako želite da se APN profil koristi odmah nakon što ga spremite.

 4. Odaberite Spremi > U redu.

 5. Da biste se vratili i vidjeli popis APN profila, odaberite Natrag, a zatim pogledajte odjeljak APN za internet.

Svojstva

Ovdje se prikazuju informacije o vašem SIM-u i o mobilnoj podatkovnoj vezi. Na primjer, ovdje možete pronaći IMEI broj.

Odaberite Kopiraj da biste kopirali informacije za lijepljenje u poruku e-pošte ili na neko drugo mjesto. Ovo može biti korisno ako imate problema s vezom pa morate poslati informacije svojem mobilnom operateru ili osobi zaduženoj za podršku.

Da biste pronašli tu postavku Svojstva, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke >Network & Internet > Cellular > Advanced options

Upotreba SIM PIN-a

Određuje želite li koristiti PIN za SIM na uređaju sa sustavom Windows 10, čime se drugim korisnicima sprječava korištenje mobilne podatkovne mreže kada nisu ovlašteni. Kada postavite SIM PIN, od vas će se zatražiti da unesete SIM PIN pri pokušaju povezivanja.

Kada se to od vas zatraži, upišite SIM PIN. Ako ga koristite prvi put, upišite zadani PIN za SIM. Ako ne znate zadani PIN za SIM, provjerite prikazuje li se na web-mjestu mobilnog operatera. Morate ponovno pokrenuti Windows 10 da bi se mobilna podatkovna veza zaključala PIN-om za SIM.

Ako ste već postavili PIN za SIM, upišite ga kada se to od vas zatraži pa potom odaberite U redu.

Da biste pronašli tu postavku PIN-a za SIM, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke >Network & Internet > Cellular > Advanced options > Use SIM PIN under the Security section. 

Uklanjanje PIN-a za SIM

Ta se mogućnost prikazuje kada koristite PIN za SIM. Ako koristite PIN za SIM pa odlučite da ga više ne želite koristiti, odaberite Ukloni PIN za SIM, upišite trenutni PIN za SIM pa odaberite U redu.

Da biste pronašli tu postavku PIN-a za SIM, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Remove SIM PIN under the Security section. 

Promjena PIN-a za SIM

Ta se mogućnost prikazuje ako koristite PIN za SIM. Da biste promijenili PIN za SIM ako ga koristite, odaberite Promjena PIN-a za SIM, upišite svoj trenutni PIN za SIM u okvir Trenutni PIN za SIM, zatim upišite novi PIN za SIM u okvir Novi PIN za SIM, upišite isti novi PIN za SIM u okvir Potvrdi novi PIN za SIM pa zatim odaberite U redu.

Da biste pronašli tu postavku, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Change SIM PIN under the Security section. 

Deblokiranje SIM PIN-a

Ta se mogućnost prikazuje ako koristite SIM PIN i netočan je PIN unesen tri puta. Kada se to dogodi, SIM se blokira i ne može se koristiti sve dok ga ne deblokirate. Da biste ga deblokirali, morate se obratiti mobilnom operateru i saznati kod ključa za deblokiranje PIN-a (PUK).

Zatim odaberite Deblokiraj PIN za SIM,a zatim upišite PUK kod. Ako previše puta unesete pogrešan PUK, SIM kartica će se trajno blokirati i morat ćete kod mobilnog operatora nabaviti novu SIM karticu.

Da biste pronašli tu postavku ako je SIM blokiran, odaberite gumb Start, a zatim odaberite Postavke > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Deblokiraj PIN za SIM u odjeljku Sigurnost.  

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu
Pitajte zajednicu
Traženje podrške
Obratite nam se

Jesu li ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×