Használati szabályok játékokhoz, zenékhez, filmekhez és tévéműsorokhoz

Hacsak nincs másként feltüntetve, a kifejezések a Microsoft szolgáltatási szerződése azonos kifejezéseinek felelnek meg. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezeket a használati szabályokat.

Az engedélyezett használathoz általában a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Windows Áruházban és az Xbox Áruházban elérhető minden zenének, filmnek, tévéműsornak, játéknak és társított tartalomnak („Digitális termékek”) csak a licencét szerzi meg, a tulajdonjogát nem. A licenc feltétele a Microsoft szolgáltatási szerződésének, a jelen használati szabályoknak és minden esetleges további feltételnek való megfelelés. Az alább engedélyezetteken kívül a Windows Áruházban vagy az Xbox Áruházban rendelkezésre álló Digitális termékek vagy Digitális termékekhez tartozó licencek nem ruházhatók át vagy értékesíthetők tovább. Ha elad egy eszközt, amelyen az említett áruházakból szerzett Digitális termék található, a készülék megvásárlója nem szerzi meg ezen Digitális termék használatára vonatkozó licenceket és jogokat.

A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kifejezetten tilos a Windows Áruházon és az Xbox Áruházon keresztül biztosított Digitális termékek reprodukálása, továbbterjesztése, átvitele, megjelenítése, értékesítése, közvetítése, nyilvános bemutatása, kölcsönzése vagy kölcsönadása, módosítása, adaptálása, allicencbe adása vagy bármilyen más felhasználása, hacsak a Microsoft szolgáltatási szerződése vagy a jelen használati szabályok ezt kifejezetten nem engedélyezik.

Az előfizetéses Groove Music Pass szolgáltatásra vonatkozó használati szabályok

A Groove Music Pass-előfizetéssel a saját területén elérhető szolgáltatásról előfizetéses alapon, havi átalánydíjért tetszőleges számú zeneszámot játszhat le online vagy tölthet le.

Hozzáférés elvesztése

Elveszítheti hozzáférését korábban letöltött vagy online lejátszott zenéihez, valamint áruházi kreditjeihez, ha:

 • nem fizeti be a havidíjat;
 • módosítja országát vagy régióját;
 • megsérti a Microsoft szolgáltatási szerződését;

30 napnál hosszabb ideig nem jelentkezik be a Groove Music Pass szolgáltatásba. Külső eszközöknél, például MP3-lejátszóknál előfordulhat, hogy csak úgy tud hozzáférni a tartalomhoz, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja, és bejelentkezik a Groove Music Pass szolgáltatásba.

A használat korlátozásai

 • Csak személyes és nem kereskedelmi célú használat engedélyezett. Ha úgy ítéljük meg, hogy a Groove Music Pass szolgáltatást nem a szokványos, személyes jelleggel használja, megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Groove Music Pass-előfizetését.
 • Egyszerre csak egy regisztrált eszközön játszhat le online tartalmat. A kompatibilis eszközök aktuális listáját a Microsoft.com/groove címen érheti el.
 • Eszköze írási vagy exportálási képességei nem befolyásolják a video-, a hang- és a képtartalmak szerzői jogaival rendelkező tulajdonosok jogait.
 • Groove Music Pass-előfizetéses tartalmat és/vagy részben előfizetéses tartalmakból összeállított lejátszási listákat nem írhat CD-re.
 • A Groove Music Pass-előfizetés keretében letöltött zenéket nem használhatja a mobiltelefon csengőhangjaként a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül.
 • Regisztrált eszközök száma:
  • Legfeljebb négy (4) regisztrált eszközre tölthet le zenét, hacsak elő nem fizet a Microsoft időről időre meghirdetett egyéb ajánlatainak egyikére.
  • A regisztrált eszközök közé tartoznak a kompatibilis személyi számítógépek, Xbox konzolok és hordozható eszközök.
  • Ha Ön az Egyesült Államokban az Xbox Music Pass 14,99 USD havidíjú ajánlatára fizetett elő, amely magában foglal havi 10 MP3-kreditet, akkor legfeljebb három (3) személyi számítógépre és legfeljebb három (3) további regisztrált eszközre tölthet le zenéket.

A regisztrált eszközök listáját a Groove Music Pass beállításaiban kezelheti. Eszközök törlésére 30 naponta van lehetősége. A Microsoft automatikusan megszüntetheti egy eszköz regisztrációját, hogy helyet csináljon egy újabbnak.

A prémium szintű havi Groove Music Pass-előfizetésen kívül vásárolt zenékre vonatkozó használati szabályok

 • A személyi számítógépekre egy promóciós csomag részeként megvásárolt vagy beszerzett tartalmak nem tölthetők le újra Xbox konzolokra.
 • DRM-védelem alatt álló hangfelvételeknél:
  • A zenék az előfizetés megszűnése után is megtarthatók.
  • A zenék személyes és nem kereskedelmi célú használat céljából CD-re írhatók.
   • A zeneszámok korlátlan számban kiírhatók.
   • Az azonos tartalmú lejátszási listák legfeljebb hét (7) alkalommal írhatók ki.
  • A zenék személyes és nem kereskedelmi célú használata legfeljebb öt (5) személyi számítógépen és észszerű mennyiségű regisztrált eszközön engedélyezett.
   • Törölheti egy számítógép regisztrációját, hogy egy másikat regisztráljon.
 • DRM-mentes hangfelvételek esetén:
  • A zenék az előfizetés megszűnése után is megtarthatók.
  • Ön jogosult arra, hogy személyes, nem kereskedelmi célból észszerű mennyiségű másolatot készítsen a felvételekről. A zenék bármely más célú másolása a szerzői jog megsértésének minősül.
  • A zenék személyes és nem kereskedelmi célból CD-re írhatók.

A Microsoft Filmek+TV szolgáltatás használati szabályai

 • Ha a jelen webhelyen található feltételek ütköznek a Microsoft szolgáltatási szerződésében („MSA”) vagy máshol található más használati feltételekkel, a jelen feltételek irányadók.
 • A Filmek+TV szolgáltatás tartalmai csak magánjelleggel, személyes, nem kereskedelmi célból játszhatók le és jeleníthetők meg, kizárólag engedélyezett eszközökön. Ez a korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem átruházható jog és licenc az MSA és a jelen szolgáltatási szabályok hatálya alá esik, és fizetési kötelezettség fennállásakor a szükséges díjak megfizetése után lép érvénybe.
 • Ön beleegyezik abba, hogy minden videotartalmat csak olyan területeken játszik le online vagy tölt le, amelyen a Microsoft az adott videotartalmat elérhetővé tette erre a célra. Videotartalom csak akkor játszható le online, ha ez a szolgáltatás részeként engedélyezett.
 • A nagy felbontásban megvásárolt tartalom felbontása az adott tartalomtól, a használt hardvertől és az internetkapcsolat sebességétől függően változhat.
 • Ha úgy ítéljük meg, hogy a szolgáltatást nem a normális, személyes jelleggel használja, megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a szolgáltatást.
 • A televíziós és filmes tartalmak használati szabályaira vonatkozóan: (i) „engedélyezett eszköz”-nek számítanak a szolgáltatással kompatibilis és a Microsoft által engedélyezett számítógépek, laptopok, táblagépek, Xboxok és mobileszközök; (ii) az engedélyezett eszközök meghatározását a Microsoft bármikor módosíthatja, további eszközökkel bővítve vagy már nem támogatottakkal szűkítve ezáltal az eszközök körét; valamint (iii) nem minden engedélyezett eszköz alkalmas videotartalom online lejátszására és letöltésére.
 • A Microsoft különféle technológiákkal ellenőrizheti, hogy Ön eleget tesz-e a használati szabályoknak.

A fenntartott licenccel kínált videókra vonatkozó használati szabályok („fenntartott jogú tartalom”)

 • Személyi számítógépeknél: Legfeljebb öt (5) személyi számítógépre töltheti le a szolgáltatásból a fenntartott jogokkal rendelkező tartalomelemeket.
 • Xbox konzolok:
  • Miután egy letöltésre képes Xbox konzolra Fenntartott jogokkal rendelkező tartalmakat tölt le, a tartalmakat a szolgáltatásba való bejelentkezés nélkül is megtekintheti a konzolon. A Fenntartott jogokkal rendelkező tartalmakat egy második, letöltésre képes Xbox konzolra is letöltheti, de a tartalmak megtekintéséhez a második konzolon a szolgáltatásba bejelentkezve kell maradnia. A második konzolról nem másolhatja vagy helyezheti át a tartalmat.
  • A szolgáltatásba egyszerre csak egy Xbox konzolról jelentkezhet be.
 • Kompatibilis mobiltelefonoknál:
  • Legfeljebb három (3) kompatibilis mobiltelefonra tölthet le fenntartott jogú tartalmat, ha ez a szolgáltatásban engedélyezett.
 • Hacsak a használati szabályok lehetővé nem teszik, fenntartott jogú tartalmat nem másolhat vagy helyezhet át az eredeti tárhelyéről.
 • Online lejátszás:
  • Ha fenntartott jogú tartalmat szeretne online lejátszani egy engedélyezett eszközön, be kell jelentkeznie a szolgáltatásba.
  • Fenntartott jogú tartalmat egyszerre csak egy engedélyezett eszközön játszhat le online.
  • Ugyanabból a fiókból egyszerre legfeljebb három (3) különböző fenntartott jogú tartalomelemet játszhat le online engedélyezett eszközökön.
 • Évadbérlet. Néhány országban elérhető az évadbérlet, amely egyes tévéműsorok évadjainak eddig megjelent és jövőbeni epizódjait foglalja magában. Ha a tartalom tulajdonosaival kötött szerződéseink miatt az évadbérlet vásárlásakor tervezettnél kevesebb epizódot tudunk kiadni, visszatérítjük a vételár hiányzó epizódokkal megegyező arányú részét.
 • A maximális licencelérhetőség érdekében az engedélyezett eszközökre letöltött, fenntartott jogú tartalomra szóló licencek 90 nap után lejárhatnak, ha ez idő alatt nem jelentkezik be az adott eszközről. Ha a 90 nap lejártakor még nem haladta meg a fenntartott jogú tartalomra vonatkozó licenckeretet, megújíthatja a licencet, ha az engedélyezett eszközről újból bejelentkezik a szolgáltatásba.

A korlátozottan, időalapon kínált, igény szerinti videókra („VOD-tartalom”) vonatkozó használati szabályok

 • A VOD-tartalmat csak a VOD-megtekintési időszakban, magánjelleggel nézheti meg és játszhatja le.
 • Ez a korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem átruházható jog és licenc a Microsoft szolgáltatási szerződése és a jelen használati szabályok hatálya alá esik, és a szükséges díjak megfizetésekor lép érvénybe.
 • A VOD-megtekintési időszak: A megrendelés pontos időpontjától számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül meg kell kezdenie a megrendelt VOD-tartalom megtekintését, és a megtekintés kezdetétől számított 24 órán belül be kell fejeznie azt, hacsak a vásárláskor érvényes feltételek másként nem szólnak.
 • A VOD-megtekintési időszak lejárta után már csak akkor tekintheti meg a VOD-tartalmat, ha egy további licencet vásárol.
 • A közvetlenül egy engedélyezett eszközre letöltött VOD-tartalmak csak az adott eszközön tekinthetők meg.
 • Ha online szeretne lejátszani VOD-tartalmat egy engedélyezett eszközön, be kell jelentkeznie a szolgáltatásba. Ha a szolgáltatás engedélyezi, a VOD-megtekintési időszak alatt egynél több – ugyanakkor egyszerre csak egy – engedélyezett eszközön is lejátszhatja online az adott VOD-tartalmat.
 • Miután a VOD-tartalmat letöltötte egy engedélyezett eszközre, azt többé nem játszhatja le online, és nem töltheti le a szolgáltatásból egy másik eszközre.
 • Hacsak a használati szabályok lehetővé nem teszik, a VOD-tartalmat nem másolhatja vagy helyezheti át az eredeti tárhelyéről.

Használati szabályok az Xbox konzolokon vásárolt vagy beváltott digitális játékokhoz

Az Xbox One konzolhoz készült digitális játékoknál

 • A játékokhoz használható konzolok és eszközök száma: Az Xbox Áruházból letöltött minden játékhoz kapni fog egy eszköz- és egy felhasználói licencet. Kijelölheti az egyik konzolt „otthoni” konzolként, több felhasználó pedig kiválaszthatja ugyanazt a konzolt az ő otthoni konzoljukként. Az eszközlicenc automatikusan hozzá lesz rendelve az otthoni konzolhoz akkor is, ha nem arról a konzolról végzi a vásárlást. A játék vásárlójaként az Ön Microsoft-fiókjához egy felhasználói licenc lesz hozzárendelve. Az Xbox Play Anywhere-játékokra vonatkozó szabályokat alább találja.
 • A játékok használatára jogosult felhasználók: Az eszközlicenc értelmében bárki használhatja az Ön játékait az otthoni konzolján. Amikor egy másik konzolra jelentkezik be a Microsoft-fiókjával, minden olyan játékot használhat, amelyhez van felhasználói licence.
 • Új otthoni konzol megadása: Évente (365 naponta) 3 alkalommal adhat meg új otthoni konzolt. Új otthoni konzol megadásakor a digitális tartalmak összes eszközlicence átkerül az új konzolra, a régin pedig többé nem lesz elérhető.

Xbox 360 konzolhoz készült digitális játékoknál

A használható konzolok és a használatra jogosult felhasználók száma: Azon az Xbox 360 konzolon használhatja a játékot, amelyre először letöltötte azt. Az első konzolon az összes felhasználó hozzáférhet a játékhoz. Ha egy memóriaegységgel vagy más tárolóeszközzel átviszi a játékot egy másik Xbox 360 konzolra, azon is használhatja majd, de a játék eléréséhez a Microsoft-fiókadataival be kell jelentkeznie az Xbox Live-ba az adott konzolon.

Xbox Play Anywhere-játékokra vonatkozó használati szabályok

Kizárólag Xbox Play Anywhere-játékokra vonatkoznak:

 • Az XBox Play Anywhere-szabályok csak digitális játékokra vonatkoznak. Xbox Play Anywhere-játékok az Xbox Áruházban és a Windows Áruházban, valamint – digitális kóddal – viszonteladóknál kaphatók.
 • A részt vevő játékokat az Xbox Play Anywhere-ikonnal jelöljük majd a www.xbox.com oldalon, az Xbox Áruházban és a Windows Áruházban. A részt vevő játékok teljes listáját pedig a www.xboxplayanywhere.com webhelyen találja.
 • Mielőtt letöltene egy Xbox Play Anywhere-játékot, győződjön meg róla, hogy a számítógépe megfelel a minimális rendszerkövetelményeknek. Ezt úgy ellenőrizheti, ha összeveti az eszköz rendszerinformációit a játék kiadója által megadott minimális rendszerkövetelményekkel. További információ.
Eszközhasználat:
 • Minden Xbox Play Anywhere digitális játékot, amelyet az Xbox Áruházban vagy a Windows Áruházban vásárolt, Xbox konzolon és Windows 10-es számítógépen is használhat. Egyszerre csak egy Xbox One konzolon vagy egy Windows 10-es számítógépen jelentkezhet be a játékba. Nem jelentkezhet be a játékba egy Xbox konzolon és egy Windows 10-es számítógépen egyszerre.
 • Az „otthoni” Xbox One konzollal kapcsolatos, fent leírt szabályai az Xbox Play Anywhere-játékokra is vonatkoznak.
 • Minden Xbox Play Anywhere-játékhoz vásárolt vagy szerzett letölthető tartalom játszható lesz Xbox One konzolon és Windows 10-es PC-n is.

Gold tagsággal elérhető játékokra vonatkozó használati szabályok

A Gold tagsággal elérhető játékokra vonatkozó használati szabályokat itt találja: http://support.xbox.com/hu-HU/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 10563 - Utolsó ellenőrzés: 2016. szept. 30. - Verziószám: 3

Visszajelzés