A végzetes kivételhibák ismertetése

Ha a jelen cikk nem tartalmazza a számítógépen megjelent hibaüzenet ismertetését, akkor tekintse meg a Microsoft Tudásbázis következő cikkét, amely további, hibaüzeneteket ismertető cikkekre hivatkozik:
315854 A Windows 98 és a Windows Millennium Edition hibaüzenetei

A Windows 98 rendszerben előforduló, 0E jelzésű végzetes kivételhibákkal kapcsolatos cikkek listájának megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):
Kattintson ide a 0E jelű végzetes kivételekkel foglalkozó cikkek listájának megtekintéséhez
A Windows Millennium Edition rendszer 0E jelű végzetes kivételeivel foglalkozó cikkek listájának megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):
Kattintson ide a 0E jelű végzetes kivételekkel foglalkozó cikkek listájának megtekintéséhez

Összefoglaló

A számítógép leállítására, a Windows indítására, vagy egy program Windows rendszerben történő futtatására tett kísérlet közben az alábbihoz hasonló hibaüzenetekkel találkozhat:
Végzetes kivétel történt XY címen a következő helyen:
xxxx:xxxxxxxx
A végzetes kivételhibák a programok által az alábbi esetekben visszaadott kódok:
  • Szabálytalan utasításhoz történt hozzáférés.
  • Érvénytelen adathoz vagy programkódhoz történt hozzáférés.
  • A művelet jogosultsági szintje érvénytelen.
Ha ezen hibák közül bármelyik bekövetkezik, a processzor egy kivétellel válaszol az operációs rendszernek, amelyet a rendszer végzetes kivételhibaként kezel. Sok esetben a kivételekből nem állítható helyre a rendszer, ezért a számítógépet – a hiba súlyosságától függően – újra kell indítani, vagy le kell állítani.

A fenti példában az
XY a processzor által generált kivétel kódja, mely a 00–0F hexadecimális számtartományba esik. (Az alábbi ismertetőkben a 0E, 0F stb. számok után következő „h” gyakran kimarad a hibaüzenetből.) Az
xxxx:xxxxxxxx érték a kódszegmens kiterjesztett utasításmutatójának (CS:EIP) értéke – az a 32 bites memóriacím, ahol a kivétel bekövetkezett.

Ezeket a hibákat nem a Windows generálja – a Windows szerepe, hogy rendelkezik az adott processzorkivételhez tartozó kivételkezelő algoritmussal, amely megjeleníti a hibaüzenetet.

MEGJEGYZÉS: Ez a cikk elsősorban tájékoztató jellegű. Az alábbi hivatkozásra kattintva a cikk „A végzetes kivételhibák elhárítása” szakaszára ugorhat:

További információ

Processzorkivételek és meghatározásaik

00: Osztási hiba

A processzor ezzel a kivétellel válaszol az osztási műveletekben bekövetkező hibákra. Osztási hibát okozhat egy nullával való osztásra tett kísérlet, vagy a céloperandus méreténél nagyobb osztási eredmény előállása.

02: Nem maszkolható megszakítás

A 02-es megszakítás a hardveres nem maszkolható megszakítás (NMI) számára van fenntartva. Más kivételek nem használják a 02-es megszakítást.

04: Túlcsordulási trap

Túlcsordulási trapek az INTO utasítások végrehajtása után fordulnak elő, ha a 0F bit értéke 1.

05: Tömbhatár-túllépési hiba

A BOUND utasítás egy tömbindexet hasonlít össze a megfelelő tömb felső és alsó indexhatárával. Ha az index a határokon kívül esik, a processzor kivételt jelez a 05-ös megszakításon.

06: Érvénytelen műveleti kód

A processzor az alábbi esetekben váltja ki ezt a kivételt:
  • A processzor által dekódolt bitminta egyetlen érvényes gépi utasításnak sem felel meg.
  • A processzor érvénytelen operandusokat tartalmazó utasítást próbált meg végrehajtani.
  • A processzor virtuális 8086-os módban futva védett módú utasítást kísérel meg végrehajtani.
  • A processzor a LOCK előtagot nem zárolható utasítással próbálja meg végrehajtani.

07: A társprocesszor nem érhető el

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a számítógépnek nincs matematikai társprocesszora, és a CR0 regiszter EM bitje úgy van beállítva, hogy jelezze a numerikus adatokat feldolgozó processzor emulálásának tényét. A 07-es megszakítás minden lebegőpontos művelet végrehajtása során kiváltódik.


A megszakítás akkor is kiváltódik, ha van matematikai társprocesszor, és egy feladatváltási művelet hajtódik végre. A 07-es megszakítás közli a processzorral, hogy a társprocesszor állapotát el kell menteni, hogy a társprocesszort más feladatok is használhassák.

08: Kettős hiba

Egy kivétel végrehajtása során néha egy másik kivétel is kiváltódik. Ilyenkor a processzor a 08-as megszakítással jelzi a kettős hiba tényét.

09: Szegmenshatár-túllépés a társprocesszorban

A hiba akkor következik be, ha egy lebegőpontos utasítás egy szegmenshatáron túli memóriacímhez próbál hozzáférni. Amennyiben a lebegőpontos operandus kezdő címe is a szegmensen kívülre esik, egy általános védelmi hiba lép fel (0D megszakítás).

10 (0Ah): Érvénytelen feladatállapot-szegmens

Mivel a feladatállapot-szegmens számos leírót tartalmaz, sokféle feltétel következménye lehet a 0A kivétel. A processzor általában össze tud gyűjteni annyi információt a feladatállapot-szegmensből, hogy egy másik, a tényleges problémára mutató hibát generáljon. A megszakításról a Microsoft's Programming the 80386/80486 Guide című, illetve a 80386 és 80486 jelű processzorok programozását ismertető más kiadványokban tájékozódhat részletesebben.

11 (0Bh): Hiányzó szegmens

A megszakítás lehetővé teszi, hogy az operációs rendszerekben szegmentálásos elven működő virtuálismemória-kezelő rendszert lehessen kialakítani. Egy szegmens „hiányzása” azt jelenti, hogy a lapozó algoritmus a szegmenst a lemezen elhelyezkedő virtuális memóriába helyezte. A 0B jelű megszakítás akkor váltódik ki, ha egy alkalmazás hozzá szeretne férni egy ilyen hiányzó szegmenshez.

12 (0Ch): Veremhiba

A 0-s hibakódú veremhibát a veremszegmens területe utáni memóriacímre hivatkozó utasítások okozzák. Ha az operációs rendszer támogatja a lefelé növekvő szegmenseket, a veremméret növelésével csökkenthető ezen hibák száma. Ha a veremszegmensbe érvénytelen leírók töltődnek be, általános védelmi hiba keletkezik.

13 (0Dh): Általános védelmi hiba

Általános védelmi hiba lép fel minden olyan esetben, amikor egyetlen más processzorkivétel bekövetkezésének feltételeit sem elégítik ki a hibakörülmények. A kivétel azt jelzi, hogy a program a memóriában megsérült, és ez általában a program azonnali befejezéséhez vezet.

14 (0Eh): Laphiba

A laphiba-megszakítás lehetővé teszi, hogy az operációs rendszerekben igény szerinti lapozáson alapuló virtuálismemória-kezelő rendszert alakítsanak ki. A 14-es megszakítást általában egy lapjegyzékbeli bejegyzéshez vagy laptáblához való hozzáférés váltja ki, ha a lap jelenléti bitjének értéke 0 (hiányzik). Az operációs rendszer előállítja a lapot (rendszerint úgy, hogy beolvassa a virtuális memóriából), és újra végrehajtja a hibát okozó utasítást, mely így már hozzáférhet a szegmenshez. Emellett a lapozásvédelmi szabályok megsértése is laphibát eredményez. A szabálysértések körébe tartozik a sikertelen beolvasás, a beolvasott adatok érvénytelensége, illetve azok az esetek, amikor a hibát okozó utasítás sérti meg a processzor védelmi szabályait. Ezekben az esetekben az operációs rendszer hajthatja végre a megfelelő műveletet.

16 (10h): Hiba a társprocesszorban

A kivételt korábbi utasításra hivatkozó, nem maszkolt lebegőpontos kivételek okozzák. (Mivel a 80386-os processzor nem fér hozzá a lebegőpontos egységhez (FPU), a hibák előfordulását az ERROR\ láb ellenőrzésével vizsgálja.) A kivétel a WAIT utasítások végrehajtása során is kiváltódik, ha a CR0 regiszterben a matematikai társprocesszor emulálását jelző bit be van állítva.

17 (11h): Igazításellenőrzési hiba

Ezt a megszakítást kizárólag a 80486-os processzorok használják. A 17-es megszakítást 3. (felhasználói) jogosultsági szinten végrehajtódó utasítások váltják ki, ha egy páratlan memóriacímen kezdődő operandushoz, egy néggyel nem osztható címen kezdődő duplaszó típusú operandushoz, illetve egy nyolccal nem osztható memóriacímen kezdődő hosszú vagy ideiglenes valós operandushoz próbálnak meg hozzáférni. Az igazításellenőrzés le van tiltva a processzor első indításakor, és csak védett módban engedélyezett.

Végzetes kivételhibák elhárítása

A számítógép tiszta rendszerindítása

A végzetes kivételekhez vezető körülmények sokfélesége miatt a hibaelhárítás első lépése a lehetséges okok körének szűkítése. Ehhez próbálkozzon a számítógép „tiszta rendszerindításával”.

A tiszta rendszerindításos hibaelhárításnak nevezett módszerekkel csökkenthető a számítógép-környezetből fakadó hibák száma. A problémák nagy részét ütköző illesztőprogramok, memóriában maradó programok (rezidens programok, TSR), valamint a rendszerindításkor betöltött beállítások okozzák.
További információt a számítógép tiszta rendszerindításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
192926 Tiszta rendszerindításos hibaelhárítás a Windows 98 rendszerben

243039 Tiszta rendszerindítás a Windows 95 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Keresés a Microsoft Tudásbázisban

Az alábbi weblapon megkeresheti a számítógép által jelzett probléma dokumentációját a Microsoft Tudásbázis cikkeiben, amennyiben valamelyik cikk ismerteti a problémát:
242450 Keresés a Microsoft Tudásbázisban kulcsszavak használatával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Végzetes kivételek hibaüzeneteivel foglalkozó cikkek

További információt a végzetes kivételek hibaüzeneteiről a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
133440 Hibaüzenet: Ez a program 0D végzetes kivételt okozott az alábbi címen 00457:000040B1 és le fog állni

192803 0D jelű végzetes kivétel ATI All-in-Wonder Pro videokártyával rendelkező számítógépeken (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

175211 Végzetes kivétel a Vezérlőpult megnyitásakor vagy bezárásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

171195 Az MSDLC32 protokoll végzetes kivételt eredményez a készenléti állapot elhagyásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

187214 A 0028:C02A0201 címen bekövetkezett 0E jelű végzetes kivételről tájékoztató hibaüzenet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

190123 A 06 jelű végzetes kivételről tájékoztató hibaüzenet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

252523 Végzetes kivétel az internetkapcsolat létrehozása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

189655 A 0028:<XXXXXXXX> címen bekövetkezett 0E jelű kivételről tájékoztató hibaüzenet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.) 

MEGJEGYZÉS: A lista nem teljes. Ha a fenti cikkek egyike sem tárgyalja a felmerült problémát, a „Keresés a Microsoft Tudásbázisban” szakaszban ismertetett módon célszerű további információkat keresnie.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 150314 - Utolsó ellenőrzés: 2006. aug. 28. - Verziószám: 1

Visszajelzés