Szerzői jogi és egyéb közlemények a Lumia 830 készülékekhez

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régiónként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedüli döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészeket, technológiát vagy szoftvereket tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régiónként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjön egy helyi márkakereskedőnél.

FCC/Industry Canada/Mexico-nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, beleértve azt, amely nem kívánt működést eredményezhet. További információt a transition.fcc.gov (angol nyelvű) webhelyen talál. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows, a Windows-embléma és a Lumia a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol. 

A Bluetooth kifejezés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, melyek bármely, a Microsoft Mobile általi használata engedéllyel történik.

A Dolby és a kettős D-jel a Dolby Laboratories védjegye.

A Dolby Laboratories licence alapján gyártva.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com (angol nyelven).

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 10922 - Utolsó ellenőrzés: 2016. máj. 17. - Verziószám: 5

Visszajelzés