Adatok hozzáadása a ComboBox és a ListBox vezérlőhöz az Excel és a Word alkalmazásban

A cikk Microsoft Excel for Mac alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke:
185388 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

Összefoglaló

A cikk a ComboBox és a ListBox vezérlők adatokkal való feltöltésének módjait ismerteti.

További információ

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra sem közvetlen, sem közvetett garanciát nem vállal, beleértve a forgalomba hozhatóságot, illetve az adott célra való megfelelőséget is. A cikk feltételezi, hogy az olvasó jártas a bemutatott programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segítséget nyújthatnak egy-egy adott eljárás funkciójának megértésében, de funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat. Megfelelő programozási gyakorlat hiányában kapcsolatba léphet a Microsoft Certified Partner programban résztvevő partnercégekkel vagy a Microsoft (800) 936-5200 (amerikai egyesült államokbeli) telefonszámán elérhető díjazásalapú konzultációs vonalával. A Microsoft Certified Partner (Hivatalos Microsoft-partner) minősítéssel rendelkező cégekről a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt: A Microsoft kínálatában szereplő támogatási lehetőségekről és a Microsoft terméktámogatási szolgálatával való kapcsolatfelvételről a Microsoft következő webhelyén tájékozódhat: A felhasználói űrlapokon lehetőség van különböző vezérlők, így például kombinált listák vagy listák használatára. A Microsoft Excel alkalmazásban ezeket a vezérlőket a munkalapokon használhatja. A vezérlők adatokkal való feltöltése hasonló módon történik. A jelen cikkben szereplő példák felhasználói űrlapon használt vezérlőkre vonatkoznak.

1. módszer: Kombinált lista vagy lista kapcsolása egy Excel-munkalap celláihoz

 1. Hozzon létre egy új Microsoft Excel-munkafüzetet. Írja be például a következőt a Munka1 munkalapon:

  A1: Egy B1: Piros
  A2: Kettő B2: Zöld
  A3: Három B3: Sárga
  A4: Négy B4: Kék
 2. Az ALT+F11 billentyűkombinációt lenyomva indítsa el a Microsoft Excel Visual Basic Editor alkalmazást.
 3. Kattintson az Insert (Beszúrás) menü UserForm (Felhasználói űrlap) parancsára.
 4. Hozzon létre egy ComboBox és egy ListBox vezérlőt a felhasználói űrlapon.
 5. Ha nem látható a Properties (Tulajdonságok) ablak, akkor a View (Nézet) menüben kattintson a Properties Window (Tulajdonságok ablak) parancsra.
 6. Kattintson a ComboBox elemre, majd a Properties ablakban görgetéssel keresse meg a RowSource mezőt.

  Az ablak két részre oszlik: baloldalt a vezérlő tulajdonságának neve, a jobb oldalon pedig a tulajdonságok értéke látható. Kattintson a RowSource mező jobb oldali részébe, majd írja be a következőt (idézőjelek nélkül): „munka1!a1:a4”.
 7. Kattintson a ListBox elemre, majd a Properties ablakban görgetéssel keresse meg a RowSource mezőt. Kattintson a RowSource mező jobb oldali részébe, majd írja be a következőt (idézőjelek nélkül): „munka1!b1:b4”.

  Megjegyzés: A munkalap-hivatkozás elhagyása esetén a ComboBox és a ListBox vezérlők a felhasználói űrlap futtatásakor aktív munkalap adataival lesznek feltöltve. Ha azt szeretné, hogy a felhasználói űrlap mindig ugyanannak a munkalapnak az adataival legyen feltöltve, adja meg a munkalap-hivatkozást a példákban látható módon. Ha az aktív munkalap adatait kívánja használni, ne szerepeltesse a munkalap-hivatkozást a RowSource mezőben. Ilyenkor a makró az aktív munkalap adataival tölti fel a felhasználói űrlapot.
 8. Futtassa a felhasználói űrlapot a Run (Futtatás) menü Run Sub/UserForm (Sub eljárás/Felhasználói űrlap futtatása) parancsával.
Ekkor a ComboBox vezérlő az Egy, Kettő, Három és Négy, a ListBox vezérlő pedig a Piros, Zöld, Sárga és Kék elemeket fogja tartalmazni.

2. módszer: Kombinált lista vagy lista feltöltése Visual Basic-makró segítségével

 1. Nyisson meg egy Microsoft Office-alkalmazást, például a Microsoft Excel vagy a Word programot.
 2. Az ALT+F11 billentyűkombinációt lenyomva indítsa el a Visual Basic Editor alkalmazást.
 3. Kattintson az Insert menü UserForm parancsára.
 4. Hozzon létre egy ComboBox és egy ListBox vezérlőt a felhasználói űrlapon.
 5. Kattintson a jobb gombbal a felhasználói űrlapon, és válassza a View Code (Kód megtekintése) parancsot. Ekkor megnyílik az űrlaphoz tartozó programkódot megjelenítő ablak. A jobb oldali, eljárásokat tartalmazó legördülő listában válassza az Intitialize (Inicializálás) elemet.

  A szerkesztőprogram ekkor automatikusan megjeleníti a szubrutin első és utolsó sorát, és a kettő közé helyezi a kurzort.
 6. Írja be az alábbi programkódot:
     ListBox1.List = Array("Egy", "Kettő", "Három", "Négy")
  ComboBox1.List = Array("Piros", "Zöld", "Sárga", "Kék")
  A fenti kódnak a „Sub UserForm_Initialize()” és az „End Sub” sor között kell szerepelniük.
 7. A Run menüben kattintson a Run Sub/UserForm parancsra a felhasználói űrlap futtatásához.
Ekkor a ListBox vezérlő az Egy, Kettő, Három és Négy, a ComboBox vezérlő pedig a Piros, Zöld, Sárga és Kék elemeket fogja tartalmazni.

Hivatkozások

A felhasználói űrlapokkal kapcsolatos további információkért a Microsoft Visual Basic súgójában kattintson a Keresés fülre, és írja be a keresőmezőbe a következő szöveget:
UserForm Object
, majd a keresési találatok között keresse meg a „UserForm Object” című témakört.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 161598 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szept. 18. - Verziószám: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2003

Visszajelzés