A BOOT.INI és az ARC elérési útvonal elnevezési előírásai és használata

Összefoglaló

A cikk az Advanced RISC Computing (ARC) specifikációban található azon előírásokat ismerteti, amelyek az Intel x86 processzorral rendelkező és a RISC-alapú számítógépeken telepített Windows NT rendszerek elérési útjának definiálására használatosak. A cikk az alábbi szakaszokból épül fel:


 • Az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalak összehasonlítása
 • Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában
 • Példák az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalakra

Az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalak összehasonlítása

x86-alapú számítógépeken a telepített Windows NT rendszerek elérési útvonala a Boot.ini fájl egy-egy sorában van meghatározva, míg RISC-alapú számítógépeken a belső vezérlőprogram rendszerindítási beállításainak négy sora mutat minden egyes telepített Windows NT rendszerre. Ha egy x86-alapú számítógépen több telepített Windows NT rendszer található, akkor a Boot.ini fájlban mindegyikhez tartozik egy ARC elérési útvonal, és rendszerindításkor egy rendszerindító menüből választható ki az indítani kívánt rendszer.


Az ARC elérési útvonalaknak kétféle formátuma van: a MULTI() és az SCSI() kifejezéssel kezdődő. Az x86-alapú számítógépeken mindkét formátum, míg a RISC-alapú számítógépeken csak az SCSI() használatos.


Intel x86 processzorral rendelkező számítógépek esetén

Két általános példa a Boot.ini fájlban található ARC elérési útvonalakra:

multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winNT_könyvtár>

– vagy –

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winNT_könyvtár>


ahol az X, Y, Z és W számokat jelöl, melyek az előttük álló elemet azonosítják.


Mindkét példa biztosítja a Windows NT számára, hogy megtalálja a %Rendszergyökér% könyvtárat, és elvégezhesse a rendszerindítást az abban található fájlok betöltésével. További információt a „Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában” című szakaszban talál.


RISC processzorral rendelkező számítógépek esetén

Mivel a RISC-alapú architektúra megköveteli azt, hogy a belső vezérlőprogram a rendszer különböző területeire mutasson, ezért egy telepített Windows NT rendszer ARC elérési útvonala egy négy útvonal-definícióból álló csoport (szemben az x86-alapú számítógépek egysoros ARC útvonal-definíciójával). A négy definíció nevét követő ARC elérési útvonalak az SCSI() kifejezéssel kezdődnek:SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<NT_könyvtár>\osloader.exe
OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
OSLOADFILENAME \<winNT_könyvtár>


Az egyes sorok funkciója:


1. definíció (SYSTEMPARTITION):

A rendszerpartíció elérési útját adja meg. A rendszerpartíció egy olyan kisebb méretű, FAT rendszerű partíció, amely az OSLOADER.EXE és a HAL.EXE fájlokat tartalmazza:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


2. definíció (OSLOADER):

Meghatározza az OSLOADER fájl elérési útját, mely ugyanaz, mint a SYSTEMPARTITION esetében, de ki van egészítve a fájl elérési útjával:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<NT_könyvtár>\osloader.exe

ahol az <NT_könyvtár> az OSLOADER.EXE fájlt tartalmazó könyvtár neve.


3. definíció (OSLOADPARTITION):

Azt a rendszerindító partíciót határozza meg, amely a Windows NT további rendszerfájljait tartalmazza.

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


4. definíció (OSLOADFILENAME):


Meghajtóbetűjel nélkül meghatározza annak a könyvtárnak a nevét (winNT_könyvtár), amelybe a Windows NT telepítve van:

\<winNT_könyvtár>


Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában

A MULTI(X) kifejezés szintaxisa

Az ARC elérési útvonal MULTI(X) kifejezése csak x86-alapú számítógépeken használható. A Windows NT rendszer 3.1-es verziójában az ilyen elérési útvonal csak IDE és ESDI merevlemezek esetén használható, míg a rendszer 3.5, 3.51 és 4.0-s verziói esetén SCSI-meghajtókkal is.


A MULTI() kifejezés azt jelzi a Windows NT rendszernek, hogy a számítógép BIOS-ának segítségével kell betöltenie a rendszerfájlokat. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer az INT 13 megszakítást fogja használni az NTOSKRNL.EXE és a Windows NT rendszer indításához szükséges egyéb fájlok megkereséséhez és betöltéséhez.


Az X, Y, Z és W paraméterek jelentése a következő:


 • Az X a csatolókártya sorszáma, és mindig 0 (nulla). Ennek okát később részletezzük.
 • Ha az ARC elérési útvonal elején MULTI() áll, akkor az Y mindig 0 (nulla). Ennek oka az, hogy a MULTI() kifejezés esetén az INT 13 hívása történik, ezért nincs szükség a DISK() paraméter által szolgáltatott információra.
 • A Z a lemezmeghajtó sorszáma a csatolókártyán, és általában egy 0 és 3 közé eső szám.
 • A W a partíció száma. Az 5-ös típusú (kiterjesztett MS-DOS) és a 0-s típusú (nem használt) partíciók kivételével minden partíció egy sorszámot kap. Az elsődleges partíciók az alacsonyabb számúak, és azokat követik a logikai meghajtók. Megjegyzés: A W legkisebb értéke 1, szemben az X, Y és Z paraméterek 0 (nulla) kezdőértékével.
Ezzel a szintaxissal elméletileg a rendszerben található bármelyik meghajtóról elindítható a Windows NT rendszer. Ugyanakkor ehhez az is szükséges, hogy minden meghajtó helyesen legyen azonosítva a szabványos INT 13 felületen keresztül. Mivel ennek támogatottsága merevlemez-vezérlőnként változik, és a legtöbb rendszer BIOS-a csak egy lemezvezérlőt tud azonosítani az INT 13 felületen keresztül, ezért a gyakorlatban a rendszerindítás a fenti módon csak az elsődleges merevlemez-vezérlő első két meghajtójáról (vagy kétcsatornás EIDE-vezérlő esetén az első négy meghajtóról) hajtható végre biztonságosan.


Egy csak IDE-vezérlővel rendelkező rendszerben a kétcsatornás vezérlő elsődleges és másodlagos csatornájának legfeljebb négy meghajtójára használható a MULTI() kifejezés.


Egy csak SCSI-vezérlővel rendelkező rendszerben az első SCSI-vezérlő első két meghajtójára használható a MULTI() kifejezés. (Első SCSI-vezérlő az a vezérlő, amelynek BIOS-át elsőként tölti be a rendszer.)


Egy SCSI- és IDE-vezérlőt egyaránt tartalmazó rendszerben a MULTI() kifejezés csak az első vezérlő IDE-meghajtóira használható.


Az SCSI(X) kifejezés szintaxisa

Az SCSI() kifejezés RISC- és x86-alapú számítógépeken, valamint a Windows NT rendszer minden verziójában használható. Az SCSI() kifejezés hatására a Windows NT rendszer betölti a rendszerindító eszköz illesztőprogramját, és azzal az illesztőprogrammal fogja elérni a rendszerindító partíciót.


Az x86-alapú számítógépeken használt eszköz-illesztőprogram a NTBOOTDD.SYS fájl, amely a rendszermeghajtó (általában a C: lemez) gyökérkönyvtárában található. Ez a fájl a használatban lévő meghajtóvezérlő illesztőprogramjának másolata.


RISC-alapú számítógépek esetén az illesztőprogram (a RISC szabványnak megfelelően) a belső vezérlőprogram része, ezért külön fájlra nincs szükség.


Az SCSI() kifejezés használatakor az X, Y, Z és W paraméterek jelentése a következő:


 • Az X a csatolókártyának az NTBOOTDD.SYS illesztőprogram által megállapított sorszáma.
 • Az Y a céllemez SCSI-azonosítója.
 • A Z a céllemez logikai SCSI-egységszáma (LUN). Ez a szám szinte minden esetben 0 (nulla).
 • A W a partíció száma. Az 5-ös típusú (kiterjesztett MS-DOS) és a 0-s típusú (nem használt) partíciók kivételével minden partíció egy sorszámot kap. Az elsődleges partíciók az alacsonyabb számúak, és azokat követik a logikai meghajtók.


  Megjegyzés: A W legkisebb értéke 1, szemben az X, Y és Z paraméterek 0 (nulla) kezdőértékével.
Az SCSI() kifejezés használatakor az X paraméter értékét az NTBOOTDD.SYS határozza meg. A Windows NT rendszer valamennyi SCSI-illesztőprogramja saját módszert használ a vezérlők számozására, de általában abban a sorrendben történik a számozás, amilyen sorrendben a vezérlők BIOS-a betöltődik (abban az esetben, ha a BIOS-ok betöltődnek).


Abban az esetben azonban, ha több, különböző illesztőprogramot használó vezérlő található a rendszerben, csak azokat kell számba venni az X paraméter értékének megállapításakor, amelyek illesztőprogramja az NTBOOTDD.SYS. Ha a rendszerben például van egy Adaptec 2940 csatolókártya (melynek illesztőprogramja az AIC78XX.SYS) és egy Adaptec 1542 csatolókártya (melynek illesztőprogramja az AHA154X.SYS), akkor az X értéke mindig 0 (nulla) lesz. Az NTBOOTDD.SYS fájl viszont változik, mert:


 • ha a Windows NT rendszer betöltése egy, az Adaptec 2940 csatolókártyán található meghajtóról történik, akkor az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS másolatát fogja tartalmazni;
 • ha a Windows NT rendszer betöltése egy, az Adaptec 1542 csatolókártyán található meghajtóról történik, akkor az NTBOOTDD.SYS fájl az AHA154X.SYS másolatát fogja tartalmazni.

Példák az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalakra

Az alábbi példákban érvényes ARC elérési útvonalak láthatók. Az első két példa egy x86-alapú számítógép ARC elérési útvonala. A harmadik egy DEC Alpha AXP 150 típusú, RISC-alapú számítógép egyszeres rendszerindítási bejegyzéséből származik, és valamennyi RISC-alapú, hasonló meghajtókonfigurációval rendelkező számítógép számára megfelelő.


Megjegyzés: Ha az alábbi 1. és 2. példában láthatóhoz hasonlóan a Boot.ini fájlban több ARC elérési útvonal van, a számítógépben pedig különböző SCSI-vezérlők találhatók, akkor mielőtt a számítógépet leállítja, hogy egy másik SCSI-vezérlőhöz csatlakoztatott meghajtóról indítsa újra, a megfelelő SCSI-illesztőprogramot a rendszerpartíció (rendszerint a C: lemez) gyökérkönyvtárába, az NTBOOTDD.SYS fájlba kell másolnia. Ennek oka az, hogy a másik Windows NT rendszer telepítési meghajtójától függetlenül az NTBOOTDD.SYS fájlnak mindig a rendszerpartíción kell lennie.


1. példa: több SCSI-vezérlő

Ebben a példában egy x86-alapú számítógép szerepel az alábbi meghajtókkal és vezérlőkkel:


 • kettő darab Adaptec 2940 SCSI-vezérlő, mindegyiken kettő darab 1 GB-os merevlemez, 0 és 1 azonosítóval;
 • egy Adaptec 1542 SCSI-vezérlő, kettő darab 1 GB-os merevlemezzel, 0 és 1 azonosítóval.
Mindegyik merevlemezen egy darab 1 GB-os partíció van. A példában a partíciókat 1-6-ig számozzuk. 1-es és 2-es jelöli az első Adaptec 2940 vezérlő első és második lemezét, a 3-as és 4-es a második Adaptec 2940 vezérlő lemezeit, az 5-ös és 6-os pedig az Adaptec 1542 vezérlőhöz csatlakoztatott lemezeket. A Boot.ini fájlban az alábbi ARC elérési útvonalak egyike jelenik meg attól függően, hogy melyik partícióra történt a Windows NT rendszer telepítése. A példában a Windows NT rendszer a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve:


A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve


1. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
2. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
3. partíció (a 2. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
4. partíció (a 2. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
5. partíció (az Adaptec 1542 vezérlőn): scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
6. partíció (az Adaptec 1542 vezérlőn): scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35


Megjegyzések: A 3-as és 4-es partíció esetében az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS, míg az 5-ös és 6-os partíció esetében az AHA154X.SYS másolata. Az 1-es és 2-es partíciók ARC elérési útvonalának másik megoldásaként az alábbi útvonalak is megadhatók (feltételezve azt, hogy az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS illesztőprogram másolata):


A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve


1. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
2. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35


A Windows NT telepítője azonban mindig a MULTI() kifejezést használja az első két meghajtó esetén.


2. példa: IDE- és SCSI-vezérlőt egyaránt tartalmazó környezet

Ebben a példában egy x86-alapú számítógép szerepel az alábbi meghajtókkal és vezérlőkkel:


 • Egy kétcsatornás EIDE-vezérlő, három darab 1 GB-os meghajtóval, melyből kettő az elsődleges csatornán, egy a másodlagos csatornán található.
 • Egy Adaptec 2940 SCSI-vezérlő egy darab 4 GB-os merevlemezzel, melynek azonosítója 3.
A három EIDE-meghajtó mindegyikén egy darab 1 GB-os partíció, az SCSI-meghajtón pedig négy darab 1 GB-os partíció található. A példában a partíciókat 1-7-ig számozzuk. 1-es és 2-es jelöli az EIDE-vezérlő elsődleges csatornáján található lemezeket, a 3-as a másodlagos csatornán lévőt, a 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es partíciók pedig az SCSI-meghajtó partíciói. A Boot.ini fájlban az alábbi ARC elérési útvonalak egyike jelenik meg attól függően, hogy melyik partícióra történt a Windows NT rendszer telepítése. A példában a Windows NT rendszer a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve:


A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve


1. partíció (elsődleges EIDE-csatorna): Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
2. partíció (elsődleges EIDE-csatorna): multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
3. partíció (másodlagos EIDE-csatorna): multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35
4. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
5. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35
6. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35
7. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35


Megjegyzés: A Windows NT rendszer 4-es, 5-ös, 6-os vagy 7-es partícióról történő betöltéséhez az szükséges, hogy az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS másolata legyen.


3. példa: egy DEC Alpha AXP 150 számítógép rendszerindítási változói

RISC-alapú számítógépeken a rendszerindítási elérési utak definiálása a belső vezérlőprogrammal történik. Új rendszerindítási bejegyzés létrehozásakor az ilyen számítógépek belső vezérlőprogramja lépésenként, kérdésekkel vezeti végig a felhasználót az elérési út definiálásán. Ennek köszönhetően soha nem kell közvetlenül szerkeszteni az ARC elérési útvonalakat a RISC-alapú számítógépeken. Kivételt képez ez alól az az eset, ha egy, már nem működő rendszerindítási bejegyzést kell módosítani.


Az alábbi példa egy DEC Alpha AXP 150 típusú számítógép rendszerindítási bejegyzése. A számítógépben egy merevlemez található, melynek azonosítója 0 (nulla), és a következőképpen van partícionálva:


 • egy 4 MB-os rendszerpartíció;
 • egy 394 MB-os rendszerindító partíció.
A Windows NT a rendszerindító partíción a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve. Az OSLOADER könyvtárának neve ugyanez (OS\WINNT35), viszont a rendszerpartíción található. A rendszerindítási bejegyzés a következő:SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe
OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
OSLOADFILENAME \WINNT35
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 102873 - Utolsó ellenőrzés: 2006. nov. 21. - Verziószám: 1

Visszajelzés