Eredeti tartozékok

A jóváhagyott tartozékokról a forgalmazótól kaphat tájékoztatást.

Készülékéhez sokféle tartozékot vásárolhat. A részletekért látogasson el a www.microsoft.com/mobile/accessories oldalra.

A tartozékokra vonatkozó gyakorlati tanácsok

  • Minden tartozékot tartson távol a kisgyermekektől.
  • A tartozékok tápkábelének kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben felszerelt tartozékok megfelelően vannak-e rögzítve és megfelelően működnek-e.
  • Az összetettebb autós tartozékok felszerelését mindenképp bízza szakemberre.

Akkumulátor

Arról, hogy az akkumulátor kapacitása mennyi beszélgetési és készenléti időt tesz lehetővé, a mobileszköz dobozában elhelyezett használati útmutató ad tájékoztatást.


Csak Tajvanra vonatkozó információ: Az NCC távközlési berendezésekre vonatkozó felügyeleti szabályozásai 12-es és 14-es számú pontjával összhangban:

Hacsak a Nemzeti Távközlési Bizottságtól (National Communications Commission, NCC) nem kap erre engedélyt, semmilyen vállalat vagy felhasználó nem jogosult arra, hogy a használatra jóváhagyott, kis teljesítményű rádiófrekvenciás berendezések bármelyikének megváltoztassa a frekvenciáját, növelje az átviteli teljesítményét, illetve módosítsa az eredeti működési jellemzőit vagy működését.

A kis teljesítményű rádiófrekvenciás berendezéseknek nem szabad befolyásolniuk a repülőgépek műszereinek vagy a törvény által engedélyezett távközlési berendezéseknek a működését; ha ez mégis bekövetkezne, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia az eszköz használatát.

Törvény által engedélyezett távközlési berendezések alatt a távközlési törvény betartása mellett üzemeltetett rádióadók értendők. A kis teljesítményű rádiófrekvenciás berendezéseknek tűrniük kell a törvény által jóváhagyott távközlési berendezésekkel, illetve az ISM sávban működő, rádióhullámokat sugárzó eszközökkel fellépő interferenciát.Tulajdonságok

Cikkazonosító: 13747 - Utolsó ellenőrzés: 2016. máj. 17. - Verziószám: 6

Visszajelzés