Mobilhálózati és SIM-beállítások

A telefon mobilhálózati (például a mobil adatátviteli kapcsolatokra vonatkozó) beállításai a Mobilhálózat+SIM kártya lapon adhatók meg. Ha a kapcsolat megfelelően működik, nem kell semmit módosítania. Ha azonban problémákat tapasztal a mobil kapcsolattal, egy vagy több beállítás módosítása segíthet.

A Mobilhálózat+SIM kártya beállításlap megnyitásához válassza az alkalmazáslistában a Beállítások

Settings Icon
> Mobilhálózat + SIM kártya elemet.

Beállítás Hatása

Aktív hálózat

Itt jelenik meg a telefon által jelenleg használt mobilhálózat neve.

A két SIM kártyát kezelni képes telefonokon ezt a beállítást a Mobilhálózat+SIM kártya lap 1. SIM kártya beállításai vagy 2. SIM kártya beállításai elemére koppintva érheti el.

Adatkapcsolat

A mobil adatátviteli kapcsolat be- és kikapcsolása. A kapcsolatot többféle okból is letilthatja: például azért, hogy csökkentse az adatforgalmát, ha nem korlátlan díjcsomagra fizetett elő, vagy azért, hogy növelje az akkumulátor üzemidejét.

Kikapcsolt adatkapcsolat esetén akadálytalanul telefonálhat és SMS-ezhet, azonban nem böngészhet és kereshet az interneten, nem levelezhet, és nem kaphatja meg az alkalmazások friss információit, hacsak nem kapcsolódik egy Wi-Fi hálózathoz. Ha le van tiltva a mobil adatátviteli kapcsolat, nem küldhet és fogadhat MMS-üzeneteket (képeket vagy egyéb fájlokat tartalmazó SMS-eket) sem.

Korlátozott Wi-Fi kapcsolat esetén

Azt határozza meg, hogy a telefon mobil adatátvitelt használjon a Wi-Fi helyett olyan esetekben, amikor korlátozott a Wi-Fi hálózat (például amikor a telefon csatlakozott ugyan egy Wi-Fi hálózathoz, de azon keresztül nem tud internetkapcsolatot létesíteni).

 • Mobil adatátvitel használata. Ha korlátozott a Wi-Fi kapcsolat, a telefon mobil adatátvitelt fog használni, így folytathatók az internetkapcsolatot igénylő tevékenységek a készüléken. Ez az adatcsomag terhére történik, és költségekkel járhat.
 • Mobil adatátvitel mellőzése. Ezt a beállítást választva a telefon nem használ mobil adatátvitelt olyan esetekben, amikor korlátozott a Wi-Fi kapcsolat. Emiatt nem végezhetők a telefonon internetkapcsolatot igénylő tevékenységek.

Ez a beállítás csak a Windows Phone szoftver 8.0.10211.204-es vagy újabb verzióin érhető el.           

Hangroaming beállításai

Itt adhatja meg, hogy lehessen-e hívást indítani és SMS-t küldeni a mobilszolgáltató hálózatán kívül. Ha nem szeretne hangroamingdíjat fizetni, ne módosítsa az alapértelmezett Roaming kikapcsolása beállítást. Ha ezt a beállítást választja, roamingterületről nem tud hívást indítani vagy SMS-t küldeni, hívásokat és SMS-eket fogadni azonban így is tud. Mobilszolgáltatási szerződésében ellenőrizheti, hogy mikor kell külön költségekkel számolnia.

Ha engedélyezi a roamingot, a mobilszolgáltató hálózatán kívül is indíthat hívást és küldhet SMS-t. Előfizetésétől függően ez pluszköltségekkel járhat. Roamingoláskor a Belföldi vagy a Belföldi+nemzetközi roamingtípust választhatja.

Adatkapcsolathoz használandó SIM kártya

Itt állíthatja be, hogy melyik SIM kártyát szeretné használni a mobil adatátviteli kapcsolathoz. Ennek segítségével csökkentheti az adatátviteli költségeit. Ha például az egyik SIM kártya adatforgalmi díjai kedvezőbbek a másiknál, akkor válassza az előbbit.

Ez a beállítás csak a két SIM kártyát tartalmazó (Windows Phone 8.1-es) Windows Phone-telefonokon található meg.

Adatroaming beállításai

Itt állíthatja be, hogy aktív maradjon-e az adatkapcsolat, ha a telefont a mobilszolgáltató hálózatán kívül használja. Ha nem szeretne adatroamingdíjat fizetni, ne módosítsa az alapértelmezett Roaming kikapcsolása beállítást.

Ha engedélyezi a roamingot, a roamingterületeken használhatja a mobil adatátviteli funkciót. Tarifacsomagjától függően előfordulhat, hogy roamingoláskor a szolgáltató külön díjat számít fel az adatforgalomért. Egyes mobilszolgáltatók esetében megadhatja, hogy milyen típusú adatroamingot (például Belföldi vagy Belföldi+nemzetközi) kíván használni.

3G-kapcsolat

Itt adhatja meg, hogy 3G vagy 2G típusú adatkapcsolatot használjon-e a telefon.

Ha a Bekapcsolva

Toggle On Icon
értékre állítja a beállítást, a telefon minden lehetséges esetben 3G-kapcsolatot létesít. A Kikapcsolva
Toggle Off Icon
értékre állítva 2G-kapcsolatot fog használni a telefon. Ez ugyan lassabb adatátvitelt biztosít, de nem meríti annyira az akkumulátort.

Ez a beállítás csak a két SIM kártyát tartalmazó (Windows Phone 8.1-es) Windows Phone-telefonokon található meg.

Háttérben zajló mobil adatátvitel korlátozása

Ez a beállítás bizonyos körülmények között (például roamingoláskor) csökkenti a háttérben zajló adatszinkronizálás mértékét. A telefon számos alkalmazása és funkciója felhasználói beavatkozás nélkül rendszeres időközönként frissíti az adatait. Egy levelezőprogram például akár percenként is ellenőrizheti a levelezőkiszolgálón, hogy érkezett-e új levél. Az ilyen műveletekben érintett adatokat a háttérben végzett adatszinkronizálás elnevezés jelöli. Az adatszinkronizálás akkor jelenthet problémát, ha a felhasználó igyekszik nem túllépni a beállított adatkorlátot.

 • Háttérben zajló mobil adatátvitel állandó korlátozása. A telefon mindig korlátozza az adatszinkronizálást.
 • Háttérben zajló mobil adatátvitel korlátozása roamingoláskor. A telefon csak roamingoláskor korlátozza az adatszinkronizálást.

Bármelyik beállítást is választja, a telefon csak Wi-Fi kapcsolat megléte esetén végez háttérben futó feladatokat.

SIM kártya neve

Adjon egy olyan nevet a SIM kártyának, amelyről könnyen felismeri.

Ezáltal a két SIM kártyás telefonok esetében könnyebb megkülönböztetni a két kártyát, így mindig tisztában lehet azzal, hogy melyik kártyát használja a mobil adatátviteli kapcsolathoz, és melyiket telefonáláshoz, valamint SMS-küldéshez. A SIM kártyák nevei számos helyen megjelennek a telefonon – a Híváskezelő csempéken, az Üzenetkezelő csempéken, a SIM kártyán tárolt névjegyeknél, valamint a Mobilhálózat és SIM kártya beállításlapon.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat és SIM kártya lapon lévő SIM kártya beállításai lehetőségre koppintva érheti el. A két SIM kártyával működő telefonokon az 1. SIM kártya beállításai és a 2. SIM kártya beállításai elemre koppintva nevezheti el a kártyákat.

SIM kártya állapota

Ezzel a beállítással kapcsolható be vagy ki a SIM kártya. A Bekapcsolva

Toggle On Icon
állásban telefonáláshoz, SMS-ezéshez és mobil adatátvitelhez is használható a kártya. A Kikapcsolva
Toggle Off Icon
állásban ezek egyikére sem alkalmas a kártya, viszont nem kell tartania a váratlan költségektől. Ha van a közelben Wi-Fi hálózat, csatlakozzon hozzá, és használja azt az adatkapcsolathoz.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat+SIM kártya lap 1. SIM kártya beállításai vagy 2. SIM kártya beállításai elemére koppintva érheti el.

Ez a beállítás csak a két SIM kártyát tartalmazó (Windows Phone 8.1-es) Windows Phone-telefonokon található meg.

Üzemmódválasztás

A telefon által használt mobilhálózat típusának megadása. A telefonnal elérhető hálózatok típusa a telefon típusától és a mobilszolgáltatótól függ.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat+SIM kártya lapon lévő SIM kártya beállításai lehetőségre koppintva érheti el.

Legnagyobb kapcsolatsebesség

Itt határozható meg a telefon által használt legnagyobb kapcsolatsebesség. Ha a legnagyobb értéket választja, a telefon az annak megfelelő mobil adatátviteli kapcsolatot használja (ha az elérhető). Ha azonban a gyorsabb hálózat jelerőssége a tartózkodási helyén kisebb, a telefon több energiát fogyaszthat a hálózatkeresés és a folyamatos kapcsolat fenntartása során.

Ha az alacsonyabb kapcsolatsebességet választja, a telefon képes lesz kapcsolódni egy lassabb, de nagyobb jelerősségű mobilhálózathoz. Ezzel az akkumulátor készenléti ideje is növelhető.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat és SIM kártya lapon lévő SIM kártya beállításai lehetőségre koppintva érheti el.

Hálózattípus

Ez a beállítás határozza meg a telefon csatlakozási módját, ha nem érhető el saját hálózat:

 • Automatikus. Ez az alapértelmezett beállítás. A telefon a legnagyobb jelerősségű mobilhálózathoz próbál csatlakozni. Ha nincs elérhető saját hálózat, a telefon megpróbál csatlakozni egy másik hálózathoz.
 • Csak saját hálózat. A telefon csak a saját mobilhálózathoz csatlakozik. Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy a telefon roamingolásba kezdjen, ha a saját hálózat nem érhető el.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat és SIM kártya lapon lévő SIM kártya beállításai lehetőségre koppintva érheti el.

Hálózatválasztás

Megtekintheti a tartózkodási helyén elérhető hálózatok listáját, és megpróbálhat csatlakozni valamelyikhez. Az alapértelmezett beállítás az Automatikus.

Ha telefonja bekapcsolásakor egy üzenet arról tájékoztatja, hogy a választott hálózat nem érhető el, itt választhat másik hálózatot.

Ezt a beállítást a Mobilhálózat és SIM kártya lapon lévő SIM kártya beállításai lehetőségre koppintva érheti el.

Internetelérési pont felvétele

Az internetelérési pont neve (APN) az a cím, amellyel a telefon az internethez csatlakozik. Az internetelérési pont nevét a program alapértelmezés szerint automatikusan megadja a telefon első beállításakor.

Ha nem működik a mobil adatkapcsolat, a helyzete és a mobilszolgáltatója alapján próbáljon megadni egy új internetelérési pontot. Ha a telefont Wi-Fi hálózathoz tudja csatlakoztatni, vagy kéznél van egy számítógép, próbálja meg az interneten megkeresni mobilszolgáltatója internetelérésipont-beállításait.

Internetelérési pont hozzáadása

Meg kell adnia egy címet az Elérési pont mezőben. A többi beállítás megadása nem kötelező, és a mobilszolgáltatótól függ.

 1. Nyissa meg a Mobilhálózat+SIM kártya beállításlapot, majd koppintson a SIM kártya beállításai > Internetelérési pont felvétele gombra.

  Ha két SIM kártyája van, akkor a Mobilhálózat+SIM kártya lapon koppintson az 1. SIM kártya beállításai vagy a 2. SIM kártya beállításai elemre attól függően, hogy melyik kártyát használja a mobil adatátvitelhez.

 2. Végezze el a megfelelő műveleteket az alábbiak közül:

  • Koppintson az Elérési pont mezőbe, és írja be a használni kívánt elérési pont címét.
  • Koppintson a Felhasználónév mezőbe, és írja be a mobilfiókjához tartozó felhasználónevet.
  • Koppintson a Jelszó mezőbe, és írja be a mobilfiókjához tartozó jelszót.
  • Koppintson a Hitelesítés típusa mezőbe, és válassza ki a mobilfiókjához használt hitelesítési módszert.
  • Koppintson a Proxykiszolgáló (URL-cím) mezőbe, és adja meg a mobilfiókjához tartozó proxykiszolgáló címét.
  • Koppintson a Proxyport mezőbe, és írja be a port számát.
  • Koppintson az IP típusa legördülő listára, és válassza ki belőle a használni kívánt IP-cím típusát.
 3. Koppintson a Mentés

  Save Icon
  parancsra.

MMS-elérési pont felvétele

Az MMS-elérési pont neve (APN) az a cím, amellyel a telefon MMS-eket küld és fogad. Az MMS-elérési pontot a rendszer szintén automatikusan állítja be a telefon első beállításakor.

Ha nem sikerül MMS-t küldeni vagy fogadni, próbáljon megadni egy új MMS-elérési pontot a tartózkodási helye és a mobilszolgáltatója alapján. A telefonján vagy számítógépén internetes kereséssel is kiderítheti mobilszolgáltatója MMS-elérési ponttal kapcsolatos beállításait.

MMS-elérési pont felvétele

Az Elérési pont és az MMSC-kiszolgáló (URL-cím) mező kitöltése kötelező. A többi beállítás megadása nem kötelező, és a mobilszolgáltatótól függ.

 1. Nyissa meg a Beállítások alkalmazás Mobilhálózat+SIM kártya lapját, majd koppintson a SIM kártya beállításai > MMS-elérési pont felvétele gombra.

  Ha két SIM kártyája van, akkor a Mobilhálózat+SIM kártya lapon koppintson az 1. SIM kártya beállításai vagy a 2. SIM kártya beállításai elemre attól függően, hogy melyik kártyát használja a mobil adatátvitelhez.

 2. Végezze el a megfelelő műveleteket az alábbiak közül:

  • Koppintson az Elérési pont mezőbe, és írja be a használni kívánt MMS-elérési pont címét.
  • Koppintson a Felhasználónév mezőbe, és írja be a mobilfiókjához tartozó felhasználónevet.
  • Koppintson a Jelszó mezőbe, és írja be a mobilfiókjához tartozó jelszót.
  • Koppintson a Hitelesítés típusa mezőbe, és válassza ki a mobilfiókjához használt hitelesítési módszert.
  • Koppintson a WAP-átjáró (URL-cím) mezőbe, és írja be a használni kívánt WAP-átjáró címét.
  • Koppintson a WAP-átjáró portja mezőbe, és írja be a WAP-átjáró portszámát.
  • Koppintson az MMSC (URL) mezőbe, és írja be a mobilszolgáltató MMS-központjának (MMSC) címét a http:// előtaggal kezdve.
  • Az MMSC-port mezőbe írja be az MMSC-port számát.
  • A Maximális MMS-méret (KB) mezőbe írja be az elküldhető MMS-ek maximális méretét kilobájtban kifejezve.
  • Az IP típusa legördülő listából válassza ki a használni kívánt IP-cím típusát.
 3. Koppintson a Mentés

  Save Icon
  elemre.

  

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 10652 - Utolsó ellenőrzés: 2016. máj. 17. - Verziószám: 5

Visszajelzés