A Windows Beszédfelismerés parancsai

A következőkre vonatkozik: Windows 10Windows 7

Windows 10


A Windows Beszédfelismerés segítségével akár kizárólag a hangjával, billentyűzet vagy egér nélkül is vezérelheti a számítógépet. A következő táblázatokban a Beszédfelismerés parancsait gyűjtöttük össze.

A félkövérrel írt szavak vagy kifejezések példákat jelölnek. A kívánt eredményhez helyettesítse őket hasonló szavakkal.

A Beszédfelismerés kezdeti beállításaival kapcsolatos információkat a Beszédfelismerés használata című témakörben találja.


A Beszédfelismerés általános parancsai

Művelet Hangparancs

A Start menü/Kezdőképernyő megnyitása

Start

Cortana megnyitása


Press Windows C

A Keresés megnyitása

Press Windows S

Művelet végrehajtása az alkalmazásban

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B

Elem kijelölése a neve alapján

File; Start; View

Elem vagy ikon kijelölése

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name

Dupla kattintás egy elemre

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name

Váltás egy megnyitott alkalmazásra

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application

Görgetés egy adott irányba

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Új bekezdés vagy új sor beszúrása dokumentumba

New paragraph; New line

Szó kijelölése dokumentumban

Select word

Szó kijelölése és javítása

Correct word

Szó kijelölése és törlése

Delete word

A használható parancsok listájának megjelenítése

What can I say?

A jelenleg rendelkezésre álló szóbeli parancsok listája

Refresh speech commands

A beszédfigyelés bekapcsolása

Start listening

A beszédfigyelés kikapcsolása

Stop listening

A Beszédfelismerés mikrofon sávjának mozgatása

Move speech recognition

A mikrofon sávjának kis méretűvé tétele

Minimize speech recognition

A diktálás parancsai

Művelet Hangparancs

Új sor beszúrása a dokumentumba

New line

Új bekezdés beszúrása a dokumentumba

New paragraph

Tabulátor beszúrása

Tab

Szó beszúrása szó szerint (például a „vessző” szó az írásjel helyett)

Literal word

Szám beszúrása számjegyként (például a „3” beillesztése a „három” szó helyett)

Numeral number

A kurzor elhelyezése egy adott szó elé

Go to word

A kurzor elhelyezése egy adott szó mögé

Go after word

Ne szúrjon be szóközt a következő szó elé

No space

Ugrás az aktuális mondat elejére

Go to start of sentence

Ugrás az aktuális bekezdés elejére

Go to start of paragraph

Ugrás az aktuális dokumentum elejére

Go to start of document

Ugrás az aktuális mondat végére

Go to end of sentence

Ugrás az aktuális bekezdés végére

Go to end of paragraph

Ugrás az aktuális dokumentum végére

Go to end of document

Szó kijelölése az aktuális dokumentumban

Select word

Szavak által határolt tartomány kijelölése az aktuális dokumentumban

Select word range; Select word through word

A dokumentum teljes szövegének kijelölése

Select all

Megadott számú szó kiválasztása a kurzor előtt

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Megadott számú szó kiválasztása a kurzor után

Select next 20 words; Select next 10 words

A legutóbbi diktált szöveg kijelölése

Select that

A képernyőn látható kijelölés megszüntetése

Clear selection

A szó első betűjének nagybetűvel írása

Caps word

A szó összes betűje nagybetű

All caps word

A szó összes betűjének kisbetűvel írása

No caps word

Adott számú következő szó nagybetűssé alakítása

Change next 10 words to uppercase

Adott számú következő szó kisbetűssé alakítása

Change next 10 words to lowercase

Az előző mondat törlése

Delete previous sentence

A következő mondat törlése

Delete next sentence

Az előző bekezdése törlése

Delete previous paragraph

A következő bekezdés törlése

Delete next paragraph

A kijelölt vagy utolsóként diktált szöveg törlése

Delete that

A billentyűzet parancsai

Művelet Hangparancs

Billentyű vagy billentyűkombináció lenyomása

Press keyboard key; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Bizonyos billentyűk lenyomása a „press” („megnyom”) szó kimondása nélkül

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Írásjelek és speciális karakterek parancsai

Beszúrni kívánt karakter Hangparancs

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

˄

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face)

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


A Windows és az alkalmazások parancsai

Művelet Hangparancs

Elem kijelölése a neve alapján

File; Start; View

Elem vagy ikon kijelölése

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name

Dupla kattintás egy elemre

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name

Kattintás a jobb gombbal egy elemre

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name

Minden ablak kisméretűvé alakítása az asztal megjelenítéséhez

Show desktop

Ismeretlen megnevezésű elem kijelölése

Show numbers (Számok jelennek meg a képernyőn az aktív ablak minden eleme mellett. Az elem kijelöléséhez mondja ki az elemnek megfelelő számot.)

Számozott elem kijelölése

19 OK; 5 OK

Dupla kattintás egy számozott elemre

Double-click 19; Double-click 5

Kattintás jobb gombbal egy számozott elemre

Right-click 19; Right-click 5

Alkalmazás megnyitása

Open Paint; Open WordPad; Open app name

Váltás egy megnyitott alkalmazásra

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application

Alkalmazás bezárása

Close that; Close Paint; Close Documents

Kis méret

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Teljes méret

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Visszaállítás

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Kivágás

Cut that; Cut

Másolás

Copy that; Copy

Beillesztés

Paste

Törlés

Delete that; Delete

Visszavonás

Undo that; Scratch that; Undo

Görgetés egy adott irányba

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Görgetés pontos, oldalszámban megadott távolságra

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Görgetés pontos, más egységben megadott távolságra

Scroll up 5; Scroll down 7

Ugrás egy űrlap vagy alkalmazás egyik mezőjére

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to cc


Az egérhasználat parancsai

Művelet Hangparancs

Egérrács megjelenítése

Mousegrid

Az egérmutató áthelyezése egy egérrácsnégyzet közepére

Number of the square; 1; 7; 9

Egérrácsnégyzet kijelölése

Click number of the square

Elem kijelölése húzáshoz az egér segítségével

Az elemet tartalmazó négyzet száma + mark: 3 mark; 7 mark; 9 mark

A húzás célterületének kijelölése az egérrácson belül

A célterületet tartalmazó négyzet száma + click; 4 click; 5 click; 6 click