MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT MOVIE MOMENTS

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation vagy (az Ön lakhelyétől függően) annak egyik társvállalata és Ön között. Kérjük, olvassa el a feltételeket. A fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, beleértve az adathordozót is, amelyen az érkezett, ha volt ilyen. A feltételek vonatkoznak továbbá a Microsoft-termék:

 • frissítésére,
 • bővítéseire,
 • internetes szolgáltatásaira és
 • a támogatási szolgáltatásokra,

kivéve, ha ezen elemekre más feltételek vonatkoznak. Ha ez a helyzet, akkor az a szerződés az irányadó.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a szoftvert.

Az alábbiakban foglaltak szerint az egyes szolgáltatások használatával hozzájárul bizonyos internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó, szabványos számítógép-információk átviteléhez.

Ha elfogadja és betartja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett végleges jogokat biztosítják Önnek.

 1. A TELEPÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT JOGA.
  1. Telepítés és használat. Saját eszközein tetszőleges példányszámban telepítheti és tesztelheti a szoftvert.
  2. A szoftverhez tartozó Microsoft-programok. A szoftver egyéb Microsoft-programokat is tartalmaz. Ezek Ön általi használatára a jelen licencfeltételek vonatkoznak.
 2. TOVÁBBI LICENCKÖVETELMÉNYEK ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSI JOGOK.

  Médiaelemek és sablonok. Másolhatja és használhatja a szoftver részeként elérhető azon képeket, ClipArt-képeket, animációkat, hangokat, zenéket, alakzatokat, videoklipeket és sablonokat, amelyeknek az Ön által létrehozott dokumentumokban és projektekben való használata engedélyezett. Ezen dokumentumokat és projekteket nem kereskedelmi céllal terjesztheti. Ha ezen médiaelemeket és sablonokat bármely más célból kívánja használni, a www.microsoft.com/permission címen tekintheti meg, hogy az adott felhasználási cél engedélyezett-e.
 3. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a szoftverrel együtt internetalapú szolgáltatásokat is nyújt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.
  1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. A szoftver alábbi szolgáltatásai az interneten keresztül csatlakoznak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszeréhez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön figyelmeztetést a csatlakozáskor. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. Ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban a Microsoft támogatási webhelyén talál további információt. A szolgáltatások használatával hozzájárul a jelen információk átviteléhez. A Microsoft az adatokat nem használja azonosításra és kapcsolatfelvételre.
   1. Számítógép-információk. Az alábbi szolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszereknek számítógép-információkat küldenek. Ilyen információ az Ön IP-címe, az operációs rendszer típusa, a használt szoftver neve és verziója, valamint azon eszköz nyelvi kódja, amelyre a szoftvert telepítette. A Microsoft az internetalapú szolgáltatásai biztosításához használja ezeket az információkat.
    1. Webes tartalmat biztosító szolgáltatások. A szoftver szolgáltatásai képesek letölteni kapcsolódó tartalmakat a Microsofttól, és biztosítani azokat az Ön számára. Ilyen szolgáltatások például a ClipArt, a sablonok, az online oktatás, a súgó és az alkalmazássúgó. Dönthet úgy is, hogy nem kívánja használni ezeket a webes tartalmat biztosító szolgáltatásokat.
   2. Az adatok felhasználása. A számítógép-információkat a szoftvereink és a szolgáltatásaink továbbfejlesztésére használhatjuk. Az információkat másokkal, például hardver- és szoftverforgalmazókkal is megoszthatjuk. Ők az információkat arra használhatják, hogy a termékeik jobban működjenek együtt a Microsoft-szoftverekkel.
  2. Az internetalapú szolgáltatások jogosulatlan használata. Tilos a szolgáltatás bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében az károsodhat, illetve amely zavarhatja a szolgáltatás bármely más fél általi használatát. Tilos a szolgáltatást arra használnia, hogy bármilyen módon jogosulatlan hozzáférést próbáljon szerezni bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
 4. A LICENC HATÓKÖRE. A szoftvert csak licenceli, nem vásárolta meg. A jelen szerződés csupán a szoftver használatára biztosít Önnek bizonyos jogokat. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak Önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Nem teheti a következőket:
  1. bármely teljesítménymérési teszt eredményének harmadik személlyel történő megosztása a Microsoft előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül;
  2. nem kerülheti meg a szoftver semelyik technikai korlátozását;
  3. nem fordíthatja, és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik;
  4. nem készíthet több másolatot az szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;
  5. nem teheti közzé a szoftvert azért, hogy azt mások lemásolják;
  6. nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe a szoftvert;
  7. nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre; továbbá
  8. nem használhatja a szoftvert kereskedelmi szoftverüzemeltetési szolgáltatásokra.
 5. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egyetlen biztonsági másolatot készíthet. Ezt csak a szoftver újratelepítéséhez használhatja.
 6. DOKUMENTÁCIÓ. A dokumentációt belső használatra, tájékoztatási céllal bárki lemásolhatja és használhatja, akinek érvényes hozzáférése van a számítógépéhez.
 7. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden országos és nemzetközi törvényi előírást és más jogszabályt, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásokat is. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.
 8. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.
 9. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések és az Ön által használt internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a teljes, a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást.
 10. ALKALMAZANDÓ JOG.
  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésében és annak megsértésével kapcsolatos panaszok tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb kereset tekintetében az Ön lakóhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos kereseteket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a magánjogi vétségeket.
  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.
 11. HATÁLYOS JOG. Ezen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Lehetséges, hogy az Ön országának jogszabályai egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának jogszabályai ezt nem engedélyezik.
 12. FELELŐSSÉGELHÁRÍTÁS A licenc a szoftver jelenlegi formájára vonatkozik. A szoftverből és használatából eredő kockázatokat a felhasználó viseli. A Microsoft nem vállal semmilyen kifejezett jótállást, garanciákat vagy feltételeket. A helyi jogszabályok szerint Ön további fogyasztói jogokkal vagy törvényes garanciákkal is rendelkezhet, amelyeket a szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton, a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a forgalmazhatóságra, az adott célra való megfelelőségre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármiféle vélelmezett szavatosságot. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében kötelező jótállások illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja ezen jogainak csorbítása.
 13. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A Microsofttól és a beszállítóitól csak közvetlen, legfeljebb 5 amerikai dolláros kár esetén követelhet kártérítést. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

  Ez a korlátozás a következőkre érvényes:

  • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) és harmadik fél programjával kapcsolatos ügy; továbbá

  • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  Ez akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Lehetséges, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 11574 - Utolsó ellenőrzés: 2016. jún. 22. - Verziószám: 1

Visszajelzés