A 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hiba elhárítása

E cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata a következő: 314093 .

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Összefoglaló

Jelen cikk a 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hibák elhárítását tárgyalja. A rendszer az alábbi eseményazonosítóval ellátott üzeneteket naplózza az Eseménynapló segédprogramban megtekinthető rendszernaplóba (a hiba forrása minden esetben valamely vezérlő, például Atdisk, Atapi vagy Sparrow):

1. üzenet
Eseményazonosító: 9
Forrás: aic78xx
Leírás: Az eszköz (\Device\ScsiPort0) a határidőn belül nem adott választ.

2. üzenet
Eseményazonosító: 11
Forrás: aic78xx
Leírás: Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: Device\ScsiPort0.


3. üzenet
Eseményazonosító: 15
Forrás: [SCSI-miniport illesztőprogramja]
Leírás: A következő eszköz jelenleg még nem használható: \Device\ScsiPort1. A 15-ös azonosítójú esemény azt jelzi, hogy az eszköz még áll készen a használatra. Ezt okozhatja az SCSI állomásvezérlő konfigurációs hibája, illetve egyéb probléma is. Érdeklődjön az eszköz gyártójánál a frissített belső vezérlőprogramok, eszközillesztők és az ismert hibák elhárításához használható javítások elérhetőségével kapcsolatban. A hibaüzenet emellett az eszköz hibás működését is jelezheti, mivel ez a hiba eszközszinten következik be.

Ezek az üzenetek legtöbb esetben a vezérlő, illetve a vezérlőhöz csatlakoztatott eszköz hardverhibáját jelzik. Ilyen hardverhibát okozhat például a rossz kábelezés, a véglezáró vagy az átviteli sebesség helytelen beállítása, az SCSI-busz felszabadításához szükséges eszközválasz késése, egy hibás eszköz, illetve néhány ritka esetben a hibásan megírt eszközillesztő.

További információ

Az alábbi hibaelhárítási tippek segítségével azonosíthatja és diagnosztizálhatja a problémát:

 • Tekintse át az SCSI-vezérlő gyártójától kapott műszaki útmutatót a véglezárási követelmények megállapításához. Számos modern SCSI-vezérlő aktív véglezárókat igényel (a buszra csatlakoztatott eszközök közül legalább egynek véglezárási tápellátást kell biztosítania). A megfelelő véglezáráshoz egy véglezáró (ellenállás) és egy, a busznak véglezárási tápellátásjelet biztosító eszköz egyaránt szükséges. Az SCSI-2 szabvány szerint a vezérlőnek (kezdő eszköznek) biztosítania kell a véglezárási tápellátást, így ha az SCSI-2 szabványnak megfelelő vezérlővel rendelkezik, az valószínűleg biztosítja ezt, de ha bizonytalan, ellenőrizze a vezérlőt. Emellett számos eszköz is lehetőséget kínál a véglezárási tápellátás biztosítására (elsősorban a meghajtók); ha található a meghajtón egy Trmpwr jelölésű átkötés, ajánlott engedélyezni azt.
 • Ha belső és külső SCSI-eszközöket egyaránt csatlakoztat, győződjön meg arról, hogy az egyes SCSI-láncok utolsó eszköze rendelkezik véglezárással, illetve hogy a többi eszköz nem alkalmaz véglezárást.
 • Ha csupán egyetlen SCSI-láncot használ (akár belső, akár külső), biztosítsa, hogy az SCSI-lánc utolsó meghajtója és maga az SCSI-vezérlő alkalmazzon véglezárást. Ezt általában egy BIOS-beállítással végezheti el.
 • Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg az SCSI-kábelek, illetve hogy megfelelő-e azok minősége. Ha egy hosszú, külső és belső kábeleket egyaránt tartalmazó kábellánccal rendelkezik, fennáll a jelerősség csökkenésének veszélye. Az SCSI-specifikáció szerint nagyobb hossz is alkalmazható, a specifikáció azonban nem veszi figyelembe a szivárgást és az interferenciát, mely a gyakorlati alkalmazás során a maximális kábelhossz csökkenését eredményezi. Az 1,8 méteres vagy annál hosszabb külső kábeleket ajánlott 0,9 méteres kábelekre cserélni.
 • Jegyezze fel az eseményüzenetek létrejöttének dátumát, és ellenőrizze, hogy a probléma egybeesik-e bizonyos ütemezett feldolgozásokkal (például biztonsági mentéssel) vagy nagyobb lemezkezelési műveletekkel. Ezzel meghatározhatja, hogy mely eszköz okozza a hibát.

  Megjegyzés: A meghajtók nagy megterhelés alatt általában a lassú mikroprocesszorok miatt hajlamosak ilyen típusú hibákra. Többfeladatos környezetben előfordulhat, hogy a processzor nem elég gyors az összes, egy időben kiadott I/O-parancs végrehajtásához.
 • Ha az időtúllépési érték szalagos meghajtókra is vonatkozik, állítson be alacsonyabb átviteli sebességet – az 5 MB/s-os átviteli sebesség használata általában megoldja az időtúllépési problémákat.
 • Egyszerűsítse az SCSI/IDE-láncot eszközök eltávolításával, vagy csatlakoztassa a kérdéses eszközt másik vezérlőre. Ha a probléma ismét jelentkezik, cserélje le az eszközt.
 • Ellenőrizze az SCSI-vezérlő BIOS rendszerének és az eszköz belső vezérlőprogramjának verzióját, majd lépjen kapcsolatba a gyártóval a legújabb verziók beszerzéséhez. Az ellenőrzés módjáról további információt az alábbi, „A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának ellenőrzése” című részben találhat.
 • Ellenőrizze az SCSI-eszköz illesztőprogramjainak verzióját. Az SCSI-illesztőprogram a %Systemroot%\System32\Drivers mappában található. Jegyezze fel a fájl tulajdonságainál olvasható verziószámot, és ellenőrizze, hogy az SCSI-gyártó rendelkezik-e újabb verzióval.
 • Távolítsa el az egyéb olyan vezérlőket, amelyek buszütközést okozhatnak.
 • Előfordulhat, hogy az eseményüzenetekben jelzett probléma az SCSI-vezérlő által végrehajtott alacsony szintű formázással is elhárítható.
 • Helyettesítse a problémás hardvert más típusszámú vagy eltérő gyártótól származó hardverrel.

A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának ellenőrzése

Az eszköz típusszáma és a belső vezérlőprogram verziója a Windows rendszerleíró adatbázisában tekinthető meg. A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


Figyelem! A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő módosítása komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Indítsa el a Regedt32.exe fájlt.
 2. Keresse meg az alábbi rendszerleíró kulcsot, majd kattintson rá (az x helyén található értéket az eszközszám határozza meg):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. A típusszámot és a belső vezérlőprogram verzióját a REG_SZ típusú Identifier bejegyzés sorában láthatja. A belső vezérlőprogram verziója az alábbi érték esetén például 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Jegyezze fel az eszköz típusszámát és a belső vezérlőprogram verzióját, majd tájékozódjon a gyártónál az ismert hibákkal kapcsolatban.
Megjegyzés: Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszer esetén a rendszerleíró adatbázis alábbi helyén találhatja meg a típusszámot és a vezérlőprogram verziószámát:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Az események által jelzett hibák elhárításával kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:

259237 A 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hiba elhárítása fürtkiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 154690 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés